Tử vi

SA TRUNG THỔ – BÍNH THÌN ĐINH TỴ

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Bính Thìn Đinh Tỵ, Thìn khố Tỵ tuyệt, Thiên can Bính Đinh đều thuộc Hỏa. Thổ vào tuyệt địa, đến chổ ẩn tàng (khố) lại được hỏa sinh cho nên gọi bằng Sa Trung Thổ”.

Thổ tới khố không phải cát của sa mạc mà là cát của đất phù sa vì Thìn thuộc Thủy khố. Gặp sông nước đẩy đưa tập trung tài bồi thành bãi thành bờ nhiều mầu mỡ.

Sa Trung Thổ tùy sóng, tùy gió nên tính chất uyển chuyển, giỏi đầu cơ, lợi dụng thời thế. Khả năng 2 mặt thiện ác – khi là rồng lúc thành rắn. Anh hùng và gian hùng.

Bạn đang xem: SA TRUNG THỔ – BÍNH THÌN ĐINH TỴ

Bính Thìn, Thìn thuộc Thổ chính vị cho nên cứng rắn hơn. Đinh Tỵ, Tỵ thuộc Hỏa tiết thân mà sinh Thổ nên nguyên khí giảm không kiên trì bằng Bính Thìn.

Ý tượng

  1. Thoạt nhìn có vẻ thiếu tập trung, nhưng thực tế lại thích luỹ nhiều kiến thức và kinh nghiệm của trưởng bối
  2. Tâm tình hoặc cách ứng xử biến hoá đa đoan, lúc vận tốt thì như rồng bay trên trời, gặp vấn xấu thì như rồng ở bể cạn
  3. Ngầm biểu thị phải trải qua phấn đấu, sau mới có kết quả viên mãn

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm SA TRUNG THỔ – BÍNH THÌN ĐINH TỴ

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Bính Thìn Đinh Tỵ, Thìn khố Tỵ tuyệt, Thiên can Bính Đinh đều thuộc Hỏa. Thổ vào tuyệt địa, đến chổ ẩn tàng (khố) lại được hỏa sinh cho nên gọi bằng Sa Trung Thổ”.

Thổ tới khố không phải cát của sa mạc mà là cát của đất phù sa vì Thìn thuộc Thủy khố. Gặp sông nước đẩy đưa tập trung tài bồi thành bãi thành bờ nhiều mầu mỡ.

Sa Trung Thổ tùy sóng, tùy gió nên tính chất uyển chuyển, giỏi đầu cơ, lợi dụng thời thế. Khả năng 2 mặt thiện ác – khi là rồng lúc thành rắn. Anh hùng và gian hùng.

Bính Thìn, Thìn thuộc Thổ chính vị cho nên cứng rắn hơn. Đinh Tỵ, Tỵ thuộc Hỏa tiết thân mà sinh Thổ nên nguyên khí giảm không kiên trì bằng Bính Thìn.

Ý tượng

  1. Thoạt nhìn có vẻ thiếu tập trung, nhưng thực tế lại thích luỹ nhiều kiến thức và kinh nghiệm của trưởng bối
  2. Tâm tình hoặc cách ứng xử biến hoá đa đoan, lúc vận tốt thì như rồng bay trên trời, gặp vấn xấu thì như rồng ở bể cạn
  3. Ngầm biểu thị phải trải qua phấn đấu, sau mới có kết quả viên mãn

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button