Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 4 cung tử nữ quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 4 cung tử nữ quan sát tới hiểu dịch

Cung tử nữ < Quan lộc tới nô bộc > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ đấy bộ phận thuộc cập nhân viên trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 4 cung tử nữ quan sát tới hiểu dịch

< đứa con là Quan tới nô > quan sát sự nghiệp của mệnh chủ nhóm bạn ( đồng sự nhân viên cổ đông các loại ) đấy trạng huống có hay không có trợ lực vân vân huống

< đứa con là Quan tới nô > lộc năm sinh nhập cung tử nữ biểu hiện nên tiến hành cùng chúng sinh có liên quan đến hành nghề

< đứa con là Quan tới nô > ( mình xấu ) tọa thiên đồng sinh kỵ bày sự nghiệp của mệnh chủ nhóm bạn ( đồng sự nhân viên cổ đông các loại ) trợ lực không nhiều lắm phối hợp không đổi

< đứa con là Quan tới nô > cung nô bộc là chúng sinh vị trí ( cổ đông nhóm bạn hộ khách bộ phận thuộc vân vân )

Sinh kỵ phi hóa kỵ nhập đứa con thì hội vì sự nghiệp đấy nhóm bạn bộ phận thuộc các loại quan tâm

< đứa con là Quan tới nô > biểu hiện công tác hoặc sự nghiệp nhóm bạn ( Quan tới nô )

Tử làm hóa lộc nhập [ phu chiếu Quan lộc ] cho nên khả công tác thuận lợi nhuận được hoan nghênh

< đứa con là Quan tới nô > can của quan thiên cơ hóa kị nhập tử trùng [ bổn điền ] sự nghiệp phá tan tài khố giống

Nói rõ sự nghiệp hội nhân đầu tư hoặc giao tế vấn đề dẫn đến đại tổn tài ( tài khố phá )

Thiên cơ hóa kị biến hoại hoặc tử vong

< đứa con là Quan tới nô > can của quan quyền nhập đứa con [ Quan tới nô ] khác biểu hiện mệnh chủ tới dục vọng cao

< đứa con là Quan tới nô > tử [ Quan tới nô ] làm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ]

Tượng này công ty nội nhân viên không tốt nhân viên không hợp nhân viên lưu động dẫn cao

( nhân sự nghiệp nhân viên cùng công ty không duyên nguyên nhân )

< đứa con là Quan tới nô > tử làm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] tượng này

Công ty tuyển không đến tốt nhân viên ( nhân viên đối với công ty không trung tâm ) hoặc công ty sẽ bị nhân viên kéo sụp giống

< đứa con là Quan tới nô > can của quan cự môn hóa kị nhập tử [ Quan tới nô ] biểu hiện

< đứa con là Quan tới nô > can của quan thiên lương hóa lộc nhập tử cho nên biểu hiện mệnh chủ trường tay áo thiện vũ sâu đổng bằng hữu giữa giao tế chi đạo đối xử tử tế bằng hữu

< đứa con là Quan tới nô > can của quan liêm trinh hóa kị nhập tử ( tân hợi ) phùng văn khúc tự hóa khoa hình thành [ khoa kị tha mài ] trợ lực không nhiều lắm

< đứa con là Quan tới nô > can của quan tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ] biểu hiện hội ( đắc tội hoặc trở ngại ngại ích lợi ) trên sự nghiệp đấy nhóm bạn ( chúng sinh )

< đứa con là Quan tới nô > phúc làm phi hóa kỵ nhập tử [ Quan tới nô ] biểu hiện mệnh chủ lý lẽ niệm cùng sự nghiệp nhóm bạn nhân viên không phối hợp

Can của quan hóa kị nhập tử biểu hiện hợp tác đầu tư sự nghiệp không thuận biến hóa nhiều không nên hợp tác trùng điền trạch hội thiếu tiền

Khác biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Can của quan hóa kị nhập tử nam nữ giai chủ có gặp ở ngoài khác chủ nhân công tác nhân tố phương hại sinh nhi dục nữ nhân

Can của quan hóa kị nhập tử phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến biểu hiện chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần từ tất cùng hoa đào, gia tộc, bất động sản liên quan đến

[ thập can bộ thiên pháp ] bất kỳ cung vị can cung hóa kị [ nhập tử trùng điền ] đây cung vị tất nhiên hội ảnh hưởng mệnh chủ cả đời vận mệnh sâu sắc

Quan ( bên ta ) hóa kị nhập điền ( cùng loại ) biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ lấy không nhúc nhích sinh ( phòng ốc đất vườn ) chủ yếu

Hoặc nói mệnh chủ lấy sự nghiệp kiếm tiền dưỡng gia thuộc cát

Quan ( bên ta ) hóa kị nhập tử ( khác loại ) trùng điền biểu hiện trùng tài khố

Sự nghiệp của mệnh chủ nhập bất phu xuất thu vào kém ( sự nghiệp hoặc công tác không thuận ) thuộc hung tượng

Quan lộc tứ hóa nhập tử bị bên ngoài kim ốc giấu kiều không dám công khai không trùng tên phân ( dấu diếm hoa đào )

Khác nhưng từ sự ngu nhạc sự nghiệp hợp tác cổ đông ( nếu gặp tự hóa hay thay đổi hóa không dài lâu )

< đứa con là Quan tới nô > can của quan lộc nhập [ Quan tới nô ] cho nên biểu hiện mệnh chủ trường tay áo thiện vũ sâu đổng bằng hữu giữa giao tế chi đạo đối xử tử tế bằng hữu

Lưu ý Quan cung tọa liêm trinh sinh kỵ can của quan thiên lương hóa lộc nhập [ vở ] đây lộc nguyên đầu không tịnh

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập tử ( nhâm thìn ) phùng vũ khúc tự hóa kị này là song kị trùng bổn điền ( mậu tuất )

Lưu ý dương nam đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (34~43) cung mệnh đại hạn đi vào bổn điền ( mậu tuất )

Chịu can của quan vũ khúc hóa lộc nhập vở gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành song kị

Trùng cung mệnh đại hạn chú ý đây hạn nhất thiết phải cẩn thận đầu tư kế hoạch nếu không e rằng có phá sản ngã bế nguy cơ

< đứa con là Quan tới nô > phúc làm hóa kị nhập [ Quan tới nô ] ẩn ngậm sự nghiệp của mệnh chủ nhóm bạn ở tư duy bên trên không có cùng ở chỗ

Tử làm hóa kị nhập Quan ( vợ chồng Quan lộc tuyến ) luận hoa đào biểu hiện bên ngoài dã du hoa đào đối tượng phần lớn cùng trên sự nghiệp có quan hệ

Tử làm hóa kị nhập Quan biểu hiện đứa con không mừng đọc sách khóa nghiệp thành tích khá là kém

Tử làm hóa kị nhập Quan < Quan là tử nhanh > vui vẻ cung biểu hiện mệnh chủ sinh hoạt tình dục có ẩn tật trùng phu kết hôn có ẩn ưu

Tử làm hóa kị nhập Quan dù nên hợp tác sự nghiệp ( lưu ý hành hạn phùng tới công ty ngã bế )

Tử làm hóa kị nhập Quan nếu luận hoa đào thuộc gặp ở ngoài đối tượng có phối ngẫu người hoặc cùng trên sự nghiệp có lui tới người

Tử làm hóa kị nhập Quan trùng phu mà tử làm hóa lộc nhập thiên biểu hiện mệnh chủ vui vẻ bên ngoài muốn làm hoa đào trò chơi mà không muốn kết hôn

Tử làm hóa kị nhập Quan nếu can của quan chuyển phi hóa kỵ nhập tử biểu hiện kim ốc giấu kiều

Tử làm hóa kị nhập Quan mà tử làm hóa lộc nhập Huynh nam mệnh hội thú có lỗi kết hôn ( ly hôn ) nhi nữ nhân

Nữ mệnh nhân hoa đào nhập giường ngủ ( lộc nhập Huynh )

Thả phi hóa kỵ nhập Quan trùng phu ( trùng nguyên phối đấy cung vị ) bởi vậy chủ chỉ nhà kề tiểu tam mệnh cách

Tử làm hóa kị nhập Quan bày bên ngoài có hoa đào nam nữ mệnh giai chủ hoa đào vấn đề hoặc sinh hoạt tình dục vấn đề chắc có khó lên tiếng đấy ẩn tật

Cung tử nữ 4 < Quan lộc là tử nhanh 6> 4 cùng 6 thuộc âm số ( số chẵn ) thuộc hoa đào hoặc khỏe mạnh vấn đề

Nữ mệnh có thể hồng hạnh ra tường giấu trượng phu bên ngoài thâu nhân hoặc chủ sinh sản không thuận lưu sinh hoặc động thủ thuật khai đao sinh sản

Nam mệnh cung phu thê chịu trùng khác chủ phối ngẫu ( thê ) thân thể không tốt có thể là tử cung noãn sào nội phân bố các loại phụ nữ nhân bệnh liên quan đến

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 4 cung tử nữ quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 4 cung tử nữ quan sát tới hiểu dịch

Cung tử nữ < Quan lộc tới nô bộc > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ đấy bộ phận thuộc cập nhân viên trạng huống

< đứa con là Quan tới nô > quan sát sự nghiệp của mệnh chủ nhóm bạn ( đồng sự nhân viên cổ đông các loại ) đấy trạng huống có hay không có trợ lực vân vân huống

< đứa con là Quan tới nô > lộc năm sinh nhập cung tử nữ biểu hiện nên tiến hành cùng chúng sinh có liên quan đến hành nghề

< đứa con là Quan tới nô > ( mình xấu ) tọa thiên đồng sinh kỵ bày sự nghiệp của mệnh chủ nhóm bạn ( đồng sự nhân viên cổ đông các loại ) trợ lực không nhiều lắm phối hợp không đổi

< đứa con là Quan tới nô > cung nô bộc là chúng sinh vị trí ( cổ đông nhóm bạn hộ khách bộ phận thuộc vân vân )

Sinh kỵ phi hóa kỵ nhập đứa con thì hội vì sự nghiệp đấy nhóm bạn bộ phận thuộc các loại quan tâm

< đứa con là Quan tới nô > biểu hiện công tác hoặc sự nghiệp nhóm bạn ( Quan tới nô )

Tử làm hóa lộc nhập [ phu chiếu Quan lộc ] cho nên khả công tác thuận lợi nhuận được hoan nghênh

< đứa con là Quan tới nô > can của quan thiên cơ hóa kị nhập tử trùng [ bổn điền ] sự nghiệp phá tan tài khố giống

Nói rõ sự nghiệp hội nhân đầu tư hoặc giao tế vấn đề dẫn đến đại tổn tài ( tài khố phá )

Thiên cơ hóa kị biến hoại hoặc tử vong

< đứa con là Quan tới nô > can của quan quyền nhập đứa con [ Quan tới nô ] khác biểu hiện mệnh chủ tới dục vọng cao

< đứa con là Quan tới nô > tử [ Quan tới nô ] làm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ]

Tượng này công ty nội nhân viên không tốt nhân viên không hợp nhân viên lưu động dẫn cao

( nhân sự nghiệp nhân viên cùng công ty không duyên nguyên nhân )

< đứa con là Quan tới nô > tử làm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] tượng này

Công ty tuyển không đến tốt nhân viên ( nhân viên đối với công ty không trung tâm ) hoặc công ty sẽ bị nhân viên kéo sụp giống

< đứa con là Quan tới nô > can của quan cự môn hóa kị nhập tử [ Quan tới nô ] biểu hiện

< đứa con là Quan tới nô > can của quan thiên lương hóa lộc nhập tử cho nên biểu hiện mệnh chủ trường tay áo thiện vũ sâu đổng bằng hữu giữa giao tế chi đạo đối xử tử tế bằng hữu

< đứa con là Quan tới nô > can của quan liêm trinh hóa kị nhập tử ( tân hợi ) phùng văn khúc tự hóa khoa hình thành [ khoa kị tha mài ] trợ lực không nhiều lắm

< đứa con là Quan tới nô > can của quan tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ] biểu hiện hội ( đắc tội hoặc trở ngại ngại ích lợi ) trên sự nghiệp đấy nhóm bạn ( chúng sinh )

< đứa con là Quan tới nô > phúc làm phi hóa kỵ nhập tử [ Quan tới nô ] biểu hiện mệnh chủ lý lẽ niệm cùng sự nghiệp nhóm bạn nhân viên không phối hợp

Can của quan hóa kị nhập tử biểu hiện hợp tác đầu tư sự nghiệp không thuận biến hóa nhiều không nên hợp tác trùng điền trạch hội thiếu tiền

Khác biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Can của quan hóa kị nhập tử nam nữ giai chủ có gặp ở ngoài khác chủ nhân công tác nhân tố phương hại sinh nhi dục nữ nhân

Can của quan hóa kị nhập tử phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến biểu hiện chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần từ tất cùng hoa đào, gia tộc, bất động sản liên quan đến

[ thập can bộ thiên pháp ] bất kỳ cung vị can cung hóa kị [ nhập tử trùng điền ] đây cung vị tất nhiên hội ảnh hưởng mệnh chủ cả đời vận mệnh sâu sắc

Quan ( bên ta ) hóa kị nhập điền ( cùng loại ) biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ lấy không nhúc nhích sinh ( phòng ốc đất vườn ) chủ yếu

Hoặc nói mệnh chủ lấy sự nghiệp kiếm tiền dưỡng gia thuộc cát

Quan ( bên ta ) hóa kị nhập tử ( khác loại ) trùng điền biểu hiện trùng tài khố

Sự nghiệp của mệnh chủ nhập bất phu xuất thu vào kém ( sự nghiệp hoặc công tác không thuận ) thuộc hung tượng

Quan lộc tứ hóa nhập tử bị bên ngoài kim ốc giấu kiều không dám công khai không trùng tên phân ( dấu diếm hoa đào )

Khác nhưng từ sự ngu nhạc sự nghiệp hợp tác cổ đông ( nếu gặp tự hóa hay thay đổi hóa không dài lâu )

< đứa con là Quan tới nô > can của quan lộc nhập [ Quan tới nô ] cho nên biểu hiện mệnh chủ trường tay áo thiện vũ sâu đổng bằng hữu giữa giao tế chi đạo đối xử tử tế bằng hữu

Lưu ý Quan cung tọa liêm trinh sinh kỵ can của quan thiên lương hóa lộc nhập [ vở ] đây lộc nguyên đầu không tịnh

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập tử ( nhâm thìn ) phùng vũ khúc tự hóa kị này là song kị trùng bổn điền ( mậu tuất )

Lưu ý dương nam đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (34~43) cung mệnh đại hạn đi vào bổn điền ( mậu tuất )

Chịu can của quan vũ khúc hóa lộc nhập vở gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành song kị

Trùng cung mệnh đại hạn chú ý đây hạn nhất thiết phải cẩn thận đầu tư kế hoạch nếu không e rằng có phá sản ngã bế nguy cơ

< đứa con là Quan tới nô > phúc làm hóa kị nhập [ Quan tới nô ] ẩn ngậm sự nghiệp của mệnh chủ nhóm bạn ở tư duy bên trên không có cùng ở chỗ

Tử làm hóa kị nhập Quan ( vợ chồng Quan lộc tuyến ) luận hoa đào biểu hiện bên ngoài dã du hoa đào đối tượng phần lớn cùng trên sự nghiệp có quan hệ

Tử làm hóa kị nhập Quan biểu hiện đứa con không mừng đọc sách khóa nghiệp thành tích khá là kém

Tử làm hóa kị nhập Quan < Quan là tử nhanh > vui vẻ cung biểu hiện mệnh chủ sinh hoạt tình dục có ẩn tật trùng phu kết hôn có ẩn ưu

Tử làm hóa kị nhập Quan dù nên hợp tác sự nghiệp ( lưu ý hành hạn phùng tới công ty ngã bế )

Tử làm hóa kị nhập Quan nếu luận hoa đào thuộc gặp ở ngoài đối tượng có phối ngẫu người hoặc cùng trên sự nghiệp có lui tới người

Tử làm hóa kị nhập Quan trùng phu mà tử làm hóa lộc nhập thiên biểu hiện mệnh chủ vui vẻ bên ngoài muốn làm hoa đào trò chơi mà không muốn kết hôn

Tử làm hóa kị nhập Quan nếu can của quan chuyển phi hóa kỵ nhập tử biểu hiện kim ốc giấu kiều

Tử làm hóa kị nhập Quan mà tử làm hóa lộc nhập Huynh nam mệnh hội thú có lỗi kết hôn ( ly hôn ) nhi nữ nhân

Nữ mệnh nhân hoa đào nhập giường ngủ ( lộc nhập Huynh )

Thả phi hóa kỵ nhập Quan trùng phu ( trùng nguyên phối đấy cung vị ) bởi vậy chủ chỉ nhà kề tiểu tam mệnh cách

Tử làm hóa kị nhập Quan bày bên ngoài có hoa đào nam nữ mệnh giai chủ hoa đào vấn đề hoặc sinh hoạt tình dục vấn đề chắc có khó lên tiếng đấy ẩn tật

Cung tử nữ 4 < Quan lộc là tử nhanh 6> 4 cùng 6 thuộc âm số ( số chẵn ) thuộc hoa đào hoặc khỏe mạnh vấn đề

Nữ mệnh có thể hồng hạnh ra tường giấu trượng phu bên ngoài thâu nhân hoặc chủ sinh sản không thuận lưu sinh hoặc động thủ thuật khai đao sinh sản

Nam mệnh cung phu thê chịu trùng khác chủ phối ngẫu ( thê ) thân thể không tốt có thể là tử cung noãn sào nội phân bố các loại phụ nữ nhân bệnh liên quan đến

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button