Tử vi

Văn lương chấn kỷ cách

Văn lương chấn kỷ cách

Bạn đang xem: Văn lương chấn kỷ cách

Văn khúc ( hoặc văn xương ) cùng thiên lương vượng địa thủ mệnh, tam phương có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội làm gốc cách. Nên tham chánh, gặp ngôi sao may mắn đa giả, chủ đại quý.

Thơ nói:

Văn tinh ngay thẳng gặp thiên lương, đứng hàng vàng môn quan phủ đi. Kỷ cương trong triều công lao sự nghiệp gặp, bức người thanh khí tràn đầy Càn Khôn.

Thường nói: “Thiên lương văn xương ở miếu vượng, vị trí tới thai cương “, “Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, xuất tướng nhập tướng” .(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Văn lương chấn kỷ cách

Văn lương chấn kỷ cách

Văn khúc ( hoặc văn xương ) cùng thiên lương vượng địa thủ mệnh, tam phương có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, Khôi Việt gia hội làm gốc cách. Nên tham chánh, gặp ngôi sao may mắn đa giả, chủ đại quý.

Thơ nói:

Văn tinh ngay thẳng gặp thiên lương, đứng hàng vàng môn quan phủ đi. Kỷ cương trong triều công lao sự nghiệp gặp, bức người thanh khí tràn đầy Càn Khôn.

Thường nói: “Thiên lương văn xương ở miếu vượng, vị trí tới thai cương “, “Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, xuất tướng nhập tướng” .(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button