Tử vi

Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 2)

Bạn đang xem: Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 2)

Phá Quân tại vị trí cung Dần Thân (phần 2)

Phá Quân khi đơn thủ có nổi bật ở tính khai sáng, khám phá những thứ mới chưa được biết đến. Điều này có tính chất cơ mật được lộ ra, vì vậy Thiên Cơ lộ thì Phá Quân tìm được thứ đã không phải còn là bí ẩn. Phá Quân có tính xung kích, đồng cung với Kình Dương tăng nặng khả năng tranh đoạt, tiến bộ do tính dương kim của Kình Dương kích phát. Tuy nhiên Kình Dương không thể đồng độ với Phá Quân nên xét các trường hợp tam hợp với Thất Sát và Tham Lang. Kình Dương đi với Thất Sát ở cung Thìn Tuất được luận là cách hay. Kình Dương cư Thìn ở tuổi Ất và cư Tuất ở tuổi Tân, cũng thích hợp với trường hợp theo võ cách. Kình Dương ở hai tuổi này thuộc Thiên Can âm nên chỉ có thể đi với Đào Hồng Cô Quả Kiếp Sát không hay như việc đi với Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và cần thiết nhất là cách Phượng Khốc tại đây có thể gặp bộ Kình Mã Khốc Khách rất tốt. Phá Quân cư Dần Thân có tính chủ động, đặc tính này là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của Phá Quân độc tọa. Khi Phá Quân sai lầm thì dẫn tới tai họa lớn do chủ động của nhóm Sát Phá Tham. Ở đây Phá Quân không nên gặp Đà La vì tổ hợp tại La Võng có tính rắc rối gặp Đà La càng dễ gây tai họa do mắc bẫy của chính suy nghĩ chủ động khai phá của bản thân gây ra hoặc do sự tác động bên ngoài gây ra. Cách này không xấu như cách Phá Quân cư Thìn Tuất ngộ Lộc Tồn khiến tai họa do sự chủ quan của bản thân gây ra, cách này nhìn chỉ là Phá Quân ngộ Lộc Tồn có người luận là cách hay, có người luận xấu nhưng không đánh giá được tính chất xấu, bộ sao này có tính hung rất nặng, nếu gặp thêm Đào Không gia Sát Tinh nguy hiểm lớn tới cả tính mạng.

Xét trường hợp Phá Quân cư Dần Thân ngộ Lộc Tướng Ấn ở tuổi Canh với Phá Quân cư cung Thân đông độ với Lộc Tồn, cư Dần với tuổi Giáp. Ở đây Phá Quân đồng cung với Lộc Tồn luận xấu. Ở tuổi Giáp có tứ hóa Liêm Phá Vũ Dương được Hóa Quyền thành cách tinh tường nên có thể tránh được một phần tai họa do cách Phá Quân ngộ Lộc Tồn. Cần thiết có Triệt tại bản cung để hóa giải tính chất xấu. Phá Quân đi với Bệnh Phù hay Quốc Ấn có ý nghĩa tốt hơn đồng cung với Lộc Tồn, tuy nhiên vẫn thuộc cách cục bất hợp. Phá Quân cư Dần Thân gặp bộ Thanh Phi Phục có ý nghĩa tốt hơn gặp bộ Lộc Tướng Ấn và Đà Hao tuy nhiên xấu hơn cách gặp Kình Hao. Phá Quân đồng cung với Phi Liêm dễ trở thành phá hoại, phá phách do Phi Liêm là sao của sai lầm. Phá Quân độc tọa hỉ có đồng đảng tức bộ sao Tả Hữu mang ý nghĩa hay khi có trợ giúp đắc lực. Cũng như các chính tinh khác sao này rất cần có Khoa Quyền Lộc, đặc biệt Hóa Quyền chủ sự uy tín, giải trừ một số tính sát. Hóa Khoa thiên về việc nghiên cứu khoa học, đặc biệt khi có thêm Xương Khúc học nghiệp tinh thông do sự tìm kiếm tới bản chất mới dừng lại. Phá Quân tại đây hóa giải được tính Sát trở thành sự cương quyết tìm ra đáp án, lời giải cho thắc mắc ban đầu. Tại đây đối cung là bộ Vũ Tướng uy lực mạnh khiến Phá Quân vất vả để phá cũ thay đổi khi ra bên ngoài xã hội. Phá Quân tối hỉ được bộ Tam Không tại bản cung hay tam hợp là cách rất hay, có ý chí kiên cường, khó lung tung. Phá Quân tại đây dễ thành công do tính không của bản thân. Mệnh có Phá Quân tại đây nên có cung an Thân tại các vị trí Tử Vi, Liêm Phủ, kế đến Tham Lang và Vũ Tướng, tiếp theo mới đến Phá Quân, Vũ Tướng và Thất Sát không nên cư tại cung an Thân là yểu cách tai họa lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 2)

Phá Quân tại vị trí cung Dần Thân (phần 2)

Phá Quân khi đơn thủ có nổi bật ở tính khai sáng, khám phá những thứ mới chưa được biết đến. Điều này có tính chất cơ mật được lộ ra, vì vậy Thiên Cơ lộ thì Phá Quân tìm được thứ đã không phải còn là bí ẩn. Phá Quân có tính xung kích, đồng cung với Kình Dương tăng nặng khả năng tranh đoạt, tiến bộ do tính dương kim của Kình Dương kích phát. Tuy nhiên Kình Dương không thể đồng độ với Phá Quân nên xét các trường hợp tam hợp với Thất Sát và Tham Lang. Kình Dương đi với Thất Sát ở cung Thìn Tuất được luận là cách hay. Kình Dương cư Thìn ở tuổi Ất và cư Tuất ở tuổi Tân, cũng thích hợp với trường hợp theo võ cách. Kình Dương ở hai tuổi này thuộc Thiên Can âm nên chỉ có thể đi với Đào Hồng Cô Quả Kiếp Sát không hay như việc đi với Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và cần thiết nhất là cách Phượng Khốc tại đây có thể gặp bộ Kình Mã Khốc Khách rất tốt. Phá Quân cư Dần Thân có tính chủ động, đặc tính này là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của Phá Quân độc tọa. Khi Phá Quân sai lầm thì dẫn tới tai họa lớn do chủ động của nhóm Sát Phá Tham. Ở đây Phá Quân không nên gặp Đà La vì tổ hợp tại La Võng có tính rắc rối gặp Đà La càng dễ gây tai họa do mắc bẫy của chính suy nghĩ chủ động khai phá của bản thân gây ra hoặc do sự tác động bên ngoài gây ra. Cách này không xấu như cách Phá Quân cư Thìn Tuất ngộ Lộc Tồn khiến tai họa do sự chủ quan của bản thân gây ra, cách này nhìn chỉ là Phá Quân ngộ Lộc Tồn có người luận là cách hay, có người luận xấu nhưng không đánh giá được tính chất xấu, bộ sao này có tính hung rất nặng, nếu gặp thêm Đào Không gia Sát Tinh nguy hiểm lớn tới cả tính mạng.

Xét trường hợp Phá Quân cư Dần Thân ngộ Lộc Tướng Ấn ở tuổi Canh với Phá Quân cư cung Thân đông độ với Lộc Tồn, cư Dần với tuổi Giáp. Ở đây Phá Quân đồng cung với Lộc Tồn luận xấu. Ở tuổi Giáp có tứ hóa Liêm Phá Vũ Dương được Hóa Quyền thành cách tinh tường nên có thể tránh được một phần tai họa do cách Phá Quân ngộ Lộc Tồn. Cần thiết có Triệt tại bản cung để hóa giải tính chất xấu. Phá Quân đi với Bệnh Phù hay Quốc Ấn có ý nghĩa tốt hơn đồng cung với Lộc Tồn, tuy nhiên vẫn thuộc cách cục bất hợp. Phá Quân cư Dần Thân gặp bộ Thanh Phi Phục có ý nghĩa tốt hơn gặp bộ Lộc Tướng Ấn và Đà Hao tuy nhiên xấu hơn cách gặp Kình Hao. Phá Quân đồng cung với Phi Liêm dễ trở thành phá hoại, phá phách do Phi Liêm là sao của sai lầm. Phá Quân độc tọa hỉ có đồng đảng tức bộ sao Tả Hữu mang ý nghĩa hay khi có trợ giúp đắc lực. Cũng như các chính tinh khác sao này rất cần có Khoa Quyền Lộc, đặc biệt Hóa Quyền chủ sự uy tín, giải trừ một số tính sát. Hóa Khoa thiên về việc nghiên cứu khoa học, đặc biệt khi có thêm Xương Khúc học nghiệp tinh thông do sự tìm kiếm tới bản chất mới dừng lại. Phá Quân tại đây hóa giải được tính Sát trở thành sự cương quyết tìm ra đáp án, lời giải cho thắc mắc ban đầu. Tại đây đối cung là bộ Vũ Tướng uy lực mạnh khiến Phá Quân vất vả để phá cũ thay đổi khi ra bên ngoài xã hội. Phá Quân tối hỉ được bộ Tam Không tại bản cung hay tam hợp là cách rất hay, có ý chí kiên cường, khó lung tung. Phá Quân tại đây dễ thành công do tính không của bản thân. Mệnh có Phá Quân tại đây nên có cung an Thân tại các vị trí Tử Vi, Liêm Phủ, kế đến Tham Lang và Vũ Tướng, tiếp theo mới đến Phá Quân, Vũ Tướng và Thất Sát không nên cư tại cung an Thân là yểu cách tai họa lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button