Tử vi

Mậu làm thiên cơ hóa kị

Mậu làm thiên cơ hóa kị đấy giải thích:

Thiên cơ hóa kị: không thông minh, không rộng rãi, vui mừng để tâm vào chuyện vụn vặt.

Thiên cơ vi nam tính, thiên cơ hóa kị nhập mệnh, chủ cùng ngang hàng nam tính góc vô duyên.

Bạn đang xem: Mậu làm thiên cơ hóa kị

Hơn nữa so sánh mê tín tôn giáo, giờ không đổi nuôi, nên cúng bái thần linh khế. Chủ thay đổi.

Hội ngộ ngôi sao may mắn, còn chủ lộng xảo thành chuyên, hoặc vẽ rắn thêm chân, hoặc bức tranh hổ không thành ngược lại loại cẩu, lật lọng, tăng thêm phiền toái.

Nếu lại gặp hung thần, tựa như có vấn đề máy móc trả cứng rắn trứ vận chuyển, để phòng không nhạy, thậm chí nổ mạnh.

Thiên cơ hóa kị là hao tổn tâm trí đấy, thân mình thường hao tổn tâm trí,

Đau đầu vu quanh mình sự vật, đau đầu vu thay đổi, không thay đổi không được, thay đổi, cũng không biết như thế nào, thật nhức đầu.

Hành vận phùng tới, cũng chủ thay đổi; lưu nguyệt phùng tới, ngoại trừ thay đổi tới có thể ngoại, còn chủ đau đầu, phi cảm mạo tính đau đầu.

【 thiên cơ hóa kị 】 nghiêm trọng nhất là hệ thần kinh có vấn đề, làm cho tay chân héo rút cùng với thần kinh vấn đề.

Bình thường khác hẳn với thường nhân, bình thường một số phương diện đặc biệt mẫn cảm tinh linh. Cùng để tâm vào chuyện vụn vặt nói hùa.

【 thiên cơ hóa kị 】 tại bất luận cái gì cung vị đều điềm xấu, sẽ có sợ bóng sợ gió sự

【 thiên cơ hóa kị 】 nhập mệnh thân vu cung Tý Ngọ, chính là nhà phát minh

Thiên cơ vi nam tính, thiên cơ hóa kị nhập mệnh, chủ cùng ngang hàng nam tính góc vô duyên.

【 thiên cơ hóa kị 】 so sánh mê tín tôn giáo, giờ không đổi nuôi, nên cúng bái thần linh khế.

【 thiên cơ hóa kị 】 chủ thay đổi.

【 thiên cơ hóa kị + hội cát ngôi sao 】

Còn chủ lộng xảo thành chuyên, hoặc vẽ rắn thêm chân, hoặc bức tranh hổ không thành ngược lại loại cẩu, lật lọng, tăng thêm phiền toái.

【 thiên cơ hóa kị + sẽ hung tinh 】

Tựa như có vấn đề máy móc trả cứng rắn trứ vận chuyển, để phòng không nhạy, thậm chí nổ mạnh.

Hành vận phùng tới, cũng chủ thay đổi;

Lưu nguyệt phùng tới, ngoại trừ thay đổi tới có thể ngoại, còn chủ đau đầu, phi cảm mạo tính đau đầu.

Sao thiên cơ có linh động lực 【 thiên cơ hóa kị 】

Linh động lực giảm bớt, biểu hiện hơi vi đã bị chướng ngại, hoặc nhân đủ loại khách quan, chủ quan nhân tố, làm cho thất chi kỳ ngộ.

Sao thiên cơ có kế hoạch tính chất

【 thiên cơ hóa kị 】 biến thành kế hoạch sai lầm hoặc đến trễ.

Sao thiên cơ có suy tính tính chất

【 thiên cơ hóa kị 】 biến thành suy nghĩ, thậm chí trở thành lo âu.

Bởi vậy biểu trưng vu cung tật ách lúc, liền bị mất ngủ. Thần kinh suy nhược, can dạ dày bất hòa, tâm thận không giao các đặc thù.

Tình hình lúc nghiêm trọng tắc biểu trưng vi trúng gió.

【 thiên cơ hóa kị 】 cùng sát diệu đồng độ lúc

Đặc biệt dễ phát sinh hệ thần kinh đấy tật bệnh, như bộ mặt thần kinh kinh trèo, tiểu nhi bệnh kinh phong, dương xâu động kinh các loại.

Nữ mệnh 【 thiên cơ hóa kị 】 thường thường biểu trưng vi trượt chân. Mỗi khi nhân nhất thời cảm xúc xúc động tạo thành.

【 thiên cơ hóa kị 】 “Cơ sâu họa càng sâu ”

【 thiên cơ hóa kị 】 “Cơ quan toán tẫn quá thông minh, tính đi rồi khanh khanh đấy mệnh ”

【 thiên cơ hóa kị 】 khuyết điểm: dễ dàng bị người phỉ báng đến nỗi nhân thân công kích, ác tính cạnh tranh các loại.

Vô luận như thế nào dựng thân làm việc, cũng dễ dàng đã bị phỉ báng, đến nỗi nhân thân công kích.

Nếu hóa tinh thần đi ứng phó, dễ dàng không yên tĩnh một đợt lại khởi tốt nhất nên lấy bất biến ứng vạn biến, tắc phong ba từ dịch bình hơi thở.

【 thiên cơ hóa kị 】 vừa…lại đụng tới sát diệu lúc

Tắc thường thường sẽ đụng tới không thể không ứng phó dao báng tình huống, lúc này chính đương sự có thể nói tâm thần câu làm.

 

Mậu làm thiên cơ hóa kị nhập mười hai địa chi cung:

Cung Tý Ngọ thiên cơ hóa kị

Cung Tý Ngọ thiên cơ độc tọa hóa kị, cùng cánh cửa cực lớn tương đối, tử cung người chịu Kình Đà chiếu xạ, ngọ cung tắc cùng kình dương đồng độ. Tam hợp cung hội [ thiên đồng thiên lương ], cập Thái Âm độc tọa hóa quyền.

Hai cung này viên tinh hệ tổ hợp, chủ người tư tưởng bị để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất kiện đơn giản sự tình khả có thể lấy được cục diện phức tạp, cho nên làm cho kế hoạch sai lầm. Bởi vậy tính chất, vừa có thể dẫn thân vi vô sự hối hả, hoặc bận rộn công việc loạn phiếu nợ để ý. Lại thường thường biểu trưng vi hoảng sợ, hoặc chịu đe dọa, ở thương lượng tức là đột nhiên ác tính cạnh tranh, ở chính tắc vi nhân thân công kích. Này phổ biến ý nghĩa vi áp lực. Sát hình chư diệu cũng chiếu lúc, lại vi nhân tật bệnh khiến cho tứ chi tàn tật di chứng hiện ra. Ngọ cung nặng hơn vu tử cung.

 

Cung Sửu Mùi thiên cơ hóa kị

Cung Sửu Mùi thiên cơ độc tọa hóa kị, sửu cung người nhìn thấy lộc tồn, đối cung là thiên lương. Tam hợp cung sở hội là trời cùng độc tọa, cập cánh cửa cực lớn độc tọa.

Bởi vì cùng thiên lương tương đối quan hệ, do đó bản tinh đeo chủ đặc biệt dễ dàng gây phiền toái, tuy rằng cuối cùng nhất định có thể hóa giải, nhưng sở hao phí hao tổn tinh thần tắc thật nhiều. Hơn nữa, sự kiện đột nhiên xuất hiện phiền toái, thường thường cùng kế hoạch sai lầm, đoán sai lầm vân vân hình có quan hệ, bởi vậy đặc biệt nhiều nội tâm lo âu. Bản tinh đeo lại chủ hôn hôn nhân cảm tình làm phức tạp. Nam mệnh phối ngẫu vui mừng ra phong thủ lĩnh, nữ mệnh tắc dễ vậy trượng phu bất hòa.

 

Cung Dần Thân thiên cơ hóa kị

Cung Dần Thân thiên cơ Thái Âm đồng độ, phân biệt hóa kị, hóa quyền, biết thiên lương độc tọa cập thiên đồng độc tọa.

Bởi vì [ cơ nguyệt ] nhị tinh biến thành tính chất mâu thuẫn với nhau, Thái Âm hóa quyền mặc dù chủ ổn định, thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên, bởi vậy thường thường diễn hóa thành bất an vu công việc bình thường, thích tẩu thiên phong để cầu biến hóa, hơn nữa dễ dàng theo đuổi hư danh, đến nỗi ảnh hưởng bản thân thành tựu.

Bản tinh đeo lại chủ bất lợi cảm tình, nhất là phụ mệnh, mặc dù am hiểu điều khiển trượng phu, nhưng tình cảm vợ chồng lại dị thường không hiểu nhau, con ở trong mắt người khác vẫn cảm thấy lẫn nhau ân ái mà thôi. Loại này tính chất, đặc biệt [ cơ nguyệt ] ở cung thân người vi thậm.

Đại vận năm xưa thấy thế tinh hệ tổ hợp, thường thường vi lỡ dịp biến hóa.

 

Cung Mão Dậu thiên cơ hóa kị

Cung Mão Dậu [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ] đồng độ, ở cung dậu người chắc chắn sẽ lộc tồn, biết thiên cùng độc tọa, cập tá sẽ [ thái dương Thái Âm ] mà Thái Âm hóa quyền cập thái dương hóa khoa.

Thiên cơ cánh cửa cực lớn đồng độ vốn đã đủ phá xáo đấy tính chất, thiên cơ hóa kị đem tăng mạnh, bởi vậy mỗi khi chủ không tuân thủ một nghiệp, đứng núi này trông núi nọ, đương sự lại sẽ cảm thấy là có tài nhưng không gặp thời. Bản tinh đeo lại chủ ngữ đạo sai lầm, thả thường thường sai lầm vu giây phút trọng yếu, tức cái gọi là một lời mất nước. Bởi vì thiên cơ cánh cửa cực lớn đồng cung, do đó vẫn nên làm võ mồm để cầu tài tính chất công tác.

 

Thìn tuất cung thiên cơ hóa kị

Thìn tuất hai cung [ thiên cơ thiên lương ] đồng độ, thiên cơ hóa kị, cùng đà la đồng độ hoặc chịu Kình Đà đều nghe theo. Sẽ [ thiên đồng Thái Âm ] mà Thái Âm hóa quyền, tá sẽ [ thái dương cánh cửa cực lớn ] mà thái dương hóa khoa.

Bởi vì Thái Âm thái dương hóa cát đều nghe theo, hội tinh diệu hợp không vì vô lực ( thìn cung [ thiên cơ thiên lương ] hội hợp âm dương càng tốt ), do đó bản tinh đeo cận chủ nhân thiên cơ hóa kị mà làm cho thiên lương lúc nào cũng phải phí lực giải quyết. Cụ thể biểu trưng là cụ có lưu ly sắc thái, tư tưởng di động, do dự, xử sự lặp lại khúc chiết. [ thiên cơ thiên lương ] vốn đủ dự cảm lực, thiên cơ hóa kị về sau, tắc dễ dàng từ dự cảm sinh ra quá lo, đến nỗi quyết đoán sai lầm. Đặc biệt tuất cung người vi nhưng.

 

Cung Tị Hợi thiên cơ hóa kị

Cung Tị Hợi thiên cơ độc tọa hóa kị, tất thấy lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, đối cung Thái Âm hóa quyền, tam hợp cung hội [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], cập tá sẽ [ thái dương thiên lương ] mà thái dương hóa khoa.

Bản tinh đeo thường thường chủ [ cơ quan sai dùng ], chính là sự nghiệp cập cảm tình. Do đó lấy việc lấy tâm bình tĩnh xử chi, tắc không sinh khúc chiết làm phức tạp, nếu không bốn bề sóng dậy, ​​ thường thường ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Thiên cơ ở cung hợi độc tọa người, lại thường thường chủ hư danh, thả cảm tình đặc biệt dễ dàng phát sinh vây cong. Ngôi sao này đeo lại chủ dễ bị hoảng sợ, cập chịu áp lực vô hình. Nếu hỏa linh thiên cơ hóa kị đồng độ, tắc phòng lúc tuổi già trúng gió.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mậu làm thiên cơ hóa kị

Mậu làm thiên cơ hóa kị đấy giải thích:

Thiên cơ hóa kị: không thông minh, không rộng rãi, vui mừng để tâm vào chuyện vụn vặt.

Thiên cơ vi nam tính, thiên cơ hóa kị nhập mệnh, chủ cùng ngang hàng nam tính góc vô duyên.

Hơn nữa so sánh mê tín tôn giáo, giờ không đổi nuôi, nên cúng bái thần linh khế. Chủ thay đổi.

Hội ngộ ngôi sao may mắn, còn chủ lộng xảo thành chuyên, hoặc vẽ rắn thêm chân, hoặc bức tranh hổ không thành ngược lại loại cẩu, lật lọng, tăng thêm phiền toái.

Nếu lại gặp hung thần, tựa như có vấn đề máy móc trả cứng rắn trứ vận chuyển, để phòng không nhạy, thậm chí nổ mạnh.

Thiên cơ hóa kị là hao tổn tâm trí đấy, thân mình thường hao tổn tâm trí,

Đau đầu vu quanh mình sự vật, đau đầu vu thay đổi, không thay đổi không được, thay đổi, cũng không biết như thế nào, thật nhức đầu.

Hành vận phùng tới, cũng chủ thay đổi; lưu nguyệt phùng tới, ngoại trừ thay đổi tới có thể ngoại, còn chủ đau đầu, phi cảm mạo tính đau đầu.

【 thiên cơ hóa kị 】 nghiêm trọng nhất là hệ thần kinh có vấn đề, làm cho tay chân héo rút cùng với thần kinh vấn đề.

Bình thường khác hẳn với thường nhân, bình thường một số phương diện đặc biệt mẫn cảm tinh linh. Cùng để tâm vào chuyện vụn vặt nói hùa.

【 thiên cơ hóa kị 】 tại bất luận cái gì cung vị đều điềm xấu, sẽ có sợ bóng sợ gió sự

【 thiên cơ hóa kị 】 nhập mệnh thân vu cung Tý Ngọ, chính là nhà phát minh

Thiên cơ vi nam tính, thiên cơ hóa kị nhập mệnh, chủ cùng ngang hàng nam tính góc vô duyên.

【 thiên cơ hóa kị 】 so sánh mê tín tôn giáo, giờ không đổi nuôi, nên cúng bái thần linh khế.

【 thiên cơ hóa kị 】 chủ thay đổi.

【 thiên cơ hóa kị + hội cát ngôi sao 】

Còn chủ lộng xảo thành chuyên, hoặc vẽ rắn thêm chân, hoặc bức tranh hổ không thành ngược lại loại cẩu, lật lọng, tăng thêm phiền toái.

【 thiên cơ hóa kị + sẽ hung tinh 】

Tựa như có vấn đề máy móc trả cứng rắn trứ vận chuyển, để phòng không nhạy, thậm chí nổ mạnh.

Hành vận phùng tới, cũng chủ thay đổi;

Lưu nguyệt phùng tới, ngoại trừ thay đổi tới có thể ngoại, còn chủ đau đầu, phi cảm mạo tính đau đầu.

Sao thiên cơ có linh động lực 【 thiên cơ hóa kị 】

Linh động lực giảm bớt, biểu hiện hơi vi đã bị chướng ngại, hoặc nhân đủ loại khách quan, chủ quan nhân tố, làm cho thất chi kỳ ngộ.

Sao thiên cơ có kế hoạch tính chất

【 thiên cơ hóa kị 】 biến thành kế hoạch sai lầm hoặc đến trễ.

Sao thiên cơ có suy tính tính chất

【 thiên cơ hóa kị 】 biến thành suy nghĩ, thậm chí trở thành lo âu.

Bởi vậy biểu trưng vu cung tật ách lúc, liền bị mất ngủ. Thần kinh suy nhược, can dạ dày bất hòa, tâm thận không giao các đặc thù.

Tình hình lúc nghiêm trọng tắc biểu trưng vi trúng gió.

【 thiên cơ hóa kị 】 cùng sát diệu đồng độ lúc

Đặc biệt dễ phát sinh hệ thần kinh đấy tật bệnh, như bộ mặt thần kinh kinh trèo, tiểu nhi bệnh kinh phong, dương xâu động kinh các loại.

Nữ mệnh 【 thiên cơ hóa kị 】 thường thường biểu trưng vi trượt chân. Mỗi khi nhân nhất thời cảm xúc xúc động tạo thành.

【 thiên cơ hóa kị 】 “Cơ sâu họa càng sâu ”

【 thiên cơ hóa kị 】 “Cơ quan toán tẫn quá thông minh, tính đi rồi khanh khanh đấy mệnh ”

【 thiên cơ hóa kị 】 khuyết điểm: dễ dàng bị người phỉ báng đến nỗi nhân thân công kích, ác tính cạnh tranh các loại.

Vô luận như thế nào dựng thân làm việc, cũng dễ dàng đã bị phỉ báng, đến nỗi nhân thân công kích.

Nếu hóa tinh thần đi ứng phó, dễ dàng không yên tĩnh một đợt lại khởi tốt nhất nên lấy bất biến ứng vạn biến, tắc phong ba từ dịch bình hơi thở.

【 thiên cơ hóa kị 】 vừa…lại đụng tới sát diệu lúc

Tắc thường thường sẽ đụng tới không thể không ứng phó dao báng tình huống, lúc này chính đương sự có thể nói tâm thần câu làm.

 

Mậu làm thiên cơ hóa kị nhập mười hai địa chi cung:

Cung Tý Ngọ thiên cơ hóa kị

Cung Tý Ngọ thiên cơ độc tọa hóa kị, cùng cánh cửa cực lớn tương đối, tử cung người chịu Kình Đà chiếu xạ, ngọ cung tắc cùng kình dương đồng độ. Tam hợp cung hội [ thiên đồng thiên lương ], cập Thái Âm độc tọa hóa quyền.

Hai cung này viên tinh hệ tổ hợp, chủ người tư tưởng bị để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất kiện đơn giản sự tình khả có thể lấy được cục diện phức tạp, cho nên làm cho kế hoạch sai lầm. Bởi vậy tính chất, vừa có thể dẫn thân vi vô sự hối hả, hoặc bận rộn công việc loạn phiếu nợ để ý. Lại thường thường biểu trưng vi hoảng sợ, hoặc chịu đe dọa, ở thương lượng tức là đột nhiên ác tính cạnh tranh, ở chính tắc vi nhân thân công kích. Này phổ biến ý nghĩa vi áp lực. Sát hình chư diệu cũng chiếu lúc, lại vi nhân tật bệnh khiến cho tứ chi tàn tật di chứng hiện ra. Ngọ cung nặng hơn vu tử cung.

 

Cung Sửu Mùi thiên cơ hóa kị

Cung Sửu Mùi thiên cơ độc tọa hóa kị, sửu cung người nhìn thấy lộc tồn, đối cung là thiên lương. Tam hợp cung sở hội là trời cùng độc tọa, cập cánh cửa cực lớn độc tọa.

Bởi vì cùng thiên lương tương đối quan hệ, do đó bản tinh đeo chủ đặc biệt dễ dàng gây phiền toái, tuy rằng cuối cùng nhất định có thể hóa giải, nhưng sở hao phí hao tổn tinh thần tắc thật nhiều. Hơn nữa, sự kiện đột nhiên xuất hiện phiền toái, thường thường cùng kế hoạch sai lầm, đoán sai lầm vân vân hình có quan hệ, bởi vậy đặc biệt nhiều nội tâm lo âu. Bản tinh đeo lại chủ hôn hôn nhân cảm tình làm phức tạp. Nam mệnh phối ngẫu vui mừng ra phong thủ lĩnh, nữ mệnh tắc dễ vậy trượng phu bất hòa.

 

Cung Dần Thân thiên cơ hóa kị

Cung Dần Thân thiên cơ Thái Âm đồng độ, phân biệt hóa kị, hóa quyền, biết thiên lương độc tọa cập thiên đồng độc tọa.

Bởi vì [ cơ nguyệt ] nhị tinh biến thành tính chất mâu thuẫn với nhau, Thái Âm hóa quyền mặc dù chủ ổn định, thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên, bởi vậy thường thường diễn hóa thành bất an vu công việc bình thường, thích tẩu thiên phong để cầu biến hóa, hơn nữa dễ dàng theo đuổi hư danh, đến nỗi ảnh hưởng bản thân thành tựu.

Bản tinh đeo lại chủ bất lợi cảm tình, nhất là phụ mệnh, mặc dù am hiểu điều khiển trượng phu, nhưng tình cảm vợ chồng lại dị thường không hiểu nhau, con ở trong mắt người khác vẫn cảm thấy lẫn nhau ân ái mà thôi. Loại này tính chất, đặc biệt [ cơ nguyệt ] ở cung thân người vi thậm.

Đại vận năm xưa thấy thế tinh hệ tổ hợp, thường thường vi lỡ dịp biến hóa.

 

Cung Mão Dậu thiên cơ hóa kị

Cung Mão Dậu [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ] đồng độ, ở cung dậu người chắc chắn sẽ lộc tồn, biết thiên cùng độc tọa, cập tá sẽ [ thái dương Thái Âm ] mà Thái Âm hóa quyền cập thái dương hóa khoa.

Thiên cơ cánh cửa cực lớn đồng độ vốn đã đủ phá xáo đấy tính chất, thiên cơ hóa kị đem tăng mạnh, bởi vậy mỗi khi chủ không tuân thủ một nghiệp, đứng núi này trông núi nọ, đương sự lại sẽ cảm thấy là có tài nhưng không gặp thời. Bản tinh đeo lại chủ ngữ đạo sai lầm, thả thường thường sai lầm vu giây phút trọng yếu, tức cái gọi là một lời mất nước. Bởi vì thiên cơ cánh cửa cực lớn đồng cung, do đó vẫn nên làm võ mồm để cầu tài tính chất công tác.

 

Thìn tuất cung thiên cơ hóa kị

Thìn tuất hai cung [ thiên cơ thiên lương ] đồng độ, thiên cơ hóa kị, cùng đà la đồng độ hoặc chịu Kình Đà đều nghe theo. Sẽ [ thiên đồng Thái Âm ] mà Thái Âm hóa quyền, tá sẽ [ thái dương cánh cửa cực lớn ] mà thái dương hóa khoa.

Bởi vì Thái Âm thái dương hóa cát đều nghe theo, hội tinh diệu hợp không vì vô lực ( thìn cung [ thiên cơ thiên lương ] hội hợp âm dương càng tốt ), do đó bản tinh đeo cận chủ nhân thiên cơ hóa kị mà làm cho thiên lương lúc nào cũng phải phí lực giải quyết. Cụ thể biểu trưng là cụ có lưu ly sắc thái, tư tưởng di động, do dự, xử sự lặp lại khúc chiết. [ thiên cơ thiên lương ] vốn đủ dự cảm lực, thiên cơ hóa kị về sau, tắc dễ dàng từ dự cảm sinh ra quá lo, đến nỗi quyết đoán sai lầm. Đặc biệt tuất cung người vi nhưng.

 

Cung Tị Hợi thiên cơ hóa kị

Cung Tị Hợi thiên cơ độc tọa hóa kị, tất thấy lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, đối cung Thái Âm hóa quyền, tam hợp cung hội [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], cập tá sẽ [ thái dương thiên lương ] mà thái dương hóa khoa.

Bản tinh đeo thường thường chủ [ cơ quan sai dùng ], chính là sự nghiệp cập cảm tình. Do đó lấy việc lấy tâm bình tĩnh xử chi, tắc không sinh khúc chiết làm phức tạp, nếu không bốn bề sóng dậy, ​​ thường thường ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Thiên cơ ở cung hợi độc tọa người, lại thường thường chủ hư danh, thả cảm tình đặc biệt dễ dàng phát sinh vây cong. Ngôi sao này đeo lại chủ dễ bị hoảng sợ, cập chịu áp lực vô hình. Nếu hỏa linh thiên cơ hóa kị đồng độ, tắc phòng lúc tuổi già trúng gió.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button