Tử vi

Phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách giải nghĩa

Phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách giải nghĩa

Lấy [ bản mạng cung tử nữ ] can cung tứ hóa đến quan sát: ( lệ cung tử nữ đinh dậu tọa vũ khúc thất sát địa không )

Tử can đinh thái âm hóa lộc nhập bản quan ( nhâm thìn ) chiếu bản phu

Bạn đang xem: Phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách giải nghĩa

Nói rõ hoa đào hệ nhân công tác hoặc sự nghiệp lui tới được đến khác tính tán thưởng ( lộc nhập )

Tử can đinh cự môn hóa kị nhập bản thiên ( giáp ngọ ) trùng bản mạng ( canh tử ) < bản thiên là bản quan tới phúc >

Kị trùng bản mạng nên biết đây hoa đào cũng không lâu dài ( lộc rơi vào Quan sự nghiệp là hoa đào tới nhân

Mà kị nhập thiên trùng mệnh biết không duyên là quả )

Đây chủng hóa tượng nói rõ đây hoa đào là giao tế lên phùng tràng chỉ hí là công tác ( sự nghiệp ) mà không phải là là người ( trùng bản mạng )

Nếu dương nam đại hạn thứ tư thiên mệnh đi vào bổn điền ( tân mão ) lúc này

Tử can đinh cự môn hóa kị trùng điệp đại nạn điền trạch mà thái âm hóa lộc trùng điệp tổ phụ chiếu đại tật

Đây hạn nam mệnh ứng sẽ có nhân công tác hoặc trên sự nghiệp sở lui tới hoa đào xuất hiện

< ứng dụng [ lộc truy kị ] xem kết quả >

Thái âm hóa lộc Lạc bản quan ( nhâm thìn ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập vở ( đinh dậu ) trùng điệp lớn thiên mà trùng thiên mệnh ( bổn điền )

Cũng biết đây hoa đào cùng đây hạn mệnh chủ không duyên ( trùng thiên mệnh ) cũng không hội tiến gia viên ( trùng bổn điền ) do đó đây hoa đào hội không giải quyết được gì

< ứng dụng [ lộc truy lộc ] xem nguyên nhân >

Can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản tài ( bính thân ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa lộc văn xương sinh khoa thả tự hóa khoa

Cũng biết hoa đào nguyên nhân là là tiền tài mà tới ( lộc nhập bản tài ) < bản tài là bản nô tới điền > lộc nhập [ nô tới điền ] này chỗ tốt ở bằng hữu

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

< phỏng đoán hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

Lấy [ cung phu thê ] cập [ cung tử nữ ] phân biệt tứ hóa

Nam mệnh xem hoa đào lấy cung tử nữ chủ yếu sự cung vị ( lấy cung tật ách [ phu người ấy ] xem phối ngẫu hay không hội ghen tị hoặc ghen )

Khác cung tử nữ xem xét mệnh chủ [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

Nam mệnh tử làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nam mệnh can của phu hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > lại < nô bộc là phu nhanh > cho nên đây hoa đào thuộc phối ngẫu đấy hoa đào

Nếu nghĩ phỏng đoán [ phối ngẫu ] tới hoa đào có hay không thì lấy [ cung tật ách ]( phu người ấy ) đến tứ hóa lấy [ cung phu thê ]( chỉ thái cực lập tiêu ) đưa về cung phu thê đến quan sát

Nếu tật làm hóa kị nhập vợ chồng thì khả dự đoán phối ngẫu vi chung thân hoa đào cách

Phải theo như [ tam dịch hợp nhất ]

Hóa lộc hóa kị sở phi nhập bản mạng bàn ( thiên ) đại nạn bàn ( địa ) năm xưa bàn ( nhân ) mỗi người chia biệt cung vị

[ thiên nhân hợp nhất ] thả lấy địa là người đại lý đẩy ra định hóa giống ý nghĩa

[ cung vị chuyển thay ] xem xét hoa đào góc độ

Cung mệnh là tử tới điền

Điền trạch là tử tới thiên

Thiên di là tử người ấy

[ cung vị trùng điệp ]

[ lộc kị truy đuổi ]

Tống hợp phán đoán lấy nhận [ hoa đào ] hoặc [ gặp ở ngoài ]

Hoa đào tới có hay không thì phải lấy [ lộc ] [ kị ] phân biệt tới

Tử làm hóa kị nhập phu đây hóa tượng cùng vợ chồng song phương tới đối đãi không quan hệ mà là cùng sinh dục liên quan đến ( ứng lưu ý )

Nhân [ tử làm hóa kị ] nhập phu trùng Quan < Quan lộc là tử nhanh > ( đứa con đấy thân )

Nói rõ đứa con mệnh hóa kị trùng [ tử nhanh ] tượng này mệnh chủ sợ không con nối dõi ( nếu có chút cũng khó nuôi sống )

< bản mạng cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát hoa đào cách

< đại nạn cung tử nữ hoặc năm xưa cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát vận đào hoa

[ cung nô bộc ] làm tứ hóa khả dự đoán năm nay mệnh chủ tới khác tính bằng hữu kết giao hoặc kết hôn giống

< quan sát sau hôn nhân tới hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

[ cung điền trạch ] quan sát < điền trạch là nô phu quân > biểu hiện khác tính bằng hữu

Điền làm tự hóa kị thì đối phương khác tính vị hôn

Điền làm tự hóa lộc thì đối phương có lui tới khác tính hoặc đồng thời có mặt khác khác tính bằng hữu

Điền làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu khả trường khả lâu khác biểu hiện đối phương còn không đứa con

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương có gia đình quan niệm thả phù thê giữa cảm tình không hòa thuận

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh mà điền làm hóa lộc nhập tử biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương đã có đứa con thả khả năng cách qua hôn

Đại nạn hoặc năm xưa cùng luận

Điền làm hóa lộc nhập mệnh ( hoặc nhập thiên ) biểu hiện khác tính đối phương cùng mệnh chủ có duyên có ấn tượng tốt có lẽ có hoa đào ( cũng không nhất định ) sợ nhu tốn tiền

Điền làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh biểu hiện có duyên nhưng đối phương là có phối ngẫu người < thiên di là điền tới điền >

Điền làm hóa kị nhập tử phùng đứa con tọa sinh kỵ này là [ hoa đào mang theo tài ] biểu hiện hoa đào nhiều nhưng không cần tốn tiền đi mua hoa đào

[ cung tật ách ] quan sát < tật ách là phu người ấy >

Cung tật ách tọa sinh quyền biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có lỗi nết tốt là

Cung tật ách tọa sinh kỵ biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có vuốt ve hành vi

Tật làm hóa lộc nhập tử ( hoặc nhập điền ) thì khá là có hoa đào phát sinh

[ cung phụ mẫu ] quan sát < cha mẹ là phu tới điền > lấy cung phụ mẫu tứ hóa cũng có thể quan sát phối ngẫu có hay không hoa đào hoặc gặp ở ngoài

([ lưu phu ] trùng điệp [ vở ]) này là [ lưu phu ] cùng hoa đào vị kết hợp

[ lưu phu ] hóa lộc nhập [ bản phu ] tượng này [ quy vị trí ] biểu hiện đáng năm xưa phối ngẫu có hoa đào hoặc gặp ở ngoài

Từ [ thái tử ] [ lưu tử ] xem xét hoa đào có hay không

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ thầy thuốc ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] đây hóa tượng biểu hiện:

Hoa đào khác tính chủ động đầu hoài tống bão mệnh chủ bị vây bị động hoa đào chạy không thoát

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ lưu tử ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ lưu phúc ]

Thì năm này hoa đào không tránh khỏi trốn không thoát

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ lưu phu ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ lưu thiên ] trùng [ lưu mệnh ] đây hóa tượng

Biểu hiện năm này có hoa đào ( thay thế phối ngẫu tới [ tính hoa đào ]) nhưng đây hoa đào giao không được

Đang trùng cung ([ lưu mệnh ]) tùy năm xưa biến hóa đây trùng cung biến thành [ lưu phu ] thì năm này hoa đào tự nhiên biến mất

( nhân bị trùng [ tính ] đấy thay thế công năng biến mất rồi )

Nếu [ lưu tử ] trùng điệp [ vở ]/[ thiên mệnh ]

Đây [ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] mà hóa kị nhập [ bản mạng ] thì đây hóa tượng:

Năm này mệnh chủ tất có hưởng dụng bất tận đấy [ phong hao phí tuyết nguyệt ]

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách giải nghĩa

Phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách giải nghĩa

Lấy [ bản mạng cung tử nữ ] can cung tứ hóa đến quan sát: ( lệ cung tử nữ đinh dậu tọa vũ khúc thất sát địa không )

Tử can đinh thái âm hóa lộc nhập bản quan ( nhâm thìn ) chiếu bản phu

Nói rõ hoa đào hệ nhân công tác hoặc sự nghiệp lui tới được đến khác tính tán thưởng ( lộc nhập )

Tử can đinh cự môn hóa kị nhập bản thiên ( giáp ngọ ) trùng bản mạng ( canh tử ) < bản thiên là bản quan tới phúc >

Kị trùng bản mạng nên biết đây hoa đào cũng không lâu dài ( lộc rơi vào Quan sự nghiệp là hoa đào tới nhân

Mà kị nhập thiên trùng mệnh biết không duyên là quả )

Đây chủng hóa tượng nói rõ đây hoa đào là giao tế lên phùng tràng chỉ hí là công tác ( sự nghiệp ) mà không phải là là người ( trùng bản mạng )

Nếu dương nam đại hạn thứ tư thiên mệnh đi vào bổn điền ( tân mão ) lúc này

Tử can đinh cự môn hóa kị trùng điệp đại nạn điền trạch mà thái âm hóa lộc trùng điệp tổ phụ chiếu đại tật

Đây hạn nam mệnh ứng sẽ có nhân công tác hoặc trên sự nghiệp sở lui tới hoa đào xuất hiện

< ứng dụng [ lộc truy kị ] xem kết quả >

Thái âm hóa lộc Lạc bản quan ( nhâm thìn ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập vở ( đinh dậu ) trùng điệp lớn thiên mà trùng thiên mệnh ( bổn điền )

Cũng biết đây hoa đào cùng đây hạn mệnh chủ không duyên ( trùng thiên mệnh ) cũng không hội tiến gia viên ( trùng bổn điền ) do đó đây hoa đào hội không giải quyết được gì

< ứng dụng [ lộc truy lộc ] xem nguyên nhân >

Can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản tài ( bính thân ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa lộc văn xương sinh khoa thả tự hóa khoa

Cũng biết hoa đào nguyên nhân là là tiền tài mà tới ( lộc nhập bản tài ) < bản tài là bản nô tới điền > lộc nhập [ nô tới điền ] này chỗ tốt ở bằng hữu

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

< phỏng đoán hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

Lấy [ cung phu thê ] cập [ cung tử nữ ] phân biệt tứ hóa

Nam mệnh xem hoa đào lấy cung tử nữ chủ yếu sự cung vị ( lấy cung tật ách [ phu người ấy ] xem phối ngẫu hay không hội ghen tị hoặc ghen )

Khác cung tử nữ xem xét mệnh chủ [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

Nam mệnh tử làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nam mệnh can của phu hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > lại < nô bộc là phu nhanh > cho nên đây hoa đào thuộc phối ngẫu đấy hoa đào

Nếu nghĩ phỏng đoán [ phối ngẫu ] tới hoa đào có hay không thì lấy [ cung tật ách ]( phu người ấy ) đến tứ hóa lấy [ cung phu thê ]( chỉ thái cực lập tiêu ) đưa về cung phu thê đến quan sát

Nếu tật làm hóa kị nhập vợ chồng thì khả dự đoán phối ngẫu vi chung thân hoa đào cách

Phải theo như [ tam dịch hợp nhất ]

Hóa lộc hóa kị sở phi nhập bản mạng bàn ( thiên ) đại nạn bàn ( địa ) năm xưa bàn ( nhân ) mỗi người chia biệt cung vị

[ thiên nhân hợp nhất ] thả lấy địa là người đại lý đẩy ra định hóa giống ý nghĩa

[ cung vị chuyển thay ] xem xét hoa đào góc độ

Cung mệnh là tử tới điền

Điền trạch là tử tới thiên

Thiên di là tử người ấy

[ cung vị trùng điệp ]

[ lộc kị truy đuổi ]

Tống hợp phán đoán lấy nhận [ hoa đào ] hoặc [ gặp ở ngoài ]

Hoa đào tới có hay không thì phải lấy [ lộc ] [ kị ] phân biệt tới

Tử làm hóa kị nhập phu đây hóa tượng cùng vợ chồng song phương tới đối đãi không quan hệ mà là cùng sinh dục liên quan đến ( ứng lưu ý )

Nhân [ tử làm hóa kị ] nhập phu trùng Quan < Quan lộc là tử nhanh > ( đứa con đấy thân )

Nói rõ đứa con mệnh hóa kị trùng [ tử nhanh ] tượng này mệnh chủ sợ không con nối dõi ( nếu có chút cũng khó nuôi sống )

< bản mạng cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát hoa đào cách

< đại nạn cung tử nữ hoặc năm xưa cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát vận đào hoa

[ cung nô bộc ] làm tứ hóa khả dự đoán năm nay mệnh chủ tới khác tính bằng hữu kết giao hoặc kết hôn giống

< quan sát sau hôn nhân tới hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

[ cung điền trạch ] quan sát < điền trạch là nô phu quân > biểu hiện khác tính bằng hữu

Điền làm tự hóa kị thì đối phương khác tính vị hôn

Điền làm tự hóa lộc thì đối phương có lui tới khác tính hoặc đồng thời có mặt khác khác tính bằng hữu

Điền làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu khả trường khả lâu khác biểu hiện đối phương còn không đứa con

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương có gia đình quan niệm thả phù thê giữa cảm tình không hòa thuận

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh mà điền làm hóa lộc nhập tử biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương đã có đứa con thả khả năng cách qua hôn

Đại nạn hoặc năm xưa cùng luận

Điền làm hóa lộc nhập mệnh ( hoặc nhập thiên ) biểu hiện khác tính đối phương cùng mệnh chủ có duyên có ấn tượng tốt có lẽ có hoa đào ( cũng không nhất định ) sợ nhu tốn tiền

Điền làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh biểu hiện có duyên nhưng đối phương là có phối ngẫu người < thiên di là điền tới điền >

Điền làm hóa kị nhập tử phùng đứa con tọa sinh kỵ này là [ hoa đào mang theo tài ] biểu hiện hoa đào nhiều nhưng không cần tốn tiền đi mua hoa đào

[ cung tật ách ] quan sát < tật ách là phu người ấy >

Cung tật ách tọa sinh quyền biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có lỗi nết tốt là

Cung tật ách tọa sinh kỵ biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có vuốt ve hành vi

Tật làm hóa lộc nhập tử ( hoặc nhập điền ) thì khá là có hoa đào phát sinh

[ cung phụ mẫu ] quan sát < cha mẹ là phu tới điền > lấy cung phụ mẫu tứ hóa cũng có thể quan sát phối ngẫu có hay không hoa đào hoặc gặp ở ngoài

([ lưu phu ] trùng điệp [ vở ]) này là [ lưu phu ] cùng hoa đào vị kết hợp

[ lưu phu ] hóa lộc nhập [ bản phu ] tượng này [ quy vị trí ] biểu hiện đáng năm xưa phối ngẫu có hoa đào hoặc gặp ở ngoài

Từ [ thái tử ] [ lưu tử ] xem xét hoa đào có hay không

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ thầy thuốc ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] đây hóa tượng biểu hiện:

Hoa đào khác tính chủ động đầu hoài tống bão mệnh chủ bị vây bị động hoa đào chạy không thoát

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ lưu tử ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ lưu phúc ]

Thì năm này hoa đào không tránh khỏi trốn không thoát

Nếu [ thái tử ] làm hóa lộc nhập [ lưu phu ] mà [ thái tử ] làm hóa kị nhập [ lưu thiên ] trùng [ lưu mệnh ] đây hóa tượng

Biểu hiện năm này có hoa đào ( thay thế phối ngẫu tới [ tính hoa đào ]) nhưng đây hoa đào giao không được

Đang trùng cung ([ lưu mệnh ]) tùy năm xưa biến hóa đây trùng cung biến thành [ lưu phu ] thì năm này hoa đào tự nhiên biến mất

( nhân bị trùng [ tính ] đấy thay thế công năng biến mất rồi )

Nếu [ lưu tử ] trùng điệp [ vở ]/[ thiên mệnh ]

Đây [ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] mà hóa kị nhập [ bản mạng ] thì đây hóa tượng:

Năm này mệnh chủ tất có hưởng dụng bất tận đấy [ phong hao phí tuyết nguyệt ]

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button