Tử vi

Bàn về bí quyết then chốt trong Tử vi

Bản dịch:

Tác giả: Ninh tuyết thiên

Từ cung vị nói lên, khán dịch học bản chất đẩu số dĩ cung vị phán đoán nhân sự, Tứ Hóa tầm cơ hội, Tinh tình luận cát hung. Truyền lưu đẩu số môn phái đủ loại, đạo lý lớn một đống một đống, đẩu số trụ cột nhất cung vị vận dụng, lại không có thể nói thanh.

Bạn đang xem: Bàn về bí quyết then chốt trong Tử vi

Giống nhau mà nói, cung vị đại biểu cho mười hai loại nhân sự, tịnh diễn sinh ra nhân sinh vạn sự. Ở đây vận dụng dịch học một bản chất công lý: Vạn vật loại giống. Có tương tự, quy về một loại cùng khán. Vì sao bát quái năng lực bao quát Vạn Tượng, cũng là bởi vì như vậy một loại phân loại pháp.

Ở chỗ này chúng ta có thể tới suy đoán dịch học khởi nguyên, vạn vật loại giống, rất giống một loại kiểm tra học, tin tức quản lý học. Không lâu, có một học nghiên học kiểm tra cùng học thêm vào xem sao điện, thuyết nghĩ đẩu số và kiểm tra học rất giống, nhưng là lại có thể quản lý nhiều như vậy tin tức, cảm thấy rất rất giỏi. Đúng vậy, dịch học, đúng là một loại tin tức quản lý học. Trung Hoa Trung Quốc cổ đại, cũng không biết rốt cuộc là Đa Cổ thời gian, người Trung Quốc hiểu, thế giới này nhưng thật ra là một khổng lồ tin tức thể, đồng thời để không để nhiều như vậy tin tức đâu vào đấy, thế giới này bản thân tồn tại phi thường cao minh tin tức quản lý hệ thống, Trung Hoa Trung Quốc cổ nhân nắm giữ loại này quản lý hệ thống, tịnh nghĩ một vô cùng đơn giản rõ ràng, rõ ràng, dễ dàng tin tức phương pháp quản lý. Vì vậy mệnh danh là < dễ >. Loại này ý nghĩ của, còn hơn phương tây khoa học, hoàn dừng lại đang nghiên cứu thế giới này mặt ngoài vật chất bắt đầu, trước phải tiến hơn.

Chúng ta có lý do cho rằng, ở dịch học lý, đối đãi tất cả sự vật, đều khán thành một loại tin tức. Chúng ta sở vật nhìn, sờ được đông tây, chuyện đã xảy ra, ở dịch học lý, cũng chỉ là khán thành một loại tin tức thể hiện. Đều là từ bịa đặt, bát quái tướng thác, sau đó vạn vật sinh yên. Là cho nên, một phân thành hai, nhị chia làm tứ, bốn phần là bát, chữ bát phân là mười sáu, mười sáu chia làm ba mươi hai, ba mươi hai chia làm sáu mươi bốn. Đây là bát bát sáu mươi bốn quẻ lý do.

Các tiên hiền minh bạch, hết thảy đều có thể đi qua vạn vật loại giống quy về trong bát quái, thậm chí có thể chích quy về âm dương lưỡng loại. Thế nhưng, như vậy phân, còn là thái lớn. Làm sao tăng càng nhiều hơn quái tượng, để diễn tả thế giới này ni? Các tiên hiền dùng bình phương, phép nhân lai rất nhanh tăng tin tức dung lượng. Bát quái chỉ có tám, bát quái tướng thác, thì có bát bát sáu mươi bốn một.

Đây là bát quái tướng thác, sau đó vạn vật sinh yên ý tứ. Sở dĩ, chúng ta khán đẩu số, chỉ có mười hai cái cung, thế nhưng cung vị tướng thác, có thể xong càng nhiều con số cung vị trùng hợp.

Tỷ như, kết hôn, ly hôn, luyến ái, tình cảm phương diện đông tây, hết thảy quy về cung phu thê quản.

Sống chết, sinh nữ, sanh non, sanh mổ (c-section), thuận sinh, khó sinh, tưởng sanh con, không có hài tử, nhi tử, nữ nhi, tính năng lực chờ một chút chuyện lớn chuyện nhỏ, đại nhân tiểu nhân, chỉ cần là đoán sanh con dưỡng cái giá một khối, tất cả thuộc về cung tử nữ quản.

Thế nhưng, yếu từ cung tử nữ, tìm đến ra cụ thể một cái tin tức, như, một nữ nhân, năm nay sanh mổ (c-section), sinh kế tiếp hài tử như vậy một chuyện. Đầu tiên, chúng ta ở thủ người nào cung vị lai phán đoán suy luận chuyện này? Đương nhiên tiên khán lưu niên cung tử nữ. Thế nhưng, hàng năm đều có cung tử nữ, cụ thể phải như thế nào phán đoán suy luận xác định tinh ranh hơn xác thực người của sự đối đãi ý tưởng? Chúng ta có thể tưởng, sanh con là từ trong thân thể sanh ra, sở dĩ, chúng ta ít nhất phải tìm kiếm cung tật ách và cung tử nữ trọng hợp như vậy một giống, biểu thị và tử nữ, bản thân đều có quan hệ một chuyện.

Một nữ nhân, năm nay sanh mổ (c-section), sinh kế tiếp hài tử. Chúng ta bây giờ tìm được rồi cung vị. Thế nhưng yếu miêu tả như vậy một chuyện, rõ ràng còn chưa đủ.

Sở dĩ, ở cung vị trùng điệp trên cơ sở, chúng ta tìm được chính xác nhân sự đối đãi ý tưởng, lúc, chúng ta muốn xem, chuyện này, có hay không phát động, làm sao xác định? Giá chính là Tứ Hóa tầm cơ hội. Tứ Hóa là đẩu số lý lớn nhất động khí. Sanh con là một động chuyện tình, đương nhiên yếu chạy theo Tinh vào tay. Sau đó, là thế nào sinh, có thuận lợi hay không, chờ một chút, sẽ từ Tinh tình bắt đầu giảng.

Cung vị, Tứ Hóa, Tinh tình, các ty kỳ chức. Rõ ràng bả như vậy một việc, giảng rõ ràng.

Cái này thuộc về, còn là bát quái tướng thác, sau đó vạn vật sinh yên. Là tính, cung vị, Tứ Hóa, Tinh tình những tin tức này toàn bộ tướng sai thời gian, trọng hợp thời gian, chuyện này tựu xảy ra. Cho nên nói, đẩu số bản chất là dịch học, dịch học bản chất, là tin tức phân loại, tin tức trùng hợp tới quản lý, kiểm tra ra thiên hạ vạn sự một môn ngành học.

Tất cả suy lý, đều cũng có nguyên có cư, dịch học đối với chuyện bắt chước, rõ ràng sáng tỏ, nội dung phong phú, lập thể trực quan.

Nhưng truyền lưu đẩu số, không nói khác, đầu tiên trên cung vị thì có không trọn vẹn, là không có khả năng chính xác thấy rõ vận mạng. Chỉ có thể là dựa vào một ít kinh nghiệm, làm một ta khả năng chính xác suy đoán hoặc tuy rằng chính xác nhưng không cách nào toàn diện suy đoán.

Trên thực tế, trên đời tin tức vô cùng phức tạp, chỉ dựa vào mệnh bàn, là không có khả năng mọi chuyện đều biết. Có người tìm người thầy tướng số, bàn cũng còn một định, vấn năng lực phán đoán chuẩn ta trước đây phạt, nếu phán đoán không chính xác, hô to rút lui. Thật sự là thụ một ít sai lầm bát tự mệnh lý học thuyết độc hại quá sâu.

Tựu án tin tức kiểm tra bắt đầu giảng, chỉ dựa vào một ra sinh canh giờ, thì không cách nào xác định một người vận mạng. Giá rất dễ hiểu.

Dịch học là giống học, giống học hay, thấy thế nào thế nào giống, không biết tựu chỉ biết là giống. Đương nhiên, chúng ta có thể đi qua kỹ thuật, khiến cho cái này giống càng thêm chính xác, làm ra có thể tin hơn suy lý. Nhưng không có khả năng mọi chuyện biết rõ.

Chúng ta học dễ, mục đích cũng không phải cái gì đều coi là đi ra, mà là lý giải thế giới này bát quái tướng thác, nhân duyên tụ hối quy luật, do đó xu cát tị hung. Ở hung quái tượng và quái tượng còn không có tướng sai thời gian, tương kì hóa giải, ở cát quái tượng và quái tượng một trọng hợp thời gian, nghĩ biện pháp nhượng nó trùng hợp, do đó thôi cát.

Chúng ta không có khả năng mọi chuyện đều biết, nhưng chúng ta có thể làm được biết kỳ như vậy, biết chuyện gì xảy ra. Biết hội như vậy, biết vì sao như vậy, có thể thay đổi chúng ta nỗ lực, bất khả thay đổi chúng ta cũng có thể tiếp thu, do đó đi ra mê tín bóng ma, nghênh tiếp tốt đẹp hơn người của sinh.

Tử vi đẩu số, cơ sở đơn giản cung Tinh hóa, vận dụng chỉ ở và hiện thực tương ứng. Không dĩ cung Tinh hóa nói suông nhân sinh, cần phải và sinh hoạt nhịp nhàng ăn khớp, lại vừa mổ thiên y vô phùng.

Tuyết thiên tiết bí quyết đã đa vậy.

Thuyết tật và tài cùng có thể phán đoán sinh bệnh, nhân trong hiện thực xem bệnh lên giá tiền. Thuyết quan và thiên di cùng phán đoán đổi công tác, không cần tái giải thích thêm. Phán đoán phụ và trạch cùng có thể phán đoán mãi phòng, đắp phụ cung chủ công văn bằng chứng, trạch cung chữ Nhật thư tương quan, chủ nhiều buôn bán bất động sản.

Kỳ nghĩa rất rõ ràng, cũng không tư chút nào huyền bí chỗ. Toàn bộ vận dụng, giai không rời đến đây, nhận việc thuyết sự, thực sự cầu thị.

Lại như gặp không chính xác thì, chỉ vì tình huống hiện thật thiên biến vạn hóa, phán đoán bàn cũng không tử bí quyết, đạo lý minh bạch, ngay linh hoạt sử dụng.

Nếu như, một ngày, tuyết thiên vu xem sao trong điện giảng cấu xa phán đoán bí quyết, thuyết kiến thiên di cung khôi việt người có thể phán đoán mua xe. Nhân khôi việt người, quý nhân cũng. Xuất môn năng lực dựa vào, có thể mổ là xa của giống. Vì vậy có cùng học tặng lại, xác thực vu 09 năm thiên di cung kiến việt, mua một xe.

Lại có đang học thuyết, tài và thiên di cùng cũng sẽ mua xe, thiếp bàn, tài thiên di cùng, tọa cự, lộc, văn, diêu, ưa. Vì vậy chúng cùng học phán đoán đến đây ngoài xe hình, là ám sắc điệu, song mở cửa xa. Tuyết thiên thuyết, xe này là hào xa, xe này mua khai rất ít, chỉ dùng để đến xem. Cai cùng học tặng lại, sở cấu xa là Auditt, ngân hôi sắc, mua được một hai năm, khai không được 3 thiên km, phóng ở nơi nào nuôi muỗi.

Vì sao mà nếu đến đây phán đoán?

Không gặp khôi việt, kiến đào hoa, sở dĩ phán đoán xe này điều không phải dùng để xuất hành, chỉ dùng để lai đẹp mắt. Tin tức tương ứng thì, chỉ để ý dựa vào giống mà phán đoán, tuyệt đều chính xác của để ý.

Đẩu số của để ý, tới giản như vậy.

Tuyết thiên lúc đó dĩ huyền không phi Tinh gia thất tinh đánh cướp ví von, thất tinh đánh cướp nhất pháp từ trước bị gió thủy nhiều gia coi như trân bảo, vị có, triêu phàm là phu mộ là tiên! Bí quyết pháp viết: “Bắc đẩu thất tinh khứ đánh cướp, ly cung yếu tương hợp”. Ly cung, ý là ly khai đến đây cung yếu tương hợp (cái này thầy phong thủy truyện sách quý trung giải pháp, tuy là tá của sử dụng ở đẩu số thượng thuyết sự, công nhiều vu thư chẳng sư phụ có mắng ta hay không, thấp thỏm ~), phán đoán bàn, phải ly khai mệnh bàn, ở trong hiện thực tìm kiếm tương hợp chỗ mới là chính xác. Chích vu trong bàn dĩ nói suông khoảng không, ba hoa chích choè bất quá là nói bậy.

Minh đến đây một lý, nhìn bầu trời hạ nhiều gia lưu phái, bí hiểm, trên thực tế hoàn toàn không biết gì cả, thị của chích nhược mộng nói bọt nước.

Tuyết thiên thuyết, nếu ta môn có thể rốt cuộc nhất lưu phái, thì chích nhận thức đến đây một lý, chích nhận thức hợp và không hợp, còn lại đều có thể buông. Hợp và không hợp, giới nhiều pháp giai tụ tản thay đổi luôn, tụ thì hữu hình có dạng, tản thì rỗng tuếch. Không tiếp thu đến đây để ý, vãng na yêu cầu giai như mò trăng đáy nước.

Đến tận đây, chân ý đã nói được rõ ràng, hoàn phải như thế nào tái biện.

Nói đến tới giản của để ý, tuyết thiên tận tình khuyên bảo, nhiều lần tha cho, chỉ hận văn tự ý tạp, bất năng nối thẳng lòng ta, tốc hành ta ý.

Thoáng như dĩ chỉ kiến nguyệt, nếu không tâm thành yêu cầu và tuyết thiên tâm ý tương thông, chỉ lo lén lút, khư khư cố chấp, chỉ sợ ly chân đạo dũ khứ dũ xa. Cho nên tuyết thiên bả học ở trường ý chính, tôn sư trọng đạo đặt ở vị thứ nhất.

Tôn sư trọng đạo, tôn sư là thứ nhất, càng phải sẽ vượt qua lão sư chí khí. Thời đại hội thay đổi, nhân hội thay đổi, vật hội thay đổi, tôn sư là ngực lòng của thành, cũng không phải cứng nhắc thủ sư truyền lại tất cả, chỉ có như vậy, mới có thể tiếp nhận lão sư cây đuốc, từng đời một truyền xuống, nhất phiến phiến tràn ra khai.

Hai ngày này, có rất nhiều bằng hữu hỏi ta, nếu như cung vị lý không có mười bốn chủ tinh thì, tức là cung vô chính diệu thời gian, cai thấy thế nào.

Cung vô chính diệu, bản thân là một loại tin tức. Biểu thị vô sự, chỗ trống, không có.

Nói thí dụ như, cung phu thê cung vô chính diệu, biểu thị có ý tứ ni?

Cung phu thê biểu thị một người đối phối ngẫu yêu cầu, đối đãi tình cảm tâm tính. Cung phu thê cung vô chính diệu nói, giống nhau là so sánh tùy duyên, không sẽ đặc biệt xoi mói, cuộc sống hôn nhân trung, cũng không có nhất định muốn thế nào, ở chung cũng tương đối dễ dàng. Cũng có thể trực tiếp giải thích là, cuộc sống hôn nhân tương đối tường an vô sự. Không phải là không có phối ngẫu ý tứ.

Cung thân cung vô chính diệu, cũng là một loại tương đối có ý hiện tượng. Cung thân khoảng không, biểu thị một người xử sự phương thức, trên cơ bản hay không làm. Thường thường biểu thị tương đối thanh thản. Cũng có theo một ít tiết tấu đi, không chủ động cải biến. Chưa chắc là không muốn thay đổi, thế nhưng cũng không đủ hành động lực.

Có học qua một ít đẩu số trụ cột cùng học, nghe nói qua tá Tinh an cung vừa nói, cho rằng chỉ cần là cung vô chính diệu, sẽ tá đối cung Tinh đến xem. Loại này ý nghĩ của là sai lầm. Có lúc cũng có thể tá đối cung Tinh lai phân tích, nhưng cũng không phải bằng tọa đối cung Tinh.

Cung vô chính diệu bản thân tựu là một loại tin tức.

Cung vô chính diệu lý có tọa tiểu tinh tinh, ở trên không trong cung, những… này tiểu tinh tinh hàm nghĩa, cũng khởi trước càng thêm tuyệt đối tác dụng.

Giống như là chỗ trống vải vẽ tranh sơn dầu, chích có một loại nhan sắc. Nhan sắc mặc dù cạn, nhưng dễ nhận.

Thật giống như không có một bóng người phòng học, chỉ có một người ở vi thanh lời nói nhỏ nhẹ. Thanh âm tuy nhẹ, lại rất rõ ràng.

Như phúc cung cung vô chính diệu, chích tọa thiên phúc tinh. Trên cơ bản hay tâm tính phi thường bình hòa cảm giác.

Kế tiếp, tuyết thiên tinh giản giảng giải một chút tiểu tinh tinh.

Lộc tồn: Lộc. Tiền tài. Lương thực. Đa, đầy ắp. Và hóa lộc khác nhau ở chỗ lộc tồn không có chuyển hóa hàm nghĩa, mà lại sinh ra có tồn tích ý tứ.

Thiên mã: Dịch mã, bôn tẩu, biến động, thông nhau, xe.

Tuổi dịch: Ý tứ cùng thiên mã, nhưng canh lười động một ít. Thiên mã này đây nguyệt chi lai bài, tuổi dịch dĩ năm chi lai bài, đều là dĩ hợi mão vị ở tị, thân tử thìn ở dần, tị dậu xấu ở hợi, dần ngọ tuất ở thân quy tắc lai bài định. Nguyệt năm gần đây bản thân có mạnh hơn biến động hàm nghĩa, nhân tuổi dịch biến động tin tức, so sánh thiên mã mà nói yếu yếu hơn.

Giải thần: Mổ. Mổ ách, cởi ra, tiêu tai, biệt ly, ly hôn. Giải thần chỉ là cởi ra, phán đoán cát hung, muốn xem cụ thể cỡi ra là vật gì.

Thiên vu: Vu. Thần bí, thuật số, tôn giáo, công nghệ cao.

Thiên nguyệt: Kéo dài. Không ngừng. Bệnh nhẹ.

Âm sát: Âm. Âm u, lừa dối, ẩn dấu, bệnh không tiện nói ra.

Thiên hình: Hình. Khai đao, quan tòa, tranh cãi, thương tổn, thụ thương, pháp luật, quy tắc, ước thúc. Có không ít cùng học vấn, vì sao thiên hình về vì quyền lực Tinh, là bởi vì ước thúc, pháp luật tựu ý nghĩa quyền lực.

Ba máy, bát tọa: Sĩ. Tâng bốc, doanh tiêu, quảng cáo, xe, phụ trợ, chi trì, bàn đánh bóng bàn, tọa ỷ.

Ân quang: Quý nhân, ban ân, phát quang.

Thiên đắt: Quý trọng, quý nhân, giới cách cao.

Thiên khốc: Khóc, nước mắt, trẻ con.

Thiên hư: Suy yếu, sợ, lãnh.

Long trì: Cái ao, tửu điếm, hoa lệ phòng ở.

Phượng các: Hoa lệ phòng ở, lồng chim.

Thai phụ: Phụ trợ, bàn đánh bóng bàn.

Phong cáo: Danh dự, hôn nhân, danh tiếng.

Thiên quan: Thư thích, lười nhác, quan chức,

Thiên phúc: An nhàn, hưởng thụ, phúc khí.

Thiên trù: Trù nghệ, hỗn hợp, thuốc nhuộm, trù phòng.

Thiên diêu: Đào hoa Tinh. Nhục dục, WC. Sử dụng tình nặng.

Hồng loan: Chính đào hoa Tinh. Việc vui, màu đỏ, máu, điểu.

Thiên hỉ: Đào hoa Tinh. Việc vui.

Hàm trì: Đào hoa Tinh. Sử dụng tình đa.

Tắm rửa: Đào hoa Tinh. Tắm. Tưới nước.

Cô thần: Cô độc.

Quả tú: Cô đơn, phòng ở, phòng một người ở.

Phỉ liêm: Rảnh rang nói, tiểu trùng tử.

Phá nát: Thất ý, nhỏ vụn

Thiên tài: Tài năng. Làm ơn, sử dụng não đa.

Thiên thọ: Thọ mệnh trường. Thời gian dài. Tốn thời gian.

Tang Môn: Tang sự.

Quán sách: Sợi dây. Quan phi, buộc chặt.

Vong thần: Tử vong. Quỷ.

Người đi viếng: Phúng viếng. Thu về và huỷ. Đồ tang.

Chiếu tướng: Uy vũ, quyền lực. Quan võ nhân viên.

Đeo sao: Quyền lực. Uy vũ.

Tấu thư: Sách vở. Công văn. Hung đồ. Vui mừng.

Bạch hổ: Thụ thương. Hình sự. Khẩu thiệt.

Chỉ bối: Khẩu thiệt thị phi. Tiếng người nói bậy. Xoa bóp xoa bóp.

Mui xe: Thuật số Tinh. Màu sắc đẹp đẽ. Che. Nóc nhà. Trạm xăng dầu.

Ngoài ra còn có một bộ phận trường sinh thập nhị thần, bác sĩ thập nhị thần, tuổi tiền thập nhị thần nhiều Tinh. Đại thể án mặt chữ ý tứ lý giải là được rồi. Mong muốn canh toàn diện hiểu rõ, có thể xem thêm một ít tử vi đẩu số tương quan thư tịch.

Nhu phải chú ý là Tang Môn, quán sách, vong thần, người đi viếng chờ, và tử vong hữu quan.

Bạch hổ, và hình thương, quan không có quan.

Trường sinh thập nhị thần trên căn bản là chỉ một loại vận thế trạng thái tinh thần. Tử, mộ, tuyệt chờ Tinh bất khả phạ.

Sao tịnh không chỉ là quyết định cát hung. Người ta có thể đeo sao Tinh hiểu thành từ đơn. Như chỉ bối, có rõ ràng không cát màu sắc. Nhưng là bình thường và trung y, xoa bóp có quan hệ.

Đúng là như vậy, chúng ta suy đoán mệnh bàn, có thể đọc lên rất nhiều phong phú tin tức.

Học tập đẩu số đáo bước này, cơ bản, biết cung vị và sao ý tứ. Đại khái đã có thể có một chút ấn tượng. Tiến một bước suy đoán, thì cần tiến thêm một bước chính xác và xâm nhập lý giải cung vị. Hiểu không cùng từ đơn, ở bất đồng cung vị dặm hàm nghĩa.

Như tử vi Tinh, nhập quan làm sao, nhập tài làm sao, nhập tử nữ làm sao, nhập cung Nô bộc làm sao, nhập cung thiên di làm sao chờ một chút.

Chính xác hiểu tử vi bản thân hàm nghĩa, tự nhiên cũng rất dễ minh bạch, nhập các cung đại biểu cái gì.

Ở chỗ này, tuyết thiên mạnh hơn điệu một vô cùng trọng yếu tư duy phương thức. Hết thảy đều yếu dĩ hiện thực làm cơ chuẩn, như thật khứ lý giải.

Có chút khái niệm, sử dụng văn tự căn bản vô pháp biểu đạt rõ ràng. Cần ta môn cầm mệnh bàn khứ và hiện thực đối lập, đa bỉ vài lần, liền hiểu.

Rất nhiều tri thức, từ cổ đại sách quý, đáo người thời nay “Đại sư” hạt xả đản các loại đẩu số thư, cũng không có nói qua. Giá cũng không sao, thực tế thì tốt nhất lão sư.

Chỉ cần nhìn, khứ tổng kết, đi thể hội. Như vậy các ngươi thấy mệnh bàn, hay hoạt bát sinh hoạt bản thân.

Cuộc sống thực tế người lão sư này, chỉ có hạng nhất kỷ luật, hay không nên lừa gạt mình.

Đối với đẩu số những người mới mà nói, tuân thủ cái này kỷ luật là rất đơn giản. Tiếc nuối là, đối với lầm vào kỳ đồ cao thủ các đại sư mà nói, đã buông tha trị liệu.

Phía dưới tuyết thiên tái giản đơn giảng một ít tinh cung tổ hợp ví dụ, hy vọng có thể nhượng đại gia càng hiểu hơn ý nghĩ của.

Tử vi Tinh nhập quan, là quản sự.

Tử vi Tinh nhập cung tài bạch, quản tiền. Trong cổ thư giảng, dễ là tài phú của quan.

Tử vi Tinh nhập tử nữ, tử nữ xuất chúng.

Tử vi Tinh nhập giao hữu, bằng hữu đa sự nghiệp hảo, bằng hữu thích giao phó người ta làm việc tình.

Tử vi Tinh nhập cung thiên di, nhân sinh gặp gỡ hảo, xuất ngoại có người bang trợ.

Quả tú Tinh nhập cung mệnh, tính cách quái gở, ưa một chỗ.

Quả tú Tinh nhập cung Nô bộc, bằng hữu ít. Câu thông không nhiều lắm.

Quả tú Tinh nhập sự nghiệp cung. Độc chưởng quyền. Một thân một mình phòng làm việc. Dễ ở trong hoàn cảnh lạc đàn chờ cũng có thể. Cụ thể phải phối hợp xem thêm thủ nghĩa.

Quả tú Tinh nhập cung điền trạch, phối ngẫu dễ ra ngoài hoặc chính dễ ra ngoài. Trong nhà có bất động sản.

Thiên tài ở cung mệnh, thông minh.

Thiên tài tại thân cung, công tác rất làm ơn, hoàn cảnh phức tạp cần dùng tâm ứng phó.

Thiên tài ở sự nghiệp cung, công tác tài năng hảo.

Đại gia nã ra mạng của mình bàn, và người bên cạnh mệnh bàn. Một viên Tinh một viên Tinh khứ đối lập.

Thử chính khứ lý giải, đối với mình lý giải, không cần phải gấp gáp hạ chết kết luận, bởi vì không cùng giai đoạn, lý giải sẽ không ngừng làm sâu sắc. Không nên bảo thủ, cũng không cần lừa mình dối người.

Học đẩu số, tốt nhất lão sư, hay sinh hoạt bản thân. Không ngừng khứ tương đối, người ta rất nhanh thì có thể thu hoạch thần kỳ.

Có cái gì ý nghĩ của hoặc nghi hoặc, có thể đáo diễn đàn lý và đại gia thảo luận. Diễn đàn địa chỉ: bbs.  18zw. com

Còn có rất nhiều đông tây tưởng muốn nói cho đại gia. Bất quá hôm nay chỉ có thể viết đáo nơi này.

Tinh diệu tổ hợp ở từ trước đều là bị coi là bí mật bất truyền. Chỉ cần học được cái này, vừa nhìn bàn há mồm là có thể phán đoán, xảy ra chuyện gì. Trên cơ bản một ngụm một chuẩn.

Nghĩ tới đây, tuyết thiên không khỏi trước phải giảng điểm khác.

Tiên nói một chút đại vận và lưu niên bài pháp, cập đơn giản giải toán quy tắc ba.

Thấy cung vị bên trong, đều có như 5- 14,  36- 45 chờ như vậy chữ số. Những chữ số này biểu thị là vài tuổi đáo vài tuổi. Chỉ mười năm đại hạn, hoặc xưng to lớn vận. Chỉ vận trình án mười năm chia làm một giai đoạn.

Lưu niên thái tuế, quy tắc rất đơn giản, năm nay ngọ năm, lưu niên thái tuế hay ở ngọ cung.

Suy đoán đại vận, cần dĩ đại vận chỗ ở cung vị, một lần nữa án cung mệnh, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách, thiên di, giao hữu, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, cung phụ mẫu cố định trình tự, nghịch kim đồng hồ bài định mười hai cung.

Lưu niên, cũng cần dĩ lưu niên thái tuế chỗ cung vị lập cung mệnh, nặng bài mười hai cung.

Đây là cổ bí quyết lý nói, sổ định ư ba mươi sáu vị.

Nguyên cục mười hai cung quản suốt đời, đại vận mười hai cung quản mười năm, lưu niên mười hai cung quản đương niên.

Đồng thời đại vận cần dĩ đại vận can cung, tống ra đại vận Tứ Hóa.

Lưu niên dĩ đương niên thái tuế Thiên can, tống ra lưu niên Tứ Hóa. Hôm nay năm giáp ngọ, dĩ giáp tống ra lưu niên Tứ Hóa.

Tứ Hóa bài pháp khẩu quyết là:

Giáp liêm phá vũ dương, ất cơ lương tử âm.

Bính cùng cơ xương liêm, đinh âm cùng cơ cự.

Mậu tham âm bên phải cơ, kỷ vũ tham lương khúc.

Canh dương Vũ phủ cùng, tân cự dương khúc xương.

Nhâm lương tử tả vũ, quý phá cự âm tham.

Cách dùng nêu ví dụ: Giáp liêm phá vũ dương, giáp Thiên can Tứ Hóa là, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị.

Suy đoán đại vận lưu niên, có thể tiên đơn giản khán đại vận mười hai cung dặm Tinh, lai suy đoán đại vận vận trình cát hung.

Nói ví dụ, đại vận cung tài bạch tọa lộc, hoặc hóa lộc mà lại không có sát kị thời gian, là được biểu thị cái này đại vận tài vận tốt hơn.

Đại vận cung mệnh đi tử vi Tinh, mười năm này tương đối có thể so với so sánh tự tin, có lòng cầu tiến, đồng thời cũng mang đến áp lực.

Lưu niên cung tật ách, tọa Hỏa Tinh, Hóa kị. Biểu thị năm này dễ bản thân bất hảo, nôn nóng, thượng hoả.

Nguyên cục, đại vận, lưu niên các hữu mười hai cung. Bài định lưu niên bàn thời gian, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lưu niên cung thiên di, khả năng đồng thời là đại vận là sự nghiệp cung, và nguyên cục của phụ mẫu cung.

Loại tình huống này, chúng ta xưng là cung vị trùng điệp.

Cung vị trùng điệp rất đơn giản. Nhưng vu không có bất kỳ người nào biết có thể nhìn như vậy thời gian, yếu biết rõ ràng cái này, thật là nhất kiện phi thường chuyện đau khổ.

Tuyết thiên hiểu rõ hậu, mừng rỡ công khai, và đẩu số người cùng sở thích môn chia xẻ, nhưng lập tức bị đẩu số giới các màu đại sư cập các môn phái võ lâm truyền thụ môn sao chép, nhục mạ, bịa đặt, nói xấu.

Vốn có không muốn cùng đại gia nói những… này, chỉ là, ta mong muốn đại gia năng lực minh bạch, tại như vậy một không rõ tịnh hoàn cảnh lớn hạ, những… này phi thường sạch sẽ, thứ đơn giản, là tới không dễ.

Cung vị trùng điệp vận dụng, có thể quy nạp ra một ít công thức, trực tiếp sử dụng, thì có phi thường cao chuẩn xác tỷ số. Những… này công thức tuyết thiên ở 08 năm tả hữu công khai quá.

Giảng mấy người ví dụ, đại gia liền hiểu.

Phụ + quan + hóa lộc = thăng chức.

Chỉ đương phụ mẫu, sự nghiệp cung trùng hợp thì, bất luận là nguyên cục, đại vận hoặc là lưu niên cha mẹ của hoặc sự nghiệp, có hóa lộc tọa thì, bất luận là nguyên cục, đại vận, lưu niên hóa lộc. Chỉ có có cái tình huống này xuất hiện, trên cơ bản đều có thể suy đoán là thăng chức.

Phụ + trạch + hóa lộc = mãi phòng.

Chỉ cung phụ mẫu và cung điền trạch trùng hợp thì, đồng thời hóa lộc. Chỉ mua bất động sản. Nhân cung phụ mẫu có công văn, giấy chứng nhận hàm nghĩa. Cung điền trạch chỉ phòng ở, hóa lộc chỉ động khí, và tiền tài. Phòng ở, giấy chứng nhận cập tiền tài biến động, hóa lộc bản thân lại có cát lợi ý tứ, loại này năm mãi phòng khái niệm là phi thường cao.

Phụ + thiên di + mặt trăng + hóa lộc = xuất ngoại.

Phụ + thiên di là thiên di công văn, tức thị thực. Mặt trăng là hải, lộc là động khí. Sở dĩ cái này công thức có thể phán đoán xuất ngoại. Nếu như là lưu niên thiên di, trùng hợp đại vận hoặc nguyên cục của phụ mẫu cung, thì càng chuẩn xác. Nhân lưu niên thiên di, có thêm gia minh xác, đương niên ra ngoài tin tức.

Quan + thiên di + lộc = công tác biến động.

Sự nghiệp + biến động = công tác biến động, không có gì hay giải thích ba?

Quan + thiên di + văn xương + kị = từ chức.

Văn xương và kị ở sự nghiệp cung thì, là công tác có liên quan công văn, mà lại đồng thời và sự nghiệp biến động hữu quan, cái này công văn thường thường chỉ đơn xin từ chức.

Cung phụ mẫu + cung phu thê + hóa lộc = kết hôn

Cung phu thê căn cứ chính xác thư hơi thở, cát tường. Ở thích hợp năm, có thể suy đoán là kết hôn tin tức. Cũng có thể phối hợp hồng loan thiên hỉ chờ vui mừng Tinh xem thêm.

Cung vị trùng điệp là một loại thủ giống, độc giống tư duy.

Trùng điệp, bản thân tức là dễ tư duy mô hình. Dễ, tức là nhật, điệp ở nguyệt mặt trên. Tượng trưng cho bất đồng sự vật phương dĩ loại tụ, nhân duyên hòa hợp.

Bả đẩu số trở thành một môn ngôn ngữ nói, người ta sẽ phát hiện, những… này công thức, chỉ là bả từ đơn đơn giản phiên dịch, thẳng đọc lên lai mà thôi.

Đa thực tiễn nói, người ta lập tức năng lực minh bạch những… này phán đoán pháp chỗ tinh diệu.

Nếu như chỉ là mong muốn học một điểm đẩu số, năng lực học được giá tam thiên, trên cơ bản đã có thể chính xác suy đoán một người cách cục cao thấp, xử đoạn lưu niên xảy ra chuyện gì.

Nếu như mong muốn tiến thêm một bước đào tạo sâu, xâm nhập lý giải, càng thêm chuẩn xác, càng thêm tinh vi, càng thêm ảo diệu nhìn mệnh bàn. Như vậy tốt.

Chúng ta tiếp theo thiên, giảng giải càng thêm tinh diệu lòng của pháp. Càng nhiều trực tiếp mặc bộ mệnh bàn là có thể sử dụng công thức bí quyết. Tin tưởng thông minh các ngươi, năng lực suy một ra ba, tiến dần từng bước.

Có cần phải tiên giảng một chút học đẩu số, học dễ ngộ khu.

Làm người Trung Quốc, hẳn là hiểu chút dễ, hiểu chút tử vi đẩu số. Thế nhưng nếu như đi vào ngộ khu, tình nguyện chớ học.

Tuyết thiên thuyết, không nên lừa mình dối người. Cái gì gọi là lừa mình dối người? Tại sao phải có người lừa mình dối người?

Lớn nhất ngộ khu hay, là lý luận mà lý luận, được không ra kết luận.

Khổng lồ, phức tạp hệ thống cơ cấu, lại được không ra một cụ thể kết luận. Người học tập trong lúc đó thảo luận, vĩnh viễn hạn định vu lý luận thảo luận trung.

Nói thí dụ như, tử vi có tính không cô quân, lúc nào đoán cô quân. Ta đoán cái gì cách cục, có hay không đặc biệt. Nhưng cũng không biết, là cô quân làm sao, điều không phải cô quân thì như thế nào. Thành cách làm sao không thành cách thì như thế nào. Những… này không rõ ràng lắm.

Một mặt tranh chấp không có ý nghĩa tinh khiết lý luận vấn đề. Đã quên lý luận là vì thực tiễn phục vụ.

Không đi thực tiễn, tựu vô pháp xác minh đúng sai. Không xác minh đúng sai, có thể ở ngang ngược kiêu ngạo, ta chấp khu động hạ, vô hạn mình bành trướng.

Có thể tất suốt đời tinh lực, thậm chí đời đời đời đời, bả lý luận phát triển phi thường phức tạp, nhìn như thâm ảo nhưng bặc vô ý nghĩa.

Đối với phát triển những… này hư vô lý luận, rất nhiều học dễ người, hoàn bình thường sẽ có chính không giải thích được sáng tạo độc đáo, bảo bối nguy, bí không kỳ nhân, cùng người giao lưu, dĩ mơ hồ là việc chính, say sưa vu tài trí hơn người ảo giác trong, bỏ qua trị liệu.

Nói thật đi, đây là dịch học giới phổ biến hiện trạng. Tịnh không chỉ là tử vi đẩu số giới có cái tình huống này. Cũng không phải hiện tại mới có cái tình huống này, từ cổ đại thì có.

Nhất toàn bộ vòng tròn thuốc bất năng đình.

Đây là lừa mình dối người liễu. Rất đáng sợ.

Còn có ngộ khu, có thể biết mơ hồ cát hung, nhưng không biết là phương diện nào cát hung, cũng không biết rốt cuộc sự tình sẽ có đa nghiêm trọng.

Như vậy có thể để nghiệm chứng, hơn nữa vĩnh viễn là đúng.

Nói thí dụ như, phán đoán năm này lưu niên cát. Kết quả năm này người này thăng chức, thế nhưng ly hôn. Cai đoán cát đoán hung?

Tử vi đẩu số, tin tức rất nhiều. Tin tức đa tựu ý nghĩa, sau rất dễ tự bào chữa.

Nếu như không có một minh xác suy tính phương pháp, cái này bộ không hơn, hay dùng cái kia lai bộ, cái này cũng là không được.

Cũng có phương pháp, lợi dụng tin tức rất ít, suy tính kết luận chủ yếu kháo phát huy linh cảm, như vậy cũng là sai lầm.

Đẩu số, là sổ. Là có thể tính toán.

Tuyết thiên học đẩu số, phong cách học tập thủy, đều từ các loại rơi vào ngộ khu rất sâu phái học khởi, đi rất nhiều thác lộ, ăn thật nhiều vị đắng.

Sau lại chậm rãi tiếp xúc được chính xác đông tây thì, mới hiểu được cái gì gọi là đại đạo tới giản.

Chân lý, ngay ban đầu địa phương. Ngay người ta khởi bước thời gian. Không nên đi xa, chỉ cần dừng lại, tương trụ cột đông tây thâm nhập. Hấp thu.

Thành thực và hiện thực đối lập, nguyên lai không khó.

Tử vi đẩu số không nên có tranh luận.

Không cần gì lý luận. Đẩu số mệnh bàn là hé ra mệnh lý báo cáo. Đọc lên lai có thể, hơn nữa kết luận vô cùng kể lại, chuẩn xác, còn có cái gì hảo tranh cãi địa phương ni.

Chúng ta chỉ cần càng thêm chính xác lý giải, trụ cột các cung, các Tinh hàm nghĩa.

Minh bạch một trong cung, tọa ngôi sao gì là tốt, là có thể tương đối ra mệnh cục phương diện nào là tốt, phương diện nào là xấu. Biết tài, quan, trạch chờ thật xấu, tốt bao nhiêu, có bao nhiêu phôi, cũng đã biết một người tài phú sự nghiệp gia đình chờ làm sao.

Đại phú đại quý hoặc đại tai đại nạn mệnh cách, đô hội phi thường tiên minh. Sử dụng chính xác biện pháp nhìn, vừa nhìn tựu phi thường rõ ràng.

Mà không có rõ ràng đặc thù mệnh bàn, là chiêm tuyệt đại đa số.

Còn có một cái ngộ khu, hay cả ngày mong muốn từ trong mệnh bàn tìm ra điểm đặc thù sự kiện, tìm ra điểm đại phú đại quý lai. Đây không phải là tốt học tập thái độ.

Mệnh lý không phải vì đặc thù sự kiện phục vụ, năng lực từ mệnh bàn lý, suy đoán ra thông thường sinh hoạt lai, mới có thực tế ý nghĩa.

Tiểu dân chúng, cũng có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn biết rõ ràng.

Có chút đặc thù tinh diệu tổ hợp cùng một chỗ, tựu sẽ phát sinh tương ứng sự tình.

Những… này tổ hợp, từ trước bị coi là tới Cao Thiết miệng bí quyết.

Không nói nhảm, công bố một bộ phận.

Kình dương thiên hình: Kình dương hóa khí là hình, kình dương thiên hình đồng cung, tất hình phạt chính thương việc. Nhập các cung giai chủ thương tổn. Gặp lại sát kị đồng cung, mệnh chủ suốt đời nhiều tai nạn, cửu tử nhất sinh. Lưu niên Hóa kị nhập, cập lưu niên cung mệnh tọa, lưu niên cung tật ách tọa, đều chủ tai bệnh.

Kình dương hồng loan: Dao nhỏ và máu. Chủ tai nạn đổ máu. Dương hình loan đồng cung, tất chủ huyết quang.

Đà la Hóa kị: Đà la hóa khí là kị, đà kị đồng cung, chủ dây dưa không rõ việc, phi thường làm ơn việc. Tương đương với song kị.

Tham lang văn xương: Tham xương điên đảo, chủ phá vỡ, rung chuyển lớn. Tham lang là lão sư, văn xương là văn hóa, cũng nên giống là lão sư.

Vũ khúc quả tú: Vũ khúc hóa khí là quả tú, và quả tú đồng cung, chủ cô đơn. Không thích nhập mệnh, thân, cung phu thê, chủ hôn nhân khúc chiết, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Thiên khốc thiên hư: Khốc hư đồng cung, chủ đầy đủ cung có ít, sợ, trống rỗng, bi thương việc. Như tài cung khốc hư, chủ tiền tài tổn hại đại, tài vận không tốt.

Thiên cơ khốc hư: Phương hướng cảm bất hảo. Ngồi cỡi kỹ năng thiên phú bất túc.

Cự môn âm sát: Cự môn hóa khí là ám. Cự môn âm sát đồng cung, chủ lừa dối, tổn thất. Như cự môn âm sát nhập tài, chủ tiền tài bị ám khứ. Nhập giao hữu, bị người phiến.

Chúng sát đồng cung: Thường gặp như lửa dương khoảng không, dương hình hỏa kị, linh đà kị chờ. Tam khỏa thậm chí nhiều hơn sát tinh, cập thiên hình, âm sát chờ không cát màu sắc rõ ràng Tinh đồng cung. Không chỉ có chủ đầy đủ cung đa sự, cũng chủ suốt đời đa tai.

Phượng các thiên đắt: Quý trọng hoa lệ phòng ở. Nhập trạch cung chủ phú.

Thiên đắt thiên mã + long trì (phượng các) : Hào xa.

Long trì phượng các quan phủ: Rất nhiều căn phòng lớn. Nhập trạch cung đại phú. Và lộc đồng cung, nhập trạch cung phú giáp một phương.

Thiên lương thiên hình: Pháp luật hữu quan.

Linh xương đà vũ: Bốn sao đồng cung chủ đầy đủ cung trọng đại ngăn trở. Đồng thời có ngoại thương, rơi xuống nước ứng nghiệm.

Thái dương Hàm trì (long trì) : Rơi xuống nước tai ương. Cư ngọ cung nghiêm trọng hơn.

Âm sát vong thần: Chuyện ma quái.

Thiên vu âm sát: Thần quái, linh cảm cường.

Cô thần vong thần quán sách: Cô hồn sách trái. Và cát đồng cung giảm cát, gia sát kị nghiêm trọng thì, chủ lấy mạng.

Linh tham lộc, hỏa tham lộc: Chủ phất nhanh. Nhập tài cung tất phú.

Linh tham, hỏa tham: Chủ có chuyện xảy ra.

Tử vi quyền thiên quan: Chủ quyền uy. Nhập quan, tật cung, làm đại quan.

Thiên đồng thiên khôi: Phi thường lại. Phi thường thư thích.

Thiên đồng thiên phúc thiên khôi: Thư thích hơn, lười nhác, ỷ lại.

Thái dương (hãm) thiên khôi (việt) kị: Chủ tinh thần u ám. Nhập cung phúc đức hoặc đại vận lưu niên phúc cung, chủ hậm hực chứng.

Sát tinh + khoa: Dễ nổi danh.

Thái dương khốc hư: Dễ nổi danh.

Liêm trinh đà la: U.

Hỏa Tinh (linh Tinh) mặt trăng: Chủ đột phát, kịch liệt việc. Và lộc đồng cung, cũng chủ bạo phát.

Không kiếp: Ít có việc. Thiên môn. Đột phát ngoài ý muốn việc.

Cự môn không kiếp: Và tôn giáo thuật số duyên sâu.

Thiên cơ không kiếp: Tôn giáo thuật số duyên sâu.

Thiên lương thiên diêu: Y dược.

Giải thần thiên mã: Chia lìa phân tán. Nhập tật cung chứng khí hư. Nhập cung phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhập đại vận lưu niên cung phu thê thì, dễ phân tán. Gia sát kị biệt ly ly hôn.

Tuyết thiên đi trước tiếp khách. Lúc rảnh rỗi kế tục.

Nếu như nói tinh diệu tổ hợp là bí mật bất truyền. Như vậy, còn có canh bí mật bí quyết. Bí mật đáo thậm chí, căn bản sẽ không để lộ tiếng gió thổi, nhượng ngươi biết trên đời còn có bảo bối như vậy.

Mong muốn, tử vi đẩu số năng lực phổ cập, phát dương quang đại.

Tử vi đẩu số hiện trạng làm cho đau lòng, nhân sĩ chuyên nghiệp nói bậy, môn phái truyền thừa càn quấy, nghiệp dư nhân sĩ lung tung sao tác. Chướng khí mù mịt, tựa như sương mù như nhau, nhìn không thấy bầu trời trong xanh.

Không nói người Trung Quốc tựu phát như vậy vui đùa nói.

Tuyết thiên mong muốn người nhiều hơn năng lực thấy những… này văn chương, nhượng người nhiều hơn tiếp xúc cùng hiểu được trong suốt vừa đơn giản dịch học.

Cần giảng một chút. Tuyết thiên nói tử vi đẩu số kỹ thuật và hệ thống, và trên phố truyền lưu các loại đẩu số lưu phái, đều là không đồng dạng như vậy.

Bên này là tuyết thiên sở tổng kết ra, tên là xem sao điện tử vi đẩu số hệ thống.

Xem sao điện hệ thống, mặc dù là tuyết thiên sáng tạo, nhưng cũng không phải là lập dị vật, chỉ là khứ trừ hồ biên loạn tạo lý luận, hoàn nguyên liễu đẩu số nguyên bản diện mục mà thôi.

Có chút cùng học và ta nói, người ta viết na nhất thiên, cảm giác và bộ mặt thành phố thượng lưu truyện gì đó như nhau, không có gì đẹp mắt. Ta ngữ trọng tâm trường thuyết, khi ngươi nhìn ra vi diệu khác biệt thì, tựu chân chính xem hiểu liễu.

Dĩ tuyết ngày tính cách, cũng không thích cầm hoa cười, chính ngươi khứ ngộ.

Ta còn là thiêu minh nói đi, khác biệt rốt cuộc ở đâu.

Xem sao điện cũng không đặc biệt kỹ xảo, nhưng ở cung Tinh lý giải thượng, gắng đạt tới lập luận sắc sảo.

Khi ngươi có thể khắc sâu lý giải, có thể dĩ cực tinh giản thuyết minh thì, Tinh mới có thể xưng là từ đơn.

Ngươi xem bàn, có thể trực tiếp tương cung Tinh như đọc sách như nhau, lưu sướng đọc lên lúc tới, tất cả kỹ xảo đều là phù vân. Người ta chỉ là đang học nhất thiên mệnh lý báo cáo mà thôi.

Chúng ta cũng có rất nhiều bên ngoài một có thứ. Như cung thân cách dùng, cung vị trùng điệp kỹ xảo, quẻ vị vận dụng chờ một chút. Kỳ thực cũng chỉ là cơ sở tri thức thâm nhập lý giải, linh hoạt vận dụng mà thôi.

Xem sao điện đặc biệt nhất địa phương.

Là tuyết thiên vẫn không có cường điệu công khai nói qua gì đó. Là xem sao điện hạch tâm kỹ xảo, cho tới bây giờ không có ý định công khai giảng, sở dĩ còn không có mệnh danh.

Ta có học sinh xưng là lập thể phán đoán bàn. Ta nghĩ cũng có thể khiếu đa duy hỗ thiệp. Cũng tương tự với trên phố nói đánh vỡ mười hai cung kỹ xảo.

Tuyết thiên sở dĩ không có công khai nói qua, cũng không phải tàng tư chi tâm.

Bình thường có người khuyến ta nói, người ta yếu giấu a. Đông tây một phân tiền không nên nói ra ngoài, nhân gia trộm, vừa quay đầu lại lai chửi. Thậm chí khuyến ta nói, người ta không nên thu vào đồ đệ, giáo người nhiều như vậy làm cái gì. Thu vào về điểm này tiền năng lực có ích lợi gì, khán một phong thuỷ sẽ trở lại liễu a.

Người ta kháo cái này, mình có thể có chén cơm cật, không ai năng lực thưởng, hoàn không tốt sao?

Ta cũng không phải cái gì rất lớn khí, người vĩ đại. Nếu như nói ta chỉ có một bảo bối, ta nhất định là luyến tiếc lấy ra nữa chia xẻ.

Ta nói một ít bí quyết, rất nhiều người thấy vui, có người cầm bỏ chạy, vô tung vô ảnh. Có người vừa chạy vừa lập được phòng tuyến, rất sợ ta sẽ cướp về dường như.

Ta chỉ năng lực dở khóc dở cười hảm, đừng chạy a, còn có rất nhiều ni. Ta đây không buông được, người ta đa nã điểm đi a.

Ta chẳng qua là cảm thấy, tri thức và tài như nhau, lưu động mới có ý nghĩa. Không tốn ra tiền cũng không có giá trị, chẳng phân biệt được hưởng đi ra ngoài tri thức, cũng là không đáng một đồng.

Bào đề.

Cái này hạch tâm kỹ xảo, tuyết thiên sở dĩ không có công khai nói qua, cũng không phải tàng tư chi tâm. Chỉ là chưa kịp giảng mà thôi. Giảng cung thân, giảng cung vị trùng điệp những… này rất thứ đơn giản, đã khiến cho đầy trời mưa gió liễu.

Còn có hay những… này hạch tâm gì đó, nói về lai có chút phức tạp, đơn độc nói, vậy cũng yếu nhất toàn bộ dẫy tài giảng phải hiểu.

Là người Trung Quốc tựu chú ý một thực dụng, cái này < người Trung Quốc đều sẽ phải điểm tử vi đẩu số > là thực dụng dẫy, giảng hệ thống cơ cấu đại gia cũng không thích xem, giá thiên chủ yếu giới thiệu trong đó một ít cầm là có thể dùng kỹ xảo.

Đẩu số không phải là đấu, tổng số, tức cung, và Tinh. Tinh thượng gắng đạt tới đối Tinh tình lý giải chuẩn xác, tinh luyện. Cung thượng sở phỏng đoán, ngoại trừ cung vị hàm nghĩa, cung vị trùng điệp ngoại, còn có quan hệ cung vị.

Quan hệ cung vị, nếu như mọi người xem quá một ít thị trên mặt đẩu số thư tịch nói, biết đại khái tam phương tứ chính, cùng với phi Tinh Tứ Hóa khái niệm. Nói là bất đồng cung vị trong lúc đó tương hỗ liên hệ.

Nhưng có chút tức điều không phải tam phương tứ chính, vừa không có Tứ Hóa liên tiếp cung vị, cũng sẽ có phi thường liên hệ chặc chẽ.

Tuyết thiên tự cấp xem sao điện các học sinh giảng bài thì, nói như vậy. Ăn khớp trên có liên hệ, cung vị đang lúc thì có liên hệ.

Nói thí dụ như, người ta suy đoán mệnh bàn, mệnh thân thái tuế đều yếu đặt chung một chỗ khán. Là bởi vì những… này cung vị, đều quan hệ mệnh cách bản thân.

Người ta thôi phán đoán sự nghiệp, mạng ngươi thân thái tuế cũng đều có thể khán, sự nghiệp cung cũng có thể khán, tài cung cũng có thể khán, sự nghiệp cung không bàn mà hợp ý nhau cũng có thể khán. Hóa lộc cũng có thể khán. Không cần thiết có cái gì cung vị đang lúc liên hệ, chỉ cần những… này cung vị, đều có người ta muốn tin tức có thể.

Đạo lý hay đơn giản như vậy. Vận dụng nói, tựu phiền phức tươi tốt liễu. Giảng không xong, chúng ta thiêu ít đồ thuyết.

Nói thí dụ như tháng nầy, là thiên cơ kị. Lưu niên là thái dương kị. Chúng ta có thể mặc kệ thiên cơ và thái dương đều đều tự ở đâu một cung vị. Trực tiếp có thể suy đoán tháng nầy dễ phát sinh chuyện bất lợi.

Như thiên cơ là xa, mặt trời là quang, thủ giống nói, có thể thủ, cơ nhật, là đèn xe giống. Cũng có thể thủ, thiên cơ là trục, nghi khí, mặt trời là thị lực. Thủ kính mắt, kính viễn vọng, kính hiển vi giống.

Thiên cơ là tư duy, mặt trời là đầu. Cũng có thể giảng suy nghĩ quá nhiều, đau đầu, đầu óc không dễ xài chờ.

Bởi vì đều là bất lợi tin tức. Có thể đặt chung một chỗ giảng.

Cái này ý nghĩ của, đại gia có thể tinh tế thể hội một chút. Cũng là phương dĩ loại tụ.

Đồng lý, nguyên cục cung tật ách, đại vận cung tật ách, lưu niên cung tật ách. Ba người cũng có thể cùng nhau khán, khán một năm này bản thân trạng huống.

Đạo lý này đại gia hiểu, tái phức tạp điểm vận dụng, hơn nữa phi Tinh Tứ Hóa. Sẽ canh có ý tứ.

Có sự tình, cũng có thể đi qua nguyên cục Tứ Hóa cách cục, trực tiếp khứ bộ, na một năm sẽ phát sinh tương ứng sự tình.

Cái này bàn là diễn đàn lý, một cùng học phát ra ngoài nhượng đại gia luyện tập, đề mục là phán đoán 94 năm phát sinh chuyện gì. Nguyên thiếp đại gia có thể chính khứ diễn đàn khán.

Tuyết thiên sử dụng một môn tân học bí truyền thuật số cũng đi suy đoán, phán đoán chuyện tình miễn cưỡng dính dáng. Quay đầu lại sử dụng đẩu số đến xem, còn là đẩu số nói tương đối rõ ràng.

Chúng ta ngày hôm nay chủ yếu giảng cung vị quan hệ vận dụng, sử dụng cái này bàn mà nói.

Nguyên cục điền trạch, mặt trăng tự Hóa kị.

Đại vận rơi cung phu thê, canh can, Hóa kị rơi đại vận cung tật ách, xung cung phụ mẫu. Vọt lên dương hình hỏa trống không sát khí. Nơi này có tranh đấu giống.

Lưu niên giáp can, rơi thái dương tinh tọa tật, xung nguyên cung phụ mẫu. Mặt trời là phụ Tinh.

Ở đây chúng ta khán, điền trạch mặt trăng, trong nữ nhân. Và đại vận tọa cung phu thê ý tưởng, là tương xứng hợp.

Nguyên cục phụ mẫu, đại vận cung phụ mẫu đều bị xung. Lưu niên cung phụ mẫu, chính thị ở điền trạch mặt trăng tự Hóa kị vị trí.

Trong nữ nhân, đối phụ thân bất lợi giống, miêu tả sinh động.

Triển khai nói, còn có rất nhiều kỹ thuật chi tiết, tiên không nói nhiều, để tránh khỏi ảnh hưởng trọng điểm, bào đề quá xa.

Đại gia chủ yếu chú ý một chút, cung vị quan hệ, linh hoạt thủ giống vận dụng.

Ta bị gọi lên siêu thị mãi rượu gia vị liễu, tiên nói đến đây.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

作者: 宁雪天

从宫位说起, 看易学的本质 斗数以宫位断人事, 四化寻契机, 星情论吉凶. 流传的斗数门派五花八门, 大道理一堆一堆, 斗数最基础的宫位运用, 却没能说清.

一般来讲, 宫位代表着十二种人事, 并衍生出人生万事. 这里运用了易学的一个本质公理: 万物类象. 有类似的, 归于一类同看. 为什么八卦能囊括万象, 就是因为这样一种的归类法.

在这里我们可以来猜测易学的起源, 万物类象, 很象一种检索学, 信息管理学. 不久前, 有个读研的学检索的同学加入观星殿, 说觉得斗数和检索学很像, 但是却可以管理这么多信息, 觉得很了不起. 是的, 易学, 确实是一种信息管理学. 中国古代, 也不知道到底是多古的时候, 中国人明白了, 这个世界其实是一个庞大的信息体, 并且为了不使这么多的信息有条不紊, 这个世界本身存在着非常高明的信息管理体系, 中国古人掌握了这种管理体系, 并觉得一个非常的简明, 清晰, 容易的信息管理方法. 于是命名为《易》. 这种思路, 比起西方科学, 还停留在研究这个世界的表面的物质上来, 要先进的多.

我们有理由认为, 在易学里, 看待所有的事物, 都看成一种信息. 我们所看到的东西, 摸到的东西, 发生的事情, 在易学里, 都只是看成了一种信息的体现. 都是从无中生有, 八卦相错, 然后万物生焉. 是故, 一分为二, 二分为四, 四分为八, 八分为十六, 十六分为三十二, 三十二分为六十四. 这就是八八六十四卦的来由.

先贤们明白, 一切都可通过万物类象归于八卦中, 甚至可以只归于阴阳两类. 但是, 这样分, 还是太粗了. 如何增加更多的卦象, 来描述这个世界呢?先贤们用了平方, 乘法来快速增加信息容量. 八卦只有八个, 八卦相错, 就有八八六十四个.

这就是八卦相错, 然后万物生焉的意思. 所以, 我们看斗数, 只有十二个宫, 但是宫位相错, 就可以得到更多数目的宫位重合.

比如, 结婚, 离婚, 恋爱, 感情方面的东西, 统统归于夫妻宫管.

生子, 生女, 流产, 剖腹产, 顺产, 难产, 想生孩子, 没有孩子, 儿子, 女儿, 性能力等等大事小事, 大人小人, 只要是算生儿育女这一块的, 都归子女宫管.

但是, 要从子女宫, 来找出具体的一个信息, 如, 一个女人, 今年剖腹产, 生下一个孩子这样一个事. 首先, 我们在取哪个宫位来论断这个事情?当然先看流年的子女宫. 但是, 年年都有子女宫, 具体要如何论断确定更精确的人事对待意象?我们可以想, 生孩子是从身体里生出来的, 所以, 我们至少要寻找疾厄宫与子女宫重合的这样一个象, 表示和子女, 身体都有关系的一个事情.

一个女人, 今年剖腹产, 生下一个孩子. 我们现在找到了宫位. 但是要描述这样一个事情, 明显还是不够的.

所以, 在宫位重叠的基础上, 我们寻找到了准确的人事对待意象, 之后, 我们要看, 这个事情, 有没有发动, 如何确定?这就是四化寻契机. 四化是斗数里最大的动气. 生孩子是个动的事情, 当然要从动星入手. 然后, 是怎么生, 顺不顺利, 等等, 就要从星情上来讲.

宫位, 四化, 星情, 各司其职. 清晰的把这样一件事情, 讲清楚了.

这个本质上, 还是八卦相错, 然后万物生焉. 是性别, 宫位, 四化, 星情这些信息全部相错的时候, 重合的时候, 这件事情就发生了. 所以说, 斗数的本质是易学, 易学的本质, 是信息归类, 信息重合来管理, 检索出天下万事的一门学科.

一切推理, 都是有源有据, 易学对事情的模拟, 清晰明了, 内容丰富, 立体直观.

但流传的斗数, 别的不说, 首先宫位上就有残缺, 是不可能精确的看清命运的. 只能是依靠一些经验, 作一些可能正确的推断或虽然正确却无法全面的推断.

事实上, 世上的信息过于复杂, 仅凭命盘, 是不可能事事皆知的. 有的人找人算命, 盘都还没定, 问能断准我以前伐, 若断不准, 大呼上当. 实在是受一些错误的八字命理学说荼毒太深.

就按信息检索上来讲, 仅凭一个出生时辰, 是无法确定一个人的命运的. 这很容易理解.

易学是象学, 象学就是, 怎么看怎么象, 不知道就只知道象. 当然, 我们可以通过技术, 使这个象更加精确, 作出更可靠的推理. 但不可能事事尽知.

我们学易, 目的也不是什么都算的出来, 而是了解这个世界八卦相错, 因缘聚汇的规律, 从而趋吉避凶. 在凶的卦象和卦象还没相错的时候, 将其化解, 在吉的卦象和卦象没重合的时候, 想办法让它重合, 从而催吉.

我们不可能事事皆知, 但我们可以做到知其然, 知其所以然. 知道会这样, 知道为什么这样, 可以改变的我们努力, 不可改变的我们也能接受, 从而走出迷信的阴影, 迎接更美好的人生.

紫微斗数, 基础无非宫星化, 运用只在与现实相应. 不以宫星化空谈人生, 须与生活丝丝入扣, 方可解的天衣无缝.

雪天泄诀已多矣.

说疾与财同可断生病, 因现实中看病要花钱. 说官与迁同断换工作, 何须再多解释. 断父与宅同可断买房, 盖父宫主文书凭证, 宅宫和文书相关, 多主买卖房产.

其义昭然, 并无私毫玄秘之处. 全盘运用, 皆不离此, 就事说事, 实事求是.

又若遇不准时, 只因现实情况千变万化, 断盘并无死诀, 道理明白, 就在活用.

如若, 一日, 雪天于观星殿中讲购车断诀, 说见迁宫魁钺者可断买车. 因魁钺者, 贵人也. 出门能依靠的, 可解为车之象. 于是有同学反馈, 确于09年迁宫见钺, 购置一车.

又有一同学说, 财和迁同也会买车, 贴盘, 财迁同, 坐巨, 禄, 文, 姚, 喜. 于是众同学断此车外形, 为暗色调, 双开门的车. 雪天说, 这车是豪车, 这车买了开得很少, 是用来看的. 该同学反馈, 所购车为奥迪tt,银灰色, 买来一两年, 开不到3千公里, 放在那里养蚊子.

为何可如此断?

不见魁钺, 见桃花, 所以断这车不是用来出行的, 是用来好看的. 信息相应时, 只管依象而断, 绝无不准之理.

斗数之理, 至简如此.

雪天当时以玄空飞星家七星打劫借喻, 七星打劫一法历来被风水诸家视若珍宝, 谓得之, 朝是凡夫暮是仙!诀法曰: “北斗七星去打劫, 离宫要相合”. 离宫, 意为离开此宫要相合 (这个风水师传秘本中的解法, 虽是借之用在斗数上说事, 公诸于书不知师父会不会骂我, 忐忑~), 断盘, 要离开命盘, 在现实中寻找相合之处方是真. 只于盘中以空论空, 天花乱坠不过是胡说八道.

明此一理, 看天下诸家流派, 高深莫测, 实际上一无所知, 视之只若梦话泡影.

雪天说, 若我们可算是一流派, 则只认此一理, 只认合与不合, 其余皆可放下. 合与不合, 界诸法皆聚散无常, 聚则有形有样, 散则空空如也. 不认此理, 往哪求皆如水中捞月.

至此, 真意已讲得明明白白, 还要如何再辩.

说来至简之理, 雪天苦口婆心, 反复重复, 只恨文字意杂, 不能直通我心, 直达我意.

恍如以指见月, 若不心诚求与雪天心意相通, 只顾鬼鬼祟祟, 一意孤行, 只怕离真道愈去愈远. 故雪天把求学要旨, 尊师重道放在第一位.

尊师重道, 尊师是其一, 更要有超越老师的志气. 时代会变, 人会变, 物会变, 尊师是心里的心诚, 并不是死板守师所传一切, 只有这样, 才可以接过老师的火把, 一代代的传下去, 一片片的漫延开.

这两天, 有很多朋友问我, 如果宫位里没有十四主星时, 即是空宫的时候, 该怎么看.

空宫, 本身是一种信息. 表示无事, 空洞, 没有.

比如说, 夫妻宫空宫, 表示什么意思呢?

夫妻宫表示一个人对配偶的要求, 对待感情的心态. 夫妻宫空宫的话, 一般是较随缘, 不会特别挑剔, 婚姻生活中, 也没有一定要怎么样, 相处也比较容易. 也可以直接解释为, 婚姻生活比较相安无事. 不是没有配偶的意思.

身宫空宫, 也是一种比较有意思的现象. 身宫空, 表示一个人处事的方式, 基本上就是不作为. 往往表示比较闲适. 也有顺着一些节奏走, 不主动改变. 未必是不想改变, 但是没有足够的行动力.

有学习过一些斗数基础的同学, 听说过借星安宫一说, 认为只要是空宫, 就要借对宫的星来看. 这种思路是错误的. 有时也可以借对宫的星来分析, 但并不是等于坐对宫的星.

空宫本身就是一种信息.

空宫里有坐小星星, 在空宫里, 这些小星星的含义, 也起着更加绝对的作用.

就好像是空白的画布, 只有一种颜色. 颜色虽浅, 但容易分辨.

就好像空无一人的教室, 只有一个人在微声细语. 声音虽轻, 却很清晰.

如福宫空宫, 只坐天福星. 基本上就是心态非常平和的感觉.

接下来, 雪天精简的讲解一下小星星.

禄存: 禄. 钱财. 粮食. 多, 丰满. 与化禄的区别在于禄存没有转化的含义, 且多了有存积的意思.

天马: 驿马, 奔走, 变动, 交通, 车子.

岁驿: 意思同天马, 但更懒得动一些. 天马是以月支来排, 岁驿以年支来排, 都是以亥卯未在巳, 申子辰在寅, 巳酉丑在亥, 寅午戌在申的规则来排定的. 月比年本身有更强的变动含义, 因岁驿的变动信息, 较天马而言要更弱.

解神: 解. 解厄, 解开, 消灾, 分手, 离婚. 解神只是解开, 判断吉凶, 要看具体解开的是什么东西.

天巫: 巫. 神秘, 术数, 宗教, 高科技.

天月: 延绵. 不断. 小病.

阴煞: 阴. 阴暗, 欺骗, 隐藏, 隐疾.

天刑: 刑. 开刀, 官司, 纠纷, 伤害, 受伤, 法律, 规则, 约束. 有不少同学问, 为什么天刑归为权力星, 是因为约束, 法律就意味着权力.

三台, 八座: 抬. 抬轿子, 营销, 广告, 车子, 辅助, 支持, 台子, 座椅.

恩光: 贵人, 恩赐, 发光.

天贵: 贵重, 贵人, 价格高.

天哭: 哭泣, 眼泪, 婴儿.

天虚: 虚弱, 害怕, 冷.

龙池: 水池, 酒店, 华丽的房子.

凤阁: 华丽的房子, 鸟笼.

台辅: 辅助, 台子.

封诰: 名誉, 婚姻, 名声.

天官: 舒适, 懒散, 官位,

天福: 安逸, 享受, 福气.

天厨: 厨艺, 混合, 染料, 厨房.

天姚: 桃花星. 肉欲, 厕所. 用情重.

红鸾: 正桃花星. 喜事, 红色, 血, 鸟.

天喜: 桃花星. 喜事.

咸池: 桃花星. 用情多.

沐浴: 桃花星. 洗澡. 浇水.

孤辰: 孤独.

寡宿: 孤单, 房子, 单人房.

蜚廉: 闲言, 小虫子.

破碎: 失意, 细碎

天才: 才能. 费心, 用脑多.

天寿: 寿命长. 时间长. 费时.

丧门: 丧事.

贯索: 绳子. 官非, 捆绑.

亡神: 死亡. 鬼.

吊客: 吊唁. 吊销. 孝服.

将军: 威武, 权力. 武职人员.

将星: 权力. 威武.

奏书: 书本. 文书. 凶徒. 喜庆.

白虎: 受伤. 刑事. 口舌.

指背: 口舌是非. 说人坏话. 按摩推拿.

华盖: 术数星. 文采. 盖子. 屋顶. 加油站.

另外还有一部份长生十二神, 博士十二神, 岁前十二神的诸星. 大多按字面意思理解就可以了. 希望更全面的了解的, 可以参看一些紫微斗数相关的书籍.

需要注意的是丧门, 贯索, 亡神, 吊客等, 与死亡有关.

白虎, 与刑伤, 官非有关.

长生十二神基本上是指一种运势的精神状态. 死, 墓, 绝等星不可怕.

星星并不只是决定吉凶. 你可以将星星理解为单词. 如指背, 有明显的不吉色彩. 但也经常与中医, 推拿有关系.

正是如此, 我们推断命盘, 可以读出很多丰富的信息.

学习斗数到这一步, 基本, 了解了宫位和星星的意思. 大概已经可以有一些印象. 进一步的推断, 则需要进一步精确和深入的理解宫位. 明白不同的单词, 在不同的宫位里的含义.

如紫微星, 入官如何, 入财如何, 入子女如何, 入交友宫如何, 入迁移宫如何等等.

准确的理解了紫微本身的含义, 自然也很容易明白, 入各宫代表了什么.

在这里, 雪天要强调一个非常重要的思维方式. 一切都要以现实为基准, 如实的去理解.

有些概念, 用文字根本无法表达清楚的. 需要我们拿了命盘去和现实对比, 多比几次, 就明白了.

很多知识, 从古代的秘本, 到今人“大师”瞎扯蛋的各种斗数书, 都没有讲过. 这也无妨, 现实是最好的老师.

只需要去看, 去总结, 去体会. 这样你们看到命盘, 就是鲜活的生活本身.

现实生活这个老师, 只有一项纪律, 就是不要欺骗自己.

对于斗数新人们来讲, 遵守这项纪律是很简单的. 遗憾的是, 对于误入岐途的高手大师们来讲, 已经放弃治疗了.

下面雪天再简单讲一些星宫组合的例子, 希望能让大家更理解思路.

紫微星入官, 为管事.

紫微星入财帛宫, 管钱. 古书上讲, 容易为财赋之官.

紫微星入子女, 子女出众.

紫微星入交友, 朋友多事业好, 朋友喜欢托付你做事情.

紫微星入迁移宫, 人生际遇好, 出外有人帮助.

寡宿星入命宫, 性格孤僻, 喜独处.

寡宿星入交友宫, 朋友较少. 沟通不多.

寡宿星入事业宫. 独掌权. 独自一个办公室. 容易在环境里落单等都有可能. 具体要配合参看取义.

寡宿星入田宅宫, 配偶容易外出或自己容易外出. 家里有房产.

天才在命宫, 聪明.

天才在身宫, 工作很费心, 环境复杂需要用心应付.

天才在事业宫, 工作才能好.

大家拿出自己的命盘, 和身边的人的命盘. 一颗星一颗星去对比.

尝试着自己去理解, 对于自己的理解, 不用急着下死的结论, 因为不同阶段, 理解会不断的加深. 不要固步自封, 也不要自欺欺人.

学斗数, 最好的老师, 就是生活本身. 不断的去比较, 你很快就可以收获神奇.

有什么思路或疑惑, 可以到论坛里和大家讨论. 论坛地址: bbs.18zw.com

还有很多东西想要告诉大家. 不过今天只能写到这了.

星曜组合在历来都是被视为不传之秘. 只要学会这个, 一看盘张口就能断, 出什么事了. 基本上一口一个准.

想到这里, 雪天不禁要先讲点别的.

先说一下大运和流年的排法, 及简单的运算规则吧.

看到宫位里面, 都有如5-14, 36-45等这样的数字. 这些数字表示是几岁到几岁. 指十年的大限, 或称之大运. 指运程按十年划分为一个阶段.

流年太岁, 规则很简单, 今年午年, 流年太岁就是在午宫.

推断大运, 需要以大运所在的宫位, 重新按命宫, 兄弟, 夫妻, 子女, 财帛, 疾厄, 迁移, 交友, 事业, 田宅, 福德, 父母宫的固定顺序, 逆时针排定十二宫.

流年, 也需要以流年太岁所在宫位立命宫, 重排十二宫.

这就是古诀里讲的, 数定乎三十六位.

原局十二宫管一生, 大运十二宫管十年, 流年十二宫管当年.

同时大运需要以大运的宫干, 排出大运的四化.

流年以当年太岁的天干, 排出流年四化. 如今年甲午, 以甲排出流年四化.

四化的排法口诀为:

甲廉破武阳, 乙机梁紫阴.

丙同机昌廉, 丁阴同机巨.

戊贪阴右机, 己武贪梁曲.

庚阳武府同, 辛巨阳曲昌.

壬梁紫左武, 癸破巨阴贪.

用法举例: 甲廉破武阳, 指甲天干的四化为, 廉贞化禄, 破军化权, 武曲化科, 太阳化忌.

推断大运流年, 可以先简单的看大运十二宫里的星, 来推断大运的运程吉凶.

比方说, 大运的财帛宫坐禄, 或化禄且没有煞忌的时候, 即可表示这个大运的财运较好.

大运的命宫走紫微星, 这十年相对会比较自信, 有上进心, 同时也带来压力.

流年的疾厄宫, 坐火星, 化忌. 表示这年容易身体不好, 焦躁, 上火.

原局, 大运, 流年各有十二宫. 排定流年盘的时候, 就会出现这种情况. 流年的迁移宫, 可能同时是大运的事业宫, 和原局的父母宫.

这种情况, 我们称之为宫位重叠.

宫位重叠很简单. 但于没有任何人知道可以这样看的时候, 要弄清楚这个, 真的是一件非常痛苦的事情.

雪天弄明白后, 欣喜的公开, 和斗数同好们分享, 但立即被斗数界的各色大师及各武林门派传人们抄袭, 辱骂, 造谣, 污蔑.

本来不想和大家提这些, 只是, 我希望大家能明白, 在这么一个不清净的大环境下, 这些非常干净, 简单的东西, 是来之不易的.

宫位重叠的运用, 可以归纳出一些公式, 直接套用, 就有非常高的准确率. 这些公式雪天在08年左右公开过.

讲几个例子, 大家就明白了.

父+官+化禄=升职.

指当父母, 事业宫重合时, 不论是原局, 大运或是流年的父母或事业, 有化禄坐时, 不论是原局, 大运, 流年的化禄. 只有有这个情况出现, 基本上都可以推断为升职.

父+宅+化禄=买房.

指父母宫和田宅宫重合时, 同时化禄. 指购买房产. 因父母宫有文书, 证书的含义. 田宅宫指房子, 化禄指动气, 和钱财. 房子, 证书及钱财的变动, 化禄本身又有吉利的意思, 这种年份买房的概念是非常高的.

父+迁+太阴+化禄=出国.

父+迁是迁移的文书, 即签证. 太阴是海, 禄是动气. 所以这个公式可以断出国. 如果是流年迁移, 重合大运或原局的父母宫, 则更为准确. 因流年迁移, 有更加明确的, 当年外出的信息.

官+迁+禄=工作变动.

事业+变动=工作变动, 没什么好解释的吧?

官+迁+文昌+忌=辞职.

文昌和忌在事业宫时, 是工作有关的文书, 而又同时和事业变动有关, 这个文书往往指辞呈.

父母宫+夫妻宫+化禄=结婚

夫妻宫的证书信息, 吉祥的. 在合适的年份, 可以推断为结婚信息. 也可配合红鸾天喜等喜庆星参看.

宫位重叠是一种取象, 读象的思维.

重叠, 本身即是易的思维模型. 易, 即是日, 叠在月上面. 象征着不同事物的方以类聚, 因缘合和.

把斗数当成一门语言的话, 你会发现, 这些公式, 只是把单词简单的翻译, 直读出来而已.

多实践的话, 你马上能明白这些断法的精妙之处.

如果只是希望学一点斗数, 能学会这三篇, 基本上已经可以准确的推断一个人的格局高低, 判断流年发生了什么事情.

如果希望进一步深造, 深入的了解, 更加准确, 更加精微, 更加奥妙的去看命盘. 那么很好.

我们下一篇, 讲解更加精妙的心法. 更多直接套上命盘就能使用的公式秘诀. 相信聪明的你们, 能举一反三, 登堂入室.

有必要先讲一下学斗数, 学易的误区.

作为中国人, 应该懂点易, 懂点紫微斗数. 但是如果步入误区, 那情愿别学.

雪天说, 不要自欺欺人. 什么叫自欺欺人?为什么会有人自欺欺人?

最大的误区就是, 为理论而理论, 得不出结论.

庞大, 繁杂的体系架构, 却得不出一个具体结论. 学习者之间的讨论, 永远限定于理论的讨论中.

比如说, 紫微算不算孤君, 什么时候算孤君. 我算什么格局, 有没有破格. 但并不知道, 是孤君如何, 不是孤君又如何. 成格如何不成格又如何. 这些不清楚.

一味的争执没有意义的纯理论问题. 忘了理论是为了实践服务的.

不去实践, 就无法印证对错. 不印证对错, 就可以在骄横, 我执的驱动下, 无限的自我膨胀.

可以毕一生精力, 甚至世世代代, 把理论发展的非常复杂, 看似深奥但亳无意义.

对于发展这些虚无的理论, 很多学易者, 还经常会有自己莫名其妙的独创, 宝贝的不得了, 秘不示人, 与人交流, 以玄乎为主, 陶醉于高人一等的幻觉之中, 放弃了治疗.

说实话, 这是易学界的普遍现状. 并不只是紫微斗数界有这个情况. 也不是现在才有这个情况, 从古代就有.

一整个圈子的药不能停.

这就是自欺欺人了. 很可怕.

还有的误区, 可以知道模糊的吉凶, 但不知道是哪方面吉凶, 也不知道到底事情会有多严重.

这样可以验证, 而且永远是对的.

比如说, 断这年流年吉. 结果这年这人升职, 但是离婚. 该算吉算凶?

紫微斗数, 信息很多. 信息多就意味着, 事后很容易自圆其说.

如果没有一个明确的推算方法, 这个套不上, 就用那个来套, 这也是不行的.

也有的方法, 利用的信息很少, 推算的结论主要靠发挥灵感, 这样也是错误的.

斗数, 是数. 是可以计算的.

雪天学斗数, 学风水, 都从各种陷入误区很深的派别学起, 走了很多错路, 吃了很多苦头.

后来慢慢接触到真东西时, 才明白什么叫大道至简.

真理, 就在最开始的地方. 就在你起步的时候. 不要远走, 只需要停下来, 将基础的东西深入. 吸收.

诚实的与现实对比, 原来不难.

紫微斗数不应该有争议.

不需要什么理论. 斗数命盘是一张命理报告. 读出来就可以, 而且结论非常的详细, 准确, 还有什么好争议的地方呢.

我们只需要更加精确的理解, 基础的各宫, 各星的含义.

明白一个宫里, 坐什么星是好的, 就能比较出命局的哪方面是好的, 哪方面是坏的. 知道财, 官, 宅等的好坏, 有多好, 有多坏, 也就知道一个人的财富事业家庭等如何.

大富大贵或大灾大难的命格, 都会非常鲜明. 用正确的办法去看, 一看就非常明显.

而没有明显特征的命盘, 是占绝大多数的.

还有一个误区, 就是整天希望从命盘中找出点特殊事件, 找出点大富大贵来. 这不是好的学习态度.

命理不是为特殊事件服务的, 能从命盘里, 推断出普通的生活来, 才有实际的意义.

小老百姓, 也有很多重要的事情想要弄清楚的.

有些特殊的星曜组合在一起, 就会发生相应的事情.

这些组合, 历来被视为至高铁口秘诀.

不说废话, 披露一部份.

擎羊天刑: 擎羊化气为刑, 擎羊天刑同宫, 必主刑伤之事. 入各宫皆主伤害. 再遇煞忌同宫, 命主一生多灾多难, 九死一生. 流年化忌入, 及流年命宫坐, 流年疾厄宫坐, 都主灾病.

擎羊红鸾: 刀子与血. 主血光之灾. 羊刑鸾同宫, 必主血光.

陀罗化忌: 陀罗化气为忌, 陀忌同宫, 主纠缠不清之事, 非常费心之事. 相当于双忌.

贪狼文昌: 贪昌颠倒, 主颠覆, 大的动荡. 贪狼为老师, 文昌为文化, 亦可取象为老师.

武曲寡宿: 武曲化气为寡宿, 与寡宿同宫, 主孤单. 不喜入命, 身, 夫妻宫, 主婚姻波折, 聚少离多.

天哭天虚: 哭虚同宫, 主该宫有少, 害怕, 空虚, 悲伤之事. 如财宫哭虚, 主钱财破损大, 财运不好.

天机哭虚: 方向感不好. 骑乘技能天赋不足.

巨门阴煞: 巨门化气为暗. 巨门阴煞同宫, 主欺骗, 损失. 如巨门阴煞入财, 主钱财被暗去. 入交友, 被人骗.

众煞同宫: 常见的如火羊空, 羊刑火忌, 铃陀忌等. 三颗甚至更多煞星, 及天刑, 阴煞等不吉色彩明显的星同宫. 不仅主该宫多事, 亦主一生多灾.

凤阁天贵: 贵重华丽的房子. 入宅宫主富.

天贵天马+龙池 (凤阁) : 豪车.

龙池凤阁官府: 很多大房子. 入宅宫大富. 与禄同宫, 入宅宫富甲一方.

天梁天刑: 法律有关.

铃昌陀武: 四星同宫主该宫重大挫折. 同时有外伤, 落水的应验.

太阳咸池 (龙池) : 落水之灾. 居午宫更严重.

阴煞亡神: 闹鬼.

天巫阴煞: 灵异, 灵感强.

孤辰亡神贯索: 孤魂索债. 与吉同宫减吉, 加煞忌严重时, 主索命.

铃贪禄, 火贪禄: 主暴富. 入财宫必富.

铃贪, 火贪: 主突发事件.

紫微权天官: 主权威. 入官, 疾宫, 当大官.

天同天魁: 非常懒. 非常舒适.

天同天福天魁: 更舒适, 懒散, 依赖.

太阳 (陷) 天魁 (钺) 忌: 主精神灰暗. 入福德宫或大运流年福宫, 主抑郁症.

煞星+科: 容易出名.

太阳哭虚: 容易出名.

廉贞陀罗: 肿瘤.

火星 (铃星) 太阴: 主突发, 剧烈之事. 与禄同宫, 亦主暴发.

空劫: 少有之事. 偏门. 突发意外之事.

巨门空劫: 与宗教术数缘深.

天机空劫: 宗教术数缘深.

天梁天姚: 医药.

解神天马: 分离分散. 入疾宫气虚. 入夫妻宫聚少离多. 入大运流年夫妻宫时, 容易分散. 加煞忌分手离婚.

雪天先去接客. 有空继续.

如果说星曜组合是不传之秘. 那么, 还有更秘密的诀窍. 秘密到甚至, 根本不会走漏风声, 让你知道世上还有这样的宝贝.

希望, 紫微斗数能普及, 发扬光大.

紫微斗数的现状让人痛心, 专业人士胡说八道, 门派传承胡搅蛮缠, 业余人士胡乱炒作. 乌烟瘴气, 就像雾霭一样, 看不见晴朗的天空.

不说中国人就转发这样的玩笑话.

雪天希望更多的人能看到这些文章, 让更多的人接触和了解到清澈又简单的易学.

需要讲一下. 雪天说的紫微斗数技术和体系, 与坊间流传的各种斗数流派, 都是不一样的.

这边是雪天所总结出的, 名为观星殿的紫微斗数体系.

观星殿的体系, 虽然是雪天所创造, 但并非是标新立异之物, 仅仅是去除了胡编乱造的理论, 还原了斗数的原本面目而已.

有些同学和我说, 你写的哪一篇, 感觉和市面上流传的东西一样, 没啥好看的. 我语重心长的说, 当你看出微妙的差别时, 就真正看懂了.

以雪天的性格, 并不喜欢拈花一笑, 你自己去悟.

我还是挑明了说吧, 差别到底在哪.

观星殿并无特别的技巧, 但在宫星的理解上, 力求入木三分.

当你可以深刻的理解, 又能以极精简的表述时, 星才可以称之为单词.

你看盘, 可以直接将宫星像读书一样, 流畅的读出来时, 一切技巧都是浮云. 你只是在读一篇命理报告而已.

我们也有很多外面没有的东西. 如身宫的用法, 宫位重叠的技巧, 卦位的运用等等. 其实也只是基础知识深入理解, 灵活运用而已.

观星殿最特别的地方.

是雪天一直没有着重公开讲过的东西. 是观星殿的核心技巧, 从来没打算公开讲, 所以还没有命名.

我有的学生称之为立体断盘. 我想也可以叫多维互涉. 也类似于坊间所说的打破十二宫的技巧.

雪天之所以没有公开讲过, 并不是藏私之心.

经常有人劝我说, 你要留一手啊. 东西一分钱不要讲出去, 人家偷了, 又回头来骂你. 甚至劝我说, 你不要收徒弟了, 教那么多人做什么. 收那点钱能有什么用, 看个风水就回来了啊.

你靠这个, 自己能有碗饭吃, 没人能抢, 还不好吗?

我也不是什么很大气, 伟大的人. 如果说我只有一个宝贝, 我肯定是舍不得拿出来分享的.

我讲了一些秘诀, 很多人看得乐不可支, 有的人拿了就跑, 无影无踪. 有的人边跑边立下防线, 生怕我会抢回来似的.

我只能哭笑不得的喊, 别跑啊, 还有很多呢. 我这放不下了, 你多拿点走啊.

我只是觉得, 知识和财一样, 流动起来才有意义. 不花出去的钱都没有价值, 不分享出来的知识, 也是一文不值.

跑题了.

这个核心技巧, 雪天之所以没有公开讲过, 并不是藏私之心. 只是没来得及讲而已. 讲身宫, 讲宫位重叠这些很简单的东西, 已经弄得满天风雨了.

还有就是这些核心的东西, 讲起来有些复杂, 单独讲的话, 应该也要一整个系列才讲得明白.

是中国人就讲究个实用, 这个《中国人都应该会点紫微斗数》是实用系列, 讲体系架构大家也不爱看, 这篇主要介绍其中一些拿了就能用的技巧.

斗数无非是斗, 和数, 即宫, 和星. 星上力求对星情的理解准确, 精炼. 宫上所揣摩的, 除了宫位的含义, 宫位的重叠外, 还有宫位的关系.

宫位的关系, 如果大家看过一些市面上的斗数书籍的话, 大概知道三方四正, 以及飞星四化的概念. 讲的是不同的宫位之间的相互联系.

但有些即不是三方四正, 又没有四化连接的宫位, 也会有非常紧密的联系.

雪天在给观星殿的同学们讲课时, 是这样说的. 逻辑上有联系, 宫位间就有联系.

比如说, 你推断命盘, 命身太岁都要放在一起看. 是因为这些宫位, 都关系着命格本身.

你推断事业, 你命身太岁也都可以看, 事业宫也可以看, 财宫也可以看, 事业宫暗合也可以看. 化禄也可以看. 没必要有什么宫位间的联系, 只需要这些宫位, 都有你要的信息就可以.

道理就是这么简单. 运用起来的话, 就繁复茂盛了. 讲不完, 我们挑点东西说.

比如说这个月, 是天机忌. 流年是太阳忌. 我们可以不管天机和太阳都各自在哪个宫位. 直接可以推断这个月容易发生的不利的事情.

如天机是车, 太阳是光, 取象的话, 可以取, 机日, 是车灯的象. 也可以取, 天机是轴, 仪器, 太阳是视力. 取眼镜, 望远镜, 显微镜的象.

天机是思维, 太阳是头部. 也可以讲思虑过多, 头痛, 脑子不好使等.

因为都是不利的信息. 就可以放在一起讲.

这个思路, 大家可以细细体会一下. 也是方以类聚.

同理, 原局疾厄宫, 大运疾厄宫, 流年疾厄宫. 三者也可以一起看, 看这一年的身体状况.

这个道理大家明白了, 再复杂点的运用, 加上飞星四化. 就会更有意思.

有的事情, 也可以通过原局的四化格局, 直接去套, 哪一年会发生相应的事情.

这个盘是论坛里, 一个同学发出来让大家练习的, 题目是断94年发生何事. 原帖大家可以自己去论坛看.

雪天用一门新学的秘传术数也去推断, 断的事情勉强沾边. 回头用斗数来看, 还是斗数讲的比较清楚.

我们今天主要讲宫位关系的运用, 用这个盘来说.

原局的田宅, 太阴自化忌.

大运落夫妻宫, 庚干, 化忌落大运疾厄宫, 冲父母宫. 冲起羊刑火空的煞气. 这里有打斗的象.

流年甲干, 落太阳星坐疾, 冲原父母宫. 太阳是父星.

这里我们看, 田宅太阴, 家里女人. 和大运坐夫妻宫的意象, 是相符合的.

原局父母, 大运父母宫都被冲. 流年父母宫, 正是在田宅太阴自化忌的位置.

家里女人, 对父亲不利的象, 呼之欲出.

展开讲的话, 还有很多技术细节, 先不多说, 以免影响重点, 跑题太远.

大家主要注意一下, 宫位关系, 灵活取象的运用.

我被喊去超市买料酒了, 先说到这.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bàn về bí quyết then chốt trong Tử vi

Bản dịch:

Tác giả: Ninh tuyết thiên

Từ cung vị nói lên, khán dịch học bản chất đẩu số dĩ cung vị phán đoán nhân sự, Tứ Hóa tầm cơ hội, Tinh tình luận cát hung. Truyền lưu đẩu số môn phái đủ loại, đạo lý lớn một đống một đống, đẩu số trụ cột nhất cung vị vận dụng, lại không có thể nói thanh.

Giống nhau mà nói, cung vị đại biểu cho mười hai loại nhân sự, tịnh diễn sinh ra nhân sinh vạn sự. Ở đây vận dụng dịch học một bản chất công lý: Vạn vật loại giống. Có tương tự, quy về một loại cùng khán. Vì sao bát quái năng lực bao quát Vạn Tượng, cũng là bởi vì như vậy một loại phân loại pháp.

Ở chỗ này chúng ta có thể tới suy đoán dịch học khởi nguyên, vạn vật loại giống, rất giống một loại kiểm tra học, tin tức quản lý học. Không lâu, có một học nghiên học kiểm tra cùng học thêm vào xem sao điện, thuyết nghĩ đẩu số và kiểm tra học rất giống, nhưng là lại có thể quản lý nhiều như vậy tin tức, cảm thấy rất rất giỏi. Đúng vậy, dịch học, đúng là một loại tin tức quản lý học. Trung Hoa Trung Quốc cổ đại, cũng không biết rốt cuộc là Đa Cổ thời gian, người Trung Quốc hiểu, thế giới này nhưng thật ra là một khổng lồ tin tức thể, đồng thời để không để nhiều như vậy tin tức đâu vào đấy, thế giới này bản thân tồn tại phi thường cao minh tin tức quản lý hệ thống, Trung Hoa Trung Quốc cổ nhân nắm giữ loại này quản lý hệ thống, tịnh nghĩ một vô cùng đơn giản rõ ràng, rõ ràng, dễ dàng tin tức phương pháp quản lý. Vì vậy mệnh danh là < dễ >. Loại này ý nghĩ của, còn hơn phương tây khoa học, hoàn dừng lại đang nghiên cứu thế giới này mặt ngoài vật chất bắt đầu, trước phải tiến hơn.

Chúng ta có lý do cho rằng, ở dịch học lý, đối đãi tất cả sự vật, đều khán thành một loại tin tức. Chúng ta sở vật nhìn, sờ được đông tây, chuyện đã xảy ra, ở dịch học lý, cũng chỉ là khán thành một loại tin tức thể hiện. Đều là từ bịa đặt, bát quái tướng thác, sau đó vạn vật sinh yên. Là cho nên, một phân thành hai, nhị chia làm tứ, bốn phần là bát, chữ bát phân là mười sáu, mười sáu chia làm ba mươi hai, ba mươi hai chia làm sáu mươi bốn. Đây là bát bát sáu mươi bốn quẻ lý do.

Các tiên hiền minh bạch, hết thảy đều có thể đi qua vạn vật loại giống quy về trong bát quái, thậm chí có thể chích quy về âm dương lưỡng loại. Thế nhưng, như vậy phân, còn là thái lớn. Làm sao tăng càng nhiều hơn quái tượng, để diễn tả thế giới này ni? Các tiên hiền dùng bình phương, phép nhân lai rất nhanh tăng tin tức dung lượng. Bát quái chỉ có tám, bát quái tướng thác, thì có bát bát sáu mươi bốn một.

Đây là bát quái tướng thác, sau đó vạn vật sinh yên ý tứ. Sở dĩ, chúng ta khán đẩu số, chỉ có mười hai cái cung, thế nhưng cung vị tướng thác, có thể xong càng nhiều con số cung vị trùng hợp.

Tỷ như, kết hôn, ly hôn, luyến ái, tình cảm phương diện đông tây, hết thảy quy về cung phu thê quản.

Sống chết, sinh nữ, sanh non, sanh mổ (c-section), thuận sinh, khó sinh, tưởng sanh con, không có hài tử, nhi tử, nữ nhi, tính năng lực chờ một chút chuyện lớn chuyện nhỏ, đại nhân tiểu nhân, chỉ cần là đoán sanh con dưỡng cái giá một khối, tất cả thuộc về cung tử nữ quản.

Thế nhưng, yếu từ cung tử nữ, tìm đến ra cụ thể một cái tin tức, như, một nữ nhân, năm nay sanh mổ (c-section), sinh kế tiếp hài tử như vậy một chuyện. Đầu tiên, chúng ta ở thủ người nào cung vị lai phán đoán suy luận chuyện này? Đương nhiên tiên khán lưu niên cung tử nữ. Thế nhưng, hàng năm đều có cung tử nữ, cụ thể phải như thế nào phán đoán suy luận xác định tinh ranh hơn xác thực người của sự đối đãi ý tưởng? Chúng ta có thể tưởng, sanh con là từ trong thân thể sanh ra, sở dĩ, chúng ta ít nhất phải tìm kiếm cung tật ách và cung tử nữ trọng hợp như vậy một giống, biểu thị và tử nữ, bản thân đều có quan hệ một chuyện.

Một nữ nhân, năm nay sanh mổ (c-section), sinh kế tiếp hài tử. Chúng ta bây giờ tìm được rồi cung vị. Thế nhưng yếu miêu tả như vậy một chuyện, rõ ràng còn chưa đủ.

Sở dĩ, ở cung vị trùng điệp trên cơ sở, chúng ta tìm được chính xác nhân sự đối đãi ý tưởng, lúc, chúng ta muốn xem, chuyện này, có hay không phát động, làm sao xác định? Giá chính là Tứ Hóa tầm cơ hội. Tứ Hóa là đẩu số lý lớn nhất động khí. Sanh con là một động chuyện tình, đương nhiên yếu chạy theo Tinh vào tay. Sau đó, là thế nào sinh, có thuận lợi hay không, chờ một chút, sẽ từ Tinh tình bắt đầu giảng.

Cung vị, Tứ Hóa, Tinh tình, các ty kỳ chức. Rõ ràng bả như vậy một việc, giảng rõ ràng.

Cái này thuộc về, còn là bát quái tướng thác, sau đó vạn vật sinh yên. Là tính, cung vị, Tứ Hóa, Tinh tình những tin tức này toàn bộ tướng sai thời gian, trọng hợp thời gian, chuyện này tựu xảy ra. Cho nên nói, đẩu số bản chất là dịch học, dịch học bản chất, là tin tức phân loại, tin tức trùng hợp tới quản lý, kiểm tra ra thiên hạ vạn sự một môn ngành học.

Tất cả suy lý, đều cũng có nguyên có cư, dịch học đối với chuyện bắt chước, rõ ràng sáng tỏ, nội dung phong phú, lập thể trực quan.

Nhưng truyền lưu đẩu số, không nói khác, đầu tiên trên cung vị thì có không trọn vẹn, là không có khả năng chính xác thấy rõ vận mạng. Chỉ có thể là dựa vào một ít kinh nghiệm, làm một ta khả năng chính xác suy đoán hoặc tuy rằng chính xác nhưng không cách nào toàn diện suy đoán.

Trên thực tế, trên đời tin tức vô cùng phức tạp, chỉ dựa vào mệnh bàn, là không có khả năng mọi chuyện đều biết. Có người tìm người thầy tướng số, bàn cũng còn một định, vấn năng lực phán đoán chuẩn ta trước đây phạt, nếu phán đoán không chính xác, hô to rút lui. Thật sự là thụ một ít sai lầm bát tự mệnh lý học thuyết độc hại quá sâu.

Tựu án tin tức kiểm tra bắt đầu giảng, chỉ dựa vào một ra sinh canh giờ, thì không cách nào xác định một người vận mạng. Giá rất dễ hiểu.

Dịch học là giống học, giống học hay, thấy thế nào thế nào giống, không biết tựu chỉ biết là giống. Đương nhiên, chúng ta có thể đi qua kỹ thuật, khiến cho cái này giống càng thêm chính xác, làm ra có thể tin hơn suy lý. Nhưng không có khả năng mọi chuyện biết rõ.

Chúng ta học dễ, mục đích cũng không phải cái gì đều coi là đi ra, mà là lý giải thế giới này bát quái tướng thác, nhân duyên tụ hối quy luật, do đó xu cát tị hung. Ở hung quái tượng và quái tượng còn không có tướng sai thời gian, tương kì hóa giải, ở cát quái tượng và quái tượng một trọng hợp thời gian, nghĩ biện pháp nhượng nó trùng hợp, do đó thôi cát.

Chúng ta không có khả năng mọi chuyện đều biết, nhưng chúng ta có thể làm được biết kỳ như vậy, biết chuyện gì xảy ra. Biết hội như vậy, biết vì sao như vậy, có thể thay đổi chúng ta nỗ lực, bất khả thay đổi chúng ta cũng có thể tiếp thu, do đó đi ra mê tín bóng ma, nghênh tiếp tốt đẹp hơn người của sinh.

Tử vi đẩu số, cơ sở đơn giản cung Tinh hóa, vận dụng chỉ ở và hiện thực tương ứng. Không dĩ cung Tinh hóa nói suông nhân sinh, cần phải và sinh hoạt nhịp nhàng ăn khớp, lại vừa mổ thiên y vô phùng.

Tuyết thiên tiết bí quyết đã đa vậy.

Thuyết tật và tài cùng có thể phán đoán sinh bệnh, nhân trong hiện thực xem bệnh lên giá tiền. Thuyết quan và thiên di cùng phán đoán đổi công tác, không cần tái giải thích thêm. Phán đoán phụ và trạch cùng có thể phán đoán mãi phòng, đắp phụ cung chủ công văn bằng chứng, trạch cung chữ Nhật thư tương quan, chủ nhiều buôn bán bất động sản.

Kỳ nghĩa rất rõ ràng, cũng không tư chút nào huyền bí chỗ. Toàn bộ vận dụng, giai không rời đến đây, nhận việc thuyết sự, thực sự cầu thị.

Lại như gặp không chính xác thì, chỉ vì tình huống hiện thật thiên biến vạn hóa, phán đoán bàn cũng không tử bí quyết, đạo lý minh bạch, ngay linh hoạt sử dụng.

Nếu như, một ngày, tuyết thiên vu xem sao trong điện giảng cấu xa phán đoán bí quyết, thuyết kiến thiên di cung khôi việt người có thể phán đoán mua xe. Nhân khôi việt người, quý nhân cũng. Xuất môn năng lực dựa vào, có thể mổ là xa của giống. Vì vậy có cùng học tặng lại, xác thực vu 09 năm thiên di cung kiến việt, mua một xe.

Lại có đang học thuyết, tài và thiên di cùng cũng sẽ mua xe, thiếp bàn, tài thiên di cùng, tọa cự, lộc, văn, diêu, ưa. Vì vậy chúng cùng học phán đoán đến đây ngoài xe hình, là ám sắc điệu, song mở cửa xa. Tuyết thiên thuyết, xe này là hào xa, xe này mua khai rất ít, chỉ dùng để đến xem. Cai cùng học tặng lại, sở cấu xa là Auditt, ngân hôi sắc, mua được một hai năm, khai không được 3 thiên km, phóng ở nơi nào nuôi muỗi.

Vì sao mà nếu đến đây phán đoán?

Không gặp khôi việt, kiến đào hoa, sở dĩ phán đoán xe này điều không phải dùng để xuất hành, chỉ dùng để lai đẹp mắt. Tin tức tương ứng thì, chỉ để ý dựa vào giống mà phán đoán, tuyệt đều chính xác của để ý.

Đẩu số của để ý, tới giản như vậy.

Tuyết thiên lúc đó dĩ huyền không phi Tinh gia thất tinh đánh cướp ví von, thất tinh đánh cướp nhất pháp từ trước bị gió thủy nhiều gia coi như trân bảo, vị có, triêu phàm là phu mộ là tiên! Bí quyết pháp viết: “Bắc đẩu thất tinh khứ đánh cướp, ly cung yếu tương hợp”. Ly cung, ý là ly khai đến đây cung yếu tương hợp (cái này thầy phong thủy truyện sách quý trung giải pháp, tuy là tá của sử dụng ở đẩu số thượng thuyết sự, công nhiều vu thư chẳng sư phụ có mắng ta hay không, thấp thỏm ~), phán đoán bàn, phải ly khai mệnh bàn, ở trong hiện thực tìm kiếm tương hợp chỗ mới là chính xác. Chích vu trong bàn dĩ nói suông khoảng không, ba hoa chích choè bất quá là nói bậy.

Minh đến đây một lý, nhìn bầu trời hạ nhiều gia lưu phái, bí hiểm, trên thực tế hoàn toàn không biết gì cả, thị của chích nhược mộng nói bọt nước.

Tuyết thiên thuyết, nếu ta môn có thể rốt cuộc nhất lưu phái, thì chích nhận thức đến đây một lý, chích nhận thức hợp và không hợp, còn lại đều có thể buông. Hợp và không hợp, giới nhiều pháp giai tụ tản thay đổi luôn, tụ thì hữu hình có dạng, tản thì rỗng tuếch. Không tiếp thu đến đây để ý, vãng na yêu cầu giai như mò trăng đáy nước.

Đến tận đây, chân ý đã nói được rõ ràng, hoàn phải như thế nào tái biện.

Nói đến tới giản của để ý, tuyết thiên tận tình khuyên bảo, nhiều lần tha cho, chỉ hận văn tự ý tạp, bất năng nối thẳng lòng ta, tốc hành ta ý.

Thoáng như dĩ chỉ kiến nguyệt, nếu không tâm thành yêu cầu và tuyết thiên tâm ý tương thông, chỉ lo lén lút, khư khư cố chấp, chỉ sợ ly chân đạo dũ khứ dũ xa. Cho nên tuyết thiên bả học ở trường ý chính, tôn sư trọng đạo đặt ở vị thứ nhất.

Tôn sư trọng đạo, tôn sư là thứ nhất, càng phải sẽ vượt qua lão sư chí khí. Thời đại hội thay đổi, nhân hội thay đổi, vật hội thay đổi, tôn sư là ngực lòng của thành, cũng không phải cứng nhắc thủ sư truyền lại tất cả, chỉ có như vậy, mới có thể tiếp nhận lão sư cây đuốc, từng đời một truyền xuống, nhất phiến phiến tràn ra khai.

Hai ngày này, có rất nhiều bằng hữu hỏi ta, nếu như cung vị lý không có mười bốn chủ tinh thì, tức là cung vô chính diệu thời gian, cai thấy thế nào.

Cung vô chính diệu, bản thân là một loại tin tức. Biểu thị vô sự, chỗ trống, không có.

Nói thí dụ như, cung phu thê cung vô chính diệu, biểu thị có ý tứ ni?

Cung phu thê biểu thị một người đối phối ngẫu yêu cầu, đối đãi tình cảm tâm tính. Cung phu thê cung vô chính diệu nói, giống nhau là so sánh tùy duyên, không sẽ đặc biệt xoi mói, cuộc sống hôn nhân trung, cũng không có nhất định muốn thế nào, ở chung cũng tương đối dễ dàng. Cũng có thể trực tiếp giải thích là, cuộc sống hôn nhân tương đối tường an vô sự. Không phải là không có phối ngẫu ý tứ.

Cung thân cung vô chính diệu, cũng là một loại tương đối có ý hiện tượng. Cung thân khoảng không, biểu thị một người xử sự phương thức, trên cơ bản hay không làm. Thường thường biểu thị tương đối thanh thản. Cũng có theo một ít tiết tấu đi, không chủ động cải biến. Chưa chắc là không muốn thay đổi, thế nhưng cũng không đủ hành động lực.

Có học qua một ít đẩu số trụ cột cùng học, nghe nói qua tá Tinh an cung vừa nói, cho rằng chỉ cần là cung vô chính diệu, sẽ tá đối cung Tinh đến xem. Loại này ý nghĩ của là sai lầm. Có lúc cũng có thể tá đối cung Tinh lai phân tích, nhưng cũng không phải bằng tọa đối cung Tinh.

Cung vô chính diệu bản thân tựu là một loại tin tức.

Cung vô chính diệu lý có tọa tiểu tinh tinh, ở trên không trong cung, những… này tiểu tinh tinh hàm nghĩa, cũng khởi trước càng thêm tuyệt đối tác dụng.

Giống như là chỗ trống vải vẽ tranh sơn dầu, chích có một loại nhan sắc. Nhan sắc mặc dù cạn, nhưng dễ nhận.

Thật giống như không có một bóng người phòng học, chỉ có một người ở vi thanh lời nói nhỏ nhẹ. Thanh âm tuy nhẹ, lại rất rõ ràng.

Như phúc cung cung vô chính diệu, chích tọa thiên phúc tinh. Trên cơ bản hay tâm tính phi thường bình hòa cảm giác.

Kế tiếp, tuyết thiên tinh giản giảng giải một chút tiểu tinh tinh.

Lộc tồn: Lộc. Tiền tài. Lương thực. Đa, đầy ắp. Và hóa lộc khác nhau ở chỗ lộc tồn không có chuyển hóa hàm nghĩa, mà lại sinh ra có tồn tích ý tứ.

Thiên mã: Dịch mã, bôn tẩu, biến động, thông nhau, xe.

Tuổi dịch: Ý tứ cùng thiên mã, nhưng canh lười động một ít. Thiên mã này đây nguyệt chi lai bài, tuổi dịch dĩ năm chi lai bài, đều là dĩ hợi mão vị ở tị, thân tử thìn ở dần, tị dậu xấu ở hợi, dần ngọ tuất ở thân quy tắc lai bài định. Nguyệt năm gần đây bản thân có mạnh hơn biến động hàm nghĩa, nhân tuổi dịch biến động tin tức, so sánh thiên mã mà nói yếu yếu hơn.

Giải thần: Mổ. Mổ ách, cởi ra, tiêu tai, biệt ly, ly hôn. Giải thần chỉ là cởi ra, phán đoán cát hung, muốn xem cụ thể cỡi ra là vật gì.

Thiên vu: Vu. Thần bí, thuật số, tôn giáo, công nghệ cao.

Thiên nguyệt: Kéo dài. Không ngừng. Bệnh nhẹ.

Âm sát: Âm. Âm u, lừa dối, ẩn dấu, bệnh không tiện nói ra.

Thiên hình: Hình. Khai đao, quan tòa, tranh cãi, thương tổn, thụ thương, pháp luật, quy tắc, ước thúc. Có không ít cùng học vấn, vì sao thiên hình về vì quyền lực Tinh, là bởi vì ước thúc, pháp luật tựu ý nghĩa quyền lực.

Ba máy, bát tọa: Sĩ. Tâng bốc, doanh tiêu, quảng cáo, xe, phụ trợ, chi trì, bàn đánh bóng bàn, tọa ỷ.

Ân quang: Quý nhân, ban ân, phát quang.

Thiên đắt: Quý trọng, quý nhân, giới cách cao.

Thiên khốc: Khóc, nước mắt, trẻ con.

Thiên hư: Suy yếu, sợ, lãnh.

Long trì: Cái ao, tửu điếm, hoa lệ phòng ở.

Phượng các: Hoa lệ phòng ở, lồng chim.

Thai phụ: Phụ trợ, bàn đánh bóng bàn.

Phong cáo: Danh dự, hôn nhân, danh tiếng.

Thiên quan: Thư thích, lười nhác, quan chức,

Thiên phúc: An nhàn, hưởng thụ, phúc khí.

Thiên trù: Trù nghệ, hỗn hợp, thuốc nhuộm, trù phòng.

Thiên diêu: Đào hoa Tinh. Nhục dục, WC. Sử dụng tình nặng.

Hồng loan: Chính đào hoa Tinh. Việc vui, màu đỏ, máu, điểu.

Thiên hỉ: Đào hoa Tinh. Việc vui.

Hàm trì: Đào hoa Tinh. Sử dụng tình đa.

Tắm rửa: Đào hoa Tinh. Tắm. Tưới nước.

Cô thần: Cô độc.

Quả tú: Cô đơn, phòng ở, phòng một người ở.

Phỉ liêm: Rảnh rang nói, tiểu trùng tử.

Phá nát: Thất ý, nhỏ vụn

Thiên tài: Tài năng. Làm ơn, sử dụng não đa.

Thiên thọ: Thọ mệnh trường. Thời gian dài. Tốn thời gian.

Tang Môn: Tang sự.

Quán sách: Sợi dây. Quan phi, buộc chặt.

Vong thần: Tử vong. Quỷ.

Người đi viếng: Phúng viếng. Thu về và huỷ. Đồ tang.

Chiếu tướng: Uy vũ, quyền lực. Quan võ nhân viên.

Đeo sao: Quyền lực. Uy vũ.

Tấu thư: Sách vở. Công văn. Hung đồ. Vui mừng.

Bạch hổ: Thụ thương. Hình sự. Khẩu thiệt.

Chỉ bối: Khẩu thiệt thị phi. Tiếng người nói bậy. Xoa bóp xoa bóp.

Mui xe: Thuật số Tinh. Màu sắc đẹp đẽ. Che. Nóc nhà. Trạm xăng dầu.

Ngoài ra còn có một bộ phận trường sinh thập nhị thần, bác sĩ thập nhị thần, tuổi tiền thập nhị thần nhiều Tinh. Đại thể án mặt chữ ý tứ lý giải là được rồi. Mong muốn canh toàn diện hiểu rõ, có thể xem thêm một ít tử vi đẩu số tương quan thư tịch.

Nhu phải chú ý là Tang Môn, quán sách, vong thần, người đi viếng chờ, và tử vong hữu quan.

Bạch hổ, và hình thương, quan không có quan.

Trường sinh thập nhị thần trên căn bản là chỉ một loại vận thế trạng thái tinh thần. Tử, mộ, tuyệt chờ Tinh bất khả phạ.

Sao tịnh không chỉ là quyết định cát hung. Người ta có thể đeo sao Tinh hiểu thành từ đơn. Như chỉ bối, có rõ ràng không cát màu sắc. Nhưng là bình thường và trung y, xoa bóp có quan hệ.

Đúng là như vậy, chúng ta suy đoán mệnh bàn, có thể đọc lên rất nhiều phong phú tin tức.

Học tập đẩu số đáo bước này, cơ bản, biết cung vị và sao ý tứ. Đại khái đã có thể có một chút ấn tượng. Tiến một bước suy đoán, thì cần tiến thêm một bước chính xác và xâm nhập lý giải cung vị. Hiểu không cùng từ đơn, ở bất đồng cung vị dặm hàm nghĩa.

Như tử vi Tinh, nhập quan làm sao, nhập tài làm sao, nhập tử nữ làm sao, nhập cung Nô bộc làm sao, nhập cung thiên di làm sao chờ một chút.

Chính xác hiểu tử vi bản thân hàm nghĩa, tự nhiên cũng rất dễ minh bạch, nhập các cung đại biểu cái gì.

Ở chỗ này, tuyết thiên mạnh hơn điệu một vô cùng trọng yếu tư duy phương thức. Hết thảy đều yếu dĩ hiện thực làm cơ chuẩn, như thật khứ lý giải.

Có chút khái niệm, sử dụng văn tự căn bản vô pháp biểu đạt rõ ràng. Cần ta môn cầm mệnh bàn khứ và hiện thực đối lập, đa bỉ vài lần, liền hiểu.

Rất nhiều tri thức, từ cổ đại sách quý, đáo người thời nay “Đại sư” hạt xả đản các loại đẩu số thư, cũng không có nói qua. Giá cũng không sao, thực tế thì tốt nhất lão sư.

Chỉ cần nhìn, khứ tổng kết, đi thể hội. Như vậy các ngươi thấy mệnh bàn, hay hoạt bát sinh hoạt bản thân.

Cuộc sống thực tế người lão sư này, chỉ có hạng nhất kỷ luật, hay không nên lừa gạt mình.

Đối với đẩu số những người mới mà nói, tuân thủ cái này kỷ luật là rất đơn giản. Tiếc nuối là, đối với lầm vào kỳ đồ cao thủ các đại sư mà nói, đã buông tha trị liệu.

Phía dưới tuyết thiên tái giản đơn giảng một ít tinh cung tổ hợp ví dụ, hy vọng có thể nhượng đại gia càng hiểu hơn ý nghĩ của.

Tử vi Tinh nhập quan, là quản sự.

Tử vi Tinh nhập cung tài bạch, quản tiền. Trong cổ thư giảng, dễ là tài phú của quan.

Tử vi Tinh nhập tử nữ, tử nữ xuất chúng.

Tử vi Tinh nhập giao hữu, bằng hữu đa sự nghiệp hảo, bằng hữu thích giao phó người ta làm việc tình.

Tử vi Tinh nhập cung thiên di, nhân sinh gặp gỡ hảo, xuất ngoại có người bang trợ.

Quả tú Tinh nhập cung mệnh, tính cách quái gở, ưa một chỗ.

Quả tú Tinh nhập cung Nô bộc, bằng hữu ít. Câu thông không nhiều lắm.

Quả tú Tinh nhập sự nghiệp cung. Độc chưởng quyền. Một thân một mình phòng làm việc. Dễ ở trong hoàn cảnh lạc đàn chờ cũng có thể. Cụ thể phải phối hợp xem thêm thủ nghĩa.

Quả tú Tinh nhập cung điền trạch, phối ngẫu dễ ra ngoài hoặc chính dễ ra ngoài. Trong nhà có bất động sản.

Thiên tài ở cung mệnh, thông minh.

Thiên tài tại thân cung, công tác rất làm ơn, hoàn cảnh phức tạp cần dùng tâm ứng phó.

Thiên tài ở sự nghiệp cung, công tác tài năng hảo.

Đại gia nã ra mạng của mình bàn, và người bên cạnh mệnh bàn. Một viên Tinh một viên Tinh khứ đối lập.

Thử chính khứ lý giải, đối với mình lý giải, không cần phải gấp gáp hạ chết kết luận, bởi vì không cùng giai đoạn, lý giải sẽ không ngừng làm sâu sắc. Không nên bảo thủ, cũng không cần lừa mình dối người.

Học đẩu số, tốt nhất lão sư, hay sinh hoạt bản thân. Không ngừng khứ tương đối, người ta rất nhanh thì có thể thu hoạch thần kỳ.

Có cái gì ý nghĩ của hoặc nghi hoặc, có thể đáo diễn đàn lý và đại gia thảo luận. Diễn đàn địa chỉ: bbs.  18zw. com

Còn có rất nhiều đông tây tưởng muốn nói cho đại gia. Bất quá hôm nay chỉ có thể viết đáo nơi này.

Tinh diệu tổ hợp ở từ trước đều là bị coi là bí mật bất truyền. Chỉ cần học được cái này, vừa nhìn bàn há mồm là có thể phán đoán, xảy ra chuyện gì. Trên cơ bản một ngụm một chuẩn.

Nghĩ tới đây, tuyết thiên không khỏi trước phải giảng điểm khác.

Tiên nói một chút đại vận và lưu niên bài pháp, cập đơn giản giải toán quy tắc ba.

Thấy cung vị bên trong, đều có như 5- 14,  36- 45 chờ như vậy chữ số. Những chữ số này biểu thị là vài tuổi đáo vài tuổi. Chỉ mười năm đại hạn, hoặc xưng to lớn vận. Chỉ vận trình án mười năm chia làm một giai đoạn.

Lưu niên thái tuế, quy tắc rất đơn giản, năm nay ngọ năm, lưu niên thái tuế hay ở ngọ cung.

Suy đoán đại vận, cần dĩ đại vận chỗ ở cung vị, một lần nữa án cung mệnh, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách, thiên di, giao hữu, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, cung phụ mẫu cố định trình tự, nghịch kim đồng hồ bài định mười hai cung.

Lưu niên, cũng cần dĩ lưu niên thái tuế chỗ cung vị lập cung mệnh, nặng bài mười hai cung.

Đây là cổ bí quyết lý nói, sổ định ư ba mươi sáu vị.

Nguyên cục mười hai cung quản suốt đời, đại vận mười hai cung quản mười năm, lưu niên mười hai cung quản đương niên.

Đồng thời đại vận cần dĩ đại vận can cung, tống ra đại vận Tứ Hóa.

Lưu niên dĩ đương niên thái tuế Thiên can, tống ra lưu niên Tứ Hóa. Hôm nay năm giáp ngọ, dĩ giáp tống ra lưu niên Tứ Hóa.

Tứ Hóa bài pháp khẩu quyết là:

Giáp liêm phá vũ dương, ất cơ lương tử âm.

Bính cùng cơ xương liêm, đinh âm cùng cơ cự.

Mậu tham âm bên phải cơ, kỷ vũ tham lương khúc.

Canh dương Vũ phủ cùng, tân cự dương khúc xương.

Nhâm lương tử tả vũ, quý phá cự âm tham.

Cách dùng nêu ví dụ: Giáp liêm phá vũ dương, giáp Thiên can Tứ Hóa là, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị.

Suy đoán đại vận lưu niên, có thể tiên đơn giản khán đại vận mười hai cung dặm Tinh, lai suy đoán đại vận vận trình cát hung.

Nói ví dụ, đại vận cung tài bạch tọa lộc, hoặc hóa lộc mà lại không có sát kị thời gian, là được biểu thị cái này đại vận tài vận tốt hơn.

Đại vận cung mệnh đi tử vi Tinh, mười năm này tương đối có thể so với so sánh tự tin, có lòng cầu tiến, đồng thời cũng mang đến áp lực.

Lưu niên cung tật ách, tọa Hỏa Tinh, Hóa kị. Biểu thị năm này dễ bản thân bất hảo, nôn nóng, thượng hoả.

Nguyên cục, đại vận, lưu niên các hữu mười hai cung. Bài định lưu niên bàn thời gian, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lưu niên cung thiên di, khả năng đồng thời là đại vận là sự nghiệp cung, và nguyên cục của phụ mẫu cung.

Loại tình huống này, chúng ta xưng là cung vị trùng điệp.

Cung vị trùng điệp rất đơn giản. Nhưng vu không có bất kỳ người nào biết có thể nhìn như vậy thời gian, yếu biết rõ ràng cái này, thật là nhất kiện phi thường chuyện đau khổ.

Tuyết thiên hiểu rõ hậu, mừng rỡ công khai, và đẩu số người cùng sở thích môn chia xẻ, nhưng lập tức bị đẩu số giới các màu đại sư cập các môn phái võ lâm truyền thụ môn sao chép, nhục mạ, bịa đặt, nói xấu.

Vốn có không muốn cùng đại gia nói những… này, chỉ là, ta mong muốn đại gia năng lực minh bạch, tại như vậy một không rõ tịnh hoàn cảnh lớn hạ, những… này phi thường sạch sẽ, thứ đơn giản, là tới không dễ.

Cung vị trùng điệp vận dụng, có thể quy nạp ra một ít công thức, trực tiếp sử dụng, thì có phi thường cao chuẩn xác tỷ số. Những… này công thức tuyết thiên ở 08 năm tả hữu công khai quá.

Giảng mấy người ví dụ, đại gia liền hiểu.

Phụ + quan + hóa lộc = thăng chức.

Chỉ đương phụ mẫu, sự nghiệp cung trùng hợp thì, bất luận là nguyên cục, đại vận hoặc là lưu niên cha mẹ của hoặc sự nghiệp, có hóa lộc tọa thì, bất luận là nguyên cục, đại vận, lưu niên hóa lộc. Chỉ có có cái tình huống này xuất hiện, trên cơ bản đều có thể suy đoán là thăng chức.

Phụ + trạch + hóa lộc = mãi phòng.

Chỉ cung phụ mẫu và cung điền trạch trùng hợp thì, đồng thời hóa lộc. Chỉ mua bất động sản. Nhân cung phụ mẫu có công văn, giấy chứng nhận hàm nghĩa. Cung điền trạch chỉ phòng ở, hóa lộc chỉ động khí, và tiền tài. Phòng ở, giấy chứng nhận cập tiền tài biến động, hóa lộc bản thân lại có cát lợi ý tứ, loại này năm mãi phòng khái niệm là phi thường cao.

Phụ + thiên di + mặt trăng + hóa lộc = xuất ngoại.

Phụ + thiên di là thiên di công văn, tức thị thực. Mặt trăng là hải, lộc là động khí. Sở dĩ cái này công thức có thể phán đoán xuất ngoại. Nếu như là lưu niên thiên di, trùng hợp đại vận hoặc nguyên cục của phụ mẫu cung, thì càng chuẩn xác. Nhân lưu niên thiên di, có thêm gia minh xác, đương niên ra ngoài tin tức.

Quan + thiên di + lộc = công tác biến động.

Sự nghiệp + biến động = công tác biến động, không có gì hay giải thích ba?

Quan + thiên di + văn xương + kị = từ chức.

Văn xương và kị ở sự nghiệp cung thì, là công tác có liên quan công văn, mà lại đồng thời và sự nghiệp biến động hữu quan, cái này công văn thường thường chỉ đơn xin từ chức.

Cung phụ mẫu + cung phu thê + hóa lộc = kết hôn

Cung phu thê căn cứ chính xác thư hơi thở, cát tường. Ở thích hợp năm, có thể suy đoán là kết hôn tin tức. Cũng có thể phối hợp hồng loan thiên hỉ chờ vui mừng Tinh xem thêm.

Cung vị trùng điệp là một loại thủ giống, độc giống tư duy.

Trùng điệp, bản thân tức là dễ tư duy mô hình. Dễ, tức là nhật, điệp ở nguyệt mặt trên. Tượng trưng cho bất đồng sự vật phương dĩ loại tụ, nhân duyên hòa hợp.

Bả đẩu số trở thành một môn ngôn ngữ nói, người ta sẽ phát hiện, những… này công thức, chỉ là bả từ đơn đơn giản phiên dịch, thẳng đọc lên lai mà thôi.

Đa thực tiễn nói, người ta lập tức năng lực minh bạch những… này phán đoán pháp chỗ tinh diệu.

Nếu như chỉ là mong muốn học một điểm đẩu số, năng lực học được giá tam thiên, trên cơ bản đã có thể chính xác suy đoán một người cách cục cao thấp, xử đoạn lưu niên xảy ra chuyện gì.

Nếu như mong muốn tiến thêm một bước đào tạo sâu, xâm nhập lý giải, càng thêm chuẩn xác, càng thêm tinh vi, càng thêm ảo diệu nhìn mệnh bàn. Như vậy tốt.

Chúng ta tiếp theo thiên, giảng giải càng thêm tinh diệu lòng của pháp. Càng nhiều trực tiếp mặc bộ mệnh bàn là có thể sử dụng công thức bí quyết. Tin tưởng thông minh các ngươi, năng lực suy một ra ba, tiến dần từng bước.

Có cần phải tiên giảng một chút học đẩu số, học dễ ngộ khu.

Làm người Trung Quốc, hẳn là hiểu chút dễ, hiểu chút tử vi đẩu số. Thế nhưng nếu như đi vào ngộ khu, tình nguyện chớ học.

Tuyết thiên thuyết, không nên lừa mình dối người. Cái gì gọi là lừa mình dối người? Tại sao phải có người lừa mình dối người?

Lớn nhất ngộ khu hay, là lý luận mà lý luận, được không ra kết luận.

Khổng lồ, phức tạp hệ thống cơ cấu, lại được không ra một cụ thể kết luận. Người học tập trong lúc đó thảo luận, vĩnh viễn hạn định vu lý luận thảo luận trung.

Nói thí dụ như, tử vi có tính không cô quân, lúc nào đoán cô quân. Ta đoán cái gì cách cục, có hay không đặc biệt. Nhưng cũng không biết, là cô quân làm sao, điều không phải cô quân thì như thế nào. Thành cách làm sao không thành cách thì như thế nào. Những… này không rõ ràng lắm.

Một mặt tranh chấp không có ý nghĩa tinh khiết lý luận vấn đề. Đã quên lý luận là vì thực tiễn phục vụ.

Không đi thực tiễn, tựu vô pháp xác minh đúng sai. Không xác minh đúng sai, có thể ở ngang ngược kiêu ngạo, ta chấp khu động hạ, vô hạn mình bành trướng.

Có thể tất suốt đời tinh lực, thậm chí đời đời đời đời, bả lý luận phát triển phi thường phức tạp, nhìn như thâm ảo nhưng bặc vô ý nghĩa.

Đối với phát triển những… này hư vô lý luận, rất nhiều học dễ người, hoàn bình thường sẽ có chính không giải thích được sáng tạo độc đáo, bảo bối nguy, bí không kỳ nhân, cùng người giao lưu, dĩ mơ hồ là việc chính, say sưa vu tài trí hơn người ảo giác trong, bỏ qua trị liệu.

Nói thật đi, đây là dịch học giới phổ biến hiện trạng. Tịnh không chỉ là tử vi đẩu số giới có cái tình huống này. Cũng không phải hiện tại mới có cái tình huống này, từ cổ đại thì có.

Nhất toàn bộ vòng tròn thuốc bất năng đình.

Đây là lừa mình dối người liễu. Rất đáng sợ.

Còn có ngộ khu, có thể biết mơ hồ cát hung, nhưng không biết là phương diện nào cát hung, cũng không biết rốt cuộc sự tình sẽ có đa nghiêm trọng.

Như vậy có thể để nghiệm chứng, hơn nữa vĩnh viễn là đúng.

Nói thí dụ như, phán đoán năm này lưu niên cát. Kết quả năm này người này thăng chức, thế nhưng ly hôn. Cai đoán cát đoán hung?

Tử vi đẩu số, tin tức rất nhiều. Tin tức đa tựu ý nghĩa, sau rất dễ tự bào chữa.

Nếu như không có một minh xác suy tính phương pháp, cái này bộ không hơn, hay dùng cái kia lai bộ, cái này cũng là không được.

Cũng có phương pháp, lợi dụng tin tức rất ít, suy tính kết luận chủ yếu kháo phát huy linh cảm, như vậy cũng là sai lầm.

Đẩu số, là sổ. Là có thể tính toán.

Tuyết thiên học đẩu số, phong cách học tập thủy, đều từ các loại rơi vào ngộ khu rất sâu phái học khởi, đi rất nhiều thác lộ, ăn thật nhiều vị đắng.

Sau lại chậm rãi tiếp xúc được chính xác đông tây thì, mới hiểu được cái gì gọi là đại đạo tới giản.

Chân lý, ngay ban đầu địa phương. Ngay người ta khởi bước thời gian. Không nên đi xa, chỉ cần dừng lại, tương trụ cột đông tây thâm nhập. Hấp thu.

Thành thực và hiện thực đối lập, nguyên lai không khó.

Tử vi đẩu số không nên có tranh luận.

Không cần gì lý luận. Đẩu số mệnh bàn là hé ra mệnh lý báo cáo. Đọc lên lai có thể, hơn nữa kết luận vô cùng kể lại, chuẩn xác, còn có cái gì hảo tranh cãi địa phương ni.

Chúng ta chỉ cần càng thêm chính xác lý giải, trụ cột các cung, các Tinh hàm nghĩa.

Minh bạch một trong cung, tọa ngôi sao gì là tốt, là có thể tương đối ra mệnh cục phương diện nào là tốt, phương diện nào là xấu. Biết tài, quan, trạch chờ thật xấu, tốt bao nhiêu, có bao nhiêu phôi, cũng đã biết một người tài phú sự nghiệp gia đình chờ làm sao.

Đại phú đại quý hoặc đại tai đại nạn mệnh cách, đô hội phi thường tiên minh. Sử dụng chính xác biện pháp nhìn, vừa nhìn tựu phi thường rõ ràng.

Mà không có rõ ràng đặc thù mệnh bàn, là chiêm tuyệt đại đa số.

Còn có một cái ngộ khu, hay cả ngày mong muốn từ trong mệnh bàn tìm ra điểm đặc thù sự kiện, tìm ra điểm đại phú đại quý lai. Đây không phải là tốt học tập thái độ.

Mệnh lý không phải vì đặc thù sự kiện phục vụ, năng lực từ mệnh bàn lý, suy đoán ra thông thường sinh hoạt lai, mới có thực tế ý nghĩa.

Tiểu dân chúng, cũng có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn biết rõ ràng.

Có chút đặc thù tinh diệu tổ hợp cùng một chỗ, tựu sẽ phát sinh tương ứng sự tình.

Những… này tổ hợp, từ trước bị coi là tới Cao Thiết miệng bí quyết.

Không nói nhảm, công bố một bộ phận.

Kình dương thiên hình: Kình dương hóa khí là hình, kình dương thiên hình đồng cung, tất hình phạt chính thương việc. Nhập các cung giai chủ thương tổn. Gặp lại sát kị đồng cung, mệnh chủ suốt đời nhiều tai nạn, cửu tử nhất sinh. Lưu niên Hóa kị nhập, cập lưu niên cung mệnh tọa, lưu niên cung tật ách tọa, đều chủ tai bệnh.

Kình dương hồng loan: Dao nhỏ và máu. Chủ tai nạn đổ máu. Dương hình loan đồng cung, tất chủ huyết quang.

Đà la Hóa kị: Đà la hóa khí là kị, đà kị đồng cung, chủ dây dưa không rõ việc, phi thường làm ơn việc. Tương đương với song kị.

Tham lang văn xương: Tham xương điên đảo, chủ phá vỡ, rung chuyển lớn. Tham lang là lão sư, văn xương là văn hóa, cũng nên giống là lão sư.

Vũ khúc quả tú: Vũ khúc hóa khí là quả tú, và quả tú đồng cung, chủ cô đơn. Không thích nhập mệnh, thân, cung phu thê, chủ hôn nhân khúc chiết, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Thiên khốc thiên hư: Khốc hư đồng cung, chủ đầy đủ cung có ít, sợ, trống rỗng, bi thương việc. Như tài cung khốc hư, chủ tiền tài tổn hại đại, tài vận không tốt.

Thiên cơ khốc hư: Phương hướng cảm bất hảo. Ngồi cỡi kỹ năng thiên phú bất túc.

Cự môn âm sát: Cự môn hóa khí là ám. Cự môn âm sát đồng cung, chủ lừa dối, tổn thất. Như cự môn âm sát nhập tài, chủ tiền tài bị ám khứ. Nhập giao hữu, bị người phiến.

Chúng sát đồng cung: Thường gặp như lửa dương khoảng không, dương hình hỏa kị, linh đà kị chờ. Tam khỏa thậm chí nhiều hơn sát tinh, cập thiên hình, âm sát chờ không cát màu sắc rõ ràng Tinh đồng cung. Không chỉ có chủ đầy đủ cung đa sự, cũng chủ suốt đời đa tai.

Phượng các thiên đắt: Quý trọng hoa lệ phòng ở. Nhập trạch cung chủ phú.

Thiên đắt thiên mã + long trì (phượng các) : Hào xa.

Long trì phượng các quan phủ: Rất nhiều căn phòng lớn. Nhập trạch cung đại phú. Và lộc đồng cung, nhập trạch cung phú giáp một phương.

Thiên lương thiên hình: Pháp luật hữu quan.

Linh xương đà vũ: Bốn sao đồng cung chủ đầy đủ cung trọng đại ngăn trở. Đồng thời có ngoại thương, rơi xuống nước ứng nghiệm.

Thái dương Hàm trì (long trì) : Rơi xuống nước tai ương. Cư ngọ cung nghiêm trọng hơn.

Âm sát vong thần: Chuyện ma quái.

Thiên vu âm sát: Thần quái, linh cảm cường.

Cô thần vong thần quán sách: Cô hồn sách trái. Và cát đồng cung giảm cát, gia sát kị nghiêm trọng thì, chủ lấy mạng.

Linh tham lộc, hỏa tham lộc: Chủ phất nhanh. Nhập tài cung tất phú.

Linh tham, hỏa tham: Chủ có chuyện xảy ra.

Tử vi quyền thiên quan: Chủ quyền uy. Nhập quan, tật cung, làm đại quan.

Thiên đồng thiên khôi: Phi thường lại. Phi thường thư thích.

Thiên đồng thiên phúc thiên khôi: Thư thích hơn, lười nhác, ỷ lại.

Thái dương (hãm) thiên khôi (việt) kị: Chủ tinh thần u ám. Nhập cung phúc đức hoặc đại vận lưu niên phúc cung, chủ hậm hực chứng.

Sát tinh + khoa: Dễ nổi danh.

Thái dương khốc hư: Dễ nổi danh.

Liêm trinh đà la: U.

Hỏa Tinh (linh Tinh) mặt trăng: Chủ đột phát, kịch liệt việc. Và lộc đồng cung, cũng chủ bạo phát.

Không kiếp: Ít có việc. Thiên môn. Đột phát ngoài ý muốn việc.

Cự môn không kiếp: Và tôn giáo thuật số duyên sâu.

Thiên cơ không kiếp: Tôn giáo thuật số duyên sâu.

Thiên lương thiên diêu: Y dược.

Giải thần thiên mã: Chia lìa phân tán. Nhập tật cung chứng khí hư. Nhập cung phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhập đại vận lưu niên cung phu thê thì, dễ phân tán. Gia sát kị biệt ly ly hôn.

Tuyết thiên đi trước tiếp khách. Lúc rảnh rỗi kế tục.

Nếu như nói tinh diệu tổ hợp là bí mật bất truyền. Như vậy, còn có canh bí mật bí quyết. Bí mật đáo thậm chí, căn bản sẽ không để lộ tiếng gió thổi, nhượng ngươi biết trên đời còn có bảo bối như vậy.

Mong muốn, tử vi đẩu số năng lực phổ cập, phát dương quang đại.

Tử vi đẩu số hiện trạng làm cho đau lòng, nhân sĩ chuyên nghiệp nói bậy, môn phái truyền thừa càn quấy, nghiệp dư nhân sĩ lung tung sao tác. Chướng khí mù mịt, tựa như sương mù như nhau, nhìn không thấy bầu trời trong xanh.

Không nói người Trung Quốc tựu phát như vậy vui đùa nói.

Tuyết thiên mong muốn người nhiều hơn năng lực thấy những… này văn chương, nhượng người nhiều hơn tiếp xúc cùng hiểu được trong suốt vừa đơn giản dịch học.

Cần giảng một chút. Tuyết thiên nói tử vi đẩu số kỹ thuật và hệ thống, và trên phố truyền lưu các loại đẩu số lưu phái, đều là không đồng dạng như vậy.

Bên này là tuyết thiên sở tổng kết ra, tên là xem sao điện tử vi đẩu số hệ thống.

Xem sao điện hệ thống, mặc dù là tuyết thiên sáng tạo, nhưng cũng không phải là lập dị vật, chỉ là khứ trừ hồ biên loạn tạo lý luận, hoàn nguyên liễu đẩu số nguyên bản diện mục mà thôi.

Có chút cùng học và ta nói, người ta viết na nhất thiên, cảm giác và bộ mặt thành phố thượng lưu truyện gì đó như nhau, không có gì đẹp mắt. Ta ngữ trọng tâm trường thuyết, khi ngươi nhìn ra vi diệu khác biệt thì, tựu chân chính xem hiểu liễu.

Dĩ tuyết ngày tính cách, cũng không thích cầm hoa cười, chính ngươi khứ ngộ.

Ta còn là thiêu minh nói đi, khác biệt rốt cuộc ở đâu.

Xem sao điện cũng không đặc biệt kỹ xảo, nhưng ở cung Tinh lý giải thượng, gắng đạt tới lập luận sắc sảo.

Khi ngươi có thể khắc sâu lý giải, có thể dĩ cực tinh giản thuyết minh thì, Tinh mới có thể xưng là từ đơn.

Ngươi xem bàn, có thể trực tiếp tương cung Tinh như đọc sách như nhau, lưu sướng đọc lên lúc tới, tất cả kỹ xảo đều là phù vân. Người ta chỉ là đang học nhất thiên mệnh lý báo cáo mà thôi.

Chúng ta cũng có rất nhiều bên ngoài một có thứ. Như cung thân cách dùng, cung vị trùng điệp kỹ xảo, quẻ vị vận dụng chờ một chút. Kỳ thực cũng chỉ là cơ sở tri thức thâm nhập lý giải, linh hoạt vận dụng mà thôi.

Xem sao điện đặc biệt nhất địa phương.

Là tuyết thiên vẫn không có cường điệu công khai nói qua gì đó. Là xem sao điện hạch tâm kỹ xảo, cho tới bây giờ không có ý định công khai giảng, sở dĩ còn không có mệnh danh.

Ta có học sinh xưng là lập thể phán đoán bàn. Ta nghĩ cũng có thể khiếu đa duy hỗ thiệp. Cũng tương tự với trên phố nói đánh vỡ mười hai cung kỹ xảo.

Tuyết thiên sở dĩ không có công khai nói qua, cũng không phải tàng tư chi tâm.

Bình thường có người khuyến ta nói, người ta yếu giấu a. Đông tây một phân tiền không nên nói ra ngoài, nhân gia trộm, vừa quay đầu lại lai chửi. Thậm chí khuyến ta nói, người ta không nên thu vào đồ đệ, giáo người nhiều như vậy làm cái gì. Thu vào về điểm này tiền năng lực có ích lợi gì, khán một phong thuỷ sẽ trở lại liễu a.

Người ta kháo cái này, mình có thể có chén cơm cật, không ai năng lực thưởng, hoàn không tốt sao?

Ta cũng không phải cái gì rất lớn khí, người vĩ đại. Nếu như nói ta chỉ có một bảo bối, ta nhất định là luyến tiếc lấy ra nữa chia xẻ.

Ta nói một ít bí quyết, rất nhiều người thấy vui, có người cầm bỏ chạy, vô tung vô ảnh. Có người vừa chạy vừa lập được phòng tuyến, rất sợ ta sẽ cướp về dường như.

Ta chỉ năng lực dở khóc dở cười hảm, đừng chạy a, còn có rất nhiều ni. Ta đây không buông được, người ta đa nã điểm đi a.

Ta chẳng qua là cảm thấy, tri thức và tài như nhau, lưu động mới có ý nghĩa. Không tốn ra tiền cũng không có giá trị, chẳng phân biệt được hưởng đi ra ngoài tri thức, cũng là không đáng một đồng.

Bào đề.

Cái này hạch tâm kỹ xảo, tuyết thiên sở dĩ không có công khai nói qua, cũng không phải tàng tư chi tâm. Chỉ là chưa kịp giảng mà thôi. Giảng cung thân, giảng cung vị trùng điệp những… này rất thứ đơn giản, đã khiến cho đầy trời mưa gió liễu.

Còn có hay những… này hạch tâm gì đó, nói về lai có chút phức tạp, đơn độc nói, vậy cũng yếu nhất toàn bộ dẫy tài giảng phải hiểu.

Là người Trung Quốc tựu chú ý một thực dụng, cái này < người Trung Quốc đều sẽ phải điểm tử vi đẩu số > là thực dụng dẫy, giảng hệ thống cơ cấu đại gia cũng không thích xem, giá thiên chủ yếu giới thiệu trong đó một ít cầm là có thể dùng kỹ xảo.

Đẩu số không phải là đấu, tổng số, tức cung, và Tinh. Tinh thượng gắng đạt tới đối Tinh tình lý giải chuẩn xác, tinh luyện. Cung thượng sở phỏng đoán, ngoại trừ cung vị hàm nghĩa, cung vị trùng điệp ngoại, còn có quan hệ cung vị.

Quan hệ cung vị, nếu như mọi người xem quá một ít thị trên mặt đẩu số thư tịch nói, biết đại khái tam phương tứ chính, cùng với phi Tinh Tứ Hóa khái niệm. Nói là bất đồng cung vị trong lúc đó tương hỗ liên hệ.

Nhưng có chút tức điều không phải tam phương tứ chính, vừa không có Tứ Hóa liên tiếp cung vị, cũng sẽ có phi thường liên hệ chặc chẽ.

Tuyết thiên tự cấp xem sao điện các học sinh giảng bài thì, nói như vậy. Ăn khớp trên có liên hệ, cung vị đang lúc thì có liên hệ.

Nói thí dụ như, người ta suy đoán mệnh bàn, mệnh thân thái tuế đều yếu đặt chung một chỗ khán. Là bởi vì những… này cung vị, đều quan hệ mệnh cách bản thân.

Người ta thôi phán đoán sự nghiệp, mạng ngươi thân thái tuế cũng đều có thể khán, sự nghiệp cung cũng có thể khán, tài cung cũng có thể khán, sự nghiệp cung không bàn mà hợp ý nhau cũng có thể khán. Hóa lộc cũng có thể khán. Không cần thiết có cái gì cung vị đang lúc liên hệ, chỉ cần những… này cung vị, đều có người ta muốn tin tức có thể.

Đạo lý hay đơn giản như vậy. Vận dụng nói, tựu phiền phức tươi tốt liễu. Giảng không xong, chúng ta thiêu ít đồ thuyết.

Nói thí dụ như tháng nầy, là thiên cơ kị. Lưu niên là thái dương kị. Chúng ta có thể mặc kệ thiên cơ và thái dương đều đều tự ở đâu một cung vị. Trực tiếp có thể suy đoán tháng nầy dễ phát sinh chuyện bất lợi.

Như thiên cơ là xa, mặt trời là quang, thủ giống nói, có thể thủ, cơ nhật, là đèn xe giống. Cũng có thể thủ, thiên cơ là trục, nghi khí, mặt trời là thị lực. Thủ kính mắt, kính viễn vọng, kính hiển vi giống.

Thiên cơ là tư duy, mặt trời là đầu. Cũng có thể giảng suy nghĩ quá nhiều, đau đầu, đầu óc không dễ xài chờ.

Bởi vì đều là bất lợi tin tức. Có thể đặt chung một chỗ giảng.

Cái này ý nghĩ của, đại gia có thể tinh tế thể hội một chút. Cũng là phương dĩ loại tụ.

Đồng lý, nguyên cục cung tật ách, đại vận cung tật ách, lưu niên cung tật ách. Ba người cũng có thể cùng nhau khán, khán một năm này bản thân trạng huống.

Đạo lý này đại gia hiểu, tái phức tạp điểm vận dụng, hơn nữa phi Tinh Tứ Hóa. Sẽ canh có ý tứ.

Có sự tình, cũng có thể đi qua nguyên cục Tứ Hóa cách cục, trực tiếp khứ bộ, na một năm sẽ phát sinh tương ứng sự tình.

Cái này bàn là diễn đàn lý, một cùng học phát ra ngoài nhượng đại gia luyện tập, đề mục là phán đoán 94 năm phát sinh chuyện gì. Nguyên thiếp đại gia có thể chính khứ diễn đàn khán.

Tuyết thiên sử dụng một môn tân học bí truyền thuật số cũng đi suy đoán, phán đoán chuyện tình miễn cưỡng dính dáng. Quay đầu lại sử dụng đẩu số đến xem, còn là đẩu số nói tương đối rõ ràng.

Chúng ta ngày hôm nay chủ yếu giảng cung vị quan hệ vận dụng, sử dụng cái này bàn mà nói.

Nguyên cục điền trạch, mặt trăng tự Hóa kị.

Đại vận rơi cung phu thê, canh can, Hóa kị rơi đại vận cung tật ách, xung cung phụ mẫu. Vọt lên dương hình hỏa trống không sát khí. Nơi này có tranh đấu giống.

Lưu niên giáp can, rơi thái dương tinh tọa tật, xung nguyên cung phụ mẫu. Mặt trời là phụ Tinh.

Ở đây chúng ta khán, điền trạch mặt trăng, trong nữ nhân. Và đại vận tọa cung phu thê ý tưởng, là tương xứng hợp.

Nguyên cục phụ mẫu, đại vận cung phụ mẫu đều bị xung. Lưu niên cung phụ mẫu, chính thị ở điền trạch mặt trăng tự Hóa kị vị trí.

Trong nữ nhân, đối phụ thân bất lợi giống, miêu tả sinh động.

Triển khai nói, còn có rất nhiều kỹ thuật chi tiết, tiên không nói nhiều, để tránh khỏi ảnh hưởng trọng điểm, bào đề quá xa.

Đại gia chủ yếu chú ý một chút, cung vị quan hệ, linh hoạt thủ giống vận dụng.

Ta bị gọi lên siêu thị mãi rượu gia vị liễu, tiên nói đến đây.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

作者: 宁雪天

从宫位说起, 看易学的本质 斗数以宫位断人事, 四化寻契机, 星情论吉凶. 流传的斗数门派五花八门, 大道理一堆一堆, 斗数最基础的宫位运用, 却没能说清.

一般来讲, 宫位代表着十二种人事, 并衍生出人生万事. 这里运用了易学的一个本质公理: 万物类象. 有类似的, 归于一类同看. 为什么八卦能囊括万象, 就是因为这样一种的归类法.

在这里我们可以来猜测易学的起源, 万物类象, 很象一种检索学, 信息管理学. 不久前, 有个读研的学检索的同学加入观星殿, 说觉得斗数和检索学很像, 但是却可以管理这么多信息, 觉得很了不起. 是的, 易学, 确实是一种信息管理学. 中国古代, 也不知道到底是多古的时候, 中国人明白了, 这个世界其实是一个庞大的信息体, 并且为了不使这么多的信息有条不紊, 这个世界本身存在着非常高明的信息管理体系, 中国古人掌握了这种管理体系, 并觉得一个非常的简明, 清晰, 容易的信息管理方法. 于是命名为《易》. 这种思路, 比起西方科学, 还停留在研究这个世界的表面的物质上来, 要先进的多.

我们有理由认为, 在易学里, 看待所有的事物, 都看成一种信息. 我们所看到的东西, 摸到的东西, 发生的事情, 在易学里, 都只是看成了一种信息的体现. 都是从无中生有, 八卦相错, 然后万物生焉. 是故, 一分为二, 二分为四, 四分为八, 八分为十六, 十六分为三十二, 三十二分为六十四. 这就是八八六十四卦的来由.

先贤们明白, 一切都可通过万物类象归于八卦中, 甚至可以只归于阴阳两类. 但是, 这样分, 还是太粗了. 如何增加更多的卦象, 来描述这个世界呢?先贤们用了平方, 乘法来快速增加信息容量. 八卦只有八个, 八卦相错, 就有八八六十四个.

这就是八卦相错, 然后万物生焉的意思. 所以, 我们看斗数, 只有十二个宫, 但是宫位相错, 就可以得到更多数目的宫位重合.

比如, 结婚, 离婚, 恋爱, 感情方面的东西, 统统归于夫妻宫管.

生子, 生女, 流产, 剖腹产, 顺产, 难产, 想生孩子, 没有孩子, 儿子, 女儿, 性能力等等大事小事, 大人小人, 只要是算生儿育女这一块的, 都归子女宫管.

但是, 要从子女宫, 来找出具体的一个信息, 如, 一个女人, 今年剖腹产, 生下一个孩子这样一个事. 首先, 我们在取哪个宫位来论断这个事情?当然先看流年的子女宫. 但是, 年年都有子女宫, 具体要如何论断确定更精确的人事对待意象?我们可以想, 生孩子是从身体里生出来的, 所以, 我们至少要寻找疾厄宫与子女宫重合的这样一个象, 表示和子女, 身体都有关系的一个事情.

一个女人, 今年剖腹产, 生下一个孩子. 我们现在找到了宫位. 但是要描述这样一个事情, 明显还是不够的.

所以, 在宫位重叠的基础上, 我们寻找到了准确的人事对待意象, 之后, 我们要看, 这个事情, 有没有发动, 如何确定?这就是四化寻契机. 四化是斗数里最大的动气. 生孩子是个动的事情, 当然要从动星入手. 然后, 是怎么生, 顺不顺利, 等等, 就要从星情上来讲.

宫位, 四化, 星情, 各司其职. 清晰的把这样一件事情, 讲清楚了.

这个本质上, 还是八卦相错, 然后万物生焉. 是性别, 宫位, 四化, 星情这些信息全部相错的时候, 重合的时候, 这件事情就发生了. 所以说, 斗数的本质是易学, 易学的本质, 是信息归类, 信息重合来管理, 检索出天下万事的一门学科.

一切推理, 都是有源有据, 易学对事情的模拟, 清晰明了, 内容丰富, 立体直观.

但流传的斗数, 别的不说, 首先宫位上就有残缺, 是不可能精确的看清命运的. 只能是依靠一些经验, 作一些可能正确的推断或虽然正确却无法全面的推断.

事实上, 世上的信息过于复杂, 仅凭命盘, 是不可能事事皆知的. 有的人找人算命, 盘都还没定, 问能断准我以前伐, 若断不准, 大呼上当. 实在是受一些错误的八字命理学说荼毒太深.

就按信息检索上来讲, 仅凭一个出生时辰, 是无法确定一个人的命运的. 这很容易理解.

易学是象学, 象学就是, 怎么看怎么象, 不知道就只知道象. 当然, 我们可以通过技术, 使这个象更加精确, 作出更可靠的推理. 但不可能事事尽知.

我们学易, 目的也不是什么都算的出来, 而是了解这个世界八卦相错, 因缘聚汇的规律, 从而趋吉避凶. 在凶的卦象和卦象还没相错的时候, 将其化解, 在吉的卦象和卦象没重合的时候, 想办法让它重合, 从而催吉.

我们不可能事事皆知, 但我们可以做到知其然, 知其所以然. 知道会这样, 知道为什么这样, 可以改变的我们努力, 不可改变的我们也能接受, 从而走出迷信的阴影, 迎接更美好的人生.

紫微斗数, 基础无非宫星化, 运用只在与现实相应. 不以宫星化空谈人生, 须与生活丝丝入扣, 方可解的天衣无缝.

雪天泄诀已多矣.

说疾与财同可断生病, 因现实中看病要花钱. 说官与迁同断换工作, 何须再多解释. 断父与宅同可断买房, 盖父宫主文书凭证, 宅宫和文书相关, 多主买卖房产.

其义昭然, 并无私毫玄秘之处. 全盘运用, 皆不离此, 就事说事, 实事求是.

又若遇不准时, 只因现实情况千变万化, 断盘并无死诀, 道理明白, 就在活用.

如若, 一日, 雪天于观星殿中讲购车断诀, 说见迁宫魁钺者可断买车. 因魁钺者, 贵人也. 出门能依靠的, 可解为车之象. 于是有同学反馈, 确于09年迁宫见钺, 购置一车.

又有一同学说, 财和迁同也会买车, 贴盘, 财迁同, 坐巨, 禄, 文, 姚, 喜. 于是众同学断此车外形, 为暗色调, 双开门的车. 雪天说, 这车是豪车, 这车买了开得很少, 是用来看的. 该同学反馈, 所购车为奥迪tt,银灰色, 买来一两年, 开不到3千公里, 放在那里养蚊子.

为何可如此断?

不见魁钺, 见桃花, 所以断这车不是用来出行的, 是用来好看的. 信息相应时, 只管依象而断, 绝无不准之理.

斗数之理, 至简如此.

雪天当时以玄空飞星家七星打劫借喻, 七星打劫一法历来被风水诸家视若珍宝, 谓得之, 朝是凡夫暮是仙!诀法曰: “北斗七星去打劫, 离宫要相合”. 离宫, 意为离开此宫要相合 (这个风水师传秘本中的解法, 虽是借之用在斗数上说事, 公诸于书不知师父会不会骂我, 忐忑~), 断盘, 要离开命盘, 在现实中寻找相合之处方是真. 只于盘中以空论空, 天花乱坠不过是胡说八道.

明此一理, 看天下诸家流派, 高深莫测, 实际上一无所知, 视之只若梦话泡影.

雪天说, 若我们可算是一流派, 则只认此一理, 只认合与不合, 其余皆可放下. 合与不合, 界诸法皆聚散无常, 聚则有形有样, 散则空空如也. 不认此理, 往哪求皆如水中捞月.

至此, 真意已讲得明明白白, 还要如何再辩.

说来至简之理, 雪天苦口婆心, 反复重复, 只恨文字意杂, 不能直通我心, 直达我意.

恍如以指见月, 若不心诚求与雪天心意相通, 只顾鬼鬼祟祟, 一意孤行, 只怕离真道愈去愈远. 故雪天把求学要旨, 尊师重道放在第一位.

尊师重道, 尊师是其一, 更要有超越老师的志气. 时代会变, 人会变, 物会变, 尊师是心里的心诚, 并不是死板守师所传一切, 只有这样, 才可以接过老师的火把, 一代代的传下去, 一片片的漫延开.

这两天, 有很多朋友问我, 如果宫位里没有十四主星时, 即是空宫的时候, 该怎么看.

空宫, 本身是一种信息. 表示无事, 空洞, 没有.

比如说, 夫妻宫空宫, 表示什么意思呢?

夫妻宫表示一个人对配偶的要求, 对待感情的心态. 夫妻宫空宫的话, 一般是较随缘, 不会特别挑剔, 婚姻生活中, 也没有一定要怎么样, 相处也比较容易. 也可以直接解释为, 婚姻生活比较相安无事. 不是没有配偶的意思.

身宫空宫, 也是一种比较有意思的现象. 身宫空, 表示一个人处事的方式, 基本上就是不作为. 往往表示比较闲适. 也有顺着一些节奏走, 不主动改变. 未必是不想改变, 但是没有足够的行动力.

有学习过一些斗数基础的同学, 听说过借星安宫一说, 认为只要是空宫, 就要借对宫的星来看. 这种思路是错误的. 有时也可以借对宫的星来分析, 但并不是等于坐对宫的星.

空宫本身就是一种信息.

空宫里有坐小星星, 在空宫里, 这些小星星的含义, 也起着更加绝对的作用.

就好像是空白的画布, 只有一种颜色. 颜色虽浅, 但容易分辨.

就好像空无一人的教室, 只有一个人在微声细语. 声音虽轻, 却很清晰.

如福宫空宫, 只坐天福星. 基本上就是心态非常平和的感觉.

接下来, 雪天精简的讲解一下小星星.

禄存: 禄. 钱财. 粮食. 多, 丰满. 与化禄的区别在于禄存没有转化的含义, 且多了有存积的意思.

天马: 驿马, 奔走, 变动, 交通, 车子.

岁驿: 意思同天马, 但更懒得动一些. 天马是以月支来排, 岁驿以年支来排, 都是以亥卯未在巳, 申子辰在寅, 巳酉丑在亥, 寅午戌在申的规则来排定的. 月比年本身有更强的变动含义, 因岁驿的变动信息, 较天马而言要更弱.

解神: 解. 解厄, 解开, 消灾, 分手, 离婚. 解神只是解开, 判断吉凶, 要看具体解开的是什么东西.

天巫: 巫. 神秘, 术数, 宗教, 高科技.

天月: 延绵. 不断. 小病.

阴煞: 阴. 阴暗, 欺骗, 隐藏, 隐疾.

天刑: 刑. 开刀, 官司, 纠纷, 伤害, 受伤, 法律, 规则, 约束. 有不少同学问, 为什么天刑归为权力星, 是因为约束, 法律就意味着权力.

三台, 八座: 抬. 抬轿子, 营销, 广告, 车子, 辅助, 支持, 台子, 座椅.

恩光: 贵人, 恩赐, 发光.

天贵: 贵重, 贵人, 价格高.

天哭: 哭泣, 眼泪, 婴儿.

天虚: 虚弱, 害怕, 冷.

龙池: 水池, 酒店, 华丽的房子.

凤阁: 华丽的房子, 鸟笼.

台辅: 辅助, 台子.

封诰: 名誉, 婚姻, 名声.

天官: 舒适, 懒散, 官位,

天福: 安逸, 享受, 福气.

天厨: 厨艺, 混合, 染料, 厨房.

天姚: 桃花星. 肉欲, 厕所. 用情重.

红鸾: 正桃花星. 喜事, 红色, 血, 鸟.

天喜: 桃花星. 喜事.

咸池: 桃花星. 用情多.

沐浴: 桃花星. 洗澡. 浇水.

孤辰: 孤独.

寡宿: 孤单, 房子, 单人房.

蜚廉: 闲言, 小虫子.

破碎: 失意, 细碎

天才: 才能. 费心, 用脑多.

天寿: 寿命长. 时间长. 费时.

丧门: 丧事.

贯索: 绳子. 官非, 捆绑.

亡神: 死亡. 鬼.

吊客: 吊唁. 吊销. 孝服.

将军: 威武, 权力. 武职人员.

将星: 权力. 威武.

奏书: 书本. 文书. 凶徒. 喜庆.

白虎: 受伤. 刑事. 口舌.

指背: 口舌是非. 说人坏话. 按摩推拿.

华盖: 术数星. 文采. 盖子. 屋顶. 加油站.

另外还有一部份长生十二神, 博士十二神, 岁前十二神的诸星. 大多按字面意思理解就可以了. 希望更全面的了解的, 可以参看一些紫微斗数相关的书籍.

需要注意的是丧门, 贯索, 亡神, 吊客等, 与死亡有关.

白虎, 与刑伤, 官非有关.

长生十二神基本上是指一种运势的精神状态. 死, 墓, 绝等星不可怕.

星星并不只是决定吉凶. 你可以将星星理解为单词. 如指背, 有明显的不吉色彩. 但也经常与中医, 推拿有关系.

正是如此, 我们推断命盘, 可以读出很多丰富的信息.

学习斗数到这一步, 基本, 了解了宫位和星星的意思. 大概已经可以有一些印象. 进一步的推断, 则需要进一步精确和深入的理解宫位. 明白不同的单词, 在不同的宫位里的含义.

如紫微星, 入官如何, 入财如何, 入子女如何, 入交友宫如何, 入迁移宫如何等等.

准确的理解了紫微本身的含义, 自然也很容易明白, 入各宫代表了什么.

在这里, 雪天要强调一个非常重要的思维方式. 一切都要以现实为基准, 如实的去理解.

有些概念, 用文字根本无法表达清楚的. 需要我们拿了命盘去和现实对比, 多比几次, 就明白了.

很多知识, 从古代的秘本, 到今人“大师”瞎扯蛋的各种斗数书, 都没有讲过. 这也无妨, 现实是最好的老师.

只需要去看, 去总结, 去体会. 这样你们看到命盘, 就是鲜活的生活本身.

现实生活这个老师, 只有一项纪律, 就是不要欺骗自己.

对于斗数新人们来讲, 遵守这项纪律是很简单的. 遗憾的是, 对于误入岐途的高手大师们来讲, 已经放弃治疗了.

下面雪天再简单讲一些星宫组合的例子, 希望能让大家更理解思路.

紫微星入官, 为管事.

紫微星入财帛宫, 管钱. 古书上讲, 容易为财赋之官.

紫微星入子女, 子女出众.

紫微星入交友, 朋友多事业好, 朋友喜欢托付你做事情.

紫微星入迁移宫, 人生际遇好, 出外有人帮助.

寡宿星入命宫, 性格孤僻, 喜独处.

寡宿星入交友宫, 朋友较少. 沟通不多.

寡宿星入事业宫. 独掌权. 独自一个办公室. 容易在环境里落单等都有可能. 具体要配合参看取义.

寡宿星入田宅宫, 配偶容易外出或自己容易外出. 家里有房产.

天才在命宫, 聪明.

天才在身宫, 工作很费心, 环境复杂需要用心应付.

天才在事业宫, 工作才能好.

大家拿出自己的命盘, 和身边的人的命盘. 一颗星一颗星去对比.

尝试着自己去理解, 对于自己的理解, 不用急着下死的结论, 因为不同阶段, 理解会不断的加深. 不要固步自封, 也不要自欺欺人.

学斗数, 最好的老师, 就是生活本身. 不断的去比较, 你很快就可以收获神奇.

有什么思路或疑惑, 可以到论坛里和大家讨论. 论坛地址: bbs.18zw.com

还有很多东西想要告诉大家. 不过今天只能写到这了.

星曜组合在历来都是被视为不传之秘. 只要学会这个, 一看盘张口就能断, 出什么事了. 基本上一口一个准.

想到这里, 雪天不禁要先讲点别的.

先说一下大运和流年的排法, 及简单的运算规则吧.

看到宫位里面, 都有如5-14, 36-45等这样的数字. 这些数字表示是几岁到几岁. 指十年的大限, 或称之大运. 指运程按十年划分为一个阶段.

流年太岁, 规则很简单, 今年午年, 流年太岁就是在午宫.

推断大运, 需要以大运所在的宫位, 重新按命宫, 兄弟, 夫妻, 子女, 财帛, 疾厄, 迁移, 交友, 事业, 田宅, 福德, 父母宫的固定顺序, 逆时针排定十二宫.

流年, 也需要以流年太岁所在宫位立命宫, 重排十二宫.

这就是古诀里讲的, 数定乎三十六位.

原局十二宫管一生, 大运十二宫管十年, 流年十二宫管当年.

同时大运需要以大运的宫干, 排出大运的四化.

流年以当年太岁的天干, 排出流年四化. 如今年甲午, 以甲排出流年四化.

四化的排法口诀为:

甲廉破武阳, 乙机梁紫阴.

丙同机昌廉, 丁阴同机巨.

戊贪阴右机, 己武贪梁曲.

庚阳武府同, 辛巨阳曲昌.

壬梁紫左武, 癸破巨阴贪.

用法举例: 甲廉破武阳, 指甲天干的四化为, 廉贞化禄, 破军化权, 武曲化科, 太阳化忌.

推断大运流年, 可以先简单的看大运十二宫里的星, 来推断大运的运程吉凶.

比方说, 大运的财帛宫坐禄, 或化禄且没有煞忌的时候, 即可表示这个大运的财运较好.

大运的命宫走紫微星, 这十年相对会比较自信, 有上进心, 同时也带来压力.

流年的疾厄宫, 坐火星, 化忌. 表示这年容易身体不好, 焦躁, 上火.

原局, 大运, 流年各有十二宫. 排定流年盘的时候, 就会出现这种情况. 流年的迁移宫, 可能同时是大运的事业宫, 和原局的父母宫.

这种情况, 我们称之为宫位重叠.

宫位重叠很简单. 但于没有任何人知道可以这样看的时候, 要弄清楚这个, 真的是一件非常痛苦的事情.

雪天弄明白后, 欣喜的公开, 和斗数同好们分享, 但立即被斗数界的各色大师及各武林门派传人们抄袭, 辱骂, 造谣, 污蔑.

本来不想和大家提这些, 只是, 我希望大家能明白, 在这么一个不清净的大环境下, 这些非常干净, 简单的东西, 是来之不易的.

宫位重叠的运用, 可以归纳出一些公式, 直接套用, 就有非常高的准确率. 这些公式雪天在08年左右公开过.

讲几个例子, 大家就明白了.

父+官+化禄=升职.

指当父母, 事业宫重合时, 不论是原局, 大运或是流年的父母或事业, 有化禄坐时, 不论是原局, 大运, 流年的化禄. 只有有这个情况出现, 基本上都可以推断为升职.

父+宅+化禄=买房.

指父母宫和田宅宫重合时, 同时化禄. 指购买房产. 因父母宫有文书, 证书的含义. 田宅宫指房子, 化禄指动气, 和钱财. 房子, 证书及钱财的变动, 化禄本身又有吉利的意思, 这种年份买房的概念是非常高的.

父+迁+太阴+化禄=出国.

父+迁是迁移的文书, 即签证. 太阴是海, 禄是动气. 所以这个公式可以断出国. 如果是流年迁移, 重合大运或原局的父母宫, 则更为准确. 因流年迁移, 有更加明确的, 当年外出的信息.

官+迁+禄=工作变动.

事业+变动=工作变动, 没什么好解释的吧?

官+迁+文昌+忌=辞职.

文昌和忌在事业宫时, 是工作有关的文书, 而又同时和事业变动有关, 这个文书往往指辞呈.

父母宫+夫妻宫+化禄=结婚

夫妻宫的证书信息, 吉祥的. 在合适的年份, 可以推断为结婚信息. 也可配合红鸾天喜等喜庆星参看.

宫位重叠是一种取象, 读象的思维.

重叠, 本身即是易的思维模型. 易, 即是日, 叠在月上面. 象征着不同事物的方以类聚, 因缘合和.

把斗数当成一门语言的话, 你会发现, 这些公式, 只是把单词简单的翻译, 直读出来而已.

多实践的话, 你马上能明白这些断法的精妙之处.

如果只是希望学一点斗数, 能学会这三篇, 基本上已经可以准确的推断一个人的格局高低, 判断流年发生了什么事情.

如果希望进一步深造, 深入的了解, 更加准确, 更加精微, 更加奥妙的去看命盘. 那么很好.

我们下一篇, 讲解更加精妙的心法. 更多直接套上命盘就能使用的公式秘诀. 相信聪明的你们, 能举一反三, 登堂入室.

有必要先讲一下学斗数, 学易的误区.

作为中国人, 应该懂点易, 懂点紫微斗数. 但是如果步入误区, 那情愿别学.

雪天说, 不要自欺欺人. 什么叫自欺欺人?为什么会有人自欺欺人?

最大的误区就是, 为理论而理论, 得不出结论.

庞大, 繁杂的体系架构, 却得不出一个具体结论. 学习者之间的讨论, 永远限定于理论的讨论中.

比如说, 紫微算不算孤君, 什么时候算孤君. 我算什么格局, 有没有破格. 但并不知道, 是孤君如何, 不是孤君又如何. 成格如何不成格又如何. 这些不清楚.

一味的争执没有意义的纯理论问题. 忘了理论是为了实践服务的.

不去实践, 就无法印证对错. 不印证对错, 就可以在骄横, 我执的驱动下, 无限的自我膨胀.

可以毕一生精力, 甚至世世代代, 把理论发展的非常复杂, 看似深奥但亳无意义.

对于发展这些虚无的理论, 很多学易者, 还经常会有自己莫名其妙的独创, 宝贝的不得了, 秘不示人, 与人交流, 以玄乎为主, 陶醉于高人一等的幻觉之中, 放弃了治疗.

说实话, 这是易学界的普遍现状. 并不只是紫微斗数界有这个情况. 也不是现在才有这个情况, 从古代就有.

一整个圈子的药不能停.

这就是自欺欺人了. 很可怕.

还有的误区, 可以知道模糊的吉凶, 但不知道是哪方面吉凶, 也不知道到底事情会有多严重.

这样可以验证, 而且永远是对的.

比如说, 断这年流年吉. 结果这年这人升职, 但是离婚. 该算吉算凶?

紫微斗数, 信息很多. 信息多就意味着, 事后很容易自圆其说.

如果没有一个明确的推算方法, 这个套不上, 就用那个来套, 这也是不行的.

也有的方法, 利用的信息很少, 推算的结论主要靠发挥灵感, 这样也是错误的.

斗数, 是数. 是可以计算的.

雪天学斗数, 学风水, 都从各种陷入误区很深的派别学起, 走了很多错路, 吃了很多苦头.

后来慢慢接触到真东西时, 才明白什么叫大道至简.

真理, 就在最开始的地方. 就在你起步的时候. 不要远走, 只需要停下来, 将基础的东西深入. 吸收.

诚实的与现实对比, 原来不难.

紫微斗数不应该有争议.

不需要什么理论. 斗数命盘是一张命理报告. 读出来就可以, 而且结论非常的详细, 准确, 还有什么好争议的地方呢.

我们只需要更加精确的理解, 基础的各宫, 各星的含义.

明白一个宫里, 坐什么星是好的, 就能比较出命局的哪方面是好的, 哪方面是坏的. 知道财, 官, 宅等的好坏, 有多好, 有多坏, 也就知道一个人的财富事业家庭等如何.

大富大贵或大灾大难的命格, 都会非常鲜明. 用正确的办法去看, 一看就非常明显.

而没有明显特征的命盘, 是占绝大多数的.

还有一个误区, 就是整天希望从命盘中找出点特殊事件, 找出点大富大贵来. 这不是好的学习态度.

命理不是为特殊事件服务的, 能从命盘里, 推断出普通的生活来, 才有实际的意义.

小老百姓, 也有很多重要的事情想要弄清楚的.

有些特殊的星曜组合在一起, 就会发生相应的事情.

这些组合, 历来被视为至高铁口秘诀.

不说废话, 披露一部份.

擎羊天刑: 擎羊化气为刑, 擎羊天刑同宫, 必主刑伤之事. 入各宫皆主伤害. 再遇煞忌同宫, 命主一生多灾多难, 九死一生. 流年化忌入, 及流年命宫坐, 流年疾厄宫坐, 都主灾病.

擎羊红鸾: 刀子与血. 主血光之灾. 羊刑鸾同宫, 必主血光.

陀罗化忌: 陀罗化气为忌, 陀忌同宫, 主纠缠不清之事, 非常费心之事. 相当于双忌.

贪狼文昌: 贪昌颠倒, 主颠覆, 大的动荡. 贪狼为老师, 文昌为文化, 亦可取象为老师.

武曲寡宿: 武曲化气为寡宿, 与寡宿同宫, 主孤单. 不喜入命, 身, 夫妻宫, 主婚姻波折, 聚少离多.

天哭天虚: 哭虚同宫, 主该宫有少, 害怕, 空虚, 悲伤之事. 如财宫哭虚, 主钱财破损大, 财运不好.

天机哭虚: 方向感不好. 骑乘技能天赋不足.

巨门阴煞: 巨门化气为暗. 巨门阴煞同宫, 主欺骗, 损失. 如巨门阴煞入财, 主钱财被暗去. 入交友, 被人骗.

众煞同宫: 常见的如火羊空, 羊刑火忌, 铃陀忌等. 三颗甚至更多煞星, 及天刑, 阴煞等不吉色彩明显的星同宫. 不仅主该宫多事, 亦主一生多灾.

凤阁天贵: 贵重华丽的房子. 入宅宫主富.

天贵天马+龙池 (凤阁) : 豪车.

龙池凤阁官府: 很多大房子. 入宅宫大富. 与禄同宫, 入宅宫富甲一方.

天梁天刑: 法律有关.

铃昌陀武: 四星同宫主该宫重大挫折. 同时有外伤, 落水的应验.

太阳咸池 (龙池) : 落水之灾. 居午宫更严重.

阴煞亡神: 闹鬼.

天巫阴煞: 灵异, 灵感强.

孤辰亡神贯索: 孤魂索债. 与吉同宫减吉, 加煞忌严重时, 主索命.

铃贪禄, 火贪禄: 主暴富. 入财宫必富.

铃贪, 火贪: 主突发事件.

紫微权天官: 主权威. 入官, 疾宫, 当大官.

天同天魁: 非常懒. 非常舒适.

天同天福天魁: 更舒适, 懒散, 依赖.

太阳 (陷) 天魁 (钺) 忌: 主精神灰暗. 入福德宫或大运流年福宫, 主抑郁症.

煞星+科: 容易出名.

太阳哭虚: 容易出名.

廉贞陀罗: 肿瘤.

火星 (铃星) 太阴: 主突发, 剧烈之事. 与禄同宫, 亦主暴发.

空劫: 少有之事. 偏门. 突发意外之事.

巨门空劫: 与宗教术数缘深.

天机空劫: 宗教术数缘深.

天梁天姚: 医药.

解神天马: 分离分散. 入疾宫气虚. 入夫妻宫聚少离多. 入大运流年夫妻宫时, 容易分散. 加煞忌分手离婚.

雪天先去接客. 有空继续.

如果说星曜组合是不传之秘. 那么, 还有更秘密的诀窍. 秘密到甚至, 根本不会走漏风声, 让你知道世上还有这样的宝贝.

希望, 紫微斗数能普及, 发扬光大.

紫微斗数的现状让人痛心, 专业人士胡说八道, 门派传承胡搅蛮缠, 业余人士胡乱炒作. 乌烟瘴气, 就像雾霭一样, 看不见晴朗的天空.

不说中国人就转发这样的玩笑话.

雪天希望更多的人能看到这些文章, 让更多的人接触和了解到清澈又简单的易学.

需要讲一下. 雪天说的紫微斗数技术和体系, 与坊间流传的各种斗数流派, 都是不一样的.

这边是雪天所总结出的, 名为观星殿的紫微斗数体系.

观星殿的体系, 虽然是雪天所创造, 但并非是标新立异之物, 仅仅是去除了胡编乱造的理论, 还原了斗数的原本面目而已.

有些同学和我说, 你写的哪一篇, 感觉和市面上流传的东西一样, 没啥好看的. 我语重心长的说, 当你看出微妙的差别时, 就真正看懂了.

以雪天的性格, 并不喜欢拈花一笑, 你自己去悟.

我还是挑明了说吧, 差别到底在哪.

观星殿并无特别的技巧, 但在宫星的理解上, 力求入木三分.

当你可以深刻的理解, 又能以极精简的表述时, 星才可以称之为单词.

你看盘, 可以直接将宫星像读书一样, 流畅的读出来时, 一切技巧都是浮云. 你只是在读一篇命理报告而已.

我们也有很多外面没有的东西. 如身宫的用法, 宫位重叠的技巧, 卦位的运用等等. 其实也只是基础知识深入理解, 灵活运用而已.

观星殿最特别的地方.

是雪天一直没有着重公开讲过的东西. 是观星殿的核心技巧, 从来没打算公开讲, 所以还没有命名.

我有的学生称之为立体断盘. 我想也可以叫多维互涉. 也类似于坊间所说的打破十二宫的技巧.

雪天之所以没有公开讲过, 并不是藏私之心.

经常有人劝我说, 你要留一手啊. 东西一分钱不要讲出去, 人家偷了, 又回头来骂你. 甚至劝我说, 你不要收徒弟了, 教那么多人做什么. 收那点钱能有什么用, 看个风水就回来了啊.

你靠这个, 自己能有碗饭吃, 没人能抢, 还不好吗?

我也不是什么很大气, 伟大的人. 如果说我只有一个宝贝, 我肯定是舍不得拿出来分享的.

我讲了一些秘诀, 很多人看得乐不可支, 有的人拿了就跑, 无影无踪. 有的人边跑边立下防线, 生怕我会抢回来似的.

我只能哭笑不得的喊, 别跑啊, 还有很多呢. 我这放不下了, 你多拿点走啊.

我只是觉得, 知识和财一样, 流动起来才有意义. 不花出去的钱都没有价值, 不分享出来的知识, 也是一文不值.

跑题了.

这个核心技巧, 雪天之所以没有公开讲过, 并不是藏私之心. 只是没来得及讲而已. 讲身宫, 讲宫位重叠这些很简单的东西, 已经弄得满天风雨了.

还有就是这些核心的东西, 讲起来有些复杂, 单独讲的话, 应该也要一整个系列才讲得明白.

是中国人就讲究个实用, 这个《中国人都应该会点紫微斗数》是实用系列, 讲体系架构大家也不爱看, 这篇主要介绍其中一些拿了就能用的技巧.

斗数无非是斗, 和数, 即宫, 和星. 星上力求对星情的理解准确, 精炼. 宫上所揣摩的, 除了宫位的含义, 宫位的重叠外, 还有宫位的关系.

宫位的关系, 如果大家看过一些市面上的斗数书籍的话, 大概知道三方四正, 以及飞星四化的概念. 讲的是不同的宫位之间的相互联系.

但有些即不是三方四正, 又没有四化连接的宫位, 也会有非常紧密的联系.

雪天在给观星殿的同学们讲课时, 是这样说的. 逻辑上有联系, 宫位间就有联系.

比如说, 你推断命盘, 命身太岁都要放在一起看. 是因为这些宫位, 都关系着命格本身.

你推断事业, 你命身太岁也都可以看, 事业宫也可以看, 财宫也可以看, 事业宫暗合也可以看. 化禄也可以看. 没必要有什么宫位间的联系, 只需要这些宫位, 都有你要的信息就可以.

道理就是这么简单. 运用起来的话, 就繁复茂盛了. 讲不完, 我们挑点东西说.

比如说这个月, 是天机忌. 流年是太阳忌. 我们可以不管天机和太阳都各自在哪个宫位. 直接可以推断这个月容易发生的不利的事情.

如天机是车, 太阳是光, 取象的话, 可以取, 机日, 是车灯的象. 也可以取, 天机是轴, 仪器, 太阳是视力. 取眼镜, 望远镜, 显微镜的象.

天机是思维, 太阳是头部. 也可以讲思虑过多, 头痛, 脑子不好使等.

因为都是不利的信息. 就可以放在一起讲.

这个思路, 大家可以细细体会一下. 也是方以类聚.

同理, 原局疾厄宫, 大运疾厄宫, 流年疾厄宫. 三者也可以一起看, 看这一年的身体状况.

这个道理大家明白了, 再复杂点的运用, 加上飞星四化. 就会更有意思.

有的事情, 也可以通过原局的四化格局, 直接去套, 哪一年会发生相应的事情.

这个盘是论坛里, 一个同学发出来让大家练习的, 题目是断94年发生何事. 原帖大家可以自己去论坛看.

雪天用一门新学的秘传术数也去推断, 断的事情勉强沾边. 回头用斗数来看, 还是斗数讲的比较清楚.

我们今天主要讲宫位关系的运用, 用这个盘来说.

原局的田宅, 太阴自化忌.

大运落夫妻宫, 庚干, 化忌落大运疾厄宫, 冲父母宫. 冲起羊刑火空的煞气. 这里有打斗的象.

流年甲干, 落太阳星坐疾, 冲原父母宫. 太阳是父星.

这里我们看, 田宅太阴, 家里女人. 和大运坐夫妻宫的意象, 是相符合的.

原局父母, 大运父母宫都被冲. 流年父母宫, 正是在田宅太阴自化忌的位置.

家里女人, 对父亲不利的象, 呼之欲出.

展开讲的话, 还有很多技术细节, 先不多说, 以免影响重点, 跑题太远.

大家主要注意一下, 宫位关系, 灵活取象的运用.

我被喊去超市买料酒了, 先说到这.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button