Tử vi

Luận hoa đào cùng vận đào hoa tới hiểu dịch

Luận hoa đào cùng vận đào hoa tới hiểu dịch

Hoa đào không tất nhiên chủ hung toàn bộ từ cá nhân quan niệm tới vấn đề

Điểm lạ tính duyên hoạt bát hướng ngoại ái rõ ràng tài hoa trúng mục tiêu có hoa đào mới có thể bày ra tài hoa bị người khẳng định mà tạo liền tự mình

Bạn đang xem: Luận hoa đào cùng vận đào hoa tới hiểu dịch

Hoa đào ( không nhất định có quan hệ tình dục ) do đó không tất nhiên là gặp ở ngoài ( gặp ở ngoài tất nhiên có thực chất thân rậm rạp quan hệ tình dục )

Đào ( khác tính ) hao phí ( quan hệ ) nếu không thực chất tới quan hệ thì phân nhân duyên hoa đào ( khác tính duyên tốt ) biểu diễn diễn nghệ người

Hoặc là giao tế hoa đào như sự nghiệp tiếp khách hoặc tiến hành cơm ẩm lữ điếm du lịch các loại hành nghề

[ hoa đào ] hàm ý:

1. ) điểm lạ tính duyên vui mừng giao tế

2. ) nhân cùng khác tính giao tế buôn bán có lời khác tính tài không chỉ không hung càng là chuyện tốt

3. ) gặp hao phí phát    luận hung

4. ) cảm tình loạn đến kết cục tất hung

5. ) tốt ngư mầu

6. ) bá vương ngạnh thượng cung

7. ) bắt cóc đấy hoa đào

8. ) lạn hoa đào

9. ) gặp tiêu xài một chút hoặc gặp hao phí phạt

Phân loại

1. ) gia nội hoa đào

2. ) gia ngoại hoa đào

3. ) nhân duyên hoa đào

4. ) nhục dục hoa đào

Phán đoán

Hoa đào tốt? Hoặc hoại?

Dùng [ lộc truy kị ]

[ kị truy kị ]

Tứ hóa

Trọng lý khí theo như vấn sự góc độ mà [ thủ tượng ]

Trọng [ điểm ] [ tuyến ] [ mặt ] đấy bố cục

Tá [ hóa khí ] [ bố cục ] lấy đạo vật

Hoa đào vận mệnh

Lộc năm sinh hoặc sinh khoa tọa [ cung mệnh ] [ cung tài bạch ] [ cung tật ách ] [ Quan lộc cung ] [ cung điền trạch ]

Vốn tiên thiên mang theo khác tính duyên khá là có thể được khác tính coi trọng

A. Từ [ cung tử nữ ] tới tứ hóa quan sát

Nếu sao tứ hóa rơi vào [ cung mệnh cung tài bạch cung tật ách Quan lộc cung cung điền trạch ] liền biểu hiện có [ hoa đào cách ]

Cung mệnh đại hạn đi vào ( mệnh tài tật Quan điền ) lúc hoa đào tất nhiên hội lỵ lâm

Tỉ mỉ thẩm tra lộc quyền khoa kị lấy xác định hoa đào chuyện tốt hoặc hoại

< đứa con là tật tới phúc > thả < đứa con là phúc nhanh >

Nếu tử làm hóa kị nhập mệnh mà tử làm hóa lộc nhập phu biểu hiện kết hôn muộn hoặc hôn nhân khó thành tựu ( trước hôn nhân có ở chung giống )

B. Nếu lấy [ đại nạn cung tử nữ ] tứ hóa quan sát

Thái tử làm hóa lộc nhập thầy thuốc mà lớn tử làm hóa kị nhập cánh đồng

Đây hạn hoa đào tất nhiên chạy không thoát hoa đào chủ động đầu hoài tống bão ( mệnh chủ mà nói bị động )

C. Nếu lấy [ năm xưa cung tử nữ ] tứ hóa quan sát

[ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ vở ] hạn nội [ năm xưa đứa con ] trùng điệp [ vở ]

[ lưu tử cung ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] mà [ lưu tử ] làm hóa kị nhập [ bản mạng ]

Đáng năm xưa mệnh chủ có hưởng dụng bất tận đấy phong hao phí tuyết nguyệt

[ đoạn hoa đào ]

Tử làm tân cự môn hóa lộc văn xương hóa kị cùng nhập [ bản tài ] ( canh ngọ )

[ bí mật nghi một 77]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ thiên với tiếp khách giao gửi lên hoa đào ( thật sự mệnh chủ mang theo hoa đào )

Tử làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ người duyên tốt ( thuộc nhân duyên hoa đào )

Thái dương ( Quan lộc chủ ) hóa quyền nếu có chút hoa đào tất nhiên cùng sự nghiệp liên quan đến

Đây chủng hoa đào thuộc ngoại đến nhân tố ( mà không phải là tự thân nội tâm nhân tố )

( nếu mệnh làm tứ hóa nhập đứa con đây loại hoa đào hệ từ tự thân nội tâm tiềm ý chí sở sinh sản )

Tử làm tân văn khúc hóa khoa nhập phu ( nhâm thân ) nói rõ mệnh chủ tới hoa đào vẫn đang quan tâm quan hoài phối ngẫu

[ vở ] xem xét [ hoa đào ] vận mệnh hoa đào trạng thái từ tọa ngôi sao cung vị tứ hóa quan sát tới

< đứa con là tật tới phúc > cũng thế < đứa con là phúc nhanh >

[ vở ] làm tứ hóa nếu nhập ([ bản mạng ] bản tài ) bản tật ] bản quan ] bổn điền ]) đây mang theo [ hoa đào cách ]

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào kể trên tới cung vị hoa đào tất nhiên lỵ lâm

Nhưng hoa đào thật xấu tu theo như [ lộc quyền khoa kị ] tế thêm thẩm tra

Nếu [ vở ] can lộc nhập [ bản phu ] mà phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] này là tiên thiên mang theo hoa đào cách

Nói rõ đây mệnh cách khác tính duyên tốt này hoa đào đối tượng khác tính khá chủ động e rằng sẽ [ cưu chiếm thước ổ ] rất khó cởi ra

Đây cách nếu đại nạn đi ngược chiều [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ] đây hạn [ tất ứng ] đào hoa tượng

Mà đại hạn này sở hạt nội chi lưu năm [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phu ]( tử can lộc nhập tới cung vị )

Thì năm này [ ứng nghiệm ] hoa đào tới thực

[ lộc năm sinh ] hoặc [ sinh khoa ] nếu rơi ([ bản mạng ] bản tài ) bản tật ] bản quan ] bổn điền ]) vốn liền mang khác tính duyên

Biểu hiện ra điểm lạ tính duyên hoạt bát hướng ngoại có tài hoa ái rõ ràng khá là có thể đã bị khác tính coi trọng

Nếu lộc năm sinh tọa [ vở ] mệnh chủ tới tính dục tất nhiên cường thịnh

[ thái tử ] [ lưu tử ] xem xét hoa đào có hay không

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ thầy thuốc ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] đây hóa tượng biểu hiện:

Hoa đào khác tính chủ động đầu hoài tống bão mệnh chủ bị vây bị động hoa đào chạy không thoát

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ lưu tử ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ lưu phúc ]

Thì năm này hoa đào không tránh khỏi trốn không thoát

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ lưu phu ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ lưu thiên ] trùng [ lưu mệnh ] đây hóa tượng

Biểu hiện năm này có hoa đào ( thay thế phối ngẫu tới [ tính hoa đào ]) nhưng đây hoa đào giao không được

Đang trùng cung ([ lưu mệnh ]) tùy năm xưa biến hóa đây trùng cung biến thành [ lưu phu ] thì năm này hoa đào tự nhiên biến mất

( nhân bị trùng [ tính ] đấy thay thế công năng biến mất rồi )

Nếu [ lưu tử ] trùng điệp [ vở ]/[ thiên mệnh ]

Đây [ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] mà hóa kị nhập [ bản mạng ] thì đây hóa tượng:

Năm này mệnh chủ tất có hưởng dụng bất tận đấy [ phong hao phí tuyết nguyệt ]

Tỷ như:

[ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản Huynh ] đi ngược chiều thứ hai đại nạn

[ thái tử ] ở [ bản tài ]( canh ngọ ) tượng này ẩn ngậm hoa đào cùng tiền vàng tới vấn đề

[ thái tử ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ cánh đồng ] nhưng trùng phá thái dương sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ]

[ thái tử ] hóa lộc nhập [ bản phúc ] < phúc đức vi phu tới Quan > đây hạn hoa đào hiến ân cần lại là uổng phí tâm cơ

Mà [ thái tử ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) trùng [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại tật ]

< thiên di là phu tới tài > hoặc < thiên di là tử người ấy >

Biểu hiện hoa đào dính đến sẽ có kết giao nhưng tuyệt không kết quả ( nhân trùng đại tật )

Vận đào hoa

Nếu người đã kết hôn đi đến đại hạn năm xưa phùng hoa đào nhận ra khác tính xuân tâm lớn động đây vị “Đi vận đào hoa ”

Nếu không phùng vận đào hoa mặc dù tự thân muốn có hoa đào nhưng nếu [ từ tràng ] bất đúng

Đối phương không đến điện không muốn để ý ngươi như thế hoa đào ban ngày mộng

Cung tật ách làm tự hóa kị chủ hoa đào cách thường tự tương nghĩ ( từ tình yêu tiết ) hữu tình tự làm phức tạp vui mừng không kiếp cố thủ

Tự hóa kị thể yếu nhiều bệnh không nghiêm trọng khác cả đời lao lục khác chủ tất có hoa đào đại nạn phùng sẽ chết vong

Đứa con

[ cung mệnh đại hạn ] tọa tử điền tuyến lộc kị không thể nhiều lắm hội sứ hành vận phản phúc hoa đào cũng phản phúc

Nếu tọa lộc năm sinh lại phùng can cung tự hóa kị thì vừa mới lên vận lúc còn may nhưng hội chuyển kém không hòa hợp chung

[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vở ]

Chủ đây mười năm đấy cuộc sống trọng tâm cùng sinh hoạt hàng ngày sự việc đều ly bất khai đứa con nuôi sống

Tự thân bên ngoài chi giao tế đầu tư hoa đào vân vân vấn đề

Phỏng đoán đâu nhất lưu niên sẽ phát sinh việc

Tu lấy đại hạn này can cung tứ hóa xem phi tinh rơi cung [ bố khí ] trạng huống thả thị sao hóa tới [ tính chất sao ] cùng với kiêm xem [ lộc ][ kị ]

Dừng ở năm xưa bàn đấy [ cung vị ] mới gia dĩ luận đoán

Nếu [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]+[ tổ phụ ] [ xem tượng ] mà nói có thể tra tri mệnh chủ [ lưu mệnh ] cùng phối ngẫu hoặc khác tính [ bản phu ] giữa vấn đề

Mà [ tổ phụ ] chỉ người đại lý < tổ phụ là đại tật tới thiên > biểu hiện mệnh chủ đây hạn thân bên ngoài hoạt động hoặc biểu hiện cử chỉ

Nhân thiên [ bản phu ] nhân [ lưu mệnh ] hợp nhất ( mệnh chủ cùng phối ngẫu hoặc khác tính hợp nhất ) khả phỏng đoán mệnh chủ chắc có hoa đào vấn đề

< xác nhận phương thức >

Quan sát [ năm xưa đứa con ] mệnh chủ đấy hoa đào vị trí dùng hóa tượng đến xác nhận

Nếu [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]+[ tổ phụ ] thì này [ lưu tử ] tất nhiên ở [ bản tật ]+[ thầy thuốc ]+[ lưu tử ]

Lưu tử hóa lộc nhập lưu Quan

Giả định [ lưu tử ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền nhập [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ]

Mà hóa khoa nhập [ lưu nô ]( bổn điền + lớn thiên +[ lưu nô ])

Lưu tử hóa kị nhập lưu mệnh

Mà hóa kị nhập [ lưu mệnh ]( bản phu + tổ phụ +[ lưu mệnh ]) lúc này [ lưu mệnh ] tất là < lưu tử tới điền >

Từ là xác nhận mệnh chủ năm đó tất có hoa đào

Mệnh làm hóa kị nhập nô mà nô làm hóa lộc hoặc hóa kị nhập mệnh dễ dàng có đồng tính luyến đối tượng đồng tính vị hôn tuổi so với mệnh chủ nhỏ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận hoa đào cùng vận đào hoa tới hiểu dịch

Luận hoa đào cùng vận đào hoa tới hiểu dịch

Hoa đào không tất nhiên chủ hung toàn bộ từ cá nhân quan niệm tới vấn đề

Điểm lạ tính duyên hoạt bát hướng ngoại ái rõ ràng tài hoa trúng mục tiêu có hoa đào mới có thể bày ra tài hoa bị người khẳng định mà tạo liền tự mình

Hoa đào ( không nhất định có quan hệ tình dục ) do đó không tất nhiên là gặp ở ngoài ( gặp ở ngoài tất nhiên có thực chất thân rậm rạp quan hệ tình dục )

Đào ( khác tính ) hao phí ( quan hệ ) nếu không thực chất tới quan hệ thì phân nhân duyên hoa đào ( khác tính duyên tốt ) biểu diễn diễn nghệ người

Hoặc là giao tế hoa đào như sự nghiệp tiếp khách hoặc tiến hành cơm ẩm lữ điếm du lịch các loại hành nghề

[ hoa đào ] hàm ý:

1. ) điểm lạ tính duyên vui mừng giao tế

2. ) nhân cùng khác tính giao tế buôn bán có lời khác tính tài không chỉ không hung càng là chuyện tốt

3. ) gặp hao phí phát    luận hung

4. ) cảm tình loạn đến kết cục tất hung

5. ) tốt ngư mầu

6. ) bá vương ngạnh thượng cung

7. ) bắt cóc đấy hoa đào

8. ) lạn hoa đào

9. ) gặp tiêu xài một chút hoặc gặp hao phí phạt

Phân loại

1. ) gia nội hoa đào

2. ) gia ngoại hoa đào

3. ) nhân duyên hoa đào

4. ) nhục dục hoa đào

Phán đoán

Hoa đào tốt? Hoặc hoại?

Dùng [ lộc truy kị ]

[ kị truy kị ]

Tứ hóa

Trọng lý khí theo như vấn sự góc độ mà [ thủ tượng ]

Trọng [ điểm ] [ tuyến ] [ mặt ] đấy bố cục

Tá [ hóa khí ] [ bố cục ] lấy đạo vật

Hoa đào vận mệnh

Lộc năm sinh hoặc sinh khoa tọa [ cung mệnh ] [ cung tài bạch ] [ cung tật ách ] [ Quan lộc cung ] [ cung điền trạch ]

Vốn tiên thiên mang theo khác tính duyên khá là có thể được khác tính coi trọng

A. Từ [ cung tử nữ ] tới tứ hóa quan sát

Nếu sao tứ hóa rơi vào [ cung mệnh cung tài bạch cung tật ách Quan lộc cung cung điền trạch ] liền biểu hiện có [ hoa đào cách ]

Cung mệnh đại hạn đi vào ( mệnh tài tật Quan điền ) lúc hoa đào tất nhiên hội lỵ lâm

Tỉ mỉ thẩm tra lộc quyền khoa kị lấy xác định hoa đào chuyện tốt hoặc hoại

< đứa con là tật tới phúc > thả < đứa con là phúc nhanh >

Nếu tử làm hóa kị nhập mệnh mà tử làm hóa lộc nhập phu biểu hiện kết hôn muộn hoặc hôn nhân khó thành tựu ( trước hôn nhân có ở chung giống )

B. Nếu lấy [ đại nạn cung tử nữ ] tứ hóa quan sát

Thái tử làm hóa lộc nhập thầy thuốc mà lớn tử làm hóa kị nhập cánh đồng

Đây hạn hoa đào tất nhiên chạy không thoát hoa đào chủ động đầu hoài tống bão ( mệnh chủ mà nói bị động )

C. Nếu lấy [ năm xưa cung tử nữ ] tứ hóa quan sát

[ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ vở ] hạn nội [ năm xưa đứa con ] trùng điệp [ vở ]

[ lưu tử cung ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] mà [ lưu tử ] làm hóa kị nhập [ bản mạng ]

Đáng năm xưa mệnh chủ có hưởng dụng bất tận đấy phong hao phí tuyết nguyệt

[ đoạn hoa đào ]

Tử làm tân cự môn hóa lộc văn xương hóa kị cùng nhập [ bản tài ] ( canh ngọ )

[ bí mật nghi một 77]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ thiên với tiếp khách giao gửi lên hoa đào ( thật sự mệnh chủ mang theo hoa đào )

Tử làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ người duyên tốt ( thuộc nhân duyên hoa đào )

Thái dương ( Quan lộc chủ ) hóa quyền nếu có chút hoa đào tất nhiên cùng sự nghiệp liên quan đến

Đây chủng hoa đào thuộc ngoại đến nhân tố ( mà không phải là tự thân nội tâm nhân tố )

( nếu mệnh làm tứ hóa nhập đứa con đây loại hoa đào hệ từ tự thân nội tâm tiềm ý chí sở sinh sản )

Tử làm tân văn khúc hóa khoa nhập phu ( nhâm thân ) nói rõ mệnh chủ tới hoa đào vẫn đang quan tâm quan hoài phối ngẫu

[ vở ] xem xét [ hoa đào ] vận mệnh hoa đào trạng thái từ tọa ngôi sao cung vị tứ hóa quan sát tới

< đứa con là tật tới phúc > cũng thế < đứa con là phúc nhanh >

[ vở ] làm tứ hóa nếu nhập ([ bản mạng ] bản tài ) bản tật ] bản quan ] bổn điền ]) đây mang theo [ hoa đào cách ]

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào kể trên tới cung vị hoa đào tất nhiên lỵ lâm

Nhưng hoa đào thật xấu tu theo như [ lộc quyền khoa kị ] tế thêm thẩm tra

Nếu [ vở ] can lộc nhập [ bản phu ] mà phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] này là tiên thiên mang theo hoa đào cách

Nói rõ đây mệnh cách khác tính duyên tốt này hoa đào đối tượng khác tính khá chủ động e rằng sẽ [ cưu chiếm thước ổ ] rất khó cởi ra

Đây cách nếu đại nạn đi ngược chiều [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ] đây hạn [ tất ứng ] đào hoa tượng

Mà đại hạn này sở hạt nội chi lưu năm [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phu ]( tử can lộc nhập tới cung vị )

Thì năm này [ ứng nghiệm ] hoa đào tới thực

[ lộc năm sinh ] hoặc [ sinh khoa ] nếu rơi ([ bản mạng ] bản tài ) bản tật ] bản quan ] bổn điền ]) vốn liền mang khác tính duyên

Biểu hiện ra điểm lạ tính duyên hoạt bát hướng ngoại có tài hoa ái rõ ràng khá là có thể đã bị khác tính coi trọng

Nếu lộc năm sinh tọa [ vở ] mệnh chủ tới tính dục tất nhiên cường thịnh

[ thái tử ] [ lưu tử ] xem xét hoa đào có hay không

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ thầy thuốc ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] đây hóa tượng biểu hiện:

Hoa đào khác tính chủ động đầu hoài tống bão mệnh chủ bị vây bị động hoa đào chạy không thoát

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ lưu tử ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ lưu phúc ]

Thì năm này hoa đào không tránh khỏi trốn không thoát

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ lưu phu ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ lưu thiên ] trùng [ lưu mệnh ] đây hóa tượng

Biểu hiện năm này có hoa đào ( thay thế phối ngẫu tới [ tính hoa đào ]) nhưng đây hoa đào giao không được

Đang trùng cung ([ lưu mệnh ]) tùy năm xưa biến hóa đây trùng cung biến thành [ lưu phu ] thì năm này hoa đào tự nhiên biến mất

( nhân bị trùng [ tính ] đấy thay thế công năng biến mất rồi )

Nếu [ lưu tử ] trùng điệp [ vở ]/[ thiên mệnh ]

Đây [ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] mà hóa kị nhập [ bản mạng ] thì đây hóa tượng:

Năm này mệnh chủ tất có hưởng dụng bất tận đấy [ phong hao phí tuyết nguyệt ]

Tỷ như:

[ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản Huynh ] đi ngược chiều thứ hai đại nạn

[ thái tử ] ở [ bản tài ]( canh ngọ ) tượng này ẩn ngậm hoa đào cùng tiền vàng tới vấn đề

[ thái tử ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ cánh đồng ] nhưng trùng phá thái dương sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ]

[ thái tử ] hóa lộc nhập [ bản phúc ] < phúc đức vi phu tới Quan > đây hạn hoa đào hiến ân cần lại là uổng phí tâm cơ

Mà [ thái tử ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) trùng [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại tật ]

< thiên di là phu tới tài > hoặc < thiên di là tử người ấy >

Biểu hiện hoa đào dính đến sẽ có kết giao nhưng tuyệt không kết quả ( nhân trùng đại tật )

Vận đào hoa

Nếu người đã kết hôn đi đến đại hạn năm xưa phùng hoa đào nhận ra khác tính xuân tâm lớn động đây vị “Đi vận đào hoa ”

Nếu không phùng vận đào hoa mặc dù tự thân muốn có hoa đào nhưng nếu [ từ tràng ] bất đúng

Đối phương không đến điện không muốn để ý ngươi như thế hoa đào ban ngày mộng

Cung tật ách làm tự hóa kị chủ hoa đào cách thường tự tương nghĩ ( từ tình yêu tiết ) hữu tình tự làm phức tạp vui mừng không kiếp cố thủ

Tự hóa kị thể yếu nhiều bệnh không nghiêm trọng khác cả đời lao lục khác chủ tất có hoa đào đại nạn phùng sẽ chết vong

Đứa con

[ cung mệnh đại hạn ] tọa tử điền tuyến lộc kị không thể nhiều lắm hội sứ hành vận phản phúc hoa đào cũng phản phúc

Nếu tọa lộc năm sinh lại phùng can cung tự hóa kị thì vừa mới lên vận lúc còn may nhưng hội chuyển kém không hòa hợp chung

[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vở ]

Chủ đây mười năm đấy cuộc sống trọng tâm cùng sinh hoạt hàng ngày sự việc đều ly bất khai đứa con nuôi sống

Tự thân bên ngoài chi giao tế đầu tư hoa đào vân vân vấn đề

Phỏng đoán đâu nhất lưu niên sẽ phát sinh việc

Tu lấy đại hạn này can cung tứ hóa xem phi tinh rơi cung [ bố khí ] trạng huống thả thị sao hóa tới [ tính chất sao ] cùng với kiêm xem [ lộc ][ kị ]

Dừng ở năm xưa bàn đấy [ cung vị ] mới gia dĩ luận đoán

Nếu [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]+[ tổ phụ ] [ xem tượng ] mà nói có thể tra tri mệnh chủ [ lưu mệnh ] cùng phối ngẫu hoặc khác tính [ bản phu ] giữa vấn đề

Mà [ tổ phụ ] chỉ người đại lý < tổ phụ là đại tật tới thiên > biểu hiện mệnh chủ đây hạn thân bên ngoài hoạt động hoặc biểu hiện cử chỉ

Nhân thiên [ bản phu ] nhân [ lưu mệnh ] hợp nhất ( mệnh chủ cùng phối ngẫu hoặc khác tính hợp nhất ) khả phỏng đoán mệnh chủ chắc có hoa đào vấn đề

< xác nhận phương thức >

Quan sát [ năm xưa đứa con ] mệnh chủ đấy hoa đào vị trí dùng hóa tượng đến xác nhận

Nếu [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]+[ tổ phụ ] thì này [ lưu tử ] tất nhiên ở [ bản tật ]+[ thầy thuốc ]+[ lưu tử ]

Lưu tử hóa lộc nhập lưu Quan

Giả định [ lưu tử ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền nhập [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ]

Mà hóa khoa nhập [ lưu nô ]( bổn điền + lớn thiên +[ lưu nô ])

Lưu tử hóa kị nhập lưu mệnh

Mà hóa kị nhập [ lưu mệnh ]( bản phu + tổ phụ +[ lưu mệnh ]) lúc này [ lưu mệnh ] tất là < lưu tử tới điền >

Từ là xác nhận mệnh chủ năm đó tất có hoa đào

Mệnh làm hóa kị nhập nô mà nô làm hóa lộc hoặc hóa kị nhập mệnh dễ dàng có đồng tính luyến đối tượng đồng tính vị hôn tuổi so với mệnh chủ nhỏ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button