Tử vi

Thái Dương ở cung điền trạch

Thái Dương nhập miếu thủ cung điền trạch, chủ về có tổ nghiệp, nhưng khó giữ. Trường hợp người sinh vào ban ngày, Thái Dương nhập miếu gặp các sao phụ, tá hội hợp, thì có thế tự mua, nhưng vẫn thường thay đổi, cũng chủ về dễ thay đối nơi làm việc.

Thái Dương lạc hãm thủ cung điền trạch, không có tổ nghiệp, hoặc có mà phá bại, khó được hưởng; người sinh vào ban đêm, chủ về khó tự tạo dựng sản nghiệp, thường dễ dời chuyển, cùng dễ thay đổi hoàn cảnh công tác, mà còn có cảm giác trôi nổi không ổn định.

Thái Dương Hóa Kị ở cung điền trạch, chủ về tổ nghiệp suy bại, hoặc bình sinh sự nghiệp khó có nền tảng vững chắc; nếu lại gặp các sao sát, hình, hư, hao thì nghề nghiệp không có căn cơ; thích hợp làm môi giới, dạy học, nếu không sẽ dễ bị áp lực mà thay đổi hoàn cảnh công tác.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, chủ về nhà chung (thời cổ đại là đất đai của tổ tiên). “Thái Dương, Thiên Lương” gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, chủ về vì tài sản chung mà thưa kiện, không nên chiếm tài sản chung, cũng không nên đầu tư bất động sản.

“Thái Dương, Thiên Lương” được cát hóa, có sao cát, có thể quan lí tài sản chung, cũng thích hợp làm nghề đầu tư bất động sản, nhưng cần phải có tính chất hùn hạp, cổ phần. “Thái Dương, Thiên Lương” có cát tinh mới có thể mua thêm nhà cửa đất đai, mà nên mua nhà cũ. Gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì vì mua thêm nhà cửa đất đai mà gặp phiền phức.

Tổ hợp Thái Dương và Thái Âm, trường hợp “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là tốt; không gặp các sao sát, kị, không, kiếp, chủ về mua thêm bất động sản dần dần.

Tổ hợp Thái Dương và Thái Âm, trường hợp Thái Âm Hóa Lộc là tốt. Nếu hội Cự Môn, khác với Hóa Lộc, cũng có thể mua thêm bất động sản. Có điều Thiên Lương Hóa Lộc thì bất động sản sẽ tăng tính thay đổi.

Thái Dương nhập miếu, không cần xem trọng phong thủy, lạc hãm thì phải chú ý ảnh hưởng của phong thủy.

Nếu Thái Dương Hóa Kị, thì vì mua thêm nhà cửa đất đai mà chuốc thị phi; Thái Âm Hóa Kị, thì vì mua thêm nhà cửa đất đai mà bị tổn thất; Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về sản nghiệp lung lay; Cự Môn Hóa Kị, sẽ chủ về bất hòa, tranh chấp nhà cửa đất đai, hay phá tán bất động sản.

Tổ hợp Thái Dương và Cự Môn, trường hợp đồng độ là tốt, vây chiếu thì thì kém xa.

“Thái Dương, Cự Môn” được cát hóa, có sao cát, không gặp các sao sát, kị, hình, chủ về mua thêm bất động sản, nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nước ngoài hoặc ở nơi khác; nhưng vẫn khó tránh tranh chấp. Vì vậy không thích hợp làm nghề đầu tư bất động sản.

Thái Dương đối nhau với Cự Môn, dù gặp cát tinh, cũng chủ về tranh đoạt; gặp Thiên Vu sẽ chủ về tranh đoạt di sản.

“Thái Dương, Cự Môn” thủ cung điền trạch, mà Thái Dương Hóa Kị, gặp sát tinh, chủ về có sự hiểu lầm với cấp chủ quản hay cấp lãnh đạo, dẫn đến oán trách.

Thái Dương hội hợp với Thái Âm là kết cấu tốt nhất ở cung điền trạch; nhưng nếu Thái Dương hay Thái Âm Hóa Kị, mà gặp các sao sát, hình, không, hao và lưu sát hội hợp hoặc xung hội, còn gặp Thái Tuế, Bạch Hổ, Tang Môn, sẽ chủ về có tang; cũng chủ về bị oán trách trong cơ sở làm việc, gây ra điều tiếng thị phi nghiêm trọng.

So sánh “Thái Dương, Thiên Lương” và “Thái Dương, Cự Môn” thì trường hợp trước mà cát thì chủ về nhà lớn có tiếng tăm, trường hợp sau mà cát thì chủ về trực tiếp mua ở nơi khác; trường hợp trước mà hung thì mang lại áp lực, trường hợp sau mà hung thì mang lại điều tiếng thị phi. Đây là luận đoán đại cương.

“Thái Dương, Thiên Lương” ưa gặp Tả Phụ, Hữu Bật; “Thái Dương, Cự Môn” thì ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt; “Thái Dương, Thái Âm” thì ưa gặp Văn Xương, Văn Khúc.

“Thái Dương, Thiên Lương” sợ gặp Địa Không, Địa Kiếp; “Thái Dương, Cự Môn” sợ gặp Kình Dương, Đà La; “Thái Dương, Thái Âm” sợ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Dương ở cung điền trạch

Xem thêm Thái Dương ở cung điền trạch

Thái Dương nhập miếu thủ cung điền trạch, chủ về có tổ nghiệp, nhưng khó giữ. Trường hợp người sinh vào ban ngày, Thái Dương nhập miếu gặp các sao phụ, tá hội hợp, thì có thế tự mua, nhưng vẫn thường thay đổi, cũng chủ về dễ thay đối nơi làm việc.

Thái Dương lạc hãm thủ cung điền trạch, không có tổ nghiệp, hoặc có mà phá bại, khó được hưởng; người sinh vào ban đêm, chủ về khó tự tạo dựng sản nghiệp, thường dễ dời chuyển, cùng dễ thay đổi hoàn cảnh công tác, mà còn có cảm giác trôi nổi không ổn định.

Thái Dương Hóa Kị ở cung điền trạch, chủ về tổ nghiệp suy bại, hoặc bình sinh sự nghiệp khó có nền tảng vững chắc; nếu lại gặp các sao sát, hình, hư, hao thì nghề nghiệp không có căn cơ; thích hợp làm môi giới, dạy học, nếu không sẽ dễ bị áp lực mà thay đổi hoàn cảnh công tác.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, chủ về nhà chung (thời cổ đại là đất đai của tổ tiên). “Thái Dương, Thiên Lương” gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, chủ về vì tài sản chung mà thưa kiện, không nên chiếm tài sản chung, cũng không nên đầu tư bất động sản.

“Thái Dương, Thiên Lương” được cát hóa, có sao cát, có thể quan lí tài sản chung, cũng thích hợp làm nghề đầu tư bất động sản, nhưng cần phải có tính chất hùn hạp, cổ phần. “Thái Dương, Thiên Lương” có cát tinh mới có thể mua thêm nhà cửa đất đai, mà nên mua nhà cũ. Gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì vì mua thêm nhà cửa đất đai mà gặp phiền phức.

Tổ hợp Thái Dương và Thái Âm, trường hợp “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là tốt; không gặp các sao sát, kị, không, kiếp, chủ về mua thêm bất động sản dần dần.

Tổ hợp Thái Dương và Thái Âm, trường hợp Thái Âm Hóa Lộc là tốt. Nếu hội Cự Môn, khác với Hóa Lộc, cũng có thể mua thêm bất động sản. Có điều Thiên Lương Hóa Lộc thì bất động sản sẽ tăng tính thay đổi.

Thái Dương nhập miếu, không cần xem trọng phong thủy, lạc hãm thì phải chú ý ảnh hưởng của phong thủy.

Nếu Thái Dương Hóa Kị, thì vì mua thêm nhà cửa đất đai mà chuốc thị phi; Thái Âm Hóa Kị, thì vì mua thêm nhà cửa đất đai mà bị tổn thất; Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về sản nghiệp lung lay; Cự Môn Hóa Kị, sẽ chủ về bất hòa, tranh chấp nhà cửa đất đai, hay phá tán bất động sản.

Tổ hợp Thái Dương và Cự Môn, trường hợp đồng độ là tốt, vây chiếu thì thì kém xa.

“Thái Dương, Cự Môn” được cát hóa, có sao cát, không gặp các sao sát, kị, hình, chủ về mua thêm bất động sản, nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nước ngoài hoặc ở nơi khác; nhưng vẫn khó tránh tranh chấp. Vì vậy không thích hợp làm nghề đầu tư bất động sản.

Thái Dương đối nhau với Cự Môn, dù gặp cát tinh, cũng chủ về tranh đoạt; gặp Thiên Vu sẽ chủ về tranh đoạt di sản.

“Thái Dương, Cự Môn” thủ cung điền trạch, mà Thái Dương Hóa Kị, gặp sát tinh, chủ về có sự hiểu lầm với cấp chủ quản hay cấp lãnh đạo, dẫn đến oán trách.

Thái Dương hội hợp với Thái Âm là kết cấu tốt nhất ở cung điền trạch; nhưng nếu Thái Dương hay Thái Âm Hóa Kị, mà gặp các sao sát, hình, không, hao và lưu sát hội hợp hoặc xung hội, còn gặp Thái Tuế, Bạch Hổ, Tang Môn, sẽ chủ về có tang; cũng chủ về bị oán trách trong cơ sở làm việc, gây ra điều tiếng thị phi nghiêm trọng.

So sánh “Thái Dương, Thiên Lương” và “Thái Dương, Cự Môn” thì trường hợp trước mà cát thì chủ về nhà lớn có tiếng tăm, trường hợp sau mà cát thì chủ về trực tiếp mua ở nơi khác; trường hợp trước mà hung thì mang lại áp lực, trường hợp sau mà hung thì mang lại điều tiếng thị phi. Đây là luận đoán đại cương.

“Thái Dương, Thiên Lương” ưa gặp Tả Phụ, Hữu Bật; “Thái Dương, Cự Môn” thì ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt; “Thái Dương, Thái Âm” thì ưa gặp Văn Xương, Văn Khúc.

“Thái Dương, Thiên Lương” sợ gặp Địa Không, Địa Kiếp; “Thái Dương, Cự Môn” sợ gặp Kình Dương, Đà La; “Thái Dương, Thái Âm” sợ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button