Tử vi

Giản thuật cảm tình chẩn đoán chi phương pháp

Giản thuật cảm tình chẩn đoán chi phương pháp

Công phu

A. Xem [ cung phu thê ] tinh diệu tổ hợp rơi cung ( thiên địa nhân ) gì cung vị?

Bạn đang xem: Giản thuật cảm tình chẩn đoán chi phương pháp

Tinh diệu

Rơi [ thiên ] tí ngọ mão dậu

Rơi [ địa ] thìn tuất xấu chưa

Rơi [ nhân ] dần thân tị hợi

[ các cấp cung phu thê ] tứ hóa thải hóa lộc hóa kị là dụng thần chỉ lấy phán đoán [ hành vận ] cát hung cùng [ kết cục ] ưu kém

B. Xem [ cung phu thê ] can cung tứ hóa sở vào cung vị thuộc [ ngã cung ] hoặc [ tha cung ]?

Can của phu hóa lộc nhập mệnh ( biểu hiện khác tính ( trước hôn nhân ) cùng mệnh chủ có duyên hoặc nếu phối ngẫu ( sau hôn nhân ) thương yêu mệnh chủ )

Mà can của phu hóa kị nhập thiên trùng [ bản mạng ] ( kị trùng bản mạng biểu hiện cùng mệnh chủ không duyên ) tượng này biểu hiện không đổi kết hôn giống

Can của phu lộc nhập mệnh biểu hiện có duyên nhưng can của phu kị trùng mệnh lại là không duyên ( hôn nhân không vọng )

< cung mệnh là phu tới phúc > can của phu lộc nhập mệnh khác biểu hiện phối ngẫu ( khác tính ) nghĩ ủng có cảm tình tới tinh thần hưởng thụ

< mệnh vi phu tới phúc > can của phu lộc nhập mệnh [ phu tới phúc ] biểu hiện phối ngẫu tằng sung nghĩ qua kết hôn hưởng phúc

Đáng tiếc nếu phu kị trùng mệnh không duyên

Can của phu phi hóa kỵ nhập thiên < thiên di là phu tới tài > khác < thiên di là thiên mệnh >( tức bên ngoài mệnh chủ )

Can của phu phi hóa kỵ nhập thiên ( bên ngoài mệnh chủ ) khác tính ở trước hôn nhân cùng mệnh chủ có qua một đoạn tình ( yêu say đắm )

Can của phu thiên lương hóa lộc phi nhập [ vở ]( tân mão ) mà phùng [ đại nạn vợ chồng ] cung trùng điệp [ vở ]

Biểu hiện đại hạn này có hôn nhân duyên

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch giống như cung mệnh ) đây cách chủ nên kết hôn muộn không nên tảo hôn

Cung phu thê tự hóa ngoại trừ cùng phối ngẫu có quan hệ ở ngoài cùng mệnh chủ thân mình việc nghiệp cũng có quan hệ

Con mắt 378

( giống như tứ hóa năm sinh này là không có bên trong )

Nếu đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn đi vào [ bản phu ] nếu [ bản phu ] can cung [ tự hóa ]

Thì biểu hiện đây mười năm nội vợ chồng hoặc khác tính bằng hữu giữa cảm tình tất nhiên không thuận khúc chiết

Cũng hội ảnh hưởng đến sự nghiệp kinh doanh không thuận không như ý ( đúng là tự hóa lộc quyền khoa đều sẽ có dao động )

Nếu đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (22~31) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( giáp ) cung vô chính diệu hữu bật sinh khoa + linh tinh

[ thầy thuốc ] ở [ bản mạng ]( nhâm tuất ) phùng thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc song kị trùng [ bản thiên ]( bính thìn )

[ năm xưa 23] trùng điệp [ thiên mệnh ] phùng thiên lương tự hóa lộc thả [ lưu phu 23] cũng phùng thái dương tự hóa lộc có hôn nhân duyên

Đây mệnh chủ với 23 tuế kết hôn ( lưu ý [ thầy thuốc ] thiên cơ sinh kỵ đấy ảnh hưởng đây hôn nhân duyên khó lâu dài

< xem [ vợ chồng ]( canh thân )> thái dương tự hóa lộc cự môn + văn xương

Can của phu canh thái dương tự hóa lộc

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) phi hóa kỵ nhập [ tài phúc tuyến ] đã bãi rõ ràng vợ chồng tới đối đãi không tốt

Đây hóa tượng bày phối ngẫu trọng tài

Văn xương vợ chồng ở thân được địa văn khúc tọa tài bạch vợ chồng cùng tiến hành nghệ văn công tác nhưng cảm tình làm phức tạp nhiều

[ kị chuyển kị ] tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] nói rõ vợ chồng cuối cùng tất nhiên chia ly

Thiên cơ phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] phối ngẫu nhìn trúng mệnh chủ tới tài mà dính đến ( đầu hoài tống bão kết hôn )

[ bản mạng ] trùng điệp [ thầy thuốc ] thả gặp thiên cơ sinh kỵ lại thiên lương tự hóa lộc này là [ lộc ra ] ( sớm tụ sớm tan )

[ thầy thuốc ]( nhâm tuất ) thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc [ xem khí pháp ] chi yếu quyết vị trí

Cung phu thê tọa song sao hóa trong đó một viên tự hóa tượng này cũng biết này hôn nhân sẽ phát sinh vấn đề thả nhất định sẽ phát sinh

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] trùng [ bản thiên ] < thiên di vi phu tới tài > cũng bày phối ngẫu không chiếm được tiền tài hoặc không muốn tiền

Năm xưa 29 [ lưu mệnh 29] hồi [ thầy thuốc ] tới [ lộc kị ] trùng năm này vợ chồng khó yên ổn

[ lưu phu 29] ở [ bản quan ]( giáp dần ) cung vô chính diệu [ lưu phu 29] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân )

Gặp thái dương tự hóa lộc hình thành [ song kị ] quay về trùng [ lưu phu ] năm này ly hôn

Đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất sửu ) cung vô chính diệu phùng thiên khôi + địa kiếp

Lưu ý địa không ở [ bản Huynh ] trùng điệp [ lớn tài ] đây hạn [ bổn điền ] hồi địa kiếp [ lớn tài ] phùng địa không tiền tài chịu ngu

[ thầy thuốc ] ở [ bản phụ ]( quý hợi ) phùng tử sát + thiên diêu

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ thầy thuốc tới Quan ] sẽ có hôn nhân duyên

Năm xưa 36 trùng điệp [ thầy thuốc ]( quý hợi )

[ lưu mệnh 36] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ lưu quan 36] chiếu [ lưu phu ] năm này tái hôn

( phá quân hóa lộc second hand )

[ lưu mệnh 36] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 36] đây phi hóa kỵ nhập [ lưu tài ] muốn bắt lộc

( đây hóa tượng là năm xưa ngã cung phi hóa kỵ nhập ngã cung muốn đi trảo lộc phi trùng phá )

Năm xưa 37 trùng điệp [ đại huynh ]( giáp )

[ lưu mệnh 37] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) gặp thái dương tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng cung tất có thương

[ song kị ] trùng [ bản quan ]( giáp dần ) ẩn ngậm sự nghiệp đồi tang hiện ra

Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng điệp [ đại tật ] trùng [ tổ phụ ] e rằng có quan tòa hình tụng

Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu tài ] trùng [ lưu phúc ] e rằng có mất tiền thất phúc việc

[ kị chuyển kị ] can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) gặp thái âm sinh quyền thả tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] chung có hung

[ quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ lưu mệnh 37] +[ đại huynh ]( tài tới điền phí của ) ( tật tới Quan thân vận kém ngồi tù )

( đây mệnh chủ năm này 37 tuế sự nghiệp ngã bế phí của lại kiêm hồi phán trá lấn ăn lao phạn )

C. Nam mệnh xem [ cung tài bạch ] đấy tứ hóa đấy bố cục ( bố tượng )

D. Nữ mệnh xem [ cung phúc đức ] đấy tứ hóa đấy bố cục ( bố tượng )

E. Lợi dụng [ giả tá thất tinh định điểm ] đấy tứ hóa do nó thùy tượng xem vợ chồng đối đãi tình huống:

Khiếm trái?

Biến hóa?

Cát hung?

Có trợ lực hoặc không giúp được gì?

Trong lúc tới đối đãi đúng vậy? Hoặc là tổn?

F. Các cấp bàn ứng dụng nguyên tắc

Bản mạng quản đại nạn ứng với năm xưa

Đại nạn bàn hướng lên trên ( bản mạng ) thủ tượng

Đại nạn quản năm xưa ứng với lưu nguyệt

Năm xưa tứ hóa [ quy ] bản mạng thủ tượng

Dùng đại nạn chỉ phân biệt ( người đại lý )

Năm xưa quản lưu nguyệt ứng với lưu nhật

[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vở ] thì bản hạn đấy hoạt động trắc trọng với đầu tư hợp tác giao tế hoa đào các loại

[ thiên mệnh ] can canh thái dương tự hóa lộc nữ mệnh đây hạn e rằng sẽ ra quỹ ( yêu nam nhân )

[ thiên mệnh ] can canh thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tử ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị văn xương sinh khoa thái âm tự hóa khoa thả mệnh làm thái âm hóa khoa nhập tật

[ khoa ] khả hơi hiểu kị tới ác mà [ khoa kị tha mài ] biểu hiện ngó sen đoạn tơ liên giống

Biểu hiện dù ra quỹ nhưng nội tâm đối với nguyên phối ( phu ) vẫn là treo tâm

Lưu ý [ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tử ) gặp thiên đồng tự hóa kị cho nên cấu thành [ lui mã kị ]

Đây [ thiên mệnh ] làm kị thối lui đến [ bản nô ]( mậu tuất ) gặp thiên hình [ lưu mệnh ]37 đi vào e rằng có bất lợi

Từ kể trên hóa tượng khả suy ra nàng này đây hạn e rằng sẽ nhân hoa đào mà huyên náo hôn

Đây hôn biến [ ứng số ] dự đoán ở [ năm xưa ]37 [ lưu mệnh ] hồi [ thiên mệnh ] làm phi hóa kỵ nhập ( xem lưu mệnh gặp tự hóa kị )

Nếu ly hôn sau nếu có chút phục hợp này [ ứng số ] có lẽ ở [ năm xưa 39] đi vào [ bản tật ]( thầy thuốc )

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ vở ]( canh dần ) gặp thái dương tự hóa lộc đây lộc cấu thành [ lui mã lộc ] lui về [ thầy thuốc ]

Hình thành [ thầy thuốc ] được lộc cho nên có phục hợp tới có thể

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ hai đại nạn (16~25) [ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ bản Huynh ]( quý dậu )

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] phùng phá quân sinh quyền vũ khúc sinh khoa

Biểu hiện đây hạn mệnh chủ bên ngoài nghĩ kiếm [ nô tới tài ] bôn ba doanh sinh

Mà [ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Mão ) trùng điệp [ lớn thiên ] quay về trùng [ thiên mệnh ]

Tượng này phi hóa kỵ nhập [ bản nô ][ phu nhanh ] trùng điệp [ lớn thiên trùng thiên mệnh ]

Biểu hiện mặc dù đã chiếm hữu dính chặt [ phu nhanh ]( phối ngẫu hoặc khác tính thân ) ở chung giống

Nhưng đây hạn còn chưa kết hôn đấy có thể ( nhân trùng thiên mệnh )

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( nhâm thân )

[ đại nạn mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ] khác tính duyên tốt trưởng thành sớm tình yêu sớm hoặc chiếu [ bổn điền ] có thiên tài vận cát tường

[ đại nạn mệnh ] làm nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản phu ] dẫn động hôn nhân duyên đây [ đại nạn vợ chồng ] tọa lộc tồn càng thêm xác định hôn nhân duyên

Năm xưa 23 tân hợi [ lưu mệnh 23] ở [ bản quan ]

[ lưu mệnh ] tân làm cự môn hóa lộc nhập bính dần chiếu [ thiên mệnh ]

[ lưu phu ] ở quý dậu phá quân tự hóa lộc dự đoán bản niên thành lập hôn nhân

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phu ]( quý hợi )

[ thiên mệnh ] đi [ bản phu ] ( quý hợi )

[ bản phu ] tọa thiên đồng + văn khúc chủ cưới vợ tái nạp thiếp ( ngoại tình )

Thiên mã hội lộc trùng nhập cung phu thê tới vận hạn lưu năm đoái rõ ràng ( năm xưa 33)

[ bản phu ]/[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ] có như thủy triều hoả tốc tới tình yêu có lẽ bản hạn nội kết hôn

[ đại nạn mệnh ] can quý là phá hao tổn

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm tuất )

Mà [ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp dần ) trùng phá tham lang lộc năm sinh cấu thành song kị trùng [ bản tật ]( canh thân )

< tật ách là Quan tới điền > bày sự nghiệp phát triển không như ý

< tật ách vi phu người ấy > đời sống tình cảm sợ cũng có trạng huống phát sinh

Xem [ thiên mệnh ] làm tới lộc nhập mà phi hóa kỵ nhập phụ rơi cung cách xa nhau năm cách phân nhập tam hợp cung vị còn đây là cao đến đi lui không giúp được gì giống

Cũng thế [ bản phu ] tới lộc kị phân nhập tam hợp cung vị cho nên cũng biểu hiện cảm tình cuộc sống hôn nhân tới không giúp được gì hiện tượng

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản tài ]( tân mão )

Khác năm xưa 37 đi [ bản tài ]( tân mão )

Mà [ thầy thuốc ] cung ở [ bản tật ]( canh dần )

[ thầy thuốc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ] trùng phá cự môn lộc năm sinh song kị trùng [ bản thiên ]( tân sửu )

Nãi năm xưa 37 tới [ lưu phu ]( chịu trùng hữu tình biến )

Khác xem [ lưu phu ] tân sửu

[ lưu phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ] này là [ quy vị trí ] năm đó vợ chồng tất có biến hóa

( bản phu nguyên tọa văn xương sinh kỵ lưu phu tái văn xương hóa kị nhập bản phu thành song kị )

Song kị tới trùng cung kỷ hợi là bản quan ( trùng điệp [ đại tật ]) năm đó vợ chồng ly dị

[ thầy thuốc ] liêm trinh hóa lộc nhập [ hạn mệnh ] tất có người theo đuổi ( đại nạn tọa bổn điền trạch hoa đào chiếm đa số )

Mà [ thầy thuốc ] thái dương hóa kị nhập [ bản tài ] trùng [ bản phúc ] hôn nhân duyên không vọng

[ thầy thuốc ] thái âm hóa kị lại nhập bản mạng ( lớn tài ) trùng đại nạn phúc đức hôn nhân tựa hồ từ trước cửa trải qua là nhập môn

[ thầy thuốc ] liêm trinh hóa kị nhập trùng [ bản mạng ] hoặc [ thiên mệnh ] thường vợ chồng đều tự chấp nhất với mình chỗ hiểu biết

Hoặc tư tưởng hoặc làm việc phạm vi không Pháp Tướng hỗ giao tan ra trao đổi không có cùng xuất hiện khiến cho hiềm khích

Thứ năm đại nạn (44~53) cung mệnh đại hạn đi vào [ bản tài ]( tân dậu )

[ thầy thuốc ] ở [ bản thiên ]( kỷ mùi ) phùng thiên việt thiên diêu mệnh chủ chắc có tái hôn nghĩ

Đáng tiếc [ thầy thuốc ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ] ( nhỏ trùng lớn ) hôn nhân duyên khó thành nhiều nhất là ở chung không danh phận quan hệ

[ thầy thuốc ] ở [ bản thiên ]( kỷ mùi ) phùng cung vô chính diệu thiên việt + thiên diêu

[ thầy thuốc ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( giáp ) trùng điệp [ cánh đồng ] /[ thầy thuốc tới nô ]

[ thầy thuốc ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ thầy thuốc tới Quan ] trùng [ thầy thuốc phu quân ] vô danh phân

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giản thuật cảm tình chẩn đoán chi phương pháp

Giản thuật cảm tình chẩn đoán chi phương pháp

Công phu

A. Xem [ cung phu thê ] tinh diệu tổ hợp rơi cung ( thiên địa nhân ) gì cung vị?

Tinh diệu

Rơi [ thiên ] tí ngọ mão dậu

Rơi [ địa ] thìn tuất xấu chưa

Rơi [ nhân ] dần thân tị hợi

[ các cấp cung phu thê ] tứ hóa thải hóa lộc hóa kị là dụng thần chỉ lấy phán đoán [ hành vận ] cát hung cùng [ kết cục ] ưu kém

B. Xem [ cung phu thê ] can cung tứ hóa sở vào cung vị thuộc [ ngã cung ] hoặc [ tha cung ]?

Can của phu hóa lộc nhập mệnh ( biểu hiện khác tính ( trước hôn nhân ) cùng mệnh chủ có duyên hoặc nếu phối ngẫu ( sau hôn nhân ) thương yêu mệnh chủ )

Mà can của phu hóa kị nhập thiên trùng [ bản mạng ] ( kị trùng bản mạng biểu hiện cùng mệnh chủ không duyên ) tượng này biểu hiện không đổi kết hôn giống

Can của phu lộc nhập mệnh biểu hiện có duyên nhưng can của phu kị trùng mệnh lại là không duyên ( hôn nhân không vọng )

< cung mệnh là phu tới phúc > can của phu lộc nhập mệnh khác biểu hiện phối ngẫu ( khác tính ) nghĩ ủng có cảm tình tới tinh thần hưởng thụ

< mệnh vi phu tới phúc > can của phu lộc nhập mệnh [ phu tới phúc ] biểu hiện phối ngẫu tằng sung nghĩ qua kết hôn hưởng phúc

Đáng tiếc nếu phu kị trùng mệnh không duyên

Can của phu phi hóa kỵ nhập thiên < thiên di là phu tới tài > khác < thiên di là thiên mệnh >( tức bên ngoài mệnh chủ )

Can của phu phi hóa kỵ nhập thiên ( bên ngoài mệnh chủ ) khác tính ở trước hôn nhân cùng mệnh chủ có qua một đoạn tình ( yêu say đắm )

Can của phu thiên lương hóa lộc phi nhập [ vở ]( tân mão ) mà phùng [ đại nạn vợ chồng ] cung trùng điệp [ vở ]

Biểu hiện đại hạn này có hôn nhân duyên

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch giống như cung mệnh ) đây cách chủ nên kết hôn muộn không nên tảo hôn

Cung phu thê tự hóa ngoại trừ cùng phối ngẫu có quan hệ ở ngoài cùng mệnh chủ thân mình việc nghiệp cũng có quan hệ

Con mắt 378

( giống như tứ hóa năm sinh này là không có bên trong )

Nếu đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn đi vào [ bản phu ] nếu [ bản phu ] can cung [ tự hóa ]

Thì biểu hiện đây mười năm nội vợ chồng hoặc khác tính bằng hữu giữa cảm tình tất nhiên không thuận khúc chiết

Cũng hội ảnh hưởng đến sự nghiệp kinh doanh không thuận không như ý ( đúng là tự hóa lộc quyền khoa đều sẽ có dao động )

Nếu đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (22~31) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( giáp ) cung vô chính diệu hữu bật sinh khoa + linh tinh

[ thầy thuốc ] ở [ bản mạng ]( nhâm tuất ) phùng thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc song kị trùng [ bản thiên ]( bính thìn )

[ năm xưa 23] trùng điệp [ thiên mệnh ] phùng thiên lương tự hóa lộc thả [ lưu phu 23] cũng phùng thái dương tự hóa lộc có hôn nhân duyên

Đây mệnh chủ với 23 tuế kết hôn ( lưu ý [ thầy thuốc ] thiên cơ sinh kỵ đấy ảnh hưởng đây hôn nhân duyên khó lâu dài

< xem [ vợ chồng ]( canh thân )> thái dương tự hóa lộc cự môn + văn xương

Can của phu canh thái dương tự hóa lộc

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) phi hóa kỵ nhập [ tài phúc tuyến ] đã bãi rõ ràng vợ chồng tới đối đãi không tốt

Đây hóa tượng bày phối ngẫu trọng tài

Văn xương vợ chồng ở thân được địa văn khúc tọa tài bạch vợ chồng cùng tiến hành nghệ văn công tác nhưng cảm tình làm phức tạp nhiều

[ kị chuyển kị ] tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] nói rõ vợ chồng cuối cùng tất nhiên chia ly

Thiên cơ phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] phối ngẫu nhìn trúng mệnh chủ tới tài mà dính đến ( đầu hoài tống bão kết hôn )

[ bản mạng ] trùng điệp [ thầy thuốc ] thả gặp thiên cơ sinh kỵ lại thiên lương tự hóa lộc này là [ lộc ra ] ( sớm tụ sớm tan )

[ thầy thuốc ]( nhâm tuất ) thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc [ xem khí pháp ] chi yếu quyết vị trí

Cung phu thê tọa song sao hóa trong đó một viên tự hóa tượng này cũng biết này hôn nhân sẽ phát sinh vấn đề thả nhất định sẽ phát sinh

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] trùng [ bản thiên ] < thiên di vi phu tới tài > cũng bày phối ngẫu không chiếm được tiền tài hoặc không muốn tiền

Năm xưa 29 [ lưu mệnh 29] hồi [ thầy thuốc ] tới [ lộc kị ] trùng năm này vợ chồng khó yên ổn

[ lưu phu 29] ở [ bản quan ]( giáp dần ) cung vô chính diệu [ lưu phu 29] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân )

Gặp thái dương tự hóa lộc hình thành [ song kị ] quay về trùng [ lưu phu ] năm này ly hôn

Đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất sửu ) cung vô chính diệu phùng thiên khôi + địa kiếp

Lưu ý địa không ở [ bản Huynh ] trùng điệp [ lớn tài ] đây hạn [ bổn điền ] hồi địa kiếp [ lớn tài ] phùng địa không tiền tài chịu ngu

[ thầy thuốc ] ở [ bản phụ ]( quý hợi ) phùng tử sát + thiên diêu

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ thầy thuốc tới Quan ] sẽ có hôn nhân duyên

Năm xưa 36 trùng điệp [ thầy thuốc ]( quý hợi )

[ lưu mệnh 36] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ lưu quan 36] chiếu [ lưu phu ] năm này tái hôn

( phá quân hóa lộc second hand )

[ lưu mệnh 36] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 36] đây phi hóa kỵ nhập [ lưu tài ] muốn bắt lộc

( đây hóa tượng là năm xưa ngã cung phi hóa kỵ nhập ngã cung muốn đi trảo lộc phi trùng phá )

Năm xưa 37 trùng điệp [ đại huynh ]( giáp )

[ lưu mệnh 37] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) gặp thái dương tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng cung tất có thương

[ song kị ] trùng [ bản quan ]( giáp dần ) ẩn ngậm sự nghiệp đồi tang hiện ra

Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng điệp [ đại tật ] trùng [ tổ phụ ] e rằng có quan tòa hình tụng

Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu tài ] trùng [ lưu phúc ] e rằng có mất tiền thất phúc việc

[ kị chuyển kị ] can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) gặp thái âm sinh quyền thả tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] chung có hung

[ quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ lưu mệnh 37] +[ đại huynh ]( tài tới điền phí của ) ( tật tới Quan thân vận kém ngồi tù )

( đây mệnh chủ năm này 37 tuế sự nghiệp ngã bế phí của lại kiêm hồi phán trá lấn ăn lao phạn )

C. Nam mệnh xem [ cung tài bạch ] đấy tứ hóa đấy bố cục ( bố tượng )

D. Nữ mệnh xem [ cung phúc đức ] đấy tứ hóa đấy bố cục ( bố tượng )

E. Lợi dụng [ giả tá thất tinh định điểm ] đấy tứ hóa do nó thùy tượng xem vợ chồng đối đãi tình huống:

Khiếm trái?

Biến hóa?

Cát hung?

Có trợ lực hoặc không giúp được gì?

Trong lúc tới đối đãi đúng vậy? Hoặc là tổn?

F. Các cấp bàn ứng dụng nguyên tắc

Bản mạng quản đại nạn ứng với năm xưa

Đại nạn bàn hướng lên trên ( bản mạng ) thủ tượng

Đại nạn quản năm xưa ứng với lưu nguyệt

Năm xưa tứ hóa [ quy ] bản mạng thủ tượng

Dùng đại nạn chỉ phân biệt ( người đại lý )

Năm xưa quản lưu nguyệt ứng với lưu nhật

[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vở ] thì bản hạn đấy hoạt động trắc trọng với đầu tư hợp tác giao tế hoa đào các loại

[ thiên mệnh ] can canh thái dương tự hóa lộc nữ mệnh đây hạn e rằng sẽ ra quỹ ( yêu nam nhân )

[ thiên mệnh ] can canh thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tử ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị văn xương sinh khoa thái âm tự hóa khoa thả mệnh làm thái âm hóa khoa nhập tật

[ khoa ] khả hơi hiểu kị tới ác mà [ khoa kị tha mài ] biểu hiện ngó sen đoạn tơ liên giống

Biểu hiện dù ra quỹ nhưng nội tâm đối với nguyên phối ( phu ) vẫn là treo tâm

Lưu ý [ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tử ) gặp thiên đồng tự hóa kị cho nên cấu thành [ lui mã kị ]

Đây [ thiên mệnh ] làm kị thối lui đến [ bản nô ]( mậu tuất ) gặp thiên hình [ lưu mệnh ]37 đi vào e rằng có bất lợi

Từ kể trên hóa tượng khả suy ra nàng này đây hạn e rằng sẽ nhân hoa đào mà huyên náo hôn

Đây hôn biến [ ứng số ] dự đoán ở [ năm xưa ]37 [ lưu mệnh ] hồi [ thiên mệnh ] làm phi hóa kỵ nhập ( xem lưu mệnh gặp tự hóa kị )

Nếu ly hôn sau nếu có chút phục hợp này [ ứng số ] có lẽ ở [ năm xưa 39] đi vào [ bản tật ]( thầy thuốc )

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ vở ]( canh dần ) gặp thái dương tự hóa lộc đây lộc cấu thành [ lui mã lộc ] lui về [ thầy thuốc ]

Hình thành [ thầy thuốc ] được lộc cho nên có phục hợp tới có thể

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ hai đại nạn (16~25) [ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ bản Huynh ]( quý dậu )

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] phùng phá quân sinh quyền vũ khúc sinh khoa

Biểu hiện đây hạn mệnh chủ bên ngoài nghĩ kiếm [ nô tới tài ] bôn ba doanh sinh

Mà [ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Mão ) trùng điệp [ lớn thiên ] quay về trùng [ thiên mệnh ]

Tượng này phi hóa kỵ nhập [ bản nô ][ phu nhanh ] trùng điệp [ lớn thiên trùng thiên mệnh ]

Biểu hiện mặc dù đã chiếm hữu dính chặt [ phu nhanh ]( phối ngẫu hoặc khác tính thân ) ở chung giống

Nhưng đây hạn còn chưa kết hôn đấy có thể ( nhân trùng thiên mệnh )

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( nhâm thân )

[ đại nạn mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ] khác tính duyên tốt trưởng thành sớm tình yêu sớm hoặc chiếu [ bổn điền ] có thiên tài vận cát tường

[ đại nạn mệnh ] làm nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản phu ] dẫn động hôn nhân duyên đây [ đại nạn vợ chồng ] tọa lộc tồn càng thêm xác định hôn nhân duyên

Năm xưa 23 tân hợi [ lưu mệnh 23] ở [ bản quan ]

[ lưu mệnh ] tân làm cự môn hóa lộc nhập bính dần chiếu [ thiên mệnh ]

[ lưu phu ] ở quý dậu phá quân tự hóa lộc dự đoán bản niên thành lập hôn nhân

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phu ]( quý hợi )

[ thiên mệnh ] đi [ bản phu ] ( quý hợi )

[ bản phu ] tọa thiên đồng + văn khúc chủ cưới vợ tái nạp thiếp ( ngoại tình )

Thiên mã hội lộc trùng nhập cung phu thê tới vận hạn lưu năm đoái rõ ràng ( năm xưa 33)

[ bản phu ]/[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ] có như thủy triều hoả tốc tới tình yêu có lẽ bản hạn nội kết hôn

[ đại nạn mệnh ] can quý là phá hao tổn

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm tuất )

Mà [ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp dần ) trùng phá tham lang lộc năm sinh cấu thành song kị trùng [ bản tật ]( canh thân )

< tật ách là Quan tới điền > bày sự nghiệp phát triển không như ý

< tật ách vi phu người ấy > đời sống tình cảm sợ cũng có trạng huống phát sinh

Xem [ thiên mệnh ] làm tới lộc nhập mà phi hóa kỵ nhập phụ rơi cung cách xa nhau năm cách phân nhập tam hợp cung vị còn đây là cao đến đi lui không giúp được gì giống

Cũng thế [ bản phu ] tới lộc kị phân nhập tam hợp cung vị cho nên cũng biểu hiện cảm tình cuộc sống hôn nhân tới không giúp được gì hiện tượng

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản tài ]( tân mão )

Khác năm xưa 37 đi [ bản tài ]( tân mão )

Mà [ thầy thuốc ] cung ở [ bản tật ]( canh dần )

[ thầy thuốc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ] trùng phá cự môn lộc năm sinh song kị trùng [ bản thiên ]( tân sửu )

Nãi năm xưa 37 tới [ lưu phu ]( chịu trùng hữu tình biến )

Khác xem [ lưu phu ] tân sửu

[ lưu phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ] này là [ quy vị trí ] năm đó vợ chồng tất có biến hóa

( bản phu nguyên tọa văn xương sinh kỵ lưu phu tái văn xương hóa kị nhập bản phu thành song kị )

Song kị tới trùng cung kỷ hợi là bản quan ( trùng điệp [ đại tật ]) năm đó vợ chồng ly dị

[ thầy thuốc ] liêm trinh hóa lộc nhập [ hạn mệnh ] tất có người theo đuổi ( đại nạn tọa bổn điền trạch hoa đào chiếm đa số )

Mà [ thầy thuốc ] thái dương hóa kị nhập [ bản tài ] trùng [ bản phúc ] hôn nhân duyên không vọng

[ thầy thuốc ] thái âm hóa kị lại nhập bản mạng ( lớn tài ) trùng đại nạn phúc đức hôn nhân tựa hồ từ trước cửa trải qua là nhập môn

[ thầy thuốc ] liêm trinh hóa kị nhập trùng [ bản mạng ] hoặc [ thiên mệnh ] thường vợ chồng đều tự chấp nhất với mình chỗ hiểu biết

Hoặc tư tưởng hoặc làm việc phạm vi không Pháp Tướng hỗ giao tan ra trao đổi không có cùng xuất hiện khiến cho hiềm khích

Thứ năm đại nạn (44~53) cung mệnh đại hạn đi vào [ bản tài ]( tân dậu )

[ thầy thuốc ] ở [ bản thiên ]( kỷ mùi ) phùng thiên việt thiên diêu mệnh chủ chắc có tái hôn nghĩ

Đáng tiếc [ thầy thuốc ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ] ( nhỏ trùng lớn ) hôn nhân duyên khó thành nhiều nhất là ở chung không danh phận quan hệ

[ thầy thuốc ] ở [ bản thiên ]( kỷ mùi ) phùng cung vô chính diệu thiên việt + thiên diêu

[ thầy thuốc ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( giáp ) trùng điệp [ cánh đồng ] /[ thầy thuốc tới nô ]

[ thầy thuốc ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ thầy thuốc tới Quan ] trùng [ thầy thuốc phu quân ] vô danh phân

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button