Tử vi

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 4

G. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 4

Hộ pháp 386

< bản mạng lệ dương nam âm lịch bính thân (1956) năm 02 nguyệt 04 ngày xấu lúc mộc tam cục thất tinh ở phụ ( tân mão ) >

Bạn đang xem: Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 4

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

Cung mệnh tọa dần nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm lời nói và việc làm đều là từ người tạo hóa sở chủ đạo

Ngoại nhân không cách nào tả hữu

Bất luận độc đoạn độc hành là cát là hung hoặc nói tự thân mệnh cách cao thấp đều là từ thân thừa nhận

Mệnh làm tự hóa lộc biểu hiện lạc quan ( ngoại tại ) nhân duyên tốt cá tính độc lập trí tuệ cao

Cung mệnh tự hóa mệnh chủ làm việc khá là kinh không dậy nổi khảo nghiệm khá là sẽ giúp tự tìm lý do có đầu không đuôi

Cung mệnh tự hóa lộc chủ có người duyên đa tình

Lộc ra ấm người khác làm người xử sự khá là linh hoạt từ khiêm nói chuyện khá là hàm súc có kỹ xảo nhưng tự lập hơi ích kỷ

Thiên diêu biểu hiện trưởng thành sớm phong tao nhân duyên tốt phản ứng linh mẫn phong thanh nhã hài hước màu sắc đẹp đẽ nhã nhặn yêu thích nói chuyện phiếm có nghệ thuật ảnh nghệ thiên phú

Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) gặp thiên đồng tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây hóa kị thối lui đến [ bản tài ]( mậu tuất ) hình thành [ mệnh làm hóa kị nhập bản tài ] đấy giải thích

Biểu hiện mệnh chủ sâu nặng thị tiền vàng mặt khác cũng biểu hiện mệnh chủ tới tài vận không tốt kiếm tiền khá là khó khăn

<[ kị chuyển lộc ] > tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh [( tân sửu ) biểu hiện mặc dù coi trọng tiền vàng

Nhưng đối với huynh đệ bằng hữu lại không keo kiệt

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( giáp ngọ ) không chủ tinh kình dương độc thủ

Nếu [ Quan lộc cung ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ

Thì [ cung phu thê ] là quan sát sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển cùng xí nghiệp hoạch năng lực

[ Quan lộc cung ] là chúa tể tri thức chí tiết tình cảm sâu đậm vân vân nội tu văn rõ ràng du quan tinh thần tầng mặt đấy cung vị

Lục sát nhập Quan lộc cung chuyện lạ nghiệp nhiều khúc chiết không hài lòng

Kình dương nhập Quan lộc ( giáp ngọ ) chủ cả đời việc nghiệp vận trình hội gặp thương hại hoặc trở ngại

Các loại thiếu điểm đấy thùy tượng bình thường hư danh có lợi cạnh tranh

Khác chủ háo thắng vui mừng cạnh tranh ( bị động )

Quan lộc thất bại cung biểu hiện sự nghiệp tính chất đặc biệt hoặc xử sự thủ pháp đại đô mang theo điểm không thật tại

Không phương hướng cảm giác hoặc thường nghe hầu sai phái hoặc nói thường có thay ca ( ban đêm ) hoặc bốn bề không người đấy công tác

Nếu Quan lộc cung phùng [ phá thể vị trí ] hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] Quan lộc

Biểu hiện mệnh chủ chuyến đi sự có mới nhu tịnh tế tới tính chất vừa có nguyên tắc hiệp nghị cũng rất được người duyên

Khả linh hoạt biến thông nhưng cần lưu ý mọi việc không thuận

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu )

Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh dần ) sự nghiệp dính trứ mệnh chủ không thể không làm

Kể trên hóa tượng ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập tật hóa kị nhập mệnh giai nhập ngã cung thuộc cát tượng

Tốt hoặc hoại tiếp mình tận tâm không liên quan người khác

Nếu [ bản tật ]( đinh dậu ) được can của quan tới lộc quyền đang [ lưu quan ] đi vào năm này có thể thăng Quan cầm quyền

Dương nam đại nạn thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) phùng [ phá thể vị trí ]

Đây hạn phải cẩn thận cẩn thận hết thảy thấp điều không thể cường xuất đầu

Đây hạn cuộc sống lấy sự nghiệp vận khí cùng mệnh tương quan vấn đề làm trọng điểm ( nhân [ thiên mệnh ]+[ bản quan ])

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) < tật ách là điền tới Quan > gia vận không tệ

Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh dần )

Kể trên hóa tượng ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập tật hóa kị nhập mệnh giai nhập ngã cung thuộc cát tượng

Tốt hoặc hoại tiếp mình tận tâm không liên quan người khác

Nếu [ bản tật ]( đinh dậu ) được can của quan tới lộc quyền đang [ lưu quan 46] đi vào năm này có thể thăng Quan cầm quyền

Nhân [ lưu mệnh 46] trùng điệp [ bổn điền ]( quý tị ) can của quan tới lộc quyền nhập [ lưu quan 46] năm này thăng quan

Nhưng can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mạng [( canh dần ) /[ Quan tới tài ] này là nội bộ việc

Nhân [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản quan ] cũng có thể xem [ thiên mệnh ] tới hóa tượng

[ thiên mệnh ] làm giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) < tật ách là Quan tới điền >

Đây hạn đấy công tác đơn vị không tệ khả cầm quyền

[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh dần ) này là [ quy vị trí ]

c. ) quan sát [ bản tài ]( mậu tuất )

[ bản tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu )

Trọng bằng hữu tình đối xử tử tế bằng hữu có tiền lúc có thể giúp trợ huynh đệ dễ dàng bị ngã sổ sách ( vui thích chia xẻ )

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa lộc nhập [ tài tới khố ]

Biểu hiện mệnh chủ đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

[ bản tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm thìn ) phùng thiên cơ sinh quyền đây quyền khả đáng phi hóa kỵ nhập trùng

Khả xem [ nghịch thủy kị ] cát tượng đáng tiếc phùng thiên lương tự hóa lộc bỏ cuộc chống cự

Bởi vậy không cách nào cấu thành [ nghịch thủy kị ] mà là [ phá hao tổn kị ] là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) không chủ tinh kình dương

( tá ngôi sao thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị thái âm tự hóa khoa + địa kiếp âm sát )

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) gặp liêm trinh sinh kỵ phá quân văn xương sinh khoa

Hình thành [ song kị ] trùng [ bản phụ ]/[ lớn thiên ] đây hạn ra cửa bên ngoài phải chú ý an toàn

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ] trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 46] có thể thăng Quan

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh dần ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương tự hóa lộc

Đây [ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] xem [ quy vị trí ]

[ lớn tài ] trùng điệp [ lưu tử 46] [ thiên mệnh ] hóa kị nhập cung gặp tự hóa lộc bên trong cung [ lộc kị ] đấu tranh giống

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ )

Thì [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng ]( canh dần ) thái dương tự hóa lộc cự môn + thiên diêu

[ lớn tài ] can canh thái dương tự hóa lộc

[ lớn tài ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ thả tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây hóa kị thối lui đến [ bản tài ]( mậu tuất ) trùng điệp [ đại quan ]

[ lớn tài ] hóa kị nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ]

Khác [ lớn thiên ]( canh tử ) trùng điệp [ bản phu ] tọa thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị thái âm tự hóa khoa địa kiếp âm sát

[ lớn thiên ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh dần )/[ lớn tài ] phùng thái dương tự hóa lộc này là [ tiến mã lộc ]

Đây hóa lộc lui về [ lớn thiên ] hình thành [ lớn thiên ]/[ bản phu ] tự hóa lộc

[ bản phu ]/[ lớn thiên ] cùng [ lớn tài ]/[ bản mạng ] giai can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh dần )

Phùng tự hóa lộc lui về [ lớn thiên ] chiếu [ thiên mệnh ] cấu thành [ phản cung lộc ] là [ cát ] tượng

Bạn cố tri đây hạn đấy tài vận không tệ

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ )

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản tài ]( mậu tuất ) cung vô chính diệu địa không + thiên hình

[ đại quan ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ]

Bày trường tay áo thiện vũ được trưởng quan huynh nô tới thưởng thức

[ đại quan ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản phu ]( canh tử ) trùng điệp [ lớn thiên ]

Nếu [ lưu quan 49] trùng điệp [ bản phu ] phùng [ đại quan ] hóa quyền nhập thì có thăng quan hiện ra

Xem [ lưu mệnh 49] trùng điệp [ bản thiên ]( bính thân ) biểu hiện mệnh chủ người đang ngoại đầu

[ lưu quan 49] trùng điệp [ bản phu ]/[ lớn thiên ] được [ đại quan ] hóa quyền nhập bạn cố tri ngoại điều thăng quan

[ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng thiên cơ sinh quyền thả tự hóa lộc

[ lộc quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ đại quan ]/[ bản tài ] đây hóa tượng bày lần này tới thăng quan

Chỉ sợ tiêu phí nhiều không ít tiền tài cùng tinh thần đi doanh mưu toản doanh tài năng như nguyện

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ )

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản tài ]( mậu tuất ) cung vô chính diệu địa không + thiên hình

[ đại quan ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ]

Bày trường tay áo thiện vũ được trưởng quan huynh nô tới thưởng thức

[ đại quan ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản phu ]( canh tử ) trùng điệp [ lớn thiên ]

Nếu [ lưu quan 49] trùng điệp [ bản phu ] phùng [ đại quan ] hóa quyền nhập thì có thăng quan hiện ra

Xem [ lưu mệnh 49] trùng điệp [ bản thiên ]( bính thân ) biểu hiện mệnh chủ người đang ngoại đầu

[ lưu quan 49] trùng điệp [ bản phu ]/[ lớn thiên ] được [ đại quan ] hóa quyền nhập bạn cố tri ngoại điều thăng quan

[ lưu tài 49] trùng điệp [ bản phúc ]/[ thầy thuốc ] tọa thiên cơ sinh quyền thiên lương tự hóa lộc cho nên phát tài

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 4

G. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 4

Hộ pháp 386

< bản mạng lệ dương nam âm lịch bính thân (1956) năm 02 nguyệt 04 ngày xấu lúc mộc tam cục thất tinh ở phụ ( tân mão ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

Cung mệnh tọa dần nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm lời nói và việc làm đều là từ người tạo hóa sở chủ đạo

Ngoại nhân không cách nào tả hữu

Bất luận độc đoạn độc hành là cát là hung hoặc nói tự thân mệnh cách cao thấp đều là từ thân thừa nhận

Mệnh làm tự hóa lộc biểu hiện lạc quan ( ngoại tại ) nhân duyên tốt cá tính độc lập trí tuệ cao

Cung mệnh tự hóa mệnh chủ làm việc khá là kinh không dậy nổi khảo nghiệm khá là sẽ giúp tự tìm lý do có đầu không đuôi

Cung mệnh tự hóa lộc chủ có người duyên đa tình

Lộc ra ấm người khác làm người xử sự khá là linh hoạt từ khiêm nói chuyện khá là hàm súc có kỹ xảo nhưng tự lập hơi ích kỷ

Thiên diêu biểu hiện trưởng thành sớm phong tao nhân duyên tốt phản ứng linh mẫn phong thanh nhã hài hước màu sắc đẹp đẽ nhã nhặn yêu thích nói chuyện phiếm có nghệ thuật ảnh nghệ thiên phú

Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) gặp thiên đồng tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây hóa kị thối lui đến [ bản tài ]( mậu tuất ) hình thành [ mệnh làm hóa kị nhập bản tài ] đấy giải thích

Biểu hiện mệnh chủ sâu nặng thị tiền vàng mặt khác cũng biểu hiện mệnh chủ tới tài vận không tốt kiếm tiền khá là khó khăn

<[ kị chuyển lộc ] > tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh [( tân sửu ) biểu hiện mặc dù coi trọng tiền vàng

Nhưng đối với huynh đệ bằng hữu lại không keo kiệt

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( giáp ngọ ) không chủ tinh kình dương độc thủ

Nếu [ Quan lộc cung ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ

Thì [ cung phu thê ] là quan sát sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển cùng xí nghiệp hoạch năng lực

[ Quan lộc cung ] là chúa tể tri thức chí tiết tình cảm sâu đậm vân vân nội tu văn rõ ràng du quan tinh thần tầng mặt đấy cung vị

Lục sát nhập Quan lộc cung chuyện lạ nghiệp nhiều khúc chiết không hài lòng

Kình dương nhập Quan lộc ( giáp ngọ ) chủ cả đời việc nghiệp vận trình hội gặp thương hại hoặc trở ngại

Các loại thiếu điểm đấy thùy tượng bình thường hư danh có lợi cạnh tranh

Khác chủ háo thắng vui mừng cạnh tranh ( bị động )

Quan lộc thất bại cung biểu hiện sự nghiệp tính chất đặc biệt hoặc xử sự thủ pháp đại đô mang theo điểm không thật tại

Không phương hướng cảm giác hoặc thường nghe hầu sai phái hoặc nói thường có thay ca ( ban đêm ) hoặc bốn bề không người đấy công tác

Nếu Quan lộc cung phùng [ phá thể vị trí ] hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] Quan lộc

Biểu hiện mệnh chủ chuyến đi sự có mới nhu tịnh tế tới tính chất vừa có nguyên tắc hiệp nghị cũng rất được người duyên

Khả linh hoạt biến thông nhưng cần lưu ý mọi việc không thuận

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu )

Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh dần ) sự nghiệp dính trứ mệnh chủ không thể không làm

Kể trên hóa tượng ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập tật hóa kị nhập mệnh giai nhập ngã cung thuộc cát tượng

Tốt hoặc hoại tiếp mình tận tâm không liên quan người khác

Nếu [ bản tật ]( đinh dậu ) được can của quan tới lộc quyền đang [ lưu quan ] đi vào năm này có thể thăng Quan cầm quyền

Dương nam đại nạn thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) phùng [ phá thể vị trí ]

Đây hạn phải cẩn thận cẩn thận hết thảy thấp điều không thể cường xuất đầu

Đây hạn cuộc sống lấy sự nghiệp vận khí cùng mệnh tương quan vấn đề làm trọng điểm ( nhân [ thiên mệnh ]+[ bản quan ])

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) < tật ách là điền tới Quan > gia vận không tệ

Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh dần )

Kể trên hóa tượng ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập tật hóa kị nhập mệnh giai nhập ngã cung thuộc cát tượng

Tốt hoặc hoại tiếp mình tận tâm không liên quan người khác

Nếu [ bản tật ]( đinh dậu ) được can của quan tới lộc quyền đang [ lưu quan 46] đi vào năm này có thể thăng Quan cầm quyền

Nhân [ lưu mệnh 46] trùng điệp [ bổn điền ]( quý tị ) can của quan tới lộc quyền nhập [ lưu quan 46] năm này thăng quan

Nhưng can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mạng [( canh dần ) /[ Quan tới tài ] này là nội bộ việc

Nhân [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản quan ] cũng có thể xem [ thiên mệnh ] tới hóa tượng

[ thiên mệnh ] làm giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) < tật ách là Quan tới điền >

Đây hạn đấy công tác đơn vị không tệ khả cầm quyền

[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh dần ) này là [ quy vị trí ]

c. ) quan sát [ bản tài ]( mậu tuất )

[ bản tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu )

Trọng bằng hữu tình đối xử tử tế bằng hữu có tiền lúc có thể giúp trợ huynh đệ dễ dàng bị ngã sổ sách ( vui thích chia xẻ )

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa lộc nhập [ tài tới khố ]

Biểu hiện mệnh chủ đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

[ bản tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm thìn ) phùng thiên cơ sinh quyền đây quyền khả đáng phi hóa kỵ nhập trùng

Khả xem [ nghịch thủy kị ] cát tượng đáng tiếc phùng thiên lương tự hóa lộc bỏ cuộc chống cự

Bởi vậy không cách nào cấu thành [ nghịch thủy kị ] mà là [ phá hao tổn kị ] là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) không chủ tinh kình dương

( tá ngôi sao thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị thái âm tự hóa khoa + địa kiếp âm sát )

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) gặp liêm trinh sinh kỵ phá quân văn xương sinh khoa

Hình thành [ song kị ] trùng [ bản phụ ]/[ lớn thiên ] đây hạn ra cửa bên ngoài phải chú ý an toàn

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ] trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 46] có thể thăng Quan

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh dần ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương tự hóa lộc

Đây [ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] xem [ quy vị trí ]

[ lớn tài ] trùng điệp [ lưu tử 46] [ thiên mệnh ] hóa kị nhập cung gặp tự hóa lộc bên trong cung [ lộc kị ] đấu tranh giống

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ )

Thì [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng ]( canh dần ) thái dương tự hóa lộc cự môn + thiên diêu

[ lớn tài ] can canh thái dương tự hóa lộc

[ lớn tài ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ thả tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây hóa kị thối lui đến [ bản tài ]( mậu tuất ) trùng điệp [ đại quan ]

[ lớn tài ] hóa kị nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ]

Khác [ lớn thiên ]( canh tử ) trùng điệp [ bản phu ] tọa thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị thái âm tự hóa khoa địa kiếp âm sát

[ lớn thiên ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh dần )/[ lớn tài ] phùng thái dương tự hóa lộc này là [ tiến mã lộc ]

Đây hóa lộc lui về [ lớn thiên ] hình thành [ lớn thiên ]/[ bản phu ] tự hóa lộc

[ bản phu ]/[ lớn thiên ] cùng [ lớn tài ]/[ bản mạng ] giai can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh dần )

Phùng tự hóa lộc lui về [ lớn thiên ] chiếu [ thiên mệnh ] cấu thành [ phản cung lộc ] là [ cát ] tượng

Bạn cố tri đây hạn đấy tài vận không tệ

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ )

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản tài ]( mậu tuất ) cung vô chính diệu địa không + thiên hình

[ đại quan ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ]

Bày trường tay áo thiện vũ được trưởng quan huynh nô tới thưởng thức

[ đại quan ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản phu ]( canh tử ) trùng điệp [ lớn thiên ]

Nếu [ lưu quan 49] trùng điệp [ bản phu ] phùng [ đại quan ] hóa quyền nhập thì có thăng quan hiện ra

Xem [ lưu mệnh 49] trùng điệp [ bản thiên ]( bính thân ) biểu hiện mệnh chủ người đang ngoại đầu

[ lưu quan 49] trùng điệp [ bản phu ]/[ lớn thiên ] được [ đại quan ] hóa quyền nhập bạn cố tri ngoại điều thăng quan

[ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng thiên cơ sinh quyền thả tự hóa lộc

[ lộc quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ đại quan ]/[ bản tài ] đây hóa tượng bày lần này tới thăng quan

Chỉ sợ tiêu phí nhiều không ít tiền tài cùng tinh thần đi doanh mưu toản doanh tài năng như nguyện

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ )

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản tài ]( mậu tuất ) cung vô chính diệu địa không + thiên hình

[ đại quan ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ]

Bày trường tay áo thiện vũ được trưởng quan huynh nô tới thưởng thức

[ đại quan ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản phu ]( canh tử ) trùng điệp [ lớn thiên ]

Nếu [ lưu quan 49] trùng điệp [ bản phu ] phùng [ đại quan ] hóa quyền nhập thì có thăng quan hiện ra

Xem [ lưu mệnh 49] trùng điệp [ bản thiên ]( bính thân ) biểu hiện mệnh chủ người đang ngoại đầu

[ lưu quan 49] trùng điệp [ bản phu ]/[ lớn thiên ] được [ đại quan ] hóa quyền nhập bạn cố tri ngoại điều thăng quan

[ lưu tài 49] trùng điệp [ bản phúc ]/[ thầy thuốc ] tọa thiên cơ sinh quyền thiên lương tự hóa lộc cho nên phát tài

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button