Tử vi

Nghiên mực lớn: lục hào kiến thức căn bản tới mười lăm – lục thần tới câu trần

Tác giả: nghiên mực lớn ( nguyên danh: Huyền Sanh tán nhân )

Này lễ giới thiệu lục thần kêu câu trần, câu trần ngũ hành thuộc thổ, chủ yếu theo đất thuộc tính đi phân giải, cũng được theo mặt chữ ý tứ của đến lý giải, thổ bình thường hòa tính ổn định, cất chứa tính, bề ngoài bình thường, không linh hoạt, đồng ruộng các loại sự vật hoặc đặc tính có quan hệ bởi vì thổ là khối dạng qua đời trên cơ thể người dẫn thân vi u hoặc kết sỏi, sưng các loại; theo mặt chữ ý tứ của đến giải thích, câu trần có cũ kỹ, cấu kết với nhau đấy, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng đấy có quan hệ, có thể dẫn thân vi cái còng tay, bởi vậy có thủ đại quan tòa tố tụng ý tứ của. Câu trần bởi vì hòa cửu viễn có quan hệ, cũng cùng liên kết có quan hệ, dẫn thân ý tứ của còn có mệnh trung chú định đấy hàm nghĩa, nói ví dụ nữ nhân suy đoán hôn mà Quan quỷ lâm câu trần, có mệnh trung chú định ( lâu đời liên kết ) đối tượng ý tứ của.

Câu trần làm ruộng thổ loại: điền, thổ, điền viên, điền sản, đất vườn, gia, trong nhà, bên trong, trạch địa, nơi ở, phòng ốc, văn phòng, vùng núi các loại.

Bạn đang xem: Nghiên mực lớn: lục hào kiến thức căn bản tới mười lăm – lục thần tới câu trần

Câu trần vi hứng công trình bằng gỗ, lên tạo, kiến tạo, động thổ, phá bỏ và dời đi nơi khác, tu kiến phần mộ các loại.

Câu trần vi nông giá vật, cây nông nghiệp, ngũ cốc, lương, thực loại nghề nghiệp.

Câu trần vi đôn hậu ổn trọng: bảo thủ, không biểu hiện tự mình, tính ngoan, quy củ, cứng nhắc, đông cứng, bất động thì không chuyển biến, thái độ làm người nhiều tiết chế, sức ràng buộc mạnh, nhưng không đủ khéo đưa đẩy. Tính cách thích yên ổn, an bình, không thích thay đổi, hoặc là “Máy kéo “, thái độ làm người có nhiều nghề nghiệp cố định hoặc chuyên nghiệp.

Câu trần là đen xấu mà thành thực: bề ngoài bình thường, hắc xấu mà thành thực. Thành thật.

Câu trần vi ẩn phục: ẩn phục bất động, hoặc không dám động. Không dễ dàng tỏ thái độ.

Câu trần vi chậm chạp: làm việc chậm chạp, làm việc kéo dài, làm việc trì trệ, làm việc trễ tinh khiết, làm việc trễ lâu, thời gian kéo thật lâu.

Câu trần vi phác thảo: câu tử, cấu kết, liên lụy, liên lụy, vướng bận, nhân sự dây dưa nữa thân, tượng câu tử ôm lấy ôm lấy, chủ nan thoát thân, nhân nan thoát thân, liên lụy, liên lụy mà lâm vào khốn cảnh.

Câu trần vi ở bên trong: trung gian, trung ương các loại.

Câu trần vi té ngã

Câu trần vi sưng. Xông ra. Chiếm bệnh hung tức là ung thư các loại.

Câu trần làm quan phương liên lụy câu lưu, tụng ngục việc, như đúng cầm, tranh tụng, kiện tụng, hứng tụng, bắt lấy trộm, bắt lấy trộm thành lành không cần vội, dụ chỉ vi cảnh sát, công an, phía chính phủ, nha môn, lệnh bắt, quan áp, lao ngục, lao động cải tạo tràng vân vân.

Câu trần vi chiến đấu, đánh nhau các loại.

Câu trần vi trần, tính danh vi trần, xuất sắc các loại.

Câu trần ở lục hào bên trong vận dụng

Phương vị đại trong ngoài, thuộc thổ. Câu trần chủ ruộng đất cưỡng bức lao động, câu lưu thẩm tra giống, câu trần đại biểu liên lụy, có nhiều người tham dự giống, câu trần trả chủ chậm, suy đoán bệnh chủ bệnh mãn tính. Trả phần kết chương, khế ước. Câu trần trả chủ thổ kiến công trình ( nếu câu trần lâm thổ, kim hào càng chủ thổ xây ), câu trần còn có một loại tin tức chủ cũ, chủ già, nghĩa rộng vi người quen, chủ chuyện xưa: câu trần chủ thời gian lâu, ở suy đoán trên phong thủy câu trần chủ trung gian mảnh đất, trả chủ quải biến góc quanh; suy đoán tính cách chức nghiệp phương diện, câu trần chủ kỹ thuật chuyên nghiệp, chủ đồng bạn hợp tác; chiếm tính cách câu trần vượng cùng chủ nhân thành thực, giản dị, trung hậu, câu trần hưu tù chủ chủ xử sự làm người tử ban khô khan, không đủ khéo đưa đẩy, mình sức ràng buộc mạnh, câu trần có khổn giúp ý, do đó sinh mình trói buộc.

Câu trần lâm bất đồng lục thân tổ hợp tin tức giống:

Một, câu trần lâm quan hào:

Như suy đoán sinh ý, vi quen thuộc hộ khách. Nữ nhân chiếm hôn, chủ nam mới có chân đứng hai thuyền giống, chủ bạn trai cùng với nàng nữ nhân có cấu kết thân mật giống. Nam suy đoán hôn vì tình địch, chủ đàng gái tình nhân cũ: chiếm quan tòa vi gút mắt, quan tòa không dứt, hay không rõ ràng ( chủ chậm ); chiếm người tính cách, cũng chủ chậm, đại biểu xấu; chiếm u buồn chủ buồn rầu thời gian dài; chiếm bệnh, chủ ôn dịch, chủ bệnh mãn tính, chủ bệnh truyền nhiễm, chủ sưng, u; suy đoán nghề nghiệp là bất động sản công tác, bất động sản tới Quan, cũng có thể vi sở câu lưu, trại tạm giam, ngục giam phương diện này chức nghiệp quan chức.

Hai, câu trần lâm hào Phụ mẫu:

Cùng xin chủ trì trệ, thời gian rất lâu làm không được, chủ nhận cách; chiếm xuất hành, chủ lao khổ, có liên lụy ( bởi vì cha hào vi hành lý nguyên nhân ), có dừng lại; chiếm sinh dục chủ khó sanh ( câu trần lâm hào Phụ khắc con cháu. Lại câu trần chủ chậm sinh không ra đến. ) lấy phát động xem; chiếm thủ tục vi bất động sản, hợp đồng, khế ước, công văn.

Ba, câu trần lâm hào Huynh đệ:

Câu trần vì bằng hữu, đồng sự, người quen biết cũ, vi phía đối tác, đồng lõa, cũng chủ kéo bè kết phái, đội. Suy đoán quan tòa, câu trần lâm hào Huynh đệ động có đoàn đội gây án giống; suy đoán cầu tài, Huynh lâm câu trần phát động, thuyết minh nhân đồng sự bằng hữu hoặc người quen khiến cho rủi ro. Hoặc nhân người quen biết cũ khiến cho rủi ro.

Bốn, câu trần lâm Thê tài:

Nam chiếm hôn chủ nhà gái có chân đứng hai thuyền giống: nữ nhân chiếm hôn vì tình địch, vi nhà trai đấy tình nhân cũ: chiếm cầu tài vi thổ tài, vi bất động sản tới tài, vi tài nghệ phải đến tới tài; suy đoán vận khí thế hào hưu tù, Thê tài lâm câu trần vượng động khắc thế, chủ chịu nữ nhân tới hại, hoặc chịu chính mình quen thuộc nữ nhân liên lụy mà chuốc họa, nếu sinh ngươi phải phương diện này nữ nhân tới trợ giúp.

Năm, câu trần lâm hào Tử tôn:

Chiếm công tác vi dựa vào kỹ thuật, tay nghề kiếm tiền ( con cháu vi tài nguyên, câu trần chủ tài nghệ ). Dựa vào mượn sức, tuyên truyền ( hào Tử tôn đại biểu tuyên truyền ) mà được tài. Câu trần lâm hào Tử tôn chịu khắc. Hoặc nó hào lâm câu trần khắc thế, đô chủ có bệnh hoặc lao ngục tai ương. Còn là dắt tới lĩnh đi tùy nhân đi sủng vật. Như suy đoán bệnh. Hào Tử tôn lâm câu trần chịu khắc hoặc nó hào lâm câu trần khắc thế, chủ bệnh mãn tính hoặc bệnh truyền nhiễm, đây là thủ suy đoán đứa con bệnh lúc.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nghiên mực lớn: lục hào kiến thức căn bản tới mười lăm - lục thần tới câu trần

Tác giả: nghiên mực lớn ( nguyên danh: Huyền Sanh tán nhân )

Này lễ giới thiệu lục thần kêu câu trần, câu trần ngũ hành thuộc thổ, chủ yếu theo đất thuộc tính đi phân giải, cũng được theo mặt chữ ý tứ của đến lý giải, thổ bình thường hòa tính ổn định, cất chứa tính, bề ngoài bình thường, không linh hoạt, đồng ruộng các loại sự vật hoặc đặc tính có quan hệ bởi vì thổ là khối dạng qua đời trên cơ thể người dẫn thân vi u hoặc kết sỏi, sưng các loại; theo mặt chữ ý tứ của đến giải thích, câu trần có cũ kỹ, cấu kết với nhau đấy, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng đấy có quan hệ, có thể dẫn thân vi cái còng tay, bởi vậy có thủ đại quan tòa tố tụng ý tứ của. Câu trần bởi vì hòa cửu viễn có quan hệ, cũng cùng liên kết có quan hệ, dẫn thân ý tứ của còn có mệnh trung chú định đấy hàm nghĩa, nói ví dụ nữ nhân suy đoán hôn mà Quan quỷ lâm câu trần, có mệnh trung chú định ( lâu đời liên kết ) đối tượng ý tứ của.

Câu trần làm ruộng thổ loại: điền, thổ, điền viên, điền sản, đất vườn, gia, trong nhà, bên trong, trạch địa, nơi ở, phòng ốc, văn phòng, vùng núi các loại.

Câu trần vi hứng công trình bằng gỗ, lên tạo, kiến tạo, động thổ, phá bỏ và dời đi nơi khác, tu kiến phần mộ các loại.

Câu trần vi nông giá vật, cây nông nghiệp, ngũ cốc, lương, thực loại nghề nghiệp.

Câu trần vi đôn hậu ổn trọng: bảo thủ, không biểu hiện tự mình, tính ngoan, quy củ, cứng nhắc, đông cứng, bất động thì không chuyển biến, thái độ làm người nhiều tiết chế, sức ràng buộc mạnh, nhưng không đủ khéo đưa đẩy. Tính cách thích yên ổn, an bình, không thích thay đổi, hoặc là “Máy kéo “, thái độ làm người có nhiều nghề nghiệp cố định hoặc chuyên nghiệp.

Câu trần là đen xấu mà thành thực: bề ngoài bình thường, hắc xấu mà thành thực. Thành thật.

Câu trần vi ẩn phục: ẩn phục bất động, hoặc không dám động. Không dễ dàng tỏ thái độ.

Câu trần vi chậm chạp: làm việc chậm chạp, làm việc kéo dài, làm việc trì trệ, làm việc trễ tinh khiết, làm việc trễ lâu, thời gian kéo thật lâu.

Câu trần vi phác thảo: câu tử, cấu kết, liên lụy, liên lụy, vướng bận, nhân sự dây dưa nữa thân, tượng câu tử ôm lấy ôm lấy, chủ nan thoát thân, nhân nan thoát thân, liên lụy, liên lụy mà lâm vào khốn cảnh.

Câu trần vi ở bên trong: trung gian, trung ương các loại.

Câu trần vi té ngã

Câu trần vi sưng. Xông ra. Chiếm bệnh hung tức là ung thư các loại.

Câu trần làm quan phương liên lụy câu lưu, tụng ngục việc, như đúng cầm, tranh tụng, kiện tụng, hứng tụng, bắt lấy trộm, bắt lấy trộm thành lành không cần vội, dụ chỉ vi cảnh sát, công an, phía chính phủ, nha môn, lệnh bắt, quan áp, lao ngục, lao động cải tạo tràng vân vân.

Câu trần vi chiến đấu, đánh nhau các loại.

Câu trần vi trần, tính danh vi trần, xuất sắc các loại.

Câu trần ở lục hào bên trong vận dụng

Phương vị đại trong ngoài, thuộc thổ. Câu trần chủ ruộng đất cưỡng bức lao động, câu lưu thẩm tra giống, câu trần đại biểu liên lụy, có nhiều người tham dự giống, câu trần trả chủ chậm, suy đoán bệnh chủ bệnh mãn tính. Trả phần kết chương, khế ước. Câu trần trả chủ thổ kiến công trình ( nếu câu trần lâm thổ, kim hào càng chủ thổ xây ), câu trần còn có một loại tin tức chủ cũ, chủ già, nghĩa rộng vi người quen, chủ chuyện xưa: câu trần chủ thời gian lâu, ở suy đoán trên phong thủy câu trần chủ trung gian mảnh đất, trả chủ quải biến góc quanh; suy đoán tính cách chức nghiệp phương diện, câu trần chủ kỹ thuật chuyên nghiệp, chủ đồng bạn hợp tác; chiếm tính cách câu trần vượng cùng chủ nhân thành thực, giản dị, trung hậu, câu trần hưu tù chủ chủ xử sự làm người tử ban khô khan, không đủ khéo đưa đẩy, mình sức ràng buộc mạnh, câu trần có khổn giúp ý, do đó sinh mình trói buộc.

Câu trần lâm bất đồng lục thân tổ hợp tin tức giống:

Một, câu trần lâm quan hào:

Như suy đoán sinh ý, vi quen thuộc hộ khách. Nữ nhân chiếm hôn, chủ nam mới có chân đứng hai thuyền giống, chủ bạn trai cùng với nàng nữ nhân có cấu kết thân mật giống. Nam suy đoán hôn vì tình địch, chủ đàng gái tình nhân cũ: chiếm quan tòa vi gút mắt, quan tòa không dứt, hay không rõ ràng ( chủ chậm ); chiếm người tính cách, cũng chủ chậm, đại biểu xấu; chiếm u buồn chủ buồn rầu thời gian dài; chiếm bệnh, chủ ôn dịch, chủ bệnh mãn tính, chủ bệnh truyền nhiễm, chủ sưng, u; suy đoán nghề nghiệp là bất động sản công tác, bất động sản tới Quan, cũng có thể vi sở câu lưu, trại tạm giam, ngục giam phương diện này chức nghiệp quan chức.

Hai, câu trần lâm hào Phụ mẫu:

Cùng xin chủ trì trệ, thời gian rất lâu làm không được, chủ nhận cách; chiếm xuất hành, chủ lao khổ, có liên lụy ( bởi vì cha hào vi hành lý nguyên nhân ), có dừng lại; chiếm sinh dục chủ khó sanh ( câu trần lâm hào Phụ khắc con cháu. Lại câu trần chủ chậm sinh không ra đến. ) lấy phát động xem; chiếm thủ tục vi bất động sản, hợp đồng, khế ước, công văn.

Ba, câu trần lâm hào Huynh đệ:

Câu trần vì bằng hữu, đồng sự, người quen biết cũ, vi phía đối tác, đồng lõa, cũng chủ kéo bè kết phái, đội. Suy đoán quan tòa, câu trần lâm hào Huynh đệ động có đoàn đội gây án giống; suy đoán cầu tài, Huynh lâm câu trần phát động, thuyết minh nhân đồng sự bằng hữu hoặc người quen khiến cho rủi ro. Hoặc nhân người quen biết cũ khiến cho rủi ro.

Bốn, câu trần lâm Thê tài:

Nam chiếm hôn chủ nhà gái có chân đứng hai thuyền giống: nữ nhân chiếm hôn vì tình địch, vi nhà trai đấy tình nhân cũ: chiếm cầu tài vi thổ tài, vi bất động sản tới tài, vi tài nghệ phải đến tới tài; suy đoán vận khí thế hào hưu tù, Thê tài lâm câu trần vượng động khắc thế, chủ chịu nữ nhân tới hại, hoặc chịu chính mình quen thuộc nữ nhân liên lụy mà chuốc họa, nếu sinh ngươi phải phương diện này nữ nhân tới trợ giúp.

Năm, câu trần lâm hào Tử tôn:

Chiếm công tác vi dựa vào kỹ thuật, tay nghề kiếm tiền ( con cháu vi tài nguyên, câu trần chủ tài nghệ ). Dựa vào mượn sức, tuyên truyền ( hào Tử tôn đại biểu tuyên truyền ) mà được tài. Câu trần lâm hào Tử tôn chịu khắc. Hoặc nó hào lâm câu trần khắc thế, đô chủ có bệnh hoặc lao ngục tai ương. Còn là dắt tới lĩnh đi tùy nhân đi sủng vật. Như suy đoán bệnh. Hào Tử tôn lâm câu trần chịu khắc hoặc nó hào lâm câu trần khắc thế, chủ bệnh mãn tính hoặc bệnh truyền nhiễm, đây là thủ suy đoán đứa con bệnh lúc.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button