Tử vi

Hoàng đình nội cảnh trải qua xiển vi: chỗ lá gan chương đệ thập nhất

   Chỗ lá gan chương đệ thập nhất

Chỗ lá gan tới cung thúy trọng lý [1], dưới có thanh đồng thần công tử [2], chủ chư quan kính thông minh thủy [3], thanh cẩm khoác váy bội ngọc linh [4], hòa chế hồn phách nước bọt [5] bằng, ngoại ứng mắt nhật nguyệt tinh [6].

Bạn đang xem: Hoàng đình nội cảnh trải qua xiển vi: chỗ lá gan chương đệ thập nhất

[1] thúy trọng lý: can vi mộc cung, màu của nó xanh tươi, thủ can diệp đại tiểu tướng trọng chi tượng. [2] dưới: can ở cách dưới. Thanh đồng: can mộc tới tinh. Công tử: can mộc chi thần, lại tự ngậm rõ ràng, trước vị “Can thần long yên tự ngậm rõ ràng” thị dã. [3] chủ chư quan kính: vu lúc chủ xuân, dương chi bản nguyên, can vi ngũ tạng gốc rể thủy, bên trong chiếu ư tạng phủ, ngoại chiếu ư hiểu biết. Thông minh thủy: giai bệnh can khí hiểu rõ bên tai mắt cho nên. [4] thanh cẩm: can mầu chủ thanh. Ngọc linh: phổi vẻ tượng, rõ kim năng khắc thủy. [5] hồn phách: can tàng hồn, phổi giấu phách, tức kim mộc tới vị. Nước bọt: thủ kim nước miếng ngọc dịch. [6] nhật nguyệt tinh: can thông suốt vu mắt, mắt vi ngoại nhật nguyệt, nhật nguyệt tinh rõ hai mắt khôn khéo. 《 mây cập bảy ký 》 chỉ nhật nguyệt thanh.

Gan chúc mộc, lấy thanh vi mầu, can tàng hồn, kỳ thần vi hình. Thông suốt vu mắt, mắt càng vạn vật tới kính, bệnh can khí thanh linh nhân thông minh, bệnh can khí vượng, năm chuông reo, từ âm mang dương tốt chủ trương, hồn phách gắn bó lại tương tùy, ẩn ở bên trong hồn tùy phách động trước, dương ở bên trong can phục mộc phục kim, tĩnh chế khô, thư phục hùng, kim nước miếng ngọc dịch dựa vào phách hồn. Ngoại tượng sáng mắt tâm lượng, hiện ra rõ ràng vô chướng hào quang đến.

Trăm a tập trung tồn vô anh [1], cùng dùng bảy ngày [2] từ tràn đầy, thùy tuyệt niệm thần [3] tử sống lại, nhiếp hồn trả phách [4] vĩnh viễn không khuynh.

[1] vô anh: can thần bên trái, danh viết vô anh. [2] cùng dùng bảy ngày: ngũ tạng kiêm dùng, bảy ngày đến phục. [3] thùy tuyệt niệm thần: tật bệnh đe dọa là lúc tồn niệm can thần áo xanh đồng tử, cũng có thể bảo toàn tánh mạng. [4] nhiếp hồn trả phách: 《 mây cập bảy ký 》 vị “Ba hồn bỏ thân tắc ngoại nhiếp tới, bảy phách lưu động tắc kiểm hoàn lại” .

Can Thần Vô anh, bách bệnh giai theo mộc khí thừa, không nhận tội từ trước đến nay, vung khả năng đi, hồn chi tính chất từ dương tính vật chất cấu thành, nếu có thể ngũ hành như ý sinh bảy ngày, tắc bệnh can khí ức bằng, phách âm bổ kỳ tổn hại, kim có thể sinh thủy, thủy năng sinh gỗ nguyên nhân, do đó đe dọa là lúc nhớ mãi không quên phương đông mộc, tắc được nguyên linh trợ giúp, tử có thể sống lại. Chiêu hồn trả phách cũng chỉ là căn cứ âm dương gắn bó tới tính chất diễn hóa mà đến.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng đình nội cảnh trải qua xiển vi: chỗ lá gan chương đệ thập nhất

   Chỗ lá gan chương đệ thập nhất

Chỗ lá gan tới cung thúy trọng lý [1], dưới có thanh đồng thần công tử [2], chủ chư quan kính thông minh thủy [3], thanh cẩm khoác váy bội ngọc linh [4], hòa chế hồn phách nước bọt [5] bằng, ngoại ứng mắt nhật nguyệt tinh [6].

[1] thúy trọng lý: can vi mộc cung, màu của nó xanh tươi, thủ can diệp đại tiểu tướng trọng chi tượng. [2] dưới: can ở cách dưới. Thanh đồng: can mộc tới tinh. Công tử: can mộc chi thần, lại tự ngậm rõ ràng, trước vị “Can thần long yên tự ngậm rõ ràng” thị dã. [3] chủ chư quan kính: vu lúc chủ xuân, dương chi bản nguyên, can vi ngũ tạng gốc rể thủy, bên trong chiếu ư tạng phủ, ngoại chiếu ư hiểu biết. Thông minh thủy: giai bệnh can khí hiểu rõ bên tai mắt cho nên. [4] thanh cẩm: can mầu chủ thanh. Ngọc linh: phổi vẻ tượng, rõ kim năng khắc thủy. [5] hồn phách: can tàng hồn, phổi giấu phách, tức kim mộc tới vị. Nước bọt: thủ kim nước miếng ngọc dịch. [6] nhật nguyệt tinh: can thông suốt vu mắt, mắt vi ngoại nhật nguyệt, nhật nguyệt tinh rõ hai mắt khôn khéo. 《 mây cập bảy ký 》 chỉ nhật nguyệt thanh.

Gan chúc mộc, lấy thanh vi mầu, can tàng hồn, kỳ thần vi hình. Thông suốt vu mắt, mắt càng vạn vật tới kính, bệnh can khí thanh linh nhân thông minh, bệnh can khí vượng, năm chuông reo, từ âm mang dương tốt chủ trương, hồn phách gắn bó lại tương tùy, ẩn ở bên trong hồn tùy phách động trước, dương ở bên trong can phục mộc phục kim, tĩnh chế khô, thư phục hùng, kim nước miếng ngọc dịch dựa vào phách hồn. Ngoại tượng sáng mắt tâm lượng, hiện ra rõ ràng vô chướng hào quang đến.

Trăm a tập trung tồn vô anh [1], cùng dùng bảy ngày [2] từ tràn đầy, thùy tuyệt niệm thần [3] tử sống lại, nhiếp hồn trả phách [4] vĩnh viễn không khuynh.

[1] vô anh: can thần bên trái, danh viết vô anh. [2] cùng dùng bảy ngày: ngũ tạng kiêm dùng, bảy ngày đến phục. [3] thùy tuyệt niệm thần: tật bệnh đe dọa là lúc tồn niệm can thần áo xanh đồng tử, cũng có thể bảo toàn tánh mạng. [4] nhiếp hồn trả phách: 《 mây cập bảy ký 》 vị “Ba hồn bỏ thân tắc ngoại nhiếp tới, bảy phách lưu động tắc kiểm hoàn lại” .

Can Thần Vô anh, bách bệnh giai theo mộc khí thừa, không nhận tội từ trước đến nay, vung khả năng đi, hồn chi tính chất từ dương tính vật chất cấu thành, nếu có thể ngũ hành như ý sinh bảy ngày, tắc bệnh can khí ức bằng, phách âm bổ kỳ tổn hại, kim có thể sinh thủy, thủy năng sinh gỗ nguyên nhân, do đó đe dọa là lúc nhớ mãi không quên phương đông mộc, tắc được nguyên linh trợ giúp, tử có thể sống lại. Chiêu hồn trả phách cũng chỉ là căn cứ âm dương gắn bó tới tính chất diễn hóa mà đến.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button