Tử vi

Lâm Quan trong Tử Vi

Lâm Quan: Kim

Chủ sự: Khoe khoang, thích làm dáng, lấy điệu, nói năng kiểu cách.

– Gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: chủ sự phát đạt vui vẻ.

Bạn đang xem: Lâm Quan trong Tử Vi

– Gặp nhiều sao mờ ám xấu xa: chủ sự phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.

– Cơ Thể Trong Người: Lâm Quan = Cổ.

– Tính Tình: – Khoe khoang (giống Điếu Khách).

– Thích làm dáng, làm điệu, điệu bộ, nói năng kiểu cách (giống Hoa Cái).

– Có sách cho Lâm Quan có đặc tính cần mẫn, tinh anh, đàng hoàng, chủ sự làm ăn ?

– Lâm Quan nếu gặp nhiều sao sáng sủa, tốt đẹp : chủ sự phát đạt, vui vẻ, hỷ tín.

– Lâm Quan nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa : chủ sự phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lâm Quan trong Tử Vi

Lâm Quan: Kim

Chủ sự: Khoe khoang, thích làm dáng, lấy điệu, nói năng kiểu cách.

– Gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: chủ sự phát đạt vui vẻ.

– Gặp nhiều sao mờ ám xấu xa: chủ sự phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.

– Cơ Thể Trong Người: Lâm Quan = Cổ.

– Tính Tình: – Khoe khoang (giống Điếu Khách).

– Thích làm dáng, làm điệu, điệu bộ, nói năng kiểu cách (giống Hoa Cái).

– Có sách cho Lâm Quan có đặc tính cần mẫn, tinh anh, đàng hoàng, chủ sự làm ăn ?

– Lâm Quan nếu gặp nhiều sao sáng sủa, tốt đẹp : chủ sự phát đạt, vui vẻ, hỷ tín.

– Lâm Quan nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa : chủ sự phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button