Tử vi

Phỏng đoán vợ chồng song phương giao tiếp năng lực tới ưu kém

Mệnh cách phỏng đoán vợ chồng song phương giao tiếp năng lực tới ưu kém

[ cung mệnh ] tứ hóa phỏng đoán cá tính làm

[ cung tật ách ] tứ hóa phỏng đoán tính tình tâm thái

Bạn đang xem: Phỏng đoán vợ chồng song phương giao tiếp năng lực tới ưu kém

[ cung phúc đức ] tứ hóa phỏng đoán tư tưởng quan niệm

Xem vợ chồng tới đối đãi

Xem âm nam nông ất dậu 34 04 28 chưa giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở nô ( mình mão )

Công phu 132

Âm nữ nhân nông ất dậu 34 08 15 giờ tý sinh thủy nhị cục thất tinh ở tật ( canh thìn )

[ cung mệnh ]

Âm nam cung mệnh ( bính tuất ) cự môn + đốm lửa quan sát mệnh chủ chuyến đi là ( tác phong )

Mệnh làm bính ( thiên chi nhân ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ mẫu trợ hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

Cung mệnh ( bính tuất ) cự môn + đốm lửa

Cự + hỏa tọa làm hóa kị nhập [ bổn điền ] mệnh chủ ở nhà giảng thoại sợ sẽ không lưu nhân gì hơn

< điền trạch là phu tới nô > cự + hỏa tọa làm hóa kị nhập [ bổn điền ] biểu hiện thực để ý phối ngẫu của giao hữu dẫn đến nghi kỵ chiến tranh lạnh

Mệnh ở tuất khố vị trí ( mộ địa ) cá tính chấp nhất cẩu tính trung thực ( nếu có cẩu tính tình ) không thể bị làm phát bực vui mừng bị tưởng thưởng

Mệnh làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản thiên ]( canh thìn ) phùng thiên đồng tự hóa kị này là [ thiên di biết bản cung thay đổi ]

Biểu hiện thực hội nghĩ tại ngoại kinh doanh nhân tế quan hệ thả thật tốt nhân duyên ( kết hòa hợp duyên ) nhưng chung cuộc không lành ( tự hóa kị )

< thiên di là Quan tới phúc > mệnh can lộc nhập [ Quan tới phúc ]( sự nghiệp lý tưởng ) biểu hiện dụng tâm kinh doanh kỳ năng kiếm tiền

< thiên di là điền tới điền >( gia đình tài khố ) mệnh can lộc nhập [ điền tới điền ] có gia đình trách nhiệm tồn tiền dưỡng gia người sống

Mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( mình xấu ) biểu hiện tâm hệ gia đình quan tâm gia đình thả trách nhiệm trọng

Trùng [ vở ] biểu hiện có đào hoa tượng lại sơ với quan tâm đứa con không duyên hoặc rời khỏi đứa con

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ tứ chính vị trí ]( mệnh thiên tử điền ) biểu hiện biến động

[ kị truy kị ] điền làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( Đinh Hợi ) trùng [ bản tật ]

Khả suy ra mệnh chủ đấy cá tính làm hội thương hại tự thân ( trùng bản tật ) cùng tạo thành mâu thuẫn

Âm nữ nhân cung mệnh ( ất dậu ) thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ mau mau nhạc nhạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Cung mệnh ( ất dậu ) thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị ( sinh kỵ này là trời sinh giống )

Mệnh ở dậu thiên vị dù nhạc thiên vô tâm cơ nhưng kê bà dễ quản nhàn sự bênh vực kẻ yếu

Thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị sợ cá tính phản phúc ( lúc tốt lúc hoại )

Mệnh làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( quý chưa ) phùng thiên cơ lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] dù đối với phối ngẫu tốt nhưng không bị quý trọng

[ lộc chuyển lộc ] can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm ngọ ) nói rõ này đối với phối ngẫu tốt chủ yếu là là đứa con tốt suy nghĩ

[ lộc chuyển kị ] can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) gặp văn xương tự hóa khoa trùng [ bản tật ] biểu hiện đối với phối ngẫu thất vọng thần thương

Mệnh làm ất thái âm sinh kỵ tự hóa kị hồng nhan bạc mệnh tự thân tới cá tính đối với phối ngẫu tốt lại yêu cầu phối ngẫu nghe lời

Đến nỗi đưa duyên phận cùng phúc khí tiết ra mệnh lộc nhập phu mệnh làm tự hóa kị này là ( lộc tùy kị đi )

Lưu ý mệnh can lộc nhập phu mệnh làm tự hóa kị lộc kị cách xa nhau ba cung hình thành [ tam kỳ ] tới đối đãi

Còn có [ lộc kị chiến khắc ] ý ( đối đãi ) cho nên vợ chồng cãi cọ không ngớt ở khó tránh

Cung tật ách

Quan sát mệnh chủ chi tâm thái cùng tính tình

Công phu 136

Âm nam tật ách ( tân tị ) vũ khúc phá quân + linh tinh

Tân ( nhân chi địa ) nhân tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói lớn thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại quyết đoán không đủ

Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu quyết đoán

Hoặc ý chí không kiên tới ngại khá lao lục trả giá

Tật ách vũ khúc phá quân giai là mới ngôi sao + linh tinh ( sát tinh ) biểu hiện háo thắng thả đa nghi ( ngụy quân tử ) cá tính mới liệt tính tình vội vàng xao động

Mặt ngoài khó có thể phát giác nhân linh sát ( âm ngôi sao ) muộn thiêu khó có thể nắm lấy

Tật làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính tuất ) biểu hiện hội hòa hợp đãi mình

Tật làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( mình mão ) biểu hiện hội quan tâm chúng sinh ( bằng hữu )

Văn xương hóa kị quyết đoán không đủ phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh < huynh đệ là tật tới Quan > ( tật làm hóa kị trùng [ tật tới Quan ])

Kể trên hóa tượng ngã cung ( tật ) hóa lộc nhập ngã cung ( mệnh ) mà hóa kỵ nhập tha cung ( nô ) [ lộc tùy kị đi ] là hung tượng

( tật làm hóa kị trùng [ tật tới Quan ]) biểu hiện tự thân tới tính tình cùng tâm thái hội tổn hại thân thể khí số ( khỏe mạnh không tốt )

Phi hóa kỵ nhập [ bản nô ]( mình mão ) < nô bộc là phu nhanh >

[ kị chuyển kị ] nô làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( phát xạ cung ) nói rõ mệnh chủ quá để ý này phối ngẫu đấy tính tình

Nhưng mà phối ngẫu không ngó ngàng tới mà hãm trong [ chiến tranh lạnh ]( văn khúc hóa kị biểu hiện thần kinh chất đấy chiến tranh lạnh )

Âm nữ nhân tật ách ( canh thìn ) thất tinh định điểm vũ khúc tự hóa quyền + văn khúc thiên hình kình dương

Nữ mệnh vũ khúc nhập tật biểu hiện cá tính kiên cường thả lao lục ngắn lự

Thiên hình + văn khúc tăng cường áp lực khó có thể thư hiểu

Kình dương nhập tật cá tính háo thắng dễ dàng thương hại chính mình cả người ( tâm sự không người biết )

Canh ( nhân chi thiên ) tâm thái tính tình thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) tạo nên người khác

Tật ách ở thìn mộ địa cũng có thể biết tính tình cố chấp

Tật làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân tị ) phùng thái dương tự hóa quyền tâm thái bên trên là tiền tài liều mạng lao lục mở rộng

Tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( mình mão ) trùng [ bản mạng ] tượng này có phải tiền không muốn sống giống

Trùng [ bản mạng ] < cung mệnh là phu tới phúc > nói rõ mệnh chủ tập trung kiếm tiền là cố phối ngẫu ( chồng của cô ) tinh thần cảm thụ

Lưu ý nàng này tới [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản tật ]

[ thất tinh định điểm ] nếu dừng ở cung tật ách ( canh thìn ) biểu hiện cả đời sinh hoạt hàng ngày xảy ra cát hung sự tình

Đều cùng tự thân tới tính tình tâm thái cập thân thể khỏe mạnh tức tức tương quan

[ cung phúc đức ]

Quan sát mệnh chủ lý lẽ niệm tư tưởng cực kỳ có phúc ( phúc khí )

Âm nam phúc đức ( mậu tử ) thiên lương sinh quyền + thiên hình thiên khôi

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa

Tư tưởng lý niệm khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Phúc đức ở tử vị trí thiên vị khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ hoa đào khá là nhiều bất kể khá là nhân sinh khá là không áp lực

Thiên lương sinh quyền ( thiên lương thọ ngôi sao người sống thọ mang theo quyền thì khó tránh lão Đại bá khí ý tưởng càng thêm thiên hình sợ càng là cố chấp cũ kỹ

Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( ất dậu ) phùng tử vi sinh khoa thả tự hóa khoa tham lang

Phúc can lộc nhập [ bản Huynh ] biểu hiện nghĩ thầm, rằng cùng huynh đệ bằng hữu kết giao thổ lộ tình cảm giao hảo

Phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp thân ) trùng xé trời cơ lộc năm sinh thái âm sinh kỵ trùng [ bản quan ]

Trùng [ bản quan ] tượng này mệnh chủ vô sự nghiệp tâm hoặc nói không làm việc đàng hoàng

< vợ chồng là phúc tới tài > tọa lộc năm sinh sinh kỵ chiến khắc phúc phi hóa kỵ nhập biểu hiện mệnh chủ thầm nghĩ theo như lại phối ngẫu ( ăn cơm mềm )

Nam mệnh này phúc làm hóa lộc nhập Huynh mà hóa kỵ nhập phu lộc kị rơi cung cách xa nhau lưỡng cách hình thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng khiếm trái

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp thân ) trùng xé trời cơ lộc năm sinh thái âm sinh kỵ trùng [ bản quan ]

Nam mệnh này theo như lại phối ngẫu không sự sinh sản ăn cơm mềm

Âm nữ nhân phúc đức ( Đinh Hợi ) cự môn tự hóa kị + tả phụ không kiếp nguyệt mã

Tự hóa kị là [ bản bị ] biểu hiện cung này có biến ( hóa kị thì biến không tốt ) này là [ sách mã kỵ ]

Cung phúc đức [ sách mã kỵ ] biểu hiện tự thân tư tưởng nhiều lự miên man suy nghĩ hao tổn tự thân tới có phúc tốt nhất khai mở đất lòng dạ đối đãi nhân sinh

Hơn nữa đối với tiền tài cách nhìn càng phải đang hướng về tài năng ở nhân sinh đi chung đường bằng Angie tường

Đinh ( địa chi thiên ) tư tưởng độc lập cách có hành vi dám làm dám chịu không sợ khen chê đấy đặc tính

Đinh hỏa nhu ở bên trong phú đồng tình tâm cá tính ôn hòa tâm tư nõn nà nhưng đa nghi thả phú dục vọng

Nữ mệnh cung mệnh ( ất dậu ) thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị [ hồng nhan bạc mệnh ] cách

Phúc đức ( Đinh Hợi ) cự môn tự hóa kị + không kiếp biểu hiện mệnh chủ tới phúc khí hoặc ý tưởng nhiều dao động cùng suy sụp thả tinh thần hư không không đường chọn lựa

Sẽ có tinh thần bất lợi cùng đả kích

Phúc đức tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ không tổ ấm nhỏ mọn lao lục vui mừng toản rúc vào sừng trâu thường nghĩ không mở

2. Phúc làm tự hóa kị trùng tài bạch mệnh chủ tốn tiền không tiết độ

3. < phúc đức là tật của tật > phúc làm tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt

4. < phúc đức là Quan phu quân > tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp không trợ giúp

Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ đích nhân vật xem ý thức mãnh liệt

Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản mạng ]( ất dậu ) gặp thái âm sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] tư tưởng ( lý tưởng ) khó có thể thỏa mãn

Song kị trùng [ bản thiên ] < thiên di là phúc tới Quan > nói rõ mệnh chủ không phúc khí

Hoặc nói < thiên di là phu tới tài > [ phu tới tài ] chịu trùng

Mệnh chủ đối với phối ngẫu nhiều hơn nữa dắt liền cũng không chiếm được hồi báo sợ uổng phí tâm cơ giống

Phúc can đinh cự môn tự hóa kị ít hưởng thụ trong lòng muộn muộn không vui ảo tưởng nhiều thường có kỷ nhân ưu thiên chi cử

Hoặc là lời đồn đãi khổ sở phiền lòng lao lục tinh thần áp lực lớn

Phúc làm hóa lộc nhập mệnh mà phúc làm tự hóa kị lộc kị kém ba cung hình thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] mệnh làm ất thái âm sinh kỵ tự hóa kị trùng [ bản thiên ] < thiên di là phúc tới Quan > nói rõ mệnh chủ không phúc khí

Truy tra [ sinh kỵ ] rơi cung

Quan sát mệnh chủ tới khí kết hoặc nói để ý ở chỗ

Âm nam thiên cơ lộc năm sinh thái âm sinh kỵ rơi [ bản phu ]( giáp thân )

Nam mệnh thái âm sinh kỵ nhập phu có khiếm nữ tính tới trái hoặc theo như lại nữ tính ý

Lộc năm sinh sinh kỵ ở [ bản phu ]( giáp thân ) này là song kị thả là [ sách mã kỵ ] biểu hiện vợ chồng tụ ít ly nhiều

Đồng sàng khác mộng dễ có ly dị giống

Âm nữ nhân thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị rơi [ bản mạng ]( ất dậu )

Nữ mệnh thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị nhập [ bản mạng ]( ất dậu ) biểu hiện mệnh chủ chỉ để ý chính mình không đoái người khác

Hành vi thẳng thắn thổ chất dễ dàng lỗi người khác

[ quan trắc ly hôn tới ứng số ]

Âm nam thiên cơ lộc năm sinh thái âm sinh kỵ rơi [ bản phu ]( giáp thân ) này là [ sách mã kỵ ]

Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mình xấu ) trùng điệp thứ ba đại nạn tới [ lớn nô ]

[ lộc truy kị ] điền làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ cánh đồng ] trùng [ bản tật ]+[ thái tử ]

Tượng này nói rõ thứ ba đại nạn sợ nhân hoa đào vấn đề mà sống hôn biến

Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Can của phu lộc nhập [ bổn điền ] mà can của phu phi hóa kỵ nhập [ thầy thuốc ] đây hóa tượng biểu hiện bản thứ ba đại nạn hội kết hôn

Lưu ý can của phu thái dương phi hóa kỵ nhập [ bản tài ]( nhâm ngọ )/[ thầy thuốc ]

[ kị chuyển kị ] tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( tân tị ) < bản tật là phu người ấy > trùng [ phu tới điền ]

Đây hóa tượng ẩn ngậm mệnh chủ ở đây hạn kết hôn nhưng cũng hội ở đây hạn có hôn biến

Lưu ý [ bản mạng ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( mình xấu ) mà [ bản phu ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ] lộc kị giao chiến

Trùng [ vở ]( quý chưa ) phi hóa kỵ nhập [ tử điền tuyến ] thì chủ biến động

Đại nạn đi ngược chiều thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( nhâm ngọ ) thì [ bổn điền ] trùng điệp [ đại tật ] song kị trùng [ vở ]

Mà [ vở ]( quý chưa ) trùng điệp [ thầy thuốc tới điền ]

Xem [ thầy thuốc ]( canh thìn ) can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ] tức [ thầy thuốc tới phúc ]

[ thầy thuốc ] can canh thiên đồng tự hóa kị [ thầy thuốc ] phùng tự hóa kị trùng [ bản mạng ]/[ đại quan ] đây hạn vợ chồng khó yên ổn

[ thầy thuốc ] can canh tới hóa lộc nhập tài mà can canh tự hóa kị đây lộc kị kém ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi

[ thầy thuốc ] can canh thiên đồng tự hóa kị trùng [ bản mạng ]/[ đại quan ] biểu hiện phối ngẫu rời khỏi mệnh chủ ( trùng bản mạng )

Âm nữ nhân vợ chồng ( quý chưa ) tọa thiên cơ lộc năm sinh bản biểu hiện hôn nhân duyên sớm phát sau hôn nhân sự nghiệp thuận toại giống không đường chọn lựa can quý phá hao tổn

Biểu hiện phối ngẫu ( cảm tình ) là mệnh chủ cả đời quan tâm vị trí

Công phu 141

Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm ngọ ) quan sát [ lộc chuyển kị ] tham dò bất lợi vị trí

[ lộc chuyển kị ] tử làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( canh thìn ) phùng vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung

< bản tật là phu người ấy > can của phu [ lộc chuyển kị ] nhập [ phu người ấy ] nói rõ phối ngẫu bên ngoài hoa đào giao tế thương hại mệnh chủ thể xác và tinh thần

Nguyên bản [ vợ chồng ] tọa lộc năm sinh biểu hiện cùng phối ngẫu có duyên nề hà lại tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ] trùng [ bản tật ] ( thương hại mệnh chủ thể xác và tinh thần )

Cũng bày vợ chồng dù có duyên nhưng lại vô tình ( trùng [ bản tật ]) không để ý tới mệnh chủ cảm giác chịu không quý trọng mệnh chủ thân thể

Can của phu tham lang phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) < cha mẹ là phu tới điền > ( can của phu phi hóa kỵ nhập [ phu tới điền ]) biểu hiện phối ngẫu ích kỷ

[ kị truy kị ] phụ làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( mậu tử ) lưu ý hình diêu củng trùng [ bổn điền ] này là [ phá thể vị trí ]

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( mậu tử ) đại hạn này mệnh tọa [ phá thể vị trí ]

Thả phùng can của phu tham lang hóa kị tới [ kị chuyển kị ] đây hạn vợ chồng giữa tất có hôn biến

Thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( mình xấu ) phùng thiên lương sinh quyền thả tự hóa khoa

Ban đầu phu quân làm tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) trùng [ bản tật ]( canh thìn ) trùng điệp bản hạn tới [ cánh đồng ]

Đây hạn [ thầy thuốc ] ở [ bản phúc ]( Đinh Hợi ) cự môn tự hóa kị này là [ sách mã kỵ ] đây hạn vợ chồng sách ly khó tránh

Lưu ý [ thầy thuốc ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản mạng ]( ất dậu ] gặp thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị

Đây hạn [ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập mệnh mà [ thầy thuốc ] tự hóa kị cũng thế lộc kị rơi cung cách xa nhau ba cung sinh sản [ tam kỳ ] tới đối đãi

Mệnh chủ nhân [ thầy thuốc ] lộc nhập [ bản mạng ] gặp sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] mặc cho phối ngẫu dù cho cũng vô dụng

Mệnh chủ chủ động đề nghị ly hôn cầu đi giống

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phỏng đoán vợ chồng song phương giao tiếp năng lực tới ưu kém

Mệnh cách phỏng đoán vợ chồng song phương giao tiếp năng lực tới ưu kém

[ cung mệnh ] tứ hóa phỏng đoán cá tính làm

[ cung tật ách ] tứ hóa phỏng đoán tính tình tâm thái

[ cung phúc đức ] tứ hóa phỏng đoán tư tưởng quan niệm

Xem vợ chồng tới đối đãi

Xem âm nam nông ất dậu 34 04 28 chưa giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở nô ( mình mão )

Công phu 132

Âm nữ nhân nông ất dậu 34 08 15 giờ tý sinh thủy nhị cục thất tinh ở tật ( canh thìn )

[ cung mệnh ]

Âm nam cung mệnh ( bính tuất ) cự môn + đốm lửa quan sát mệnh chủ chuyến đi là ( tác phong )

Mệnh làm bính ( thiên chi nhân ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ mẫu trợ hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

Cung mệnh ( bính tuất ) cự môn + đốm lửa

Cự + hỏa tọa làm hóa kị nhập [ bổn điền ] mệnh chủ ở nhà giảng thoại sợ sẽ không lưu nhân gì hơn

< điền trạch là phu tới nô > cự + hỏa tọa làm hóa kị nhập [ bổn điền ] biểu hiện thực để ý phối ngẫu của giao hữu dẫn đến nghi kỵ chiến tranh lạnh

Mệnh ở tuất khố vị trí ( mộ địa ) cá tính chấp nhất cẩu tính trung thực ( nếu có cẩu tính tình ) không thể bị làm phát bực vui mừng bị tưởng thưởng

Mệnh làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản thiên ]( canh thìn ) phùng thiên đồng tự hóa kị này là [ thiên di biết bản cung thay đổi ]

Biểu hiện thực hội nghĩ tại ngoại kinh doanh nhân tế quan hệ thả thật tốt nhân duyên ( kết hòa hợp duyên ) nhưng chung cuộc không lành ( tự hóa kị )

< thiên di là Quan tới phúc > mệnh can lộc nhập [ Quan tới phúc ]( sự nghiệp lý tưởng ) biểu hiện dụng tâm kinh doanh kỳ năng kiếm tiền

< thiên di là điền tới điền >( gia đình tài khố ) mệnh can lộc nhập [ điền tới điền ] có gia đình trách nhiệm tồn tiền dưỡng gia người sống

Mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( mình xấu ) biểu hiện tâm hệ gia đình quan tâm gia đình thả trách nhiệm trọng

Trùng [ vở ] biểu hiện có đào hoa tượng lại sơ với quan tâm đứa con không duyên hoặc rời khỏi đứa con

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ tứ chính vị trí ]( mệnh thiên tử điền ) biểu hiện biến động

[ kị truy kị ] điền làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( Đinh Hợi ) trùng [ bản tật ]

Khả suy ra mệnh chủ đấy cá tính làm hội thương hại tự thân ( trùng bản tật ) cùng tạo thành mâu thuẫn

Âm nữ nhân cung mệnh ( ất dậu ) thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ mau mau nhạc nhạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Cung mệnh ( ất dậu ) thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị ( sinh kỵ này là trời sinh giống )

Mệnh ở dậu thiên vị dù nhạc thiên vô tâm cơ nhưng kê bà dễ quản nhàn sự bênh vực kẻ yếu

Thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị sợ cá tính phản phúc ( lúc tốt lúc hoại )

Mệnh làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( quý chưa ) phùng thiên cơ lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] dù đối với phối ngẫu tốt nhưng không bị quý trọng

[ lộc chuyển lộc ] can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm ngọ ) nói rõ này đối với phối ngẫu tốt chủ yếu là là đứa con tốt suy nghĩ

[ lộc chuyển kị ] can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) gặp văn xương tự hóa khoa trùng [ bản tật ] biểu hiện đối với phối ngẫu thất vọng thần thương

Mệnh làm ất thái âm sinh kỵ tự hóa kị hồng nhan bạc mệnh tự thân tới cá tính đối với phối ngẫu tốt lại yêu cầu phối ngẫu nghe lời

Đến nỗi đưa duyên phận cùng phúc khí tiết ra mệnh lộc nhập phu mệnh làm tự hóa kị này là ( lộc tùy kị đi )

Lưu ý mệnh can lộc nhập phu mệnh làm tự hóa kị lộc kị cách xa nhau ba cung hình thành [ tam kỳ ] tới đối đãi

Còn có [ lộc kị chiến khắc ] ý ( đối đãi ) cho nên vợ chồng cãi cọ không ngớt ở khó tránh

Cung tật ách

Quan sát mệnh chủ chi tâm thái cùng tính tình

Công phu 136

Âm nam tật ách ( tân tị ) vũ khúc phá quân + linh tinh

Tân ( nhân chi địa ) nhân tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói lớn thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại quyết đoán không đủ

Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu quyết đoán

Hoặc ý chí không kiên tới ngại khá lao lục trả giá

Tật ách vũ khúc phá quân giai là mới ngôi sao + linh tinh ( sát tinh ) biểu hiện háo thắng thả đa nghi ( ngụy quân tử ) cá tính mới liệt tính tình vội vàng xao động

Mặt ngoài khó có thể phát giác nhân linh sát ( âm ngôi sao ) muộn thiêu khó có thể nắm lấy

Tật làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính tuất ) biểu hiện hội hòa hợp đãi mình

Tật làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( mình mão ) biểu hiện hội quan tâm chúng sinh ( bằng hữu )

Văn xương hóa kị quyết đoán không đủ phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh < huynh đệ là tật tới Quan > ( tật làm hóa kị trùng [ tật tới Quan ])

Kể trên hóa tượng ngã cung ( tật ) hóa lộc nhập ngã cung ( mệnh ) mà hóa kỵ nhập tha cung ( nô ) [ lộc tùy kị đi ] là hung tượng

( tật làm hóa kị trùng [ tật tới Quan ]) biểu hiện tự thân tới tính tình cùng tâm thái hội tổn hại thân thể khí số ( khỏe mạnh không tốt )

Phi hóa kỵ nhập [ bản nô ]( mình mão ) < nô bộc là phu nhanh >

[ kị chuyển kị ] nô làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( phát xạ cung ) nói rõ mệnh chủ quá để ý này phối ngẫu đấy tính tình

Nhưng mà phối ngẫu không ngó ngàng tới mà hãm trong [ chiến tranh lạnh ]( văn khúc hóa kị biểu hiện thần kinh chất đấy chiến tranh lạnh )

Âm nữ nhân tật ách ( canh thìn ) thất tinh định điểm vũ khúc tự hóa quyền + văn khúc thiên hình kình dương

Nữ mệnh vũ khúc nhập tật biểu hiện cá tính kiên cường thả lao lục ngắn lự

Thiên hình + văn khúc tăng cường áp lực khó có thể thư hiểu

Kình dương nhập tật cá tính háo thắng dễ dàng thương hại chính mình cả người ( tâm sự không người biết )

Canh ( nhân chi thiên ) tâm thái tính tình thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) tạo nên người khác

Tật ách ở thìn mộ địa cũng có thể biết tính tình cố chấp

Tật làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân tị ) phùng thái dương tự hóa quyền tâm thái bên trên là tiền tài liều mạng lao lục mở rộng

Tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( mình mão ) trùng [ bản mạng ] tượng này có phải tiền không muốn sống giống

Trùng [ bản mạng ] < cung mệnh là phu tới phúc > nói rõ mệnh chủ tập trung kiếm tiền là cố phối ngẫu ( chồng của cô ) tinh thần cảm thụ

Lưu ý nàng này tới [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản tật ]

[ thất tinh định điểm ] nếu dừng ở cung tật ách ( canh thìn ) biểu hiện cả đời sinh hoạt hàng ngày xảy ra cát hung sự tình

Đều cùng tự thân tới tính tình tâm thái cập thân thể khỏe mạnh tức tức tương quan

[ cung phúc đức ]

Quan sát mệnh chủ lý lẽ niệm tư tưởng cực kỳ có phúc ( phúc khí )

Âm nam phúc đức ( mậu tử ) thiên lương sinh quyền + thiên hình thiên khôi

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa

Tư tưởng lý niệm khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Phúc đức ở tử vị trí thiên vị khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ hoa đào khá là nhiều bất kể khá là nhân sinh khá là không áp lực

Thiên lương sinh quyền ( thiên lương thọ ngôi sao người sống thọ mang theo quyền thì khó tránh lão Đại bá khí ý tưởng càng thêm thiên hình sợ càng là cố chấp cũ kỹ

Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( ất dậu ) phùng tử vi sinh khoa thả tự hóa khoa tham lang

Phúc can lộc nhập [ bản Huynh ] biểu hiện nghĩ thầm, rằng cùng huynh đệ bằng hữu kết giao thổ lộ tình cảm giao hảo

Phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp thân ) trùng xé trời cơ lộc năm sinh thái âm sinh kỵ trùng [ bản quan ]

Trùng [ bản quan ] tượng này mệnh chủ vô sự nghiệp tâm hoặc nói không làm việc đàng hoàng

< vợ chồng là phúc tới tài > tọa lộc năm sinh sinh kỵ chiến khắc phúc phi hóa kỵ nhập biểu hiện mệnh chủ thầm nghĩ theo như lại phối ngẫu ( ăn cơm mềm )

Nam mệnh này phúc làm hóa lộc nhập Huynh mà hóa kỵ nhập phu lộc kị rơi cung cách xa nhau lưỡng cách hình thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng khiếm trái

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp thân ) trùng xé trời cơ lộc năm sinh thái âm sinh kỵ trùng [ bản quan ]

Nam mệnh này theo như lại phối ngẫu không sự sinh sản ăn cơm mềm

Âm nữ nhân phúc đức ( Đinh Hợi ) cự môn tự hóa kị + tả phụ không kiếp nguyệt mã

Tự hóa kị là [ bản bị ] biểu hiện cung này có biến ( hóa kị thì biến không tốt ) này là [ sách mã kỵ ]

Cung phúc đức [ sách mã kỵ ] biểu hiện tự thân tư tưởng nhiều lự miên man suy nghĩ hao tổn tự thân tới có phúc tốt nhất khai mở đất lòng dạ đối đãi nhân sinh

Hơn nữa đối với tiền tài cách nhìn càng phải đang hướng về tài năng ở nhân sinh đi chung đường bằng Angie tường

Đinh ( địa chi thiên ) tư tưởng độc lập cách có hành vi dám làm dám chịu không sợ khen chê đấy đặc tính

Đinh hỏa nhu ở bên trong phú đồng tình tâm cá tính ôn hòa tâm tư nõn nà nhưng đa nghi thả phú dục vọng

Nữ mệnh cung mệnh ( ất dậu ) thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị [ hồng nhan bạc mệnh ] cách

Phúc đức ( Đinh Hợi ) cự môn tự hóa kị + không kiếp biểu hiện mệnh chủ tới phúc khí hoặc ý tưởng nhiều dao động cùng suy sụp thả tinh thần hư không không đường chọn lựa

Sẽ có tinh thần bất lợi cùng đả kích

Phúc đức tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ không tổ ấm nhỏ mọn lao lục vui mừng toản rúc vào sừng trâu thường nghĩ không mở

2. Phúc làm tự hóa kị trùng tài bạch mệnh chủ tốn tiền không tiết độ

3. < phúc đức là tật của tật > phúc làm tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt

4. < phúc đức là Quan phu quân > tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp không trợ giúp

Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ đích nhân vật xem ý thức mãnh liệt

Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản mạng ]( ất dậu ) gặp thái âm sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] tư tưởng ( lý tưởng ) khó có thể thỏa mãn

Song kị trùng [ bản thiên ] < thiên di là phúc tới Quan > nói rõ mệnh chủ không phúc khí

Hoặc nói < thiên di là phu tới tài > [ phu tới tài ] chịu trùng

Mệnh chủ đối với phối ngẫu nhiều hơn nữa dắt liền cũng không chiếm được hồi báo sợ uổng phí tâm cơ giống

Phúc can đinh cự môn tự hóa kị ít hưởng thụ trong lòng muộn muộn không vui ảo tưởng nhiều thường có kỷ nhân ưu thiên chi cử

Hoặc là lời đồn đãi khổ sở phiền lòng lao lục tinh thần áp lực lớn

Phúc làm hóa lộc nhập mệnh mà phúc làm tự hóa kị lộc kị kém ba cung hình thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] mệnh làm ất thái âm sinh kỵ tự hóa kị trùng [ bản thiên ] < thiên di là phúc tới Quan > nói rõ mệnh chủ không phúc khí

Truy tra [ sinh kỵ ] rơi cung

Quan sát mệnh chủ tới khí kết hoặc nói để ý ở chỗ

Âm nam thiên cơ lộc năm sinh thái âm sinh kỵ rơi [ bản phu ]( giáp thân )

Nam mệnh thái âm sinh kỵ nhập phu có khiếm nữ tính tới trái hoặc theo như lại nữ tính ý

Lộc năm sinh sinh kỵ ở [ bản phu ]( giáp thân ) này là song kị thả là [ sách mã kỵ ] biểu hiện vợ chồng tụ ít ly nhiều

Đồng sàng khác mộng dễ có ly dị giống

Âm nữ nhân thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị rơi [ bản mạng ]( ất dậu )

Nữ mệnh thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị nhập [ bản mạng ]( ất dậu ) biểu hiện mệnh chủ chỉ để ý chính mình không đoái người khác

Hành vi thẳng thắn thổ chất dễ dàng lỗi người khác

[ quan trắc ly hôn tới ứng số ]

Âm nam thiên cơ lộc năm sinh thái âm sinh kỵ rơi [ bản phu ]( giáp thân ) này là [ sách mã kỵ ]

Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mình xấu ) trùng điệp thứ ba đại nạn tới [ lớn nô ]

[ lộc truy kị ] điền làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ cánh đồng ] trùng [ bản tật ]+[ thái tử ]

Tượng này nói rõ thứ ba đại nạn sợ nhân hoa đào vấn đề mà sống hôn biến

Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Can của phu lộc nhập [ bổn điền ] mà can của phu phi hóa kỵ nhập [ thầy thuốc ] đây hóa tượng biểu hiện bản thứ ba đại nạn hội kết hôn

Lưu ý can của phu thái dương phi hóa kỵ nhập [ bản tài ]( nhâm ngọ )/[ thầy thuốc ]

[ kị chuyển kị ] tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( tân tị ) < bản tật là phu người ấy > trùng [ phu tới điền ]

Đây hóa tượng ẩn ngậm mệnh chủ ở đây hạn kết hôn nhưng cũng hội ở đây hạn có hôn biến

Lưu ý [ bản mạng ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( mình xấu ) mà [ bản phu ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ] lộc kị giao chiến

Trùng [ vở ]( quý chưa ) phi hóa kỵ nhập [ tử điền tuyến ] thì chủ biến động

Đại nạn đi ngược chiều thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( nhâm ngọ ) thì [ bổn điền ] trùng điệp [ đại tật ] song kị trùng [ vở ]

Mà [ vở ]( quý chưa ) trùng điệp [ thầy thuốc tới điền ]

Xem [ thầy thuốc ]( canh thìn ) can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ] tức [ thầy thuốc tới phúc ]

[ thầy thuốc ] can canh thiên đồng tự hóa kị [ thầy thuốc ] phùng tự hóa kị trùng [ bản mạng ]/[ đại quan ] đây hạn vợ chồng khó yên ổn

[ thầy thuốc ] can canh tới hóa lộc nhập tài mà can canh tự hóa kị đây lộc kị kém ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi

[ thầy thuốc ] can canh thiên đồng tự hóa kị trùng [ bản mạng ]/[ đại quan ] biểu hiện phối ngẫu rời khỏi mệnh chủ ( trùng bản mạng )

Âm nữ nhân vợ chồng ( quý chưa ) tọa thiên cơ lộc năm sinh bản biểu hiện hôn nhân duyên sớm phát sau hôn nhân sự nghiệp thuận toại giống không đường chọn lựa can quý phá hao tổn

Biểu hiện phối ngẫu ( cảm tình ) là mệnh chủ cả đời quan tâm vị trí

Công phu 141

Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm ngọ ) quan sát [ lộc chuyển kị ] tham dò bất lợi vị trí

[ lộc chuyển kị ] tử làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( canh thìn ) phùng vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung

< bản tật là phu người ấy > can của phu [ lộc chuyển kị ] nhập [ phu người ấy ] nói rõ phối ngẫu bên ngoài hoa đào giao tế thương hại mệnh chủ thể xác và tinh thần

Nguyên bản [ vợ chồng ] tọa lộc năm sinh biểu hiện cùng phối ngẫu có duyên nề hà lại tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ] trùng [ bản tật ] ( thương hại mệnh chủ thể xác và tinh thần )

Cũng bày vợ chồng dù có duyên nhưng lại vô tình ( trùng [ bản tật ]) không để ý tới mệnh chủ cảm giác chịu không quý trọng mệnh chủ thân thể

Can của phu tham lang phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) < cha mẹ là phu tới điền > ( can của phu phi hóa kỵ nhập [ phu tới điền ]) biểu hiện phối ngẫu ích kỷ

[ kị truy kị ] phụ làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ]( mậu tử ) lưu ý hình diêu củng trùng [ bổn điền ] này là [ phá thể vị trí ]

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( mậu tử ) đại hạn này mệnh tọa [ phá thể vị trí ]

Thả phùng can của phu tham lang hóa kị tới [ kị chuyển kị ] đây hạn vợ chồng giữa tất có hôn biến

Thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( mình xấu ) phùng thiên lương sinh quyền thả tự hóa khoa

Ban đầu phu quân làm tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) trùng [ bản tật ]( canh thìn ) trùng điệp bản hạn tới [ cánh đồng ]

Đây hạn [ thầy thuốc ] ở [ bản phúc ]( Đinh Hợi ) cự môn tự hóa kị này là [ sách mã kỵ ] đây hạn vợ chồng sách ly khó tránh

Lưu ý [ thầy thuốc ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản mạng ]( ất dậu ] gặp thái âm sinh kỵ thả tự hóa kị

Đây hạn [ thầy thuốc ] làm hóa lộc nhập mệnh mà [ thầy thuốc ] tự hóa kị cũng thế lộc kị rơi cung cách xa nhau ba cung sinh sản [ tam kỳ ] tới đối đãi

Mệnh chủ nhân [ thầy thuốc ] lộc nhập [ bản mạng ] gặp sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] mặc cho phối ngẫu dù cho cũng vô dụng

Mệnh chủ chủ động đề nghị ly hôn cầu đi giống

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button