Tử vi

Sao địa không, sao địa kiếp ở thập nhị cung

Địa không thuần âm hỏa, địa kiếp thuần dương hỏa; địa không vi không vong chi thần, địa kiếp vi kiếp sát chi thần.

Địa không chủ không vong, nhiều tai họa, địa kiếp chủ kiếp sát, phá thất. Địa không vi cướp ra, sứ vi không còn một mống; địa kiếp vi kiếp nhập, kiếp sát lâm, phá hư hết thảy.

Nhị tinh làm ác diệu, thập nhị cung ở bên trong, không chỗ không hung, chủ họa không chủ phúc, chủ khô không chủ quang vinh. Địa không vi không địa, địa kiếp vi vùng đất thấp.

 
Hình tính

 
Chủ nhân làm việc sơ cuồng, làm tốt tà hoang vắng việc.

Nếu cung mệnh vô chính diệu, gần khoảng không, kiếp cố thủ, chủ nhân không được chính đạo, chuyên nghĩ hành vi bất chính, con làm chuyện xấu. Nên nghiên cứu thần, phật, huyền học.

 
Tổng luận

 
Vui mừng trái, phải hiểu này hung. Địa không giá trị tới, không tụ tài, nhập ít ra nhiều, tốt chỉ xa xỉ sóng lớn trịch việc.

Mệnh thân hội cát nhiều, khả giảm này tai họa.

Không kiếp giáp mệnh thân, Thiếu chủ chết non, dài chủ nghèo hèn. Lớn, tiểu nhị hạn hoặc thái tuế phùng đây, ai cũng hung hiểm. Nếu mệnh thân hoặc hạn lại tọa kị, không kiếp đến giáp, là vì “Không kiếp giáp kị “, không kiếp cũng kị vi bại cục.

Không kiếp cùng thủ đại nạn, nên đại nạn tất hung. Chú ý nhảy lầu tự sát, hoặc trời cao rơi vật, hoặc nặng vật áp tổn thương chi kiếp.

Chủ lục thân vô thường, nếu tọa cung lục thân chủ nên lục thân có hình tổn thương.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Huynh đệ có hình khắc, huynh đệ bất hòa, huynh đệ bất lực, nhưng bản nhân là một trợ huynh đệ mà chịu đựng tổn hại.

 
Cung phu thê

Có khắc. Gia sát, sinh ly tử biệt, phối ngẫu trước vong ( gần trạng thái tĩnh phân tích, không thể trực đoán ).

 
Cung tử nữ

Đứa con có khắc, lúc tuổi già cô độc.

 
Cung tài bạch

Không kiếp phân thủ tài phúc, hoặc câu thủ tài gấm vóc, cả đời khốn cùng. Đơn thủ, thường xuyên ầm ĩ nghèo.

 
Cung tật ách

Địa không chủ trên nóng dưới lạnh, khí huyết, đi tả, thiếu máu. Địa kiếp chủ thiếu máu, mắt hôn, tứ chi có thương tích.

 
Cung thiên di

Chủ ngoại địa suy sụp, cần phòng liên lụy, giá họa. Hạn vận phùng tới, ngoại trừ kể trên tai ương ngoại, còn cần phòng tai nạn xe cộ.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Dễ bị cấp dưới, bằng hữu bán đứng, giá họa, nên chú ý, không được dễ dàng phó thác người khác.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Trăm sự phí thời gian, một chuyện khó thành ( gần trạng thái tĩnh phân tích, không thể trực đoán ).

 
Cung điền trạch

Tổ nghiệp khó giữ được. Nên doanh bất động sản sự nghiệp, điền trạch với danh nghĩa hoặc trong tay, giai sẽ không quá lâu.

 
Cung phúc đức

Chủ phụ cận có chuồng heo, phần mộ, đất lõm, đất trống, giếng suối, hào kênh, chồng chất phẩm.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ nan hai toàn bộ ( gần trạng thái tĩnh phân tích, không thể trực đoán ).

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao địa không, sao địa kiếp ở thập nhị cung

Địa không thuần âm hỏa, địa kiếp thuần dương hỏa; địa không vi không vong chi thần, địa kiếp vi kiếp sát chi thần.

Địa không chủ không vong, nhiều tai họa, địa kiếp chủ kiếp sát, phá thất. Địa không vi cướp ra, sứ vi không còn một mống; địa kiếp vi kiếp nhập, kiếp sát lâm, phá hư hết thảy.

Địa không nhất tinh, rất nhiều thư xưng “Không trung” . Không trung thật có một khác ngôi sao, không thể lẫn lộn.

Nhị tinh làm ác diệu, thập nhị cung ở bên trong, không chỗ không hung, chủ họa không chủ phúc, chủ khô không chủ quang vinh. Địa không vi không địa, địa kiếp vi vùng đất thấp.

 
Hình tính

 
Chủ nhân làm việc sơ cuồng, làm tốt tà hoang vắng việc.

Nếu cung mệnh vô chính diệu, gần khoảng không, kiếp cố thủ, chủ nhân không được chính đạo, chuyên nghĩ hành vi bất chính, con làm chuyện xấu. Nên nghiên cứu thần, phật, huyền học.

 
Tổng luận

 
Vui mừng trái, phải hiểu này hung. Địa không giá trị tới, không tụ tài, nhập ít ra nhiều, tốt chỉ xa xỉ sóng lớn trịch việc.

Mệnh thân hội cát nhiều, khả giảm này tai họa.

Không kiếp giáp mệnh thân, Thiếu chủ chết non, dài chủ nghèo hèn. Lớn, tiểu nhị hạn hoặc thái tuế phùng đây, ai cũng hung hiểm. Nếu mệnh thân hoặc hạn lại tọa kị, không kiếp đến giáp, là vì “Không kiếp giáp kị “, không kiếp cũng kị vi bại cục.

Không kiếp cùng thủ đại nạn, nên đại nạn tất hung. Chú ý nhảy lầu tự sát, hoặc trời cao rơi vật, hoặc nặng vật áp tổn thương chi kiếp.

Chủ lục thân vô thường, nếu tọa cung lục thân chủ nên lục thân có hình tổn thương.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Huynh đệ có hình khắc, huynh đệ bất hòa, huynh đệ bất lực, nhưng bản nhân là một trợ huynh đệ mà chịu đựng tổn hại.

 
Cung phu thê

Có khắc. Gia sát, sinh ly tử biệt, phối ngẫu trước vong ( gần trạng thái tĩnh phân tích, không thể trực đoán ).

 
Cung tử nữ

Đứa con có khắc, lúc tuổi già cô độc.

 
Cung tài bạch

Không kiếp phân thủ tài phúc, hoặc câu thủ tài gấm vóc, cả đời khốn cùng. Đơn thủ, thường xuyên ầm ĩ nghèo.

 
Cung tật ách

Địa không chủ trên nóng dưới lạnh, khí huyết, đi tả, thiếu máu. Địa kiếp chủ thiếu máu, mắt hôn, tứ chi có thương tích.

 
Cung thiên di

Chủ ngoại địa suy sụp, cần phòng liên lụy, giá họa. Hạn vận phùng tới, ngoại trừ kể trên tai ương ngoại, còn cần phòng tai nạn xe cộ.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Dễ bị cấp dưới, bằng hữu bán đứng, giá họa, nên chú ý, không được dễ dàng phó thác người khác.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Trăm sự phí thời gian, một chuyện khó thành ( gần trạng thái tĩnh phân tích, không thể trực đoán ).

 
Cung điền trạch

Tổ nghiệp khó giữ được. Nên doanh bất động sản sự nghiệp, điền trạch với danh nghĩa hoặc trong tay, giai sẽ không quá lâu.

 
Cung phúc đức

Chủ phụ cận có chuồng heo, phần mộ, đất lõm, đất trống, giếng suối, hào kênh, chồng chất phẩm.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ nan hai toàn bộ ( gần trạng thái tĩnh phân tích, không thể trực đoán ).

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button