Tử vi

Cách xem mệnh vô chính diệu

Cung Mệnh không có chính tinh, nếu bản cung nhiều cát tinh mà không có sát tinh, ba cung Tài Di Quan có cát tinh vây chiếu, tổ hợp thành cách cục tốt, phải qua nỗ lực cũng có thể phú quý vinh hiển, nhưng cũng chủ về lúc bé gặp nhiều khó khăn, nên đi xa tìm hướng phát triển. Nếu bản cung có các sao sát kị tọa thủ, là hạ cục, dù tam phương có cát tinh cũng chủ về thành bại đa đoan; nếu tam phương lại có các sao ác sát xung chiếu, là mạng phá gia sản của cha ông, làm con nuôi có thể tránh, rời xa quê cha đất tổ mới có thể thành danh và phát triển. Nếu cung Tài Bạch không tốt tiền bạc sẽ bị phá rất nghiêm trọng.

Mệnh vô chính diệu, thường có tính trống rỗng, không có thực chất, hoặc hay lần lữa do dự thiếu quyết đoán, tâm trạng vui buồn dễ bị ngoại giới ảnh hưởng (ngoại giới ảnh hưởng tức hoàn cảnh hoạt động xã hội của cung Thiên Di), lúc này không tính cung Mệnh mạnh hay yếu, tuy lấy sao ở đối cung để xem, nhưng tình hình cát hung thường chỉ ảnh hưởng khoảng 50%.

Cung Mệnh vô chính diệu, thường có duyên phận bạc với người thân, thuở nhỏ thường phải rời xa gia đình hoặc do người khác nuôi dưỡng, nếu cung Phụ Mẫu cũng không có chính tinh hoặc không tốt thì càng ứng nghiệm. Đối cung là Cự Môn, Phá Quân, có khả năng làm con nuôi, nhất là nữ mệnh; lúc bé nhiều bệnh tật, nên rời khỏi quê hương để tìm hướng phát triển.

Bạn đang xem: Cách xem mệnh vô chính diệu

Mệnh không có chính tinh, ngoài việc xem phối hợp cung Thiên Di, còn nên xem phối hợp cung Thân.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách xem mệnh vô chính diệu

Cung Mệnh không có chính tinh, nếu bản cung nhiều cát tinh mà không có sát tinh, ba cung Tài Di Quan có cát tinh vây chiếu, tổ hợp thành cách cục tốt, phải qua nỗ lực cũng có thể phú quý vinh hiển, nhưng cũng chủ về lúc bé gặp nhiều khó khăn, nên đi xa tìm hướng phát triển. Nếu bản cung có các sao sát kị tọa thủ, là hạ cục, dù tam phương có cát tinh cũng chủ về thành bại đa đoan; nếu tam phương lại có các sao ác sát xung chiếu, là mạng phá gia sản của cha ông, làm con nuôi có thể tránh, rời xa quê cha đất tổ mới có thể thành danh và phát triển. Nếu cung Tài Bạch không tốt tiền bạc sẽ bị phá rất nghiêm trọng.

Mệnh vô chính diệu, thường có tính trống rỗng, không có thực chất, hoặc hay lần lữa do dự thiếu quyết đoán, tâm trạng vui buồn dễ bị ngoại giới ảnh hưởng (ngoại giới ảnh hưởng tức hoàn cảnh hoạt động xã hội của cung Thiên Di), lúc này không tính cung Mệnh mạnh hay yếu, tuy lấy sao ở đối cung để xem, nhưng tình hình cát hung thường chỉ ảnh hưởng khoảng 50%.

Cung Mệnh vô chính diệu, thường có duyên phận bạc với người thân, thuở nhỏ thường phải rời xa gia đình hoặc do người khác nuôi dưỡng, nếu cung Phụ Mẫu cũng không có chính tinh hoặc không tốt thì càng ứng nghiệm. Đối cung là Cự Môn, Phá Quân, có khả năng làm con nuôi, nhất là nữ mệnh; lúc bé nhiều bệnh tật, nên rời khỏi quê hương để tìm hướng phát triển.

Mệnh không có chính tinh, ngoài việc xem phối hợp cung Thiên Di, còn nên xem phối hợp cung Thân.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button