Tử vi

Đổi khóa cửa chủ xứng tám táo

Đổi khóa cửa chủ: tai họa trạch, bạch hổ nhảy sông lục súc tổn thương!

Càn táo, tán tài tổn thương đinh, không lành.

Bạn đang xem: Đổi khóa cửa chủ xứng tám táo

Khảm táo, con gái chết sớm.

Cấn táo, tiểu nhi chết trẻ, bất lợi.

Chấn động táo, cùng môn kim mộc tương khắc, bất lợi.

Tốn táo, mộc chịu kim khắc, con gái bất lợi.

Ly táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, cùng chủ tương khắc, trung nam yểu thọ, ở goá không người nối dõi.

Đổi táo, con gái đoản mệnh, bất lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đổi khóa cửa chủ xứng tám táo

Đổi khóa cửa chủ: tai họa trạch, bạch hổ nhảy sông lục súc tổn thương!

Càn táo, tán tài tổn thương đinh, không lành.

Khảm táo, con gái chết sớm.

Cấn táo, tiểu nhi chết trẻ, bất lợi.

Chấn động táo, cùng môn kim mộc tương khắc, bất lợi.

Tốn táo, mộc chịu kim khắc, con gái bất lợi.

Ly táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, cùng chủ tương khắc, trung nam yểu thọ, ở goá không người nối dõi.

Đổi táo, con gái đoản mệnh, bất lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button