Tử vi

Thiên hình ngôi sao ở thập nhị cung

Thiên hình thuần dương hỏa, nãi cô khắc đứng đầu, hình phạt chính yểu, cô độc. Thiên hình ở mặt tốt là chủ tài cán, quyền uy, mà cùng cao ngạo tương hỗ là nhân quả.

Thiên hình lại hình phạt chính tổn thương, quan phi ngôi sao. Với mệnh chủ quái gở, với lục thân chủ vô duyên, có dị tâm hai chí, với phụ tật chủ nhiều tiểu nhân, cha mẹ vô duyên.

 
Hình tính

 
Mặt phương tính khô, tính cách kiên cường không độc, tâm tính cao ngạo, hội cát chủ quyền uy, sẽ hung chủ cô khắc. Sắc mặt vàng trắng mang đỏ, tứ chi có hình tổn thương, nếu không lúc tuổi già bị nhập không môn. Thích mệnh học, Phật học, huyền học, cái này cũng cùng cao ngạo có quan hệ.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ nhiều, nhưng làm theo ý mình, không thể làm chung liên quan.

 
Cung phu thê

Chủ vợ chồng đồng sàng dị mộng. Thiên hình nhập vợ chồng, thiên diêu nhất định ở phúc đức, cùng này ngủ, lại nghĩ đến người, do đó cũng chủ nhiều.

 
Cung tử nữ

Chủ tử nữ nhân không nhiều lắm, không phụ lễ nhường. Sẽ hoa đào ngôi sao, chủ bản nhân hoa đào nhiều.

 
Cung tài bạch

Hội cát, thể kiếm cùng pháp luật tương quan tới tiền tài. Nhưng thân mình cũng phải chú ý quan phi, nhân thiên hình ở tài, thiên diêu nhất định ở mệnh.

 
Cung tật ách

Thiên hình thuần dương hỏa, chủ can vượng, nóng vội, tính khí, phổi nóng ho khan, mùa bệnh, hỏa nạn, khai đao.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Tỏ vẻ bằng hữu nhiều, tam giáo cửu lưu đều có, sở hội gặp làm chủ yếu bằng hữu linh tinh hình.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Ngành sản xuất nhiều. Thêm thái dương nhưng vì quan võ, sinh sản sự nghiệp. Như gặp pháp luật tinh diệu, như cánh cửa cực lớn, liêm trinh, thái dương các loại mà vô sát hướng, nhưng vì quan toà, luật sư. Có sát được thông qua, cần đặc biệt chú ý quan phi.

 
Cung điền trạch

Chủ phụ cận có đương phô, đao kéo điếm, hòn đá. Lại chủ gia ở bên trong vui mừng nuôi chó.

 
Cung phúc đức

Chủ suy nghĩ nhiều, cao ngạo, có cảm giác cô độc. Cũng biểu hiện hứng thú nhiều, từ chủ tinh phán đoán thuộc về loại nào tính chất, như trời lương vi văn, thất sát vi võ các loại.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ vô duyên, nhiều tiểu nhân, nên thận phòng tới.

 
Ps: không kiếp nhị tinh ở thập nhị cung ở bên trong tình huống gần là một loại trạng thái, cũng không cát hung, không thể chỉ dựa vào đây một loại tình huống liền loạn dưới kết luận, nhớ lấy!

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên hình ngôi sao ở thập nhị cung

Thiên hình thuần dương hỏa, nãi cô khắc đứng đầu, hình phạt chính yểu, cô độc. Thiên hình ở mặt tốt là chủ tài cán, quyền uy, mà cùng cao ngạo tương hỗ là nhân quả.

Thiên hình lại hình phạt chính tổn thương, quan phi ngôi sao. Với mệnh chủ quái gở, với lục thân chủ vô duyên, có dị tâm hai chí, với phụ tật chủ nhiều tiểu nhân, cha mẹ vô duyên.

Thiên hình lại chủ nhiều, mệnh học, hoả hoạn, cẩu, nam nhân. Lại vi nghiệp lực ngôi sao, cùng mượn tiền có quan hệ.

 
Hình tính

 
Mặt phương tính khô, tính cách kiên cường không độc, tâm tính cao ngạo, hội cát chủ quyền uy, sẽ hung chủ cô khắc. Sắc mặt vàng trắng mang đỏ, tứ chi có hình tổn thương, nếu không lúc tuổi già bị nhập không môn. Thích mệnh học, Phật học, huyền học, cái này cũng cùng cao ngạo có quan hệ.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ nhiều, nhưng làm theo ý mình, không thể làm chung liên quan.

 
Cung phu thê

Chủ vợ chồng đồng sàng dị mộng. Thiên hình nhập vợ chồng, thiên diêu nhất định ở phúc đức, cùng này ngủ, lại nghĩ đến người, do đó cũng chủ nhiều.

 
Cung tử nữ

Chủ tử nữ nhân không nhiều lắm, không phụ lễ nhường. Sẽ hoa đào ngôi sao, chủ bản nhân hoa đào nhiều.

 
Cung tài bạch

Hội cát, thể kiếm cùng pháp luật tương quan tới tiền tài. Nhưng thân mình cũng phải chú ý quan phi, nhân thiên hình ở tài, thiên diêu nhất định ở mệnh.

 
Cung tật ách

Thiên hình thuần dương hỏa, chủ can vượng, nóng vội, tính khí, phổi nóng ho khan, mùa bệnh, hỏa nạn, khai đao.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Tỏ vẻ bằng hữu nhiều, tam giáo cửu lưu đều có, sở hội gặp làm chủ yếu bằng hữu linh tinh hình.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Ngành sản xuất nhiều. Thêm thái dương nhưng vì quan võ, sinh sản sự nghiệp. Như gặp pháp luật tinh diệu, như cánh cửa cực lớn, liêm trinh, thái dương các loại mà vô sát hướng, nhưng vì quan toà, luật sư. Có sát được thông qua, cần đặc biệt chú ý quan phi.

 
Cung điền trạch

Chủ phụ cận có đương phô, đao kéo điếm, hòn đá. Lại chủ gia ở bên trong vui mừng nuôi chó.

 
Cung phúc đức

Chủ suy nghĩ nhiều, cao ngạo, có cảm giác cô độc. Cũng biểu hiện hứng thú nhiều, từ chủ tinh phán đoán thuộc về loại nào tính chất, như trời lương vi văn, thất sát vi võ các loại.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ vô duyên, nhiều tiểu nhân, nên thận phòng tới.

 
Ps: không kiếp nhị tinh ở thập nhị cung ở bên trong tình huống gần là một loại trạng thái, cũng không cát hung, không thể chỉ dựa vào đây một loại tình huống liền loạn dưới kết luận, nhớ lấy!

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button