Tử vi

Định can cung tiểu hạn

九【大限宫干加五虎遁诀定小限宫干】

之前谈过大限及流年宫干之定法。小限、流月及流日就要用上「五虎遁诀」;而流时就要用上「五鼠遁诀」。

小限起法,以年支为准,不分阴阳,男顺女逆:

Bạn đang xem: Định can cung tiểu hạn

申子辰 戌起一岁 亥卯未 丑起一岁

寅午戌 辰起一岁 巳酉丑 未起一岁

找到小限所在之宫位,便要定宫干啦。很多学说都用本命所在之宫干作为小限宫之宫

干,其实其宫干要再用定命盘宫干时用过的「五虎遁诀」来定,不过今次用大限所在

之宫干。

五虎遁诀:

甲己之年丙寅首 乙庚之年戊寅头

丙辛便由庚寅起 丁壬还从壬寅流

惟有戊葵何方落 甲寅之上好推求

以下命盘为例,壬子年以戌宫起一岁,假设要找明年小限三十四岁,便由戌宫逆行至丑宫。又三十四岁大限在丙午,大限宫干为丙;以五虎遁诀,「丙辛便由庚寅起」,所以就由庚寅数起,顺数至丑宫:

庚寅-》辛卯-》壬辰-》癸已-》甲午-》。。。-》己亥-》庚子-》辛丑三十四岁小限的宫干支就是辛丑。

(注其实寅卯和子丑之干必定一样,所以逆数也可以。)

如果大家还未放弃的话,下一篇再讲流月和流日。

9. [Can cung đại hạn gia ngũ hổ độn quyết – định can cung tiểu hạn]

Trước nói qua phương pháp định can cung đại hạn cùng Lưu Niên. Tiểu hạn, lưu nguyệt cùng lưu nhật sẽ dùng tới “Ngũ hổ độn quyết”; mà lưu thời sẽ dùng tới “Ngũ thử độn bí quyết”.

Tiểu hạn khởi pháp, lấy chi năm làm chuẩn, chẳng phân biệt âm dương, nam thuận nữ nghịch:

Tuổi Thân Tí Thìn khởi ở Tuất

Tuổi Hợi Mão Mùi khởi ở Sửu

Tuổi Dần Ngọ Tuất khởi ở Thìn

Tuổi Tị Dậu Sửu khởi ở Mùi

Tìm được chỗ cung vị của tiểu hạn, liền phải định can cung a. Rất nhiều học thuyết đều sử dụng can cung của nơi bản mệnh làm can cung của cùng tiểu hạn, kỳ thực can cung của nó phải lại sử dụng “Ngũ hổ độn quyết” lúc định can cung mệnh bàn đã dùng qua để định, bất quá lần này sử dụng can cung của chỗ đại hạn.

Ngũ hổ độn quyết:

Giáp Kỷ chi niên Bính Dần thủ Ất Canh chi niên Mậu Dần đầu

Bính Tân tiện do Canh Dần khởi Đinh Nhâm hoàn tòng Nhâm Dần lưu

Duy hữu Mậu Quý hà phương lạc Giáp Dần chi thượng hảo suy cầu

Lấy mệnh bàn dưới làm thí dụ, năm Nhâm Tí lấy cung Tuất khởi một tuổi, giả thiết muốn tìm tiểu hạn sang năm 34 tuổi, liền từ cung Tuất đi ngược chiều đến cung Sửu. Vừa 34 tuổi, đại hạn ở Bính Ngọ, can cung đại hạn là Bính; lấy ngũ hổ độn quyết, “Bính Tân tiện do Canh Dần khởi”, Cho nên liền từ Canh Dần khởi, thuận số đến cung Sửu:

Canh Dần -> Tân Mão -> Nhâm Thìn -> Quý Tị -> Giáp Ngọ ->… -> Kỷ Hợi -> Canh Tí -> Tân Sửu 34 tuổi, can cung tiểu hạn chi chính là Tân Sửu.

(Chú: kỳ thực, can của Dần Mão và Tí Sửu nhất định như nhau, cho nên cũng có thể đếm nghịch.)

Nếu như mọi người còn chưa từ bỏ, thiên tiếp theo lại giảng lưu nguyệt và lưu nhật.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Định can cung tiểu hạn

九【大限宫干加五虎遁诀定小限宫干】

之前谈过大限及流年宫干之定法。小限、流月及流日就要用上「五虎遁诀」;而流时就要用上「五鼠遁诀」。

小限起法,以年支为准,不分阴阳,男顺女逆:

申子辰 戌起一岁 亥卯未 丑起一岁

寅午戌 辰起一岁 巳酉丑 未起一岁

找到小限所在之宫位,便要定宫干啦。很多学说都用本命所在之宫干作为小限宫之宫

干,其实其宫干要再用定命盘宫干时用过的「五虎遁诀」来定,不过今次用大限所在

之宫干。

五虎遁诀:

甲己之年丙寅首 乙庚之年戊寅头

丙辛便由庚寅起 丁壬还从壬寅流

惟有戊葵何方落 甲寅之上好推求

以下命盘为例,壬子年以戌宫起一岁,假设要找明年小限三十四岁,便由戌宫逆行至丑宫。又三十四岁大限在丙午,大限宫干为丙;以五虎遁诀,「丙辛便由庚寅起」,所以就由庚寅数起,顺数至丑宫:

庚寅-》辛卯-》壬辰-》癸已-》甲午-》。。。-》己亥-》庚子-》辛丑三十四岁小限的宫干支就是辛丑。

(注其实寅卯和子丑之干必定一样,所以逆数也可以。)

如果大家还未放弃的话,下一篇再讲流月和流日。

9. [Can cung đại hạn gia ngũ hổ độn quyết – định can cung tiểu hạn]

Trước nói qua phương pháp định can cung đại hạn cùng Lưu Niên. Tiểu hạn, lưu nguyệt cùng lưu nhật sẽ dùng tới “Ngũ hổ độn quyết”; mà lưu thời sẽ dùng tới “Ngũ thử độn bí quyết”.

Tiểu hạn khởi pháp, lấy chi năm làm chuẩn, chẳng phân biệt âm dương, nam thuận nữ nghịch:

Tuổi Thân Tí Thìn khởi ở Tuất

Tuổi Hợi Mão Mùi khởi ở Sửu

Tuổi Dần Ngọ Tuất khởi ở Thìn

Tuổi Tị Dậu Sửu khởi ở Mùi

Tìm được chỗ cung vị của tiểu hạn, liền phải định can cung a. Rất nhiều học thuyết đều sử dụng can cung của nơi bản mệnh làm can cung của cùng tiểu hạn, kỳ thực can cung của nó phải lại sử dụng “Ngũ hổ độn quyết” lúc định can cung mệnh bàn đã dùng qua để định, bất quá lần này sử dụng can cung của chỗ đại hạn.

Ngũ hổ độn quyết:

Giáp Kỷ chi niên Bính Dần thủ Ất Canh chi niên Mậu Dần đầu

Bính Tân tiện do Canh Dần khởi Đinh Nhâm hoàn tòng Nhâm Dần lưu

Duy hữu Mậu Quý hà phương lạc Giáp Dần chi thượng hảo suy cầu

Lấy mệnh bàn dưới làm thí dụ, năm Nhâm Tí lấy cung Tuất khởi một tuổi, giả thiết muốn tìm tiểu hạn sang năm 34 tuổi, liền từ cung Tuất đi ngược chiều đến cung Sửu. Vừa 34 tuổi, đại hạn ở Bính Ngọ, can cung đại hạn là Bính; lấy ngũ hổ độn quyết, “Bính Tân tiện do Canh Dần khởi”, Cho nên liền từ Canh Dần khởi, thuận số đến cung Sửu:

Canh Dần -> Tân Mão -> Nhâm Thìn -> Quý Tị -> Giáp Ngọ ->… -> Kỷ Hợi -> Canh Tí -> Tân Sửu 34 tuổi, can cung tiểu hạn chi chính là Tân Sửu.

(Chú: kỳ thực, can của Dần Mão và Tí Sửu nhất định như nhau, cho nên cũng có thể đếm nghịch.)

Nếu như mọi người còn chưa từ bỏ, thiên tiếp theo lại giảng lưu nguyệt và lưu nhật.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button