Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn cấn chủ xứng tám táo

Đổi môn cấn chủ: duyên niên trạch, trạch núi tăng phúc nhỏ phòng quang vinh!

Càn táo, thiên ất, sinh khí, phú quý quang vinh xương, đại lợi.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn cấn chủ xứng tám táo

Khảm táo, tiết môn khí, lại phạm ngũ quỷ, đại hung.

Chấn động táo, cùng môn, chủ tương khắc, hung.

Tốn táo, mộc thổ kim cho nhau hình khắc, hung.

Ly táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, là trời ất, sinh khí, đại cát.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, cát.

Cấn táo, thổ kim tương sinh, so với hòa, cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn cấn chủ xứng tám táo

Đổi môn cấn chủ: duyên niên trạch, trạch núi tăng phúc nhỏ phòng quang vinh!

Càn táo, thiên ất, sinh khí, phú quý quang vinh xương, đại lợi.

Khảm táo, tiết môn khí, lại phạm ngũ quỷ, đại hung.

Chấn động táo, cùng môn, chủ tương khắc, hung.

Tốn táo, mộc thổ kim cho nhau hình khắc, hung.

Ly táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, là trời ất, sinh khí, đại cát.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương sinh, cát.

Cấn táo, thổ kim tương sinh, so với hòa, cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button