Tử vi

Luận tài vận tới hiểu dịch 3

Luận tài vận tới hiểu dịch 3

Âm lịch mậu tuất (1958) năm 5 nguyệt 23 nhật thân lúc dương nữ nhân thủy 2 cục cầm tinh cẩu hộ pháp 130

Luận tài vận luận tài vận lấy [ bản mạng tài bạch bản mạng tài bạch ] tứ hóa quan sát

Bạn đang xem: Luận tài vận tới hiểu dịch 3

[ bản tài ]( mậu ngọ ) tham lang lộc năm sinh thả tự hóa + hữu bật sinh khoa thả tự hóa + âm sát

[ bản tài ] mậu làm tham lang lộc năm sinh thả tự hóa này là [ điệp ra lộc ] lộc ra giống

[ bản tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]( đinh tị )

Đang đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] đây hạn tới tài vận tất nhiên khó khăn trọng tuần chuyển không được thể xác và tinh thần bị chịu dày vò

Luận tài vận luận tài vận lấy [ đại nạn cung mệnh ] quan sát

[ thiên mệnh ] tứ hóa phải hướng lên trên một cấp [ bản mạng bàn ] đi [ thủ tượng ] này là cơ bản phép tắt

A. Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (22~31) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh thân )

Nói rõ đây hạn đưa lấy tình cảm vợ chồng cuộc sống hoặc sự nghiệp phát triển là trung tâm

[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân dậu ) chiếu [ bản nô ]( ất mão )/ trùng điệp [ đại tật ]

Đây hóa lộc biểu hiện mệnh chủ đối đãi huynh nô tương đương không tệ cũng không quên đối xử tử tế tự thân ( đại tật )

[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng [ bổn điền ]( ất sửu )/ trùng điệp [ lớn nô ]

Đây hóa kị biểu hiện mệnh chủ khiếm chúng sanh hoa đào giao tế chơi nhạc ăn uống tới trái cùng chúng sinh tư hỗn lưu luyến vong phản

Kể trên tới hóa lộc cùng kị hóa tượng nếu lấy [ mệnh chủ ] mà nói :

1. Mệnh chủ tốt … hơn phối ngẫu hội nhân ngân hàng gởi ngân hàng ( lộc nhập [ bản Huynh ]) hoa đào vấn đề ( lộc nhập [ tử tới phúc ] các loại sự

Dẫn đến về tình cảm phát sinh vấn đề mà rời nhà ra đi ( kị trùng [ bổn điền ])

2. Biểu hiện mệnh chủ nhân hoa đào việc bên ngoài cùng huynh đệ bằng hữu tư trộn lẫn lên là muốn về nhà giống

[ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ bổn điền ] biểu hiện 1. Rời nhà ra đi rời nhà ra đi 2. < bổn điền là tài nhanh > bị trùng thì [ tài nhanh ] có phá

3. [ bổn điền ] trùng điệp [ thầy thuốc nhanh thầy thuốc nhanh ] bị trùng bày mệnh chủ cùng phối ngẫu đấy thân không duyên ( tình cảm vợ chồng không tốt )

Mà [ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( mậu ngọ ) phùng tham lang lộc năm sinh thả tự hóa + hữu bật sinh khoa thả tự hóa + âm sát

[ thầy thuốc ] mậu làm tham lang lộc năm sinh thả tự hóa này là lộc ra lộc năm sinh ( tài ) bị mang ra ngoài bị mang ra ngoài

[ thầy thuốc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]

[ bản tật ] bị trùng biểu hiện đây hạn phối ngẫu cùng mệnh chủ thân thể không duyên

Kể trên hóa tượng bày mệnh chủ chi phối ngẫu dẫn tiền tài rời khỏi mệnh chủ giống

Xem [ thầy thuốc ] phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) nhân bị tứ hóa tiến thêm một bước truy đuổi nhân quả quan hệ :

[ kị chuyển lộc ] phụ làm quý phụ làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( giáp dần ) biểu hiện phối ngẫu bởi vì suy tính sự nghiệp kinh doanh cần

[ kị chuyển ] phụ làm quý phụ làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) trở lại [ thầy thuốc ] biểu hiện phối ngẫu dẫn tiền tài rời đi

Đây thứ ba đại nạn này [ lớn tài ] ở [ bản thiên ]( bính thìn ) phùng liêm trinh tự hóa kị

Đây hạn tới tiền tài cùng ngoại giới tác động hỗ trợ hơi thở tương quan thả tiền tài khó bảo toàn tồn ( tự hóa kị kị xuất )

[ lớn tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại huynh ]

[ lớn tài ] bính làm liêm trinh tự hóa kị đây hạn tới tiền tài sợ bị mắc kẹt ( khung ở )

Kể trên tới [ lớn tài ] hóa lộc cùng kị bày đây hạn tới tiền tài phần lớn tiêu phí nhiều ở cùng huynh đệ bằng hữu giao tế tiếp khách

Ăn uống chơi nhạc cờ bạc hoặc đầu tư bên trên cuối cùng tiền tài khó bảo toàn tồn

Khác xem [ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]/[ đại huynh ]

Mà [ lớn tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ vở ]/[ đại huynh bất đồng tới lưỡng cung này hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản Huynh ]

Dựa vào [ lộc yếu kị cường ] có [ lộc nhập động không đáy ] giống cũng thế nói [ lớn tài ] nhiều hơn nữa lộc nhập [ bản Huynh ]

Cũng khó ứng phó [ thiên mệnh ] đấy không tận ngăn tiêu phí nhiều ( giao tế tiếp khách hoa đào ) dẫn đến tiền tài tổn ánh sáng

B. Điều tra đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( kỷ mùi ) phùng thiên đồng cự môn + địa kiếp thiên việt

Bản hạn mệnh chủ tới cuộc sống tất nhiên cùng đứa con hoa đào giao tế hoặc đầu tư cổ đông làm trọng tâm

[ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh thân ) trùng điệp [ tổ phụ ] phùng vũ khúc tự hóa quyền

Đây hóa tượng tới giải nghĩa :

1. Lộc nhập [ bản phu ] chiếu [ bản quan ] biểu hiện đây hạn mệnh chủ nghĩ mở rộng sự nghiệp < lấy sự nghiệp mà luận >

2. [ vở ] lộc nhập [ bản phu ] chiếu [ bản quan ] biểu hiện muốn cùng nhân đầu tư hợp tác hoặc dựng hội < lấy tiền tài mà nói >

3. [ thiên mệnh ]/[ vở ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] đây hạn hoa đào vui vẻ lên phối ngẫu ( có lẽ phối ngẫu ra quỹ rồi )< lấy hoa đào mà luận lấy hoa đào mà luận >

4. Nhưng vũ khúc hóa lộc thật sự hoa đào mà là tiền tài tương quan do đó 2. Tượng ý khá là cường tượng ý khá là cường

[ thiên mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ) trùng điệp [ lớn nô ] trùng [ bản tài ]/[ lớn tài tới điền ]

Đây hóa kị tất nhiên tổn tài tới điềm báo

Kinh từ kể trên tới hóa tượng giải nghĩa :

1. Đây hạn mệnh chủ cùng huynh nô hợp tác / đầu tư / dựng hội tới cơ dẫn rất cao nhưng một đầu tư tất tổn

2. Nếu đây hạn chỉ cần gặp phải hoa đào vợ chồng cảm tình tất nhiên có lớn hí hãy nhìn thận trọng thận trọng !

<

C. Điều tra thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu ngọ ) phùng tham lang lộc năm sinh

Thả tự hóa hữu bật sinh khoa thả tự hóa + âm sát

Đây hạn cấu thành [ đại nạn tam phương ] trùng điệp [ bản mạng tam phương ]

Khác bày đây hạn tới cuộc sống trọng tâm ly bất khai tiền tài tương quan việc

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang lộc năm sinh thả tự hóa lộc năm sinh phùng tự hóa cùng loại để tiêu là [ điệp ra lộc ] lộc ra tổn

Hoặc nói đây hạn mệnh chủ không đem tiền tài coi như chuyện gì xảy ra không biết tích phúc dễ dàng đưa tài lộc lãng phí rơi

Mà hữu bật sinh khoa cũng tự hóa đồng dạng cùng loại để tiêu quý nhân biến mất nhưng còn bất trí [ trốn chạy ] rơi khó

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn nô ] gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ]

Song kị trùng [ bản tật ]( đinh tị ) trùng điệp [ lớn tài tới điền ]

1. Lộc tùy kị đi mệnh chủ đưa tài lộc cầm [ bản phụ ]/[ nô tới tài ] dính dính nói rõ cùng chúng sinh hợp tác hoặc dựng hội biến thành [ nô tới tài ] tới hiện tượng

Hoặc nói [ lớn tài tới điền ] bị trùng khố phá mặc người trường chạy thẳng vào

2. Trùng cung [ bản tật ]( đinh tị ) vốn có thái âm sinh quyền vốn có thể đáng kị bất hạnh lại tự hóa lộc ( phóng khí ) không cách nào đáng [ thiên mệnh ] ngày cơ song kị trùng ngày cơ song kị trùng

Xem [ bản tật ]( đinh tị ) hồi song kị trùng hồi song kị trùng này cuối cùng tới kết quả ?

[ kị chuyển ] tật can đinh tật can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng [ bổn điền ]( ất sửu ) cung vô chính diệu trùng điệp [ đại tật ]

Bày cuối cùng tới kết quả tiền tài một đi không trở lại đầu chỉ có thể có khổ nạn đạo ( thương thể xác và tinh thần trùng [ đại tật ])

[ lớn tài ] ở [ bản quan ]( giáp dần ) phùng phá quân tự hóa quyền + văn xương biểu hiện bản hạn tiền tài cùng sự nghiệp kết hợp

[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính thìn ) trùng điệp [ thầy thuốc ] đây hóa tượng biểu hiện lấy tiền đi ra bên ngoài

Phát triển sự nghiệp khai mở đất sự nghiệp giống

Nhưng gặp liêm trinh tự hóa kị bởi vậy tiền tài bị nhốt rồi ( bảo hộ )

[ lớn tài ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân dậu ) trùng điệp [ cánh đồng ] phùng thái dương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ]

Đây hạn tới tiền tài có tuần chuyển khó khăn giống

[ đại quan ] ở [ bản mạng ]( nhâm tuất ) thất sát độc tọa nói rõ mệnh chủ đây hạn việc nghiệp mình nắm trong tay giống

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân dậu ) trùng điệp [ cánh đồng ] đây hóa tượng ý tứ hàm xúc sự nghiệp của mệnh chủ

Vẫn cùng huynh nô kinh doanh cổ phiếu / kiến trúc / phòng sinh các loại tương quan chuyến đi nghiệp

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản quan ]/[ lớn tài ] hình thành [ phản cung kị ]

Đây [ phản cung kị ] tới sát thương lực không để cho nhỏ dò xét không chỉ sự nghiệp không thành thả hội thương lớn tài hiện ra cẩn thận !

D. Điều tra thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( đinh tị ) phùng thái âm sinh quyền thả tự hóa lộc

Đây hạn mệnh chủ lấy thân tâm

Khỏe mạnh vì cuộc sống sống trọng [ bản tật ] tọa thái âm sinh quyền thả tự hóa lộc tọa thái âm sinh quyền thả tự hóa lộc biểu hiện mệnh chủ chi tâm thái tính tình lộ ra đánh đấm khí lại đầu hổ đuôi rắn

Tự hóa lộc có [ lộc ra ] đắc ý vị bình thường là [ tổn ] hàm ý

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm sinh quyền tự hóa lộc

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bổn điền ]/[ lớn tài ] đây hóa tượng :

1. Phi hóa kỵ nhập [ đại phúc ] trùng [ lớn tài ] biểu hiện thân phải thất phúc ( có nạn nạn ) nhu tốn tiền trị liệu

2. [ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ vở ] biểu hiện hoa đào hiện tượng chỉ sợ hội rời khỏi gia đình ( trùng [ bổn điền ]) tư nhân chạy đi

3. Luận thân tật bệnh sợ thuộc thận tạng phương diện nhanh ( như kết thạch niệu toan tăng đường huyết các loại )

[ bản tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]( đinh tị )

Đang đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] đây hạn tới tài vận tất nhiên khó khăn trọng

Tuần chuyển không được thể xác và tinh thần bị chịu dày vò

Đây hạn phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ thiên mệnh ]

Cũng chờ với trùng [ lớn tài tới Quan ] trực tiếp nói rõ đây hạn tới tài vận không tốt ( nhân chịu song kị trùng )

[ trùng [ thiên mệnh ] cũng nói rõ đây hạn khó có thể dễ chịu bị chịu dày vò hoặc thậm chí nhạ Quan tụng

<

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận tài vận tới hiểu dịch 3

Luận tài vận tới hiểu dịch 3

Âm lịch mậu tuất (1958) năm 5 nguyệt 23 nhật thân lúc dương nữ nhân thủy 2 cục cầm tinh cẩu hộ pháp 130

Luận tài vận luận tài vận lấy [ bản mạng tài bạch bản mạng tài bạch ] tứ hóa quan sát

[ bản tài ]( mậu ngọ ) tham lang lộc năm sinh thả tự hóa + hữu bật sinh khoa thả tự hóa + âm sát

[ bản tài ] mậu làm tham lang lộc năm sinh thả tự hóa này là [ điệp ra lộc ] lộc ra giống

[ bản tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]( đinh tị )

Đang đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] đây hạn tới tài vận tất nhiên khó khăn trọng tuần chuyển không được thể xác và tinh thần bị chịu dày vò

Luận tài vận luận tài vận lấy [ đại nạn cung mệnh ] quan sát

[ thiên mệnh ] tứ hóa phải hướng lên trên một cấp [ bản mạng bàn ] đi [ thủ tượng ] này là cơ bản phép tắt

A. Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (22~31) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh thân )

Nói rõ đây hạn đưa lấy tình cảm vợ chồng cuộc sống hoặc sự nghiệp phát triển là trung tâm

[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân dậu ) chiếu [ bản nô ]( ất mão )/ trùng điệp [ đại tật ]

Đây hóa lộc biểu hiện mệnh chủ đối đãi huynh nô tương đương không tệ cũng không quên đối xử tử tế tự thân ( đại tật )

[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng [ bổn điền ]( ất sửu )/ trùng điệp [ lớn nô ]

Đây hóa kị biểu hiện mệnh chủ khiếm chúng sanh hoa đào giao tế chơi nhạc ăn uống tới trái cùng chúng sinh tư hỗn lưu luyến vong phản

Kể trên tới hóa lộc cùng kị hóa tượng nếu lấy [ mệnh chủ ] mà nói :

1. Mệnh chủ tốt … hơn phối ngẫu hội nhân ngân hàng gởi ngân hàng ( lộc nhập [ bản Huynh ]) hoa đào vấn đề ( lộc nhập [ tử tới phúc ] các loại sự

Dẫn đến về tình cảm phát sinh vấn đề mà rời nhà ra đi ( kị trùng [ bổn điền ])

2. Biểu hiện mệnh chủ nhân hoa đào việc bên ngoài cùng huynh đệ bằng hữu tư trộn lẫn lên là muốn về nhà giống

[ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ bổn điền ] biểu hiện 1. Rời nhà ra đi rời nhà ra đi 2. < bổn điền là tài nhanh > bị trùng thì [ tài nhanh ] có phá

3. [ bổn điền ] trùng điệp [ thầy thuốc nhanh thầy thuốc nhanh ] bị trùng bày mệnh chủ cùng phối ngẫu đấy thân không duyên ( tình cảm vợ chồng không tốt )

Mà [ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( mậu ngọ ) phùng tham lang lộc năm sinh thả tự hóa + hữu bật sinh khoa thả tự hóa + âm sát

[ thầy thuốc ] mậu làm tham lang lộc năm sinh thả tự hóa này là lộc ra lộc năm sinh ( tài ) bị mang ra ngoài bị mang ra ngoài

[ thầy thuốc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]

[ bản tật ] bị trùng biểu hiện đây hạn phối ngẫu cùng mệnh chủ thân thể không duyên

Kể trên hóa tượng bày mệnh chủ chi phối ngẫu dẫn tiền tài rời khỏi mệnh chủ giống

Xem [ thầy thuốc ] phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) nhân bị tứ hóa tiến thêm một bước truy đuổi nhân quả quan hệ :

[ kị chuyển lộc ] phụ làm quý phụ làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( giáp dần ) biểu hiện phối ngẫu bởi vì suy tính sự nghiệp kinh doanh cần

[ kị chuyển ] phụ làm quý phụ làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) trở lại [ thầy thuốc ] biểu hiện phối ngẫu dẫn tiền tài rời đi

Đây thứ ba đại nạn này [ lớn tài ] ở [ bản thiên ]( bính thìn ) phùng liêm trinh tự hóa kị

Đây hạn tới tiền tài cùng ngoại giới tác động hỗ trợ hơi thở tương quan thả tiền tài khó bảo toàn tồn ( tự hóa kị kị xuất )

[ lớn tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại huynh ]

[ lớn tài ] bính làm liêm trinh tự hóa kị đây hạn tới tiền tài sợ bị mắc kẹt ( khung ở )

Kể trên tới [ lớn tài ] hóa lộc cùng kị bày đây hạn tới tiền tài phần lớn tiêu phí nhiều ở cùng huynh đệ bằng hữu giao tế tiếp khách

Ăn uống chơi nhạc cờ bạc hoặc đầu tư bên trên cuối cùng tiền tài khó bảo toàn tồn

Khác xem [ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]/[ đại huynh ]

Mà [ lớn tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ vở ]/[ đại huynh bất đồng tới lưỡng cung này hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản Huynh ]

Dựa vào [ lộc yếu kị cường ] có [ lộc nhập động không đáy ] giống cũng thế nói [ lớn tài ] nhiều hơn nữa lộc nhập [ bản Huynh ]

Cũng khó ứng phó [ thiên mệnh ] đấy không tận ngăn tiêu phí nhiều ( giao tế tiếp khách hoa đào ) dẫn đến tiền tài tổn ánh sáng

B. Điều tra đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( kỷ mùi ) phùng thiên đồng cự môn + địa kiếp thiên việt

Bản hạn mệnh chủ tới cuộc sống tất nhiên cùng đứa con hoa đào giao tế hoặc đầu tư cổ đông làm trọng tâm

[ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh thân ) trùng điệp [ tổ phụ ] phùng vũ khúc tự hóa quyền

Đây hóa tượng tới giải nghĩa :

1. Lộc nhập [ bản phu ] chiếu [ bản quan ] biểu hiện đây hạn mệnh chủ nghĩ mở rộng sự nghiệp < lấy sự nghiệp mà luận >

2. [ vở ] lộc nhập [ bản phu ] chiếu [ bản quan ] biểu hiện muốn cùng nhân đầu tư hợp tác hoặc dựng hội < lấy tiền tài mà nói >

3. [ thiên mệnh ]/[ vở ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] đây hạn hoa đào vui vẻ lên phối ngẫu ( có lẽ phối ngẫu ra quỹ rồi )< lấy hoa đào mà luận lấy hoa đào mà luận >

4. Nhưng vũ khúc hóa lộc thật sự hoa đào mà là tiền tài tương quan do đó 2. Tượng ý khá là cường tượng ý khá là cường

[ thiên mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ) trùng điệp [ lớn nô ] trùng [ bản tài ]/[ lớn tài tới điền ]

Đây hóa kị tất nhiên tổn tài tới điềm báo

Kinh từ kể trên tới hóa tượng giải nghĩa :

1. Đây hạn mệnh chủ cùng huynh nô hợp tác / đầu tư / dựng hội tới cơ dẫn rất cao nhưng một đầu tư tất tổn

2. Nếu đây hạn chỉ cần gặp phải hoa đào vợ chồng cảm tình tất nhiên có lớn hí hãy nhìn thận trọng thận trọng !

<

C. Điều tra thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu ngọ ) phùng tham lang lộc năm sinh

Thả tự hóa hữu bật sinh khoa thả tự hóa + âm sát

Đây hạn cấu thành [ đại nạn tam phương ] trùng điệp [ bản mạng tam phương ]

Khác bày đây hạn tới cuộc sống trọng tâm ly bất khai tiền tài tương quan việc

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang lộc năm sinh thả tự hóa lộc năm sinh phùng tự hóa cùng loại để tiêu là [ điệp ra lộc ] lộc ra tổn

Hoặc nói đây hạn mệnh chủ không đem tiền tài coi như chuyện gì xảy ra không biết tích phúc dễ dàng đưa tài lộc lãng phí rơi

Mà hữu bật sinh khoa cũng tự hóa đồng dạng cùng loại để tiêu quý nhân biến mất nhưng còn bất trí [ trốn chạy ] rơi khó

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn nô ] gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ]

Song kị trùng [ bản tật ]( đinh tị ) trùng điệp [ lớn tài tới điền ]

1. Lộc tùy kị đi mệnh chủ đưa tài lộc cầm [ bản phụ ]/[ nô tới tài ] dính dính nói rõ cùng chúng sinh hợp tác hoặc dựng hội biến thành [ nô tới tài ] tới hiện tượng

Hoặc nói [ lớn tài tới điền ] bị trùng khố phá mặc người trường chạy thẳng vào

2. Trùng cung [ bản tật ]( đinh tị ) vốn có thái âm sinh quyền vốn có thể đáng kị bất hạnh lại tự hóa lộc ( phóng khí ) không cách nào đáng [ thiên mệnh ] ngày cơ song kị trùng ngày cơ song kị trùng

Xem [ bản tật ]( đinh tị ) hồi song kị trùng hồi song kị trùng này cuối cùng tới kết quả ?

[ kị chuyển ] tật can đinh tật can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng [ bổn điền ]( ất sửu ) cung vô chính diệu trùng điệp [ đại tật ]

Bày cuối cùng tới kết quả tiền tài một đi không trở lại đầu chỉ có thể có khổ nạn đạo ( thương thể xác và tinh thần trùng [ đại tật ])

[ lớn tài ] ở [ bản quan ]( giáp dần ) phùng phá quân tự hóa quyền + văn xương biểu hiện bản hạn tiền tài cùng sự nghiệp kết hợp

[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính thìn ) trùng điệp [ thầy thuốc ] đây hóa tượng biểu hiện lấy tiền đi ra bên ngoài

Phát triển sự nghiệp khai mở đất sự nghiệp giống

Nhưng gặp liêm trinh tự hóa kị bởi vậy tiền tài bị nhốt rồi ( bảo hộ )

[ lớn tài ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân dậu ) trùng điệp [ cánh đồng ] phùng thái dương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ]

Đây hạn tới tiền tài có tuần chuyển khó khăn giống

[ đại quan ] ở [ bản mạng ]( nhâm tuất ) thất sát độc tọa nói rõ mệnh chủ đây hạn việc nghiệp mình nắm trong tay giống

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân dậu ) trùng điệp [ cánh đồng ] đây hóa tượng ý tứ hàm xúc sự nghiệp của mệnh chủ

Vẫn cùng huynh nô kinh doanh cổ phiếu / kiến trúc / phòng sinh các loại tương quan chuyến đi nghiệp

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản quan ]/[ lớn tài ] hình thành [ phản cung kị ]

Đây [ phản cung kị ] tới sát thương lực không để cho nhỏ dò xét không chỉ sự nghiệp không thành thả hội thương lớn tài hiện ra cẩn thận !

D. Điều tra thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( đinh tị ) phùng thái âm sinh quyền thả tự hóa lộc

Đây hạn mệnh chủ lấy thân tâm

Khỏe mạnh vì cuộc sống sống trọng [ bản tật ] tọa thái âm sinh quyền thả tự hóa lộc tọa thái âm sinh quyền thả tự hóa lộc biểu hiện mệnh chủ chi tâm thái tính tình lộ ra đánh đấm khí lại đầu hổ đuôi rắn

Tự hóa lộc có [ lộc ra ] đắc ý vị bình thường là [ tổn ] hàm ý

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm sinh quyền tự hóa lộc

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bổn điền ]/[ lớn tài ] đây hóa tượng :

1. Phi hóa kỵ nhập [ đại phúc ] trùng [ lớn tài ] biểu hiện thân phải thất phúc ( có nạn nạn ) nhu tốn tiền trị liệu

2. [ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ vở ] biểu hiện hoa đào hiện tượng chỉ sợ hội rời khỏi gia đình ( trùng [ bổn điền ]) tư nhân chạy đi

3. Luận thân tật bệnh sợ thuộc thận tạng phương diện nhanh ( như kết thạch niệu toan tăng đường huyết các loại )

[ bản tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]( đinh tị )

Đang đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] đây hạn tới tài vận tất nhiên khó khăn trọng

Tuần chuyển không được thể xác và tinh thần bị chịu dày vò

Đây hạn phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ thiên mệnh ]

Cũng chờ với trùng [ lớn tài tới Quan ] trực tiếp nói rõ đây hạn tới tài vận không tốt ( nhân chịu song kị trùng )

[ trùng [ thiên mệnh ] cũng nói rõ đây hạn khó có thể dễ chịu bị chịu dày vò hoặc thậm chí nhạ Quan tụng

<

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button