Tử vi

Phong phú xã hội từng trải cùng uyên bác đấy đẩu số cơ sở

Sắp xếp bàn dễ dàng hiểu bàn khó

[ bản mạng bàn ] là người sanh thiên định [ tĩnh thái ] vận mệnh này là [ cách ] đấy vấn đề cũng không cát hung

Nhưng có này tượng tất có này vật theo như tùy [ thời gian ] đấy tiến đến mà rõ ràng

Bạn đang xem: Phong phú xã hội từng trải cùng uyên bác đấy đẩu số cơ sở

[ hành vận ] ([ đại nạn bàn ] [ năm xưa bàn ] [ lưu nguyệt bàn ] [ lưu nhật bàn ])

Đánh từ [ mệnh chủ ] rời khỏi mẫu thai lên bắt đầu tiến vào [ thời gian ] đấy nước lũ từng bước đẩy vào

[ năm xưa cung vị ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ] đây là cái gọi là [ cung vị trùng điệp ] quan sát hành vận đấy trạng huống

Đương nhiên phải căn cứ cùng [ đại nạn cung vị ] đấy trùng điệp làm phân biệt người đại lý

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phong phú xã hội từng trải cùng uyên bác đấy đẩu số cơ sở

Sắp xếp bàn dễ dàng hiểu bàn khó

[ bản mạng bàn ] là người sanh thiên định [ tĩnh thái ] vận mệnh này là [ cách ] đấy vấn đề cũng không cát hung

Nhưng có này tượng tất có này vật theo như tùy [ thời gian ] đấy tiến đến mà rõ ràng

[ hành vận ] ([ đại nạn bàn ] [ năm xưa bàn ] [ lưu nguyệt bàn ] [ lưu nhật bàn ])

Đánh từ [ mệnh chủ ] rời khỏi mẫu thai lên bắt đầu tiến vào [ thời gian ] đấy nước lũ từng bước đẩy vào

[ năm xưa cung vị ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ] đây là cái gọi là [ cung vị trùng điệp ] quan sát hành vận đấy trạng huống

Đương nhiên phải căn cứ cùng [ đại nạn cung vị ] đấy trùng điệp làm phân biệt người đại lý

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button