Tử vi

Hành nghề tuyển chọn lấy 5 cung tài bạch lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận hành nghề tuyển chọn

Lấy cung tài bạch / Quan tới Quan lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận hành nghề tuyển chọn

Phỏng đoán tiến hành hành nghề thích hợp kiếm tiền tính chất

[ hành nghề tuyển chọn ]

[ bản mạng tài bạch ] cung tử vi thất sát biểu hiện quân cảnh bảo toàn tương quan công tác hoặc là kỹ thuật đồ đạc trong cửa hàng ( mài phát chế tạo các loại ) tương quan

Bạn đang xem: Hành nghề tuyển chọn lấy 5 cung tài bạch lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận hành nghề tuyển chọn

[ bản mạng tài bạch ] cung can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Tài làm thái âm hóa lộc nhập điền ( giáp ) phùng thái âm sinh quyền đây quyền khả hộ lộc

< điền trạch là Quan tới Huynh > tài can lộc nhập [ Quan tới Huynh ] tức sự nghiệp tài khố là cát

Thái âm hóa lộc tuyển chọn lấy giáo dục mỹ dung thanh khiết nhà bếp đồ dùng dưỡng thực nghiệp taxi địa chính các loại tương quan hành nghề

Lưu ý  [ lộc chuyển kị ] điền làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ] phùng thái dương cự môn tượng này lấy lợi nhuận buôn bán có lời thị phi tới tài ( xử lý tranh chấp chuyến đi nghiệp )

Hoặc là giáo dục đại chúng phục vụ tương quan ( du nhạc y liệu tiệc đứng các loại )

< nô bộc là Quan chi phụ >  [ lộc chuyển kị ] phi hóa kỵ nhập [ Quan chi phụ ] trùng [ Quan nhanh ]

[ hành nghề tuyển chọn ]

[ bản mạng tài bạch ] cung ( nhâm tí ) thái dương biểu hiện phục vụ nghiệp chính trị giáo dục giáo sư công vụ viên thủy điện kỹ sư đường nghiệp quảng cáo nghiệp điện lực chiếu sáng nghiệp

[ bản mạng tài bạch ] cung can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

[ bản tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ] ( bính ngọ )

Thiên lương công vụ viên lão sư bảo hiểm y sư ở bên trong dược y liệu thiết bị thổ mộc cổ phiếu miếu mong ước quân cảnh

[ chuyển kị ] phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( Đinh Mùi ) liêm trinh thất sát văn khúc văn xương

Khả tham khảo làm mặt tiền cửa hàng sinh ý

Liêm sát ( xấu chưa ) thuộc hợp ý đầu tư mạo hiểm hoặc là đánh sát ( hắc đạo ) cờ bạc hành nghề

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hành nghề tuyển chọn lấy 5 cung tài bạch lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận hành nghề tuyển chọn

Lấy cung tài bạch / Quan tới Quan lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận hành nghề tuyển chọn

Phỏng đoán tiến hành hành nghề thích hợp kiếm tiền tính chất

[ hành nghề tuyển chọn ]

[ bản mạng tài bạch ] cung tử vi thất sát biểu hiện quân cảnh bảo toàn tương quan công tác hoặc là kỹ thuật đồ đạc trong cửa hàng ( mài phát chế tạo các loại ) tương quan

[ bản mạng tài bạch ] cung can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Tài làm thái âm hóa lộc nhập điền ( giáp ) phùng thái âm sinh quyền đây quyền khả hộ lộc

< điền trạch là Quan tới Huynh > tài can lộc nhập [ Quan tới Huynh ] tức sự nghiệp tài khố là cát

Thái âm hóa lộc tuyển chọn lấy giáo dục mỹ dung thanh khiết nhà bếp đồ dùng dưỡng thực nghiệp taxi địa chính các loại tương quan hành nghề

Lưu ý  [ lộc chuyển kị ] điền làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ] phùng thái dương cự môn tượng này lấy lợi nhuận buôn bán có lời thị phi tới tài ( xử lý tranh chấp chuyến đi nghiệp )

Hoặc là giáo dục đại chúng phục vụ tương quan ( du nhạc y liệu tiệc đứng các loại )

< nô bộc là Quan chi phụ >  [ lộc chuyển kị ] phi hóa kỵ nhập [ Quan chi phụ ] trùng [ Quan nhanh ]

[ hành nghề tuyển chọn ]

[ bản mạng tài bạch ] cung ( nhâm tí ) thái dương biểu hiện phục vụ nghiệp chính trị giáo dục giáo sư công vụ viên thủy điện kỹ sư đường nghiệp quảng cáo nghiệp điện lực chiếu sáng nghiệp

[ bản mạng tài bạch ] cung can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

[ bản tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ] ( bính ngọ )

Thiên lương công vụ viên lão sư bảo hiểm y sư ở bên trong dược y liệu thiết bị thổ mộc cổ phiếu miếu mong ước quân cảnh

[ chuyển kị ] phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( Đinh Mùi ) liêm trinh thất sát văn khúc văn xương

Khả tham khảo làm mặt tiền cửa hàng sinh ý

Liêm sát ( xấu chưa ) thuộc hợp ý đầu tư mạo hiểm hoặc là đánh sát ( hắc đạo ) cờ bạc hành nghề

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button