Tử vi

Điều tra phối ngẫu [ vận mệnh ] tới quan sát giải nghĩa

Điều tra phối ngẫu [ vận mệnh ] tới quan sát giải nghĩa

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh )

[ cung phúc đức ]( phu tới Quan )

Bạn đang xem: Điều tra phối ngẫu [ vận mệnh ] tới quan sát giải nghĩa

[ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

Nam mệnh [ cung phu thê ] vị hôn trước thuộc [ khác tính ] bằng hữu sau hôn nhân thuộc [ nguyên phối ] tới chuyên thuộc cung vị

Nghĩ quan sát [ phối ngẫu vận mệnh ] lấy [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] lấy tứ hóa tới bố khí phỏng đoán

A. [ cung phu thê ]( ất dậu ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa quyền [ từ là thể dụng ] quan sát

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ mau mau nhạc nhạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Can ất nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của phu ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )/[ phu tới phúc ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) không biết quý trọng

Can của phu ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị )/[ phu tới tài ] gặp thái âm sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mạng ]/[ phu tới phúc ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị ở mệnh chủ tới [ mệnh thiên tuyến ] chạm trán này là hung tượng thả phi hóa kỵ nhập [ phu tới tài phúc tuyến ] cảm tình tới đối đãi không tốt

Nói rõ đây khác tính ( phối ngẫu ) sẽ không quan tâm mệnh chủ con quan tâm tự thân tới phúc hoặc nói cùng mệnh chủ không duyên

Kể trên hóa tượng bày [ không duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

Trở xuống là [ đỡ đầu quảng cáo ] cần ngài ủng hộ mạnh mẽ duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! Tạ tạ tái tạ tạ! !

Là duy trì website kinh doanh đi xuống động lực, phiền thỉnh nhất định phải điểm kích quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh điểm đánh xuống phương quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh đỡ đầu

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

Nam mệnh bất luận tự nhiên ly hôn ( thê vong ) hoặc pháp lý ly hôn sau khi tái giá này là vợ chồng hôn nhân quan hệ

Nếu tục huyền ( đời thứ hai ) lấy [ cung phu thê ] tới đối cung [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy thể [ cung phu thê ] làm suy luận

Nếu tục huyền ( đời thứ ba ) lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy thể [ cung phu thê ] làm suy luận dự đoán các nhâm phối ngẫu đấy [ vận mệnh ] cao thấp đấy phân biệt ( này là vợ chồng hôn nhân quan hệ )

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung )

Thứ nhất thiếp dùng [ cung tử nữ ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ hai thiếp dùng [ cung tài bạch ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ ba thiếp dùng [ cung tật ách ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ không thể quy thể [ cung phu thê ] ( nhân cùng hôn nhân không quan hệ )

Để mà dự đoán các thiếp đấy vận mệnh cao thấp

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương cung vị thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa tai hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có âm mưu

Nam mệnh 1. Nếu tục huyền lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đối với tự thân cát hung

2. Nếu còn có hôn nhân quan hệ tồn tục mà đổi thành thú thiếp

Thì một thiếp lấy [ cung tử nữ ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Thì hai thiếp lấy [ cung tài bạch ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Thì ba thiếp lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Trở xuống là [ đỡ đầu quảng cáo ] cần ngài ủng hộ mạnh mẽ duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! Tạ tạ tái tạ tạ! !

Là duy trì website kinh doanh đi xuống động lực, phiền thỉnh nhất định phải điểm kích quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh điểm đánh xuống phương quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh đỡ đầu

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

”Xem

tới quan sát giải nghĩa” state=”close”]

Điều tra phối ngẫu [ vận mệnh ] tới quan sát giải nghĩa

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh )

[ cung phúc đức ]( phu tới Quan )

[ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

Nam mệnh [ cung phu thê ] vị hôn trước thuộc [ khác tính ] bằng hữu sau hôn nhân thuộc [ nguyên phối ] tới chuyên thuộc cung vị

Nghĩ quan sát [ phối ngẫu vận mệnh ] lấy [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] lấy tứ hóa tới bố khí phỏng đoán

A. [ cung phu thê ]( ất dậu ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa quyền [ từ là thể dụng ] quan sát

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ mau mau nhạc nhạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Can ất nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của phu ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )/[ phu tới phúc ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) không biết quý trọng

Can của phu ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị )/[ phu tới tài ] gặp thái âm sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mạng ]/[ phu tới phúc ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị ở mệnh chủ tới [ mệnh thiên tuyến ] chạm trán này là hung tượng thả phi hóa kỵ nhập [ phu tới tài phúc tuyến ] cảm tình tới đối đãi không tốt

Nói rõ đây khác tính ( phối ngẫu ) sẽ không quan tâm mệnh chủ con quan tâm tự thân tới phúc hoặc nói cùng mệnh chủ không duyên

Kể trên hóa tượng bày [ không duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

Trở xuống là [ đỡ đầu quảng cáo ] cần ngài ủng hộ mạnh mẽ duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! Tạ tạ tái tạ tạ! !

Là duy trì website kinh doanh đi xuống động lực, phiền thỉnh nhất định phải điểm kích quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh điểm đánh xuống phương quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh đỡ đầu

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

Nam mệnh bất luận tự nhiên ly hôn ( thê vong ) hoặc pháp lý ly hôn sau khi tái giá này là vợ chồng hôn nhân quan hệ

Nếu tục huyền ( đời thứ hai ) lấy [ cung phu thê ] tới đối cung [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy thể [ cung phu thê ] làm suy luận

Nếu tục huyền ( đời thứ ba ) lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy thể [ cung phu thê ] làm suy luận dự đoán các nhâm phối ngẫu đấy [ vận mệnh ] cao thấp đấy phân biệt ( này là vợ chồng hôn nhân quan hệ )

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung )

Thứ nhất thiếp dùng [ cung tử nữ ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ hai thiếp dùng [ cung tài bạch ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ

Nam mệnh nếu thú thiếp ( ở chung ) thứ ba thiếp dùng [ cung tật ách ] tứ hóa [ từ là thể dụng ] tứ hóa làm suy luận này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ này là hoa đào tính hưởng thụ tới quan hệ không thể quy thể [ cung phu thê ] ( nhân cùng hôn nhân không quan hệ )

Để mà dự đoán các thiếp đấy vận mệnh cao thấp

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương cung vị thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa tai hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có âm mưu

Nam mệnh 1. Nếu tục huyền lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đối với tự thân cát hung

2. Nếu còn có hôn nhân quan hệ tồn tục mà đổi thành thú thiếp

Thì một thiếp lấy [ cung tử nữ ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Thì hai thiếp lấy [ cung tài bạch ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Thì ba thiếp lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy thể [ bản mạng ] khả dự đoán đây thiếp đối với tự thân cát hung

Trở xuống là [ đỡ đầu quảng cáo ] cần ngài ủng hộ mạnh mẽ duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! Tạ tạ tái tạ tạ! !

Là duy trì website kinh doanh đi xuống động lực, phiền thỉnh nhất định phải điểm kích quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh điểm đánh xuống phương quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh đỡ đầu

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button