Tử vi

Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu (phần 2)

Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu (phần 2)

Ở trong 12 cung vị sao Tử Vi tính chất biến đổi liên tục và có đa số nhiều vị trí đồng độ với Sát Phá Tham và Phủ Tướng, duy nhất độc tọa tại Tí Ngọ được gọi là Đế Cách tính đầy quyền uy đầy đủ không pha tạp nên dễ luận đoán bởi đây là cách cục ứng với người có trách nhiệm cao nhất và lý tưởng duy nhất là gây dựng xã hội nếu hoàn chỉnh xác lập được cách cục, tất cả các sách Tử Vi và việc nghiệm lí đề cao cách này đứng đầu về khả năng lãnh đạo và thu phục quần chúng đi theo lý tưởng của Tử Vi. Phần còn lại Tử Vi chia làm hai trường hợp đi theo bộ Phủ Tướng và đi với Sát Phá Tham. Cách Tử Tham thuộc cách Tử Vi hay Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham tính chất gây dựng biến đổi với Tham Lang khi xét riêng và biến đổi với toàn cục Sát Phá Tham khi xét chung. Mệnh có Tử Vi là quý hơn người khác vì đặc tính của chính tinh này. Tử Vi luôn đi cùng với Liêm Trinh là sao chủ sự thanh liêm, liêm chính và đạo đức. Với Vũ Khúc là danh dự, phương thức và giải pháp kết hợp với đường lối của sao Tử Vi. Khi giao hội với Sát Phá Tham bị cách cục này làm biến đổi theo chiều hướng xấu hơn khi giao hội với Phủ Tướng. Với bản cung là Tử Tham có khuynh hướng đứng đầu, trách nhiệm trong công việc nên thường được giao trọng trách lớn. Tuy nhiên sao Tham Lang thường có lòng ham muốn về vật dục khiến Tử Vi đôi khi suy tưởng làm toàn bộ cách cục Tử Vũ Liêm chệch hướng bam đầu. Trong trường hợp chỉ xét bố cục Chính Tinh, bộ Sát Phá Tham nổi tiếng giỏi tranh đoạt và đặt tham vọng lợi ích lên hàng đầu, lại có tính sát ở trong bản chất, kế đến phục vụ lợi ích xã hội sau, vì vậy cách cục Tử Tham là mâu thuẫn về tư tưởng và phần thắng tùy thuộc vào lực lượng Sát Tinh gia hội và phá cách. Tham Lang cần Triệt để giảm tính ham muốn vật dục nhưng Tử Vi rất kỵ Triệt. Bộ Sát Phá Tham cần Không Vong để giảm tính Sát và có hướng đi đúng nhưng Tử Vũ Liêm tối kỵ Không Vong.

Các cách Kình Hao hay Đà Hao đều tăng hung tính cho Sát Phá, bộ Lộc Tướng Ấn rất hay cho Tử Vi nhưng đại kỵ với Sát Phá Tham. Nhìn chung chỉ có cách Thanh Phi Phục có thể có lợi cho cả hai nhưng gia tăng tính xung đột cho toàn bộ cách cục vì đây là cách khởi binh, tăng cường mâu thuẫn, tan vỡ. Ở đây các bàng tinh an theo Địa Chi như Đào Hồng đặc biệt có thêm Kiếp Sát không phù hợp, trường hợp gặp Tuế Hổ Phù có thể có lợi cho bố cục nhưng kỵ trường hợp Bạch Hổ tọa thủ đồng cung với Thất Sát, tăng cường tính chất cho nhóm Tử Vi. Với tổ hợp Tang Hư Khách tăng cường tính chất cho Sát Phá Tham. Ở đây bàng tinh như Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt, Quang Quý, Thai Tọa, Cáo Phụ đặc biệt Khoa Quyền Lộc đóng vai trò lớn để ổn định cách cục. Vì vậy tuổi Giáp có cách này không bị Tuần Triệt hay nhất, kế đến là tuổi Kỷ. Tử Tham tốt đẹp nhất có thể làm vua nhưng không bền vững, các Chính tinh thủ mệnh tùy theo thời thế đều có thể giữ ngôi vị cao nhất trong xã hội hoặc một tầng lớp chủ chốt. Ngày nay hoặc tương lai có thể các nhà khoa học nghiên cứu ra những thứ phi thường có thể chuyển sang nắm binh quyền hay chính trị. Thế kỷ trước khi một nhóm người có nguyên lí chế tạo ra bom hủy diệt hạt nhân nắm Quyền sinh sát toàn thể nhân loại trong tay. Một ngày trong tương lai như trường hợp vận thiên hạ tức cả loài người bị họa lớn tất cả đều phải vong mạng thì lúc ấy chữ Không và Vong lại đứng đầu như chính lý tưởng về thế giới xung quanh chỉ là giả do não phản ánh và có thể đánh lừa khi tác động vào não cho ta lý do vì sao Tử Vi tối kỵ Không Vong cũng như giải thích cho việc con người khi chết đi mất hết hay còn tại một thứ mang thể Không tính và tồn tại theo dòng di chuyển tiếp theo đã sắp sẵn theo quy luật lớn mà không phải do con người có bộ não có thể thay đổi được tự nhiên. Tử Vi được ra đời chính là nhờ nguyên lí Vòng Trường Sinh chu trình không mất hẳn mà hoàn toàn nhập Tuyệt trở lại vị trí Thai, luật nhân quả hiển hiện rõ nét hơn hết ở trên lá số Tử Vi. Toàn bộ kiến thức tử vi bắt nguồn từ đây mà đó là bí mật truyền thụ mật qua gần tám kiếp người.

Bạn đang xem: Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu (phần 2)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu (phần 2)

Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu (phần 2)

Ở trong 12 cung vị sao Tử Vi tính chất biến đổi liên tục và có đa số nhiều vị trí đồng độ với Sát Phá Tham và Phủ Tướng, duy nhất độc tọa tại Tí Ngọ được gọi là Đế Cách tính đầy quyền uy đầy đủ không pha tạp nên dễ luận đoán bởi đây là cách cục ứng với người có trách nhiệm cao nhất và lý tưởng duy nhất là gây dựng xã hội nếu hoàn chỉnh xác lập được cách cục, tất cả các sách Tử Vi và việc nghiệm lí đề cao cách này đứng đầu về khả năng lãnh đạo và thu phục quần chúng đi theo lý tưởng của Tử Vi. Phần còn lại Tử Vi chia làm hai trường hợp đi theo bộ Phủ Tướng và đi với Sát Phá Tham. Cách Tử Tham thuộc cách Tử Vi hay Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham tính chất gây dựng biến đổi với Tham Lang khi xét riêng và biến đổi với toàn cục Sát Phá Tham khi xét chung. Mệnh có Tử Vi là quý hơn người khác vì đặc tính của chính tinh này. Tử Vi luôn đi cùng với Liêm Trinh là sao chủ sự thanh liêm, liêm chính và đạo đức. Với Vũ Khúc là danh dự, phương thức và giải pháp kết hợp với đường lối của sao Tử Vi. Khi giao hội với Sát Phá Tham bị cách cục này làm biến đổi theo chiều hướng xấu hơn khi giao hội với Phủ Tướng. Với bản cung là Tử Tham có khuynh hướng đứng đầu, trách nhiệm trong công việc nên thường được giao trọng trách lớn. Tuy nhiên sao Tham Lang thường có lòng ham muốn về vật dục khiến Tử Vi đôi khi suy tưởng làm toàn bộ cách cục Tử Vũ Liêm chệch hướng bam đầu. Trong trường hợp chỉ xét bố cục Chính Tinh, bộ Sát Phá Tham nổi tiếng giỏi tranh đoạt và đặt tham vọng lợi ích lên hàng đầu, lại có tính sát ở trong bản chất, kế đến phục vụ lợi ích xã hội sau, vì vậy cách cục Tử Tham là mâu thuẫn về tư tưởng và phần thắng tùy thuộc vào lực lượng Sát Tinh gia hội và phá cách. Tham Lang cần Triệt để giảm tính ham muốn vật dục nhưng Tử Vi rất kỵ Triệt. Bộ Sát Phá Tham cần Không Vong để giảm tính Sát và có hướng đi đúng nhưng Tử Vũ Liêm tối kỵ Không Vong.

Các cách Kình Hao hay Đà Hao đều tăng hung tính cho Sát Phá, bộ Lộc Tướng Ấn rất hay cho Tử Vi nhưng đại kỵ với Sát Phá Tham. Nhìn chung chỉ có cách Thanh Phi Phục có thể có lợi cho cả hai nhưng gia tăng tính xung đột cho toàn bộ cách cục vì đây là cách khởi binh, tăng cường mâu thuẫn, tan vỡ. Ở đây các bàng tinh an theo Địa Chi như Đào Hồng đặc biệt có thêm Kiếp Sát không phù hợp, trường hợp gặp Tuế Hổ Phù có thể có lợi cho bố cục nhưng kỵ trường hợp Bạch Hổ tọa thủ đồng cung với Thất Sát, tăng cường tính chất cho nhóm Tử Vi. Với tổ hợp Tang Hư Khách tăng cường tính chất cho Sát Phá Tham. Ở đây bàng tinh như Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt, Quang Quý, Thai Tọa, Cáo Phụ đặc biệt Khoa Quyền Lộc đóng vai trò lớn để ổn định cách cục. Vì vậy tuổi Giáp có cách này không bị Tuần Triệt hay nhất, kế đến là tuổi Kỷ. Tử Tham tốt đẹp nhất có thể làm vua nhưng không bền vững, các Chính tinh thủ mệnh tùy theo thời thế đều có thể giữ ngôi vị cao nhất trong xã hội hoặc một tầng lớp chủ chốt. Ngày nay hoặc tương lai có thể các nhà khoa học nghiên cứu ra những thứ phi thường có thể chuyển sang nắm binh quyền hay chính trị. Thế kỷ trước khi một nhóm người có nguyên lí chế tạo ra bom hủy diệt hạt nhân nắm Quyền sinh sát toàn thể nhân loại trong tay. Một ngày trong tương lai như trường hợp vận thiên hạ tức cả loài người bị họa lớn tất cả đều phải vong mạng thì lúc ấy chữ Không và Vong lại đứng đầu như chính lý tưởng về thế giới xung quanh chỉ là giả do não phản ánh và có thể đánh lừa khi tác động vào não cho ta lý do vì sao Tử Vi tối kỵ Không Vong cũng như giải thích cho việc con người khi chết đi mất hết hay còn tại một thứ mang thể Không tính và tồn tại theo dòng di chuyển tiếp theo đã sắp sẵn theo quy luật lớn mà không phải do con người có bộ não có thể thay đổi được tự nhiên. Tử Vi được ra đời chính là nhờ nguyên lí Vòng Trường Sinh chu trình không mất hẳn mà hoàn toàn nhập Tuyệt trở lại vị trí Thai, luật nhân quả hiển hiện rõ nét hơn hết ở trên lá số Tử Vi. Toàn bộ kiến thức tử vi bắt nguồn từ đây mà đó là bí mật truyền thụ mật qua gần tám kiếp người.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button