Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 11 cung phúc đức quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 11 cung phúc đức quan sát tới hiểu dịch

Cung phúc đức < Quan lộc phu quân thê > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ tới cá nhân thanh vọng hoặc này hiệp lực xưởng thương lượng tới trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 11 cung phúc đức quan sát tới hiểu dịch

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát mệnh chủ sự nghiệp thanh vọng

Sự nghiệp lui tới đấy xưởng thương lượng ( đồng hành quan hệ xí nghiệp hiệp lực xí nghiệp các loại ) đấy trạng huống

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển không trợ giúp

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa lộc nhập phúc [ Quan phu quân ] biểu hiện

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Phúc đức tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ] sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển hoặc phát triển

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan phu quân ] kinh doanh sự nghiệp không tốt ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên

Trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả khác biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa quyền nhập phúc vui vẻ công tác hoặc sự nghiệp sắp xếp tràng lớn

< phúc đức là Quan phu quân > tọa tử vi sinh khoa thiên tướng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ thanh vọng trong sạch cùng nghiệp tới lui tới danh dự không tệ

Riêng chỉ cần lưu ý kình dương ở phúc đức

Phúc đức ở thìn tuất xấu chưa kình dương nhập miếu dù cả đời Mịa phiền bận rộn nhưng động bên trong có phúc

Kình dương hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) với phúc đức biểu hiện lao tâm khiếm lực lao lục bôn ba chủ cả đời Mịa phiền tâm sự nhiều

Thường hội là làm việc tuyển chọn sai lầm tạo thành thiên cổ hận hối hận không thôi như gặp ngôi sao may mắn giảm ưu giảm sầu

Phúc đức gặp kình dương hóa khí là hình hình thương hung ác ngôi sao tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sinh sự nhạ phi Mịa lao

< phúc đức là Quan phu quân > phúc đức tọa thiên cơ sinh kỵ trùng [ bản tài ][ Quan tới Quan ]

Biểu hiện mệnh chủ đối với tư kim đấy vận dụng thường nhân chấp nhất đấy quan niệm hội tạo thành sự nghiệp thất bại

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Phúc tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp không trợ giúp

Can của quan thiên cơ hóa lộc nhập phúc ( ất sửu ) phùng thiên cơ tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ] đây thiên cơ hóa lộc thối lui đến [ bản mạng ]

Đây hóa tượng ứng giải thích thành [ can của quan thiên cơ hóa lộc nhập bản mạng ]

Mệnh chủ cùng Quan lộc có duyên nguyện ý công tác sự nghiệp hòa thuận dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền khác biểu hiện thiên tư thông minh thả sẽ dùng công

Hoặc nói mệnh chủ đối với công tác muốn tìm phù hợp tự thân lý tưởng hoặc nhận vi yêu thích đấy công tác mới hội đi làm

Can của quan thiên cơ hóa lộc nhập phúc biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc ( nhưng không thể phùng tự hóa )

Can của quan tứ hóa nhập phúc đức sự nghiệp tùy tâm sở dục thiên hướng tự do nghiệp

Chú ý nếu gặp phúc đức tọa sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] lộc ra song kị trùng tài bạch

Song kị trùng tài bạch sự nghiệp kinh doanh tài chính hội nghiêm trọng khó khăn thẳng đến đóng cửa

Can của quan nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phúc ( canh thân ) hội thiên đồng tự hóa kị song kị trùng bản tài e rằng có tài chính khó khăn đấy quẫn cảnh

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản phúc ( giáp ) phùng liêm trinh tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ] đây lộc lui vào [ bản mạng ]( nhâm tuất )

Đây lộc lui vào [ bản mạng ]( nhâm tuất ) gặp tham lang sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

< phúc đức là Quan phu quân >

Cung mệnh đại hạn đi vào [ bản quan ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền tới rơi cung vị đáng đại nạn nội Quan vận hanh thông

Quan lộc cung ( giáp ) tọa tham lang sinh kỵ bình thường biểu hiện khuyết thiếu xã hội bối cảnh

[ Quan lộc ] tọa tham lang sinh kỵ

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ] cố gắng theo đuổi lý tưởng ( lộc nhập phúc )

Mà can của quan thái dương hóa kị nhập [ bản tật ] dù mệnh chủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh ( tọa sinh kỵ )

Công tác mặc dù vất vả nhưng có thể cước ổn định thực địa tự thân siêng năng ( phi hóa kỵ nhập tật ) cố gắng theo đuổi lý tưởng ( lộc nhập phúc )

Ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập ngã cung ( phúc ) hóa kị cũng nhập ngã cung ( tật ) đây hóa tượng thuộc cát

Chú ý kể trên [ bản quan ] lộc nhập [ bản phúc ] mà [ bản phúc ] chuyển lộc trở lại [ bản quan ] này là [ lộc đi lộc đến ]

Nói rõ sự nghiệp muốn theo đuổi lý tưởng mà lý tưởng ( cảm giác ) cũng theo như thuận sự nghiệp bước chân

Đáng tiếc [ bản quan ] [ bản phúc ] song song đều tự hóa kị kết quả đương nhiên không như mong muốn phiền não dày vò cùng tùy

Chú ý [ bản quan ] lộc nhập [ bản phúc ] mà [ bản phúc ] chuyển kị trở lại [ bản quan ] này là [ lộc đến kị đi ]

Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ thai

Can cung của nó hóa kị “Nhập “( nhập thiên trùng mệnh nhập phúc trùng tài nhập phu trùng Quan ) đây “Kị” thuộc hung

Can của quan hóa kị nhập phúc trùng tài < tài bạch là Quan tới khí số vị >

Tượng này biểu hiện sự nghiệp kinh doanh không lợi nhuận khả đồ hoặc thỉnh thoảng cạn kiệt ( thiếu tổn ) không nhiều dư tới tiền có thể hưởng nhạc hung

( gì can cung hóa kị nhập phu trùng Quan hoặc nhập phúc trùng tài )

Cung tài bạch cùng Quan lộc cung như bị trùng phá thì tiến giảm mất cứ công thủ không phương danh cùng lợi nhuận hãm trong vây đốn

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ]

Biểu hiện sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển phát triển

Quan lộc can cung hóa kị nhập phúc đức trùng tài bạch đây kết cấu hình thành thứ năm đại nạn đấy “Phản cung kị ”

Thì hành hạn thứ năm đại nạn tuyệt đối không có thể đầu tư tất bại ( sự nghiệp bắt đầu kinh doanh liền hội tổn tài )

Nếu bản mạng Quan lộc cung can cung của nó hóa kị nhập cung trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá

( đại nạn các cung can cung hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )

Can của quan hóa kị nhập phúc nếu nô làm hóa kị nhập tài cung lưỡng kị hỗ trùng

Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác ( đại nạn năm xưa cùng luận )

Can của quan hóa kị nhập phúc phúc trạch kém kinh doanh sự nghiệp không tốt ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên

Khác trùng tài bạch biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư

Can của quan hóa kị nhập phúc trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả lại dễ tổn tài ( không nên kinh doanh hoặc lấy hợp ý phương thức đầu tư )

Chú ý [ năm xưa cung mệnh ] đi vào [ bản tài ] chịu trùng năm đó tài vận không lành

Can của quan hóa kị nhập phúc thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi

Can của quan hóa kị nhập phúc biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Can của quan hóa kị nhập phúc trùng tài đều tỏ vẻ có rất nhiều nhượng nhân hấp dẫn đấy đầu tư gặp dịp

Đại quan ( đinh tị ) tham lang sinh kỵ đã bị dẫn dụ lớn hơn nữa ( tài bạch hóa kị nhập phu trùng Quan cùng luận )

Can của quan hóa kị nhập tài phúc tuyến biểu hiện chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần từ tất cùng tiền tài cập ý nghĩ của chính mình liên quan đến

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 11 cung phúc đức quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 11 cung phúc đức quan sát tới hiểu dịch

Cung phúc đức < Quan lộc phu quân thê > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ tới cá nhân thanh vọng hoặc này hiệp lực xưởng thương lượng tới trạng huống

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát mệnh chủ sự nghiệp thanh vọng

Sự nghiệp lui tới đấy xưởng thương lượng ( đồng hành quan hệ xí nghiệp hiệp lực xí nghiệp các loại ) đấy trạng huống

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển không trợ giúp

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa lộc nhập phúc [ Quan phu quân ] biểu hiện

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Phúc đức tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ] sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển hoặc phát triển

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan phu quân ] kinh doanh sự nghiệp không tốt ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên

Trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả khác biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa quyền nhập phúc vui vẻ công tác hoặc sự nghiệp sắp xếp tràng lớn

< phúc đức là Quan phu quân > tọa tử vi sinh khoa thiên tướng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ thanh vọng trong sạch cùng nghiệp tới lui tới danh dự không tệ

Riêng chỉ cần lưu ý kình dương ở phúc đức

Phúc đức ở thìn tuất xấu chưa kình dương nhập miếu dù cả đời Mịa phiền bận rộn nhưng động bên trong có phúc

Kình dương hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) với phúc đức biểu hiện lao tâm khiếm lực lao lục bôn ba chủ cả đời Mịa phiền tâm sự nhiều

Thường hội là làm việc tuyển chọn sai lầm tạo thành thiên cổ hận hối hận không thôi như gặp ngôi sao may mắn giảm ưu giảm sầu

Phúc đức gặp kình dương hóa khí là hình hình thương hung ác ngôi sao tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sinh sự nhạ phi Mịa lao

< phúc đức là Quan phu quân > phúc đức tọa thiên cơ sinh kỵ trùng [ bản tài ][ Quan tới Quan ]

Biểu hiện mệnh chủ đối với tư kim đấy vận dụng thường nhân chấp nhất đấy quan niệm hội tạo thành sự nghiệp thất bại

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Phúc tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp không trợ giúp

Can của quan thiên cơ hóa lộc nhập phúc ( ất sửu ) phùng thiên cơ tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ] đây thiên cơ hóa lộc thối lui đến [ bản mạng ]

Đây hóa tượng ứng giải thích thành [ can của quan thiên cơ hóa lộc nhập bản mạng ]

Mệnh chủ cùng Quan lộc có duyên nguyện ý công tác sự nghiệp hòa thuận dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền khác biểu hiện thiên tư thông minh thả sẽ dùng công

Hoặc nói mệnh chủ đối với công tác muốn tìm phù hợp tự thân lý tưởng hoặc nhận vi yêu thích đấy công tác mới hội đi làm

Can của quan thiên cơ hóa lộc nhập phúc biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc ( nhưng không thể phùng tự hóa )

Can của quan tứ hóa nhập phúc đức sự nghiệp tùy tâm sở dục thiên hướng tự do nghiệp

Chú ý nếu gặp phúc đức tọa sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] lộc ra song kị trùng tài bạch

Song kị trùng tài bạch sự nghiệp kinh doanh tài chính hội nghiêm trọng khó khăn thẳng đến đóng cửa

Can của quan nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phúc ( canh thân ) hội thiên đồng tự hóa kị song kị trùng bản tài e rằng có tài chính khó khăn đấy quẫn cảnh

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản phúc ( giáp ) phùng liêm trinh tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ] đây lộc lui vào [ bản mạng ]( nhâm tuất )

Đây lộc lui vào [ bản mạng ]( nhâm tuất ) gặp tham lang sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

< phúc đức là Quan phu quân >

Cung mệnh đại hạn đi vào [ bản quan ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền tới rơi cung vị đáng đại nạn nội Quan vận hanh thông

Quan lộc cung ( giáp ) tọa tham lang sinh kỵ bình thường biểu hiện khuyết thiếu xã hội bối cảnh

[ Quan lộc ] tọa tham lang sinh kỵ

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ] cố gắng theo đuổi lý tưởng ( lộc nhập phúc )

Mà can của quan thái dương hóa kị nhập [ bản tật ] dù mệnh chủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh ( tọa sinh kỵ )

Công tác mặc dù vất vả nhưng có thể cước ổn định thực địa tự thân siêng năng ( phi hóa kỵ nhập tật ) cố gắng theo đuổi lý tưởng ( lộc nhập phúc )

Ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập ngã cung ( phúc ) hóa kị cũng nhập ngã cung ( tật ) đây hóa tượng thuộc cát

Chú ý kể trên [ bản quan ] lộc nhập [ bản phúc ] mà [ bản phúc ] chuyển lộc trở lại [ bản quan ] này là [ lộc đi lộc đến ]

Nói rõ sự nghiệp muốn theo đuổi lý tưởng mà lý tưởng ( cảm giác ) cũng theo như thuận sự nghiệp bước chân

Đáng tiếc [ bản quan ] [ bản phúc ] song song đều tự hóa kị kết quả đương nhiên không như mong muốn phiền não dày vò cùng tùy

Chú ý [ bản quan ] lộc nhập [ bản phúc ] mà [ bản phúc ] chuyển kị trở lại [ bản quan ] này là [ lộc đến kị đi ]

Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ thai

Can cung của nó hóa kị “Nhập “( nhập thiên trùng mệnh nhập phúc trùng tài nhập phu trùng Quan ) đây “Kị” thuộc hung

Can của quan hóa kị nhập phúc trùng tài < tài bạch là Quan tới khí số vị >

Tượng này biểu hiện sự nghiệp kinh doanh không lợi nhuận khả đồ hoặc thỉnh thoảng cạn kiệt ( thiếu tổn ) không nhiều dư tới tiền có thể hưởng nhạc hung

( gì can cung hóa kị nhập phu trùng Quan hoặc nhập phúc trùng tài )

Cung tài bạch cùng Quan lộc cung như bị trùng phá thì tiến giảm mất cứ công thủ không phương danh cùng lợi nhuận hãm trong vây đốn

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ]

Biểu hiện sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển phát triển

Quan lộc can cung hóa kị nhập phúc đức trùng tài bạch đây kết cấu hình thành thứ năm đại nạn đấy “Phản cung kị ”

Thì hành hạn thứ năm đại nạn tuyệt đối không có thể đầu tư tất bại ( sự nghiệp bắt đầu kinh doanh liền hội tổn tài )

Nếu bản mạng Quan lộc cung can cung của nó hóa kị nhập cung trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá

( đại nạn các cung can cung hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )

Can của quan hóa kị nhập phúc nếu nô làm hóa kị nhập tài cung lưỡng kị hỗ trùng

Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác ( đại nạn năm xưa cùng luận )

Can của quan hóa kị nhập phúc phúc trạch kém kinh doanh sự nghiệp không tốt ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên

Khác trùng tài bạch biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư

Can của quan hóa kị nhập phúc trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả lại dễ tổn tài ( không nên kinh doanh hoặc lấy hợp ý phương thức đầu tư )

Chú ý [ năm xưa cung mệnh ] đi vào [ bản tài ] chịu trùng năm đó tài vận không lành

Can của quan hóa kị nhập phúc thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi

Can của quan hóa kị nhập phúc biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Can của quan hóa kị nhập phúc trùng tài đều tỏ vẻ có rất nhiều nhượng nhân hấp dẫn đấy đầu tư gặp dịp

Đại quan ( đinh tị ) tham lang sinh kỵ đã bị dẫn dụ lớn hơn nữa ( tài bạch hóa kị nhập phu trùng Quan cùng luận )

Can của quan hóa kị nhập tài phúc tuyến biểu hiện chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần từ tất cùng tiền tài cập ý nghĩ của chính mình liên quan đến

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button