Tử vi

Liêm Trinh ở cung phúc đức

Liêm Trinh thủ cung phúc đức, chủ về bận rộn, vất vả; dù có thể tự thỏa mãn, nhưng lạc thú vẫn từ sự bận rộn, vất vả mà ra; thông thường còn có hứng thú về hội họa và nhiếp ảnh.

Liêm Trinh có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, chủ về buồn phiền, nóng nảy, bất an, thân tâm đều vất vả, hoặc không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn.

Liêm Trinh Hóa Lộc, không có các sao khoa văn đồng độ, thì tình cảm bình dị, có thì phong thái cao nhã, đều có thể hưởng thụ lạc thú trong cẩm kì thư họa, hoặc có tính dí dỏm.

Liêm Trinh Hóa Lộc đồng cung với các sao đào hoa, thì ưa hưởng thụ trăng gió, nhưng khác với ý vị tửu sắc kì tình của Tham Lang.

Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về hay lo lắng, buồn rầu, lo nghĩ nhiều, hay thần kinh quá mẫn cảm, có thể biến thành chứng bệnh rối loạn nhịp tim, mất ngủ. Liêm Trinh Hóa Kị, nếu có các sao đào hoa hội hợp, thì trong khuê phòng có hành vi biến thái; nếu gặp thêm sao không, chủ về đồng tính luyến ái; gặp các sao sát, hình, thì bị chứng cuồng dâm (sadishm) hay khổ dâm (masochism).

Liêm Trinh Hóa Kị có các sao khoa văn đồng độ, cũng có khuynh hướng nghệ thuật, mẫn cảm đối với cái đẹp, hoặc thành thú nghiện phong nhã một thứ gì đó, nhưng tính hay phê bình, không thể thuận theo hoàn cảnh.

Tinh hệ Liêm Trinh ả cung phúc đức, có hai tính chất khác nhau hoàn toàn. Các trường hợp “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, “Liêm Trinh, Tham Lang” đều chủ về tự thỏa mãn; còn các trường hợp “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Thất Sát” và Liêm Trinh độc tọa, đều chủ về hay lo toan, nghĩ ngợi.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung phúc đức, mà Thiên Phú là “kho phú đẩy ắp”, chủ về cuộc đời tự thóa mãn, có thể an nhàn trong sự bận rộn, hoặc tuy bận rộn vất vả nhưng vẫn hưởng nhiều lạc thú. Nếu thêm sát tinh, thì ưa bận rộn, vất vả mà thực ra chẳng có việc gì đáng.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung phúc đức, mà Thiên Phủ Hóa Khoa, thì có vẻ bề ngoài bình dị, nhưng thực ra lòng tự tôn rất nặng.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung phúc đức, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” thì có mặc cảm tự ti; lại gặp Thiên Diêu, Thiên Nguyệt, thì tham lam.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ưa “Tài ấm giáp ấn”, khí chất đương nhiên bình hòa; nếu bị “Hình kị giáp ấn”, thì ý chí bạc nhược.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ưa Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, chủ về thông minh; còn ưa đồng cung với các sao khoa văn, chủ về khí chất cao thượng, thanh nhã, cảm tính nghệ thuật cực mạnh, còn ưa đàm luận chính trị, hoặc tham gia chính sự.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung phúc đức, nếu bị Hỏa tinh và Linh Tinh giáp cung, Kình Dương và Đà La giáp cung, chủ về tâm lí cảm thấy bị áp bức, do đó có những hành vi không thể hiểu nổi.

“Liêm Trinh, Tham Lang” gặp các sao khoa văn, xem trọng sự hưởng thụ tinh thần; Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, Kình Dương và Đà La giáp cung, hoặc Đà La đồng độ thì xem trọng sự hưởng thụ vật chất. Nếu tính chất của hai trường hợp này không tốt, như có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, còn gặp Hóa Kị, thì có thể thành thói tật kì lạ.

“Liêm Trinh, Tham Lang” có Hỏa Tinh đồng độ, chủ về không việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn, hoặc ưa thù tạc một cách vô vị.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở cung phúc đức chủ về vất vả. Phá Quân cát hóa thì vất vả mà có thành tựu; nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì vất vả mà chẳng được gì.

“Liêm Trinh, Phá Quân” có sát tinh, chủ về tính hay thay đổi; không có sát tinh mới có năng lực quyết đoán.

“Liêm Trinh, Thất Sát” chủ về suy nghĩ không được cẩn thận, mà cứ lo toan nghĩ ngợi không ngừng; gặp sát tinh thì càng nặng. Liêm Trinh Hóa Kị, còn dễ vì những chuyện linh tinh mà lao tâm lo lắng; không có sát tinh, mà có các sao khoa văn đồng độ, tinh thần mới dễ quân bình.

“Liêm Trinh, Thất Sát” chủ về tư tưởng tiêu cực, việc gì cũng ưa suy nghĩ từ mặt xấu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Liêm Trinh ở cung phúc đức

Xem thêm Liêm Trinh ở cung phúc đức

Liêm Trinh thủ cung phúc đức, chủ về bận rộn, vất vả; dù có thể tự thỏa mãn, nhưng lạc thú vẫn từ sự bận rộn, vất vả mà ra; thông thường còn có hứng thú về hội họa và nhiếp ảnh.

Liêm Trinh có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, chủ về buồn phiền, nóng nảy, bất an, thân tâm đều vất vả, hoặc không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn.

Liêm Trinh Hóa Lộc, không có các sao khoa văn đồng độ, thì tình cảm bình dị, có thì phong thái cao nhã, đều có thể hưởng thụ lạc thú trong cẩm kì thư họa, hoặc có tính dí dỏm.

Liêm Trinh Hóa Lộc đồng cung với các sao đào hoa, thì ưa hưởng thụ trăng gió, nhưng khác với ý vị tửu sắc kì tình của Tham Lang.

Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về hay lo lắng, buồn rầu, lo nghĩ nhiều, hay thần kinh quá mẫn cảm, có thể biến thành chứng bệnh rối loạn nhịp tim, mất ngủ. Liêm Trinh Hóa Kị, nếu có các sao đào hoa hội hợp, thì trong khuê phòng có hành vi biến thái; nếu gặp thêm sao không, chủ về đồng tính luyến ái; gặp các sao sát, hình, thì bị chứng cuồng dâm (sadishm) hay khổ dâm (masochism).

Liêm Trinh Hóa Kị có các sao khoa văn đồng độ, cũng có khuynh hướng nghệ thuật, mẫn cảm đối với cái đẹp, hoặc thành thú nghiện phong nhã một thứ gì đó, nhưng tính hay phê bình, không thể thuận theo hoàn cảnh.

Tinh hệ Liêm Trinh ả cung phúc đức, có hai tính chất khác nhau hoàn toàn. Các trường hợp “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, “Liêm Trinh, Tham Lang” đều chủ về tự thỏa mãn; còn các trường hợp “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Thất Sát” và Liêm Trinh độc tọa, đều chủ về hay lo toan, nghĩ ngợi.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung phúc đức, mà Thiên Phú là “kho phú đẩy ắp”, chủ về cuộc đời tự thóa mãn, có thể an nhàn trong sự bận rộn, hoặc tuy bận rộn vất vả nhưng vẫn hưởng nhiều lạc thú. Nếu thêm sát tinh, thì ưa bận rộn, vất vả mà thực ra chẳng có việc gì đáng.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung phúc đức, mà Thiên Phủ Hóa Khoa, thì có vẻ bề ngoài bình dị, nhưng thực ra lòng tự tôn rất nặng.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung phúc đức, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” thì có mặc cảm tự ti; lại gặp Thiên Diêu, Thiên Nguyệt, thì tham lam.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ưa “Tài ấm giáp ấn”, khí chất đương nhiên bình hòa; nếu bị “Hình kị giáp ấn”, thì ý chí bạc nhược.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ưa Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, chủ về thông minh; còn ưa đồng cung với các sao khoa văn, chủ về khí chất cao thượng, thanh nhã, cảm tính nghệ thuật cực mạnh, còn ưa đàm luận chính trị, hoặc tham gia chính sự.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung phúc đức, nếu bị Hỏa tinh và Linh Tinh giáp cung, Kình Dương và Đà La giáp cung, chủ về tâm lí cảm thấy bị áp bức, do đó có những hành vi không thể hiểu nổi.

“Liêm Trinh, Tham Lang” gặp các sao khoa văn, xem trọng sự hưởng thụ tinh thần; Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, Kình Dương và Đà La giáp cung, hoặc Đà La đồng độ thì xem trọng sự hưởng thụ vật chất. Nếu tính chất của hai trường hợp này không tốt, như có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, còn gặp Hóa Kị, thì có thể thành thói tật kì lạ.

“Liêm Trinh, Tham Lang” có Hỏa Tinh đồng độ, chủ về không việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn, hoặc ưa thù tạc một cách vô vị.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở cung phúc đức chủ về vất vả. Phá Quân cát hóa thì vất vả mà có thành tựu; nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì vất vả mà chẳng được gì.

“Liêm Trinh, Phá Quân” có sát tinh, chủ về tính hay thay đổi; không có sát tinh mới có năng lực quyết đoán.

“Liêm Trinh, Thất Sát” chủ về suy nghĩ không được cẩn thận, mà cứ lo toan nghĩ ngợi không ngừng; gặp sát tinh thì càng nặng. Liêm Trinh Hóa Kị, còn dễ vì những chuyện linh tinh mà lao tâm lo lắng; không có sát tinh, mà có các sao khoa văn đồng độ, tinh thần mới dễ quân bình.

“Liêm Trinh, Thất Sát” chủ về tư tưởng tiêu cực, việc gì cũng ưa suy nghĩ từ mặt xấu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button