Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 2 cung huynh đệ quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 2 cung huynh đệ quan sát tới hiểu dịch

Cung huynh đệ < Quan lộc nhanh nạn > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ tới công ty sự nghiệp tới thể chất trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 2 cung huynh đệ quan sát tới hiểu dịch

< huynh đệ là Quan nhanh > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp thể chất tốt hoại trạng huống

< huynh đệ là Quan nhanh > lộc năm sinh nhập biểu hiện sự nghiệp tới thể chất không tệ công tác hoàn cảnh tốt bụng

< huynh đệ là Quan nhanh > ( sự nghiệp bản thể ) lộc năm sinh nhập Huynh biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ thể chất tốt khá là bị có thành tựu

< huynh đệ là Quan nhanh >( bính dần ) thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn nhập [ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp thể thể chất không tệ kiện toàn

< huynh đệ là Quan nhanh > ( mình mão ) tọa thái dương lộc năm sinh thiên lương tự hóa khoa đây biểu hiện sự nghiệp tới thể chất tốt nổi danh thanh

< huynh đệ là Quan nhanh > tọa thái âm sinh kỵ thái dương biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bản chất kém

< huynh đệ là Quan nhanh > can của phu hóa kị nhập Huynh [ Quan nhanh ] biểu hiện phối ngẫu can thiệp sự nghiệp gốc rể thể

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh [ Quan nhanh ] mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh ( bính tuất ) phùng vũ khúc sinh quyền

Cung huynh đệ nội tham lang sinh quyền biểu hiện sự nghiệp gốc rể chất hoạch lợi nhuận nhiều ( can của quan lộc nhập Huynh [ tài tới điền ])

Lộc chiếu [ bản nô ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đối với chúng mọc lợi nhuận

< huynh đệ là Quan nhanh > Huynh làm tự hóa lộc này là [ lộc ra ] là tổn biểu hiện sự nghiệp bản thể có tổn

< huynh đệ là Quan nhanh > ( biểu hiện sự nghiệp bản thể )

Mệnh làm tham lang hóa kị nhập nô trùng Huynh [ Quan nhanh ] chịu trùng biểu hiện tự bộc lộ từ khí sự nghiệp chịu đựng

< huynh đệ là Quan nhanh > Huynh [ Quan nhanh ] làm thái âm hóa kị nhập Quan bày ra uổng phí tâm cơ cùng không đường chọn lựa mâu thuẫn

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập Huynh ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh [ Quan nhanh ] mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan thái dương hóa kị nhập Huynh [ Quan nhanh ] biểu hiện bận rộn công việc hơn nữa phí tâm

Nếu huynh đệ làm tự hóa quyền thì hình thành [ quyền kị dây dưa ] biểu hiện công tác gốc rể chất là khá là lao lục kỹ năng thuật tính chất

Đoạt được không cao sóng gió khúc chiết phí lực làm nhiều công ít

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan phi hóa kỵ nhập Huynh biểu hiện bận rộn công việc hơn nữa phí tâm

Can của quan quý tham lang hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mậu dần ) phùng tham lang tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản nô ]( giáp thân )

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan hóa kị nhập Huynh sự nghiệp hóa kị nhập ( sự nghiệp bản thể ) nếu luận sự nghiệp thì là sự nghiệp không thuận tổn tài

Nếu luận hình tượng thì biểu hiện sẽ bị bằng hữu mang theo hoại ( trùng nô bộc ) tạo thành hình tượng không tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan hóa kị nhập Huynh [ Quan nhanh ] phùng thái âm sinh khoa hình thành [ khoa kị tha mài ]

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan hóa kị nhập [ bản nô ] gặp sinh kỵ

Hình thành song kị trùng [ bản Huynh ]/[ Quan nhanh ] sự nghiệp tới thể hồi trùng sự nghiệp khó thành

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan thiên cơ hóa kị nhập Huynh ( ất hợi ) phùng thiên cơ tự hóa lộc song kị trùng bản nô ( kỉ tỵ )

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan phi hóa kỵ nhập biểu hiện sự nghiệp thể kinh doanh vất vả cho nên tu dụng tâm kinh doanh

Mà phùng cung huynh đệ thiên cơ tự hóa lộc song kị trùng bản nô ( kỉ tỵ )

Biểu hiện mệnh chủ là chúng sinh tốt nguyện ý đối mặt cực khổ sự nghiệp kinh doanh nhận áp lực phí tận tâm lực lại có thể ngọt như kẹo

[ đại quan ] ở [ bản phụ ]( mậu dần ) mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phu ]( Đinh Hợi ) cũng thế [ đại quan người ấy nữ nhân ]

[ lộc truy kị ] [ bản phu ] can đinh [ chuyển kị ] cự môn hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mậu tử ) trùng điệp đại phúc trùng lớn tài

Tượng này tỏ vẻ mệnh chủ cố gắng đẩy rộng sự nghiệp ( lộc nhập bản phu )

Kết quả nhân [ chuyển kị ] nhập [ bản Huynh ]< huynh đệ là Quan nhanh > ( sự nghiệp bản thể gặp kị trùng ) thường tiền tổn tài

Can của quan phi hóa kỵ nhập Huynh là “Huynh bộc kiếp Quan” hợp tác đầu tư sự nghiệp không thuận lẫn nhau ý kiến phân tranh nhiều

Giống loại hộ khách bị cướp công ty bị ngầm chiếm hoặc tác phẩm bị giả mạo vân vân

“Huynh nô kiếp Quan” sự nghiệp bị bạn bè liên lụy mà ngã bế không nên hợp tác bằng hữu vì sự nghiệp quan tâm độc tư khá là nên

Nếu là dân đi làm biểu hiện công ty nội bộ vấn đề hoặc cùng thủ trưởng hợp không đến

< huynh đệ là Quan nhanh > sự nghiệp hóa kị nhập ( sự nghiệp bản thể )

Nếu luận sự nghiệp thì là sự nghiệp không thuận tổn tài

Nếu luận hình tượng thì biểu hiện sẽ bị bằng hữu mang theo hoại ( trùng nô bộc ) tạo thành hình tượng không tốt

Trùng nô bộc sự nghiệp biến động lớn không cách nào duy trì biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác

Quan lộc hóa cát diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ ( mẫu thân ) tài hoa giúp việc kiếm tiền cũng hiền đãi huynh nô ( mẫu thân )

Đây hóa tượng khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiên quyết khả kiếm tiền

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh [ Quan nhanh ] mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập biểu hiện sự nghiệp đơn vị không tệ ổn định

Can của quan lộc nhập Huynh chiếu nô biểu hiện sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố chúng sinh bằng hữu

Can của quan hóa lộc hóa kị giai nhập [ bản Huynh ] gặp vũ khúc sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản nô ] là hung tượng khó kiếm tiền

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 2 cung huynh đệ quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 2 cung huynh đệ quan sát tới hiểu dịch

Cung huynh đệ < Quan lộc nhanh nạn > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ tới công ty sự nghiệp tới thể chất trạng huống

< huynh đệ là Quan nhanh > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp thể chất tốt hoại trạng huống

< huynh đệ là Quan nhanh > lộc năm sinh nhập biểu hiện sự nghiệp tới thể chất không tệ công tác hoàn cảnh tốt bụng

< huynh đệ là Quan nhanh > ( sự nghiệp bản thể ) lộc năm sinh nhập Huynh biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ thể chất tốt khá là bị có thành tựu

< huynh đệ là Quan nhanh >( bính dần ) thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn nhập [ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp thể thể chất không tệ kiện toàn

< huynh đệ là Quan nhanh > ( mình mão ) tọa thái dương lộc năm sinh thiên lương tự hóa khoa đây biểu hiện sự nghiệp tới thể chất tốt nổi danh thanh

< huynh đệ là Quan nhanh > tọa thái âm sinh kỵ thái dương biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bản chất kém

< huynh đệ là Quan nhanh > can của phu hóa kị nhập Huynh [ Quan nhanh ] biểu hiện phối ngẫu can thiệp sự nghiệp gốc rể thể

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh [ Quan nhanh ] mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh ( bính tuất ) phùng vũ khúc sinh quyền

Cung huynh đệ nội tham lang sinh quyền biểu hiện sự nghiệp gốc rể chất hoạch lợi nhuận nhiều ( can của quan lộc nhập Huynh [ tài tới điền ])

Lộc chiếu [ bản nô ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đối với chúng mọc lợi nhuận

< huynh đệ là Quan nhanh > Huynh làm tự hóa lộc này là [ lộc ra ] là tổn biểu hiện sự nghiệp bản thể có tổn

< huynh đệ là Quan nhanh > ( biểu hiện sự nghiệp bản thể )

Mệnh làm tham lang hóa kị nhập nô trùng Huynh [ Quan nhanh ] chịu trùng biểu hiện tự bộc lộ từ khí sự nghiệp chịu đựng

< huynh đệ là Quan nhanh > Huynh [ Quan nhanh ] làm thái âm hóa kị nhập Quan bày ra uổng phí tâm cơ cùng không đường chọn lựa mâu thuẫn

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập Huynh ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh [ Quan nhanh ] mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan thái dương hóa kị nhập Huynh [ Quan nhanh ] biểu hiện bận rộn công việc hơn nữa phí tâm

Nếu huynh đệ làm tự hóa quyền thì hình thành [ quyền kị dây dưa ] biểu hiện công tác gốc rể chất là khá là lao lục kỹ năng thuật tính chất

Đoạt được không cao sóng gió khúc chiết phí lực làm nhiều công ít

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan phi hóa kỵ nhập Huynh biểu hiện bận rộn công việc hơn nữa phí tâm

Can của quan quý tham lang hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mậu dần ) phùng tham lang tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản nô ]( giáp thân )

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan hóa kị nhập Huynh sự nghiệp hóa kị nhập ( sự nghiệp bản thể ) nếu luận sự nghiệp thì là sự nghiệp không thuận tổn tài

Nếu luận hình tượng thì biểu hiện sẽ bị bằng hữu mang theo hoại ( trùng nô bộc ) tạo thành hình tượng không tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan hóa kị nhập Huynh [ Quan nhanh ] phùng thái âm sinh khoa hình thành [ khoa kị tha mài ]

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan hóa kị nhập [ bản nô ] gặp sinh kỵ

Hình thành song kị trùng [ bản Huynh ]/[ Quan nhanh ] sự nghiệp tới thể hồi trùng sự nghiệp khó thành

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan thiên cơ hóa kị nhập Huynh ( ất hợi ) phùng thiên cơ tự hóa lộc song kị trùng bản nô ( kỉ tỵ )

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan phi hóa kỵ nhập biểu hiện sự nghiệp thể kinh doanh vất vả cho nên tu dụng tâm kinh doanh

Mà phùng cung huynh đệ thiên cơ tự hóa lộc song kị trùng bản nô ( kỉ tỵ )

Biểu hiện mệnh chủ là chúng sinh tốt nguyện ý đối mặt cực khổ sự nghiệp kinh doanh nhận áp lực phí tận tâm lực lại có thể ngọt như kẹo

[ đại quan ] ở [ bản phụ ]( mậu dần ) mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phu ]( Đinh Hợi ) cũng thế [ đại quan người ấy nữ nhân ]

[ lộc truy kị ] [ bản phu ] can đinh [ chuyển kị ] cự môn hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mậu tử ) trùng điệp đại phúc trùng lớn tài

Tượng này tỏ vẻ mệnh chủ cố gắng đẩy rộng sự nghiệp ( lộc nhập bản phu )

Kết quả nhân [ chuyển kị ] nhập [ bản Huynh ]< huynh đệ là Quan nhanh > ( sự nghiệp bản thể gặp kị trùng ) thường tiền tổn tài

Can của quan phi hóa kỵ nhập Huynh là “Huynh bộc kiếp Quan” hợp tác đầu tư sự nghiệp không thuận lẫn nhau ý kiến phân tranh nhiều

Giống loại hộ khách bị cướp công ty bị ngầm chiếm hoặc tác phẩm bị giả mạo vân vân

“Huynh nô kiếp Quan” sự nghiệp bị bạn bè liên lụy mà ngã bế không nên hợp tác bằng hữu vì sự nghiệp quan tâm độc tư khá là nên

Nếu là dân đi làm biểu hiện công ty nội bộ vấn đề hoặc cùng thủ trưởng hợp không đến

< huynh đệ là Quan nhanh > sự nghiệp hóa kị nhập ( sự nghiệp bản thể )

Nếu luận sự nghiệp thì là sự nghiệp không thuận tổn tài

Nếu luận hình tượng thì biểu hiện sẽ bị bằng hữu mang theo hoại ( trùng nô bộc ) tạo thành hình tượng không tốt

Trùng nô bộc sự nghiệp biến động lớn không cách nào duy trì biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác

Quan lộc hóa cát diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ ( mẫu thân ) tài hoa giúp việc kiếm tiền cũng hiền đãi huynh nô ( mẫu thân )

Đây hóa tượng khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiên quyết khả kiếm tiền

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh [ Quan nhanh ] mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập biểu hiện sự nghiệp đơn vị không tệ ổn định

Can của quan lộc nhập Huynh chiếu nô biểu hiện sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố chúng sinh bằng hữu

Can của quan hóa lộc hóa kị giai nhập [ bản Huynh ] gặp vũ khúc sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản nô ] là hung tượng khó kiếm tiền

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button