Tử vi

Lục thập tinh hệ – 2

Tử vi đẩu sổ cơ bản chỉ có mười hai, một chính một phản (như Tử vi tại tí, Tử vi tại ngọ) Có thể được coi là đã có sáu cấu trúc cơ bản. nương theo cách sắp xếp của 14 chính tinh, tổng số là 38 nhóm, Phân phối trong sáu cấu trúc, tức thành sáu mươi tinh hệ.

Giải đoán Tử vi đẩu sổ, ngoài hiểu biết tính chất cơ bản của 12 chính diệu, còn phải thấu rõ tính chất cơ bản của 60 tinh hệ.

Thí dụ : Tử vi tại tí cung độc tọa, với Tử vi tại ngọ cung độc tọa tính chất đại khái bất đồng,

Bạn đang xem: Lục thập tinh hệ – 2

Tử Sát, Tử Tham, Tử Phá, Tử Phủ, Tử tướng, đều có đặc điểm khác nhau, với tử vi độc tọa hoàn toàn khác. Phải có một sự hiểu biết về tổng thể, sau đó mới có thể bàn luận về đẩu số.

Ngoài ra, phải hiểu rõ các tính chất hổ tương qua lại của các tổ hợp tinh hệ. Đây là bí quyết của Trung châu phái.

Về lối suy diễn của đẩu số, phần này chỉ giới thiệu suy đoán [tam phương tứ chánh] căn bản chưa xem xét kĩ giao thoa của các tổ tinh hệ.

thí dụ : như [Thái âm độc tọa tị cung] là đại hạn của mệnh cung hoặc lưu niên mệnh cung, tổng quát chỉ nói tính chất của Thái âm tại tỵ cung, cũng như các tinh diệu hội hiệp trong [tam phương tứ chính], có thể suy đoán cát hung của đại hạn hoặc lưu niên này. nhưng Trung châu phái không như thế, trừ Thái âm ra, [tam phương tứ chánh] cũng là điều quan trọng cần lưu ý.

(1) khởi đầu tính chất mệnh cung của người này như thế nào?

Thí dụ : đại hạn lưu niên chuyển đến Thái âm tại tị,

người mệnh tại mùi có Thiên đồng Cự môn,

và người mệnh tại dần cung Vũ khúc Thiên tướng.

: bất đồng .

vì người tọa mệnh Thiên đồng Cự môn, có bản chất riêng, người có Vũ khúc Thiên tướng tọa mệnh, cũng có bản chất riêng, cả hai bản chất bất đồng chuyển đến lưu niên hoặc đại hạn Thái âm tại tị có phản ứng khác nhau.

Do đó có thể biết, bản khắc cũ đời nhà Minh (phường bổn) chỉ chú trọng [tam phương tứ chánh] để giải đoán, thực chất hết sức sơ lậu, không đủ để [Trung Châu Phái] coi trọng.

Những đặc điểm ban đầu của các cung, xem tinh hệ niên hạn giao thoa nhau để suy đoán cho chính xác.

(2) Khi luận đoán lưu niên, cũng phải chú ý tính chất tinh hệ ở cung đại vận.

Thí dụ,

– Vũ khúc Thiên tướng tại cung thân tọa mệnh, Tham lang tại ngọ cung là đại hạn mệnh cung, đến Liêm trinh Thiên phủ lưu niên

– Vũ khúc Thiên tướng tại thân cung tọa mệnh, Thái dương Thiên lương là đại hạn mệnh cung, cùng xem Liêm trinh thiên phủ lưu niên,

vận trình tất có bất đồng. điều này do ban đầu mệnh cung tuy đồng, lưu niên mệnh cung tương đồng, mà đại vận mệnh cung tinh hệ bất đồng mà ra.

Như vậy suy đoán đặc sắc chỉ Trung châu phái mới có. Trung châu phái có khẩu truyền Tử vi tinh quyết, để thảo luận chi tiết. bút giả có thể nói rằng, “Tử vi tinh quyết” này hiện nay, chỉ có bút giả đã được truyền thụ, Hiện giờ đã được mô tả trong [lục thập tinh hệ], khẩu quyết này đã được tích hợp. đương nhiên, Nó không phải là một hệ thống tự thuật. “Tử vi tinh quyết”, Nếu mô tả hệ thống, bề dài sẽ rất lớn. Bút giả tại [Tử Vi Đẩu Số Học Hội] thuyết trình “Tử vi tinh quyết”, mỗi quyết giảng phải mất 3 giờ, tổng cộng hơn 600 quyết, phải hơn 5 năm mới giảng xong, do đó có thể biết nội dung rất phong phú.

Do “Tử vi tinh quyết” xưa nay chỉ truyền cho một người (mỗi đời chỉ truyền cho 1 đệ tử), nên người biết được không nhiều, thậm chíkhông ai biết,

như vậy khi nói đến Tử vi hội Thiên đồng Cự môn, hoặc lúc nói Phá quân hội Thái dương Thiên lương nếu không biết đến “Tử vi tinh quyết”, có thể thành một câu nói đùa, nếu biết “Tử vi tinh quyết” ắt sẽ được thảo luận nghiêm túc.

Cần minh bạch điểm này, sau đó mới có thể nghiên cứu phần nói về “Tử vi tinh quyết”

Tổ hợp đầu tiên

Tổ này bao gồm 10 tinh hệ :

1. Tử vi độc tọa;

2. Phá quân độc tọa;

3. Liêm trinh Thiên phủ;

4. Thái âm độc tọa;

5. Tham lang độc tọa;

6. Thiên đồng Cự môn;

7. Vũ khúc Thiên tướng;

8. Thái dương Thiên lương;

9. Thất sát độc tọa;

10. Thiên cơ độc tọa.

Mười tinh hệ hổ tương qua lại, hơn nữa mười hai cung giao thoa tính chất bất đồng.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lục thập tinh hệ - 2

Tử vi đẩu sổ cơ bản chỉ có mười hai, một chính một phản (như Tử vi tại tí, Tử vi tại ngọ) Có thể được coi là đã có sáu cấu trúc cơ bản. nương theo cách sắp xếp của 14 chính tinh, tổng số là 38 nhóm, Phân phối trong sáu cấu trúc, tức thành sáu mươi tinh hệ.

Giải đoán Tử vi đẩu sổ, ngoài hiểu biết tính chất cơ bản của 12 chính diệu, còn phải thấu rõ tính chất cơ bản của 60 tinh hệ.

Thí dụ : Tử vi tại tí cung độc tọa, với Tử vi tại ngọ cung độc tọa tính chất đại khái bất đồng,

Tử Sát, Tử Tham, Tử Phá, Tử Phủ, Tử tướng, đều có đặc điểm khác nhau, với tử vi độc tọa hoàn toàn khác. Phải có một sự hiểu biết về tổng thể, sau đó mới có thể bàn luận về đẩu số.

Ngoài ra, phải hiểu rõ các tính chất hổ tương qua lại của các tổ hợp tinh hệ. Đây là bí quyết của Trung châu phái.

Về lối suy diễn của đẩu số, phần này chỉ giới thiệu suy đoán [tam phương tứ chánh] căn bản chưa xem xét kĩ giao thoa của các tổ tinh hệ.

thí dụ : như [Thái âm độc tọa tị cung] là đại hạn của mệnh cung hoặc lưu niên mệnh cung, tổng quát chỉ nói tính chất của Thái âm tại tỵ cung, cũng như các tinh diệu hội hiệp trong [tam phương tứ chính], có thể suy đoán cát hung của đại hạn hoặc lưu niên này. nhưng Trung châu phái không như thế, trừ Thái âm ra, [tam phương tứ chánh] cũng là điều quan trọng cần lưu ý.

(1) khởi đầu tính chất mệnh cung của người này như thế nào?

Thí dụ : đại hạn lưu niên chuyển đến Thái âm tại tị,

người mệnh tại mùi có Thiên đồng Cự môn,

và người mệnh tại dần cung Vũ khúc Thiên tướng.

: bất đồng .

vì người tọa mệnh Thiên đồng Cự môn, có bản chất riêng, người có Vũ khúc Thiên tướng tọa mệnh, cũng có bản chất riêng, cả hai bản chất bất đồng chuyển đến lưu niên hoặc đại hạn Thái âm tại tị có phản ứng khác nhau.

Do đó có thể biết, bản khắc cũ đời nhà Minh (phường bổn) chỉ chú trọng [tam phương tứ chánh] để giải đoán, thực chất hết sức sơ lậu, không đủ để [Trung Châu Phái] coi trọng.

Những đặc điểm ban đầu của các cung, xem tinh hệ niên hạn giao thoa nhau để suy đoán cho chính xác.

(2) Khi luận đoán lưu niên, cũng phải chú ý tính chất tinh hệ ở cung đại vận.

Thí dụ,

– Vũ khúc Thiên tướng tại cung thân tọa mệnh, Tham lang tại ngọ cung là đại hạn mệnh cung, đến Liêm trinh Thiên phủ lưu niên

– Vũ khúc Thiên tướng tại thân cung tọa mệnh, Thái dương Thiên lương là đại hạn mệnh cung, cùng xem Liêm trinh thiên phủ lưu niên,

vận trình tất có bất đồng. điều này do ban đầu mệnh cung tuy đồng, lưu niên mệnh cung tương đồng, mà đại vận mệnh cung tinh hệ bất đồng mà ra.

Như vậy suy đoán đặc sắc chỉ Trung châu phái mới có. Trung châu phái có khẩu truyền Tử vi tinh quyết, để thảo luận chi tiết. bút giả có thể nói rằng, “Tử vi tinh quyết” này hiện nay, chỉ có bút giả đã được truyền thụ, Hiện giờ đã được mô tả trong [lục thập tinh hệ], khẩu quyết này đã được tích hợp. đương nhiên, Nó không phải là một hệ thống tự thuật. “Tử vi tinh quyết”, Nếu mô tả hệ thống, bề dài sẽ rất lớn. Bút giả tại [Tử Vi Đẩu Số Học Hội] thuyết trình “Tử vi tinh quyết”, mỗi quyết giảng phải mất 3 giờ, tổng cộng hơn 600 quyết, phải hơn 5 năm mới giảng xong, do đó có thể biết nội dung rất phong phú.

Do “Tử vi tinh quyết” xưa nay chỉ truyền cho một người (mỗi đời chỉ truyền cho 1 đệ tử), nên người biết được không nhiều, thậm chíkhông ai biết,

như vậy khi nói đến Tử vi hội Thiên đồng Cự môn, hoặc lúc nói Phá quân hội Thái dương Thiên lương nếu không biết đến “Tử vi tinh quyết”, có thể thành một câu nói đùa, nếu biết “Tử vi tinh quyết” ắt sẽ được thảo luận nghiêm túc.

Cần minh bạch điểm này, sau đó mới có thể nghiên cứu phần nói về “Tử vi tinh quyết”

Tổ hợp đầu tiên

Tổ này bao gồm 10 tinh hệ :

1. Tử vi độc tọa;

2. Phá quân độc tọa;

3. Liêm trinh Thiên phủ;

4. Thái âm độc tọa;

5. Tham lang độc tọa;

6. Thiên đồng Cự môn;

7. Vũ khúc Thiên tướng;

8. Thái dương Thiên lương;

9. Thất sát độc tọa;

10. Thiên cơ độc tọa.

Mười tinh hệ hổ tương qua lại, hơn nữa mười hai cung giao thoa tính chất bất đồng.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button