Tử vi

Nhóm sao Tứ Linh trong Tử Vi

Tứ Linh là 4 sao Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Đó là 4 sao đại diện cho bộ tam hợp Thái Tuế, để tôn tam hợp đó đem thu về thì Long Phượng đủ là đại diện củ tam hợp Thái Tuế.

Có 4 sao này (có trường hợp Long Phượng thiếu 1 vế) là người chính nhân quân tử, chính đinh, có lý tưởng, đương làm ăn hợp với sở nguyện, dù ở bậc thấp trong xã hội cũng được trọng vọng. Đến đại vận mà gặp Tứ Linh (tức cũng là tam hợp Thái Tuế) là gặp vận hội tốt, làm ăn dễ dàng và ngay chính, được trọng vọng, ăn nên ngồi trước, dù gặp hoàn cảnh nào (cả khi gặp nạn) (2)

Cả 3 bộ sao an thuận từ cung Thìn và nghịch từ cung Tuất (xem chương An Sao). Long Phượng an theo hàng Chi của name. Tả Hữu an theo tháng sinh, và Xương Khúc an theo giờ sinh. Như đã nói ở mục 1, chính tinh phải có bộ trung tinh phù hợp thì mới that tốt; bộ trung tinh phù hợp đem lại chánh danh cho chính tinh.

Bạn đang xem: Nhóm sao Tứ Linh trong Tử Vi

Nên ta có những ý nghĩa này mà Long, Phượng, Tả Hữu, Xương Khúc đem lại:

 • Long Phượng, Tả Hữu: chính nhân vạn năng
 • Long Phượng, Tả Hữu, Không Kiếp: chính nhân có tài mà không đắc dụng
 • Tuế Phá, Tả Hữu: có tài ba, nhưng thất chí
 • Tuế Phá, Tả Hữu, Không Kiếp: bất long, thủ đoạn
 • Xương Khúc: cốt cách thư sinh hiếu học
 • Xương Khúc, Sát Phá Tham: hay chứng nọ tật kia
 • Xương Khúc, Sát Phá Tham, Sát Tinh: giảm thọ, nếu đắc ý.
 • Xương Khúc, Tử Phủ Vũ Tướng: văn võ toàn tài
 • Xương Khúc, Cơ Nguyệt Đồng Lương: gặp minh chủ tương đắc, đồng tâm nhất trí.

Ba bộ Long Phượng, Tả Hữu, Xương Khúc có thế mạnh hơn chính tinh. Còn Thai Toạ, Quang Quý đi ghép vào Tả Hữu, Xương Khúc vì có thêm yếu tố ngày trong việc an sao, kể như là thuộc hạ của Tả Hữu và Xương Khúc, và là yếu tố của sự thành đạt.

Cũng như Đẩu Quân an theo Thái Tuế là thuộc hạ của Thái Tuế và còn được gọi là Nguyệt Tướng.

(TỬ VI GIẢNG MINH – Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhóm sao Tứ Linh trong Tử Vi

Tứ Linh là 4 sao Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Đó là 4 sao đại diện cho bộ tam hợp Thái Tuế, để tôn tam hợp đó đem thu về thì Long Phượng đủ là đại diện củ tam hợp Thái Tuế.

Có 4 sao này (có trường hợp Long Phượng thiếu 1 vế) là người chính nhân quân tử, chính đinh, có lý tưởng, đương làm ăn hợp với sở nguyện, dù ở bậc thấp trong xã hội cũng được trọng vọng. Đến đại vận mà gặp Tứ Linh (tức cũng là tam hợp Thái Tuế) là gặp vận hội tốt, làm ăn dễ dàng và ngay chính, được trọng vọng, ăn nên ngồi trước, dù gặp hoàn cảnh nào (cả khi gặp nạn) (2)

Cả 3 bộ sao an thuận từ cung Thìn và nghịch từ cung Tuất (xem chương An Sao). Long Phượng an theo hàng Chi của name. Tả Hữu an theo tháng sinh, và Xương Khúc an theo giờ sinh. Như đã nói ở mục 1, chính tinh phải có bộ trung tinh phù hợp thì mới that tốt; bộ trung tinh phù hợp đem lại chánh danh cho chính tinh.

Nên ta có những ý nghĩa này mà Long, Phượng, Tả Hữu, Xương Khúc đem lại:

 • Long Phượng, Tả Hữu: chính nhân vạn năng
 • Long Phượng, Tả Hữu, Không Kiếp: chính nhân có tài mà không đắc dụng
 • Tuế Phá, Tả Hữu: có tài ba, nhưng thất chí
 • Tuế Phá, Tả Hữu, Không Kiếp: bất long, thủ đoạn
 • Xương Khúc: cốt cách thư sinh hiếu học
 • Xương Khúc, Sát Phá Tham: hay chứng nọ tật kia
 • Xương Khúc, Sát Phá Tham, Sát Tinh: giảm thọ, nếu đắc ý.
 • Xương Khúc, Tử Phủ Vũ Tướng: văn võ toàn tài
 • Xương Khúc, Cơ Nguyệt Đồng Lương: gặp minh chủ tương đắc, đồng tâm nhất trí.

Ba bộ Long Phượng, Tả Hữu, Xương Khúc có thế mạnh hơn chính tinh. Còn Thai Toạ, Quang Quý đi ghép vào Tả Hữu, Xương Khúc vì có thêm yếu tố ngày trong việc an sao, kể như là thuộc hạ của Tả Hữu và Xương Khúc, và là yếu tố của sự thành đạt.

Cũng như Đẩu Quân an theo Thái Tuế là thuộc hạ của Thái Tuế và còn được gọi là Nguyệt Tướng.

(TỬ VI GIẢNG MINH – Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button