Tử vi

Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 3

F. Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 3

< bản mạng lệ âm nữ nhân âm lịch đinh dậu (1957) năm 07 nguyệt 19 ngày lúc thổ ngũ cục thất tinh ở mệnh ( mậu thân ) >

1. [ bản phu ]( bính ngọ ) tọa thất sát + lộc tồn âm nữ nhân vợ chồng thất sát

Bạn đang xem: Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 3

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện phối ngẫu cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

Mệnh chủ ( liêm trinh ) theo đuổi tinh thần hưởng thụ nếu không thấy lộc là người khinh di động

Vợ chồng thất sát tí ngọ nam nữ mặt ngoài bình thản nội tâm bất mãn hữu tình không duyên khúc chiết nhiều dị địa ở riêng hoặc chí thú không đầu

Cung phu thê lộc tồn tất nhiên [ Kình Đà giáp ] nếu không cát hóa hội hợp tình cảm vợ chồng mặc dù hòa hợp lại hãm cô lập

Lộc tích trữ ở vợ chồng [ Kình Đà giáp vợ chồng ] biểu hiện phối ngẫu thị tài như mạng thủ tài nô keo kiệt thành tánh bất lợi hôn nhân

Can của phu bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( tân hợi ) phùng thiên đồng sinh quyền

Can của phu bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân )

Can của phu liêm trinh hóa kị nhập mệnh mà can của phu thiên đồng hóa lộc nhập điền

Tượng này biểu hiện phối ngẫu quan tâm gia đình sự việc hội vì thế lý do mà hướng mệnh chủ Lao thao

2. Âm nữ nhân thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình xấu )

[ bản phu ] làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( tân hợi ) phùng thiên đồng sinh quyền trùng điệp [ đại phúc ]( tân hợi )+[ lưu điền 24]

Lộc nhập [ đại phúc ]/[ thầy thuốc tới Quan ] +[ lưu điền 24] chiếu [ thầy thuốc phu quân ]+[ lưu tử 24]

Đây hóa tượng ẩn ngậm phụng tử lập gia đình ý vị

[ bản phu ] làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu mệnh 24]

Đây hạn khác tính đã dính chặt mệnh chủ chiếm cứ đại nạn tới giường ngủ ( đại huynh ) kết hôn tới thành phần nùng

Mà [ thầy thuốc ] ở [ bản Huynh ]( Đinh Mùi ) không chủ tinh thiên diêu kình dương thủ

[ thầy thuốc ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản nô ]( quý xấu ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 24]

[ thầy thuốc ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( quý chưa ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tật 24]

Khả suy ra nàng này với 24 tuế kết hôn

Xem [ lưu phu 24] trùng điệp [ bản phu ]( bính ngọ )

[ lưu phu ]/[ bản phu ] làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 24]

[ lưu phu ]/[ bản phu ] làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu mệnh 24]

Kể trên hóa tượng cũng bày năm xưa 24 cùng phối ngẫu kết hôn

[ lưu phu ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ]+[ lưu mệnh ] thiên nhân hợp nhất [ đại huynh ]( mẫu thân vị trí ) chỉ người đại lý mẫu thân tác chủ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 3

F. Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 3

< bản mạng lệ âm nữ nhân âm lịch đinh dậu (1957) năm 07 nguyệt 19 ngày lúc thổ ngũ cục thất tinh ở mệnh ( mậu thân ) >

1. [ bản phu ]( bính ngọ ) tọa thất sát + lộc tồn âm nữ nhân vợ chồng thất sát

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện phối ngẫu cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

Mệnh chủ ( liêm trinh ) theo đuổi tinh thần hưởng thụ nếu không thấy lộc là người khinh di động

Vợ chồng thất sát tí ngọ nam nữ mặt ngoài bình thản nội tâm bất mãn hữu tình không duyên khúc chiết nhiều dị địa ở riêng hoặc chí thú không đầu

Cung phu thê lộc tồn tất nhiên [ Kình Đà giáp ] nếu không cát hóa hội hợp tình cảm vợ chồng mặc dù hòa hợp lại hãm cô lập

Lộc tích trữ ở vợ chồng [ Kình Đà giáp vợ chồng ] biểu hiện phối ngẫu thị tài như mạng thủ tài nô keo kiệt thành tánh bất lợi hôn nhân

Can của phu bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( tân hợi ) phùng thiên đồng sinh quyền

Can của phu bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân )

Can của phu liêm trinh hóa kị nhập mệnh mà can của phu thiên đồng hóa lộc nhập điền

Tượng này biểu hiện phối ngẫu quan tâm gia đình sự việc hội vì thế lý do mà hướng mệnh chủ Lao thao

2. Âm nữ nhân thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình xấu )

[ bản phu ] làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( tân hợi ) phùng thiên đồng sinh quyền trùng điệp [ đại phúc ]( tân hợi )+[ lưu điền 24]

Lộc nhập [ đại phúc ]/[ thầy thuốc tới Quan ] +[ lưu điền 24] chiếu [ thầy thuốc phu quân ]+[ lưu tử 24]

Đây hóa tượng ẩn ngậm phụng tử lập gia đình ý vị

[ bản phu ] làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu mệnh 24]

Đây hạn khác tính đã dính chặt mệnh chủ chiếm cứ đại nạn tới giường ngủ ( đại huynh ) kết hôn tới thành phần nùng

Mà [ thầy thuốc ] ở [ bản Huynh ]( Đinh Mùi ) không chủ tinh thiên diêu kình dương thủ

[ thầy thuốc ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản nô ]( quý xấu ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 24]

[ thầy thuốc ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( quý chưa ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tật 24]

Khả suy ra nàng này với 24 tuế kết hôn

Xem [ lưu phu 24] trùng điệp [ bản phu ]( bính ngọ )

[ lưu phu ]/[ bản phu ] làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 24]

[ lưu phu ]/[ bản phu ] làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu mệnh 24]

Kể trên hóa tượng cũng bày năm xưa 24 cùng phối ngẫu kết hôn

[ lưu phu ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ]+[ lưu mệnh ] thiên nhân hợp nhất [ đại huynh ]( mẫu thân vị trí ) chỉ người đại lý mẫu thân tác chủ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button