Tử vi

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 5

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 5

Hộ pháp 366

< bản mạng lệ âm nam âm lịch Tân Mùi (1931) năm 11 nguyệt 24 ngày dậu lúc mộc tam cục thất tinh ở Quan ( ất chưa ) >

Bạn đang xem: Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 5

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]( tân mão ) cung vô chính diệu tá ngôi sao tử vi tham lang + lộc tồn cung mệnh không chủ tinh biểu đạt sinh trong mệnh có thiếu hãm

< cung mệnh là Quan tới tài > cung vô chính diệu cũng biểu hiện sự nghiệp tiền tài có chỗ thiếu hụt

Lưu ý hồi hình diêu củng trùng mệnh hình thành [ bản mạng phùng phá thể vị trí ]

Ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc ) hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

Mệnh làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương này là [ điệp ra lộc ] nãi không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

Mệnh làm tân văn xương hóa kị văn khúc hóa khoa cùng nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng chiếu [ bản quan ]( ất chưa )

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ thực cố gắng chăm chú với sự nghiệp kinh doanh nhưng rất khổ cực ([ khoa kị ] cùng nhập )

Lưu ý tượng này [ khoa kị ] cùng vây thật sự không duyên

b. ) quan sát [ bản quan ]( ất chưa ) tọa thiên phủ + linh tinh thiên hình

Linh tinh âm u tới sát tọa Quan lộc biểu hiện trên sự nghiệp thường có khửu tay biến ( hồi ngoài ý muốn động đãng ) khó có thể dự phòng

Thiên hình pháp luật ngôi sao nếu không sát cùng khả xem kích phát hoặc tự hạn chế

Nếu gặp sát ( linh ) đồng độ thì sợ nhân sự nghiệp biến động mà đột nhiên bị hình tụng việc

Can của quan ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là Quan nhanh >( sự nghiệp tới thể ) can của quan kị trùng [ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ không tốt kinh doanh

Hoặc biểu hiện xã hội cảnh khí không tốt hoặc mệnh chủ cảm giác công tác hoàn cảnh không tốt

c. ) quan sát [ bản tài ]( kỷ hợi ) tọa thiên tướng + thiên diêu hình diêu củng trùng [ bản mạng ]

Thiên tướng tới chính nghĩa cảm giác cập kiềm chế bản thân nghiêm người ngoài rộng đặc tính khá là bị đã bị nhân tình liên lụy

Cảm tình hòa tài chính thường hội ra vấn đề

Thiên tướng nhập tài bạch lấy trọng thị phục vụ môi giới nhân duyên hình tượng công chính tốt đẹp chính là hành nghề

Khác phục vụ nghiệp tính chất cầu tài mỹ dung cách ăn mặc trang hoàng đừng nhàn các loại riêng trực tiếp phục vụ cũng thích hợp

Không nên tiến hành công thương chế tạo nghiệp

Thiên diêu nhập tài vui mừng buôn bán có lời lớn tiền khinh nhỏ tiền kiếm tiền không chọn thủ đoạn bàng môn tả đạo hoặc phi pháp tới tài

Dùng tiền hào phóng không biết tiết chế dùng nhiều phí ở giao tế tiếp khách dễ có tài chính nguy cơ

Thiên diêu là thiên tài tinh nên lấy nghệ thuật diễn nghệ ca ảnh vì cuộc sống nhai ( kiếm được tiền chi đạo )

Tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) phùng phá quân tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ]

Lộc ra tiền tài thuận theo theo đuổi lý tưởng mà thay đổi là ô có

Tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân mão ) trùng [ bản quan ] gặp văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị đây hóa tượng tiền tài cùng sự nghiệp không duyên

Hoặc biểu hiện mệnh chủ kinh doanh sự nghiệp không kiếm tiền tới vận

Trở lên khả dự đoán mệnh chủ tới [ tài quan cách ] không tốt tới thùy tượng

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Xem đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương

< bản tật là Quan tới điền > nói rõ mệnh chủ đây hạn cùng sự nghiệp công ty công xưởng tức tức tương quan

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại huynh ] bên ngoài phấn đấu cầu tài

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ] dễ có được lỗi chúng sinh xử không tốt

Sự nghiệp phát triển khó khăn không đổi kinh doanh ( trùng [ đại quan ])

[ thiên mệnh ] mậu làm ( ngã cung ) lộc nhập tha cung thả phi hóa kỵ nhập tha cung này là hung tượng

Nói rõ đây hạn mặc dù muốn hảo hảo kinh doanh sự nghiệp bất quá chúng sinh duyên không tốt mà không cách nào phát triển

< điều tra [ ứng số ]>

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phu 53]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu tử 53]

Trùng [ đại quan ]+[ lưu điền 53] nói rõ năm xưa 53 năm này sự nghiệp kết thúc

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Thì [ lớn tài ] ở [ bổn điền ]( giáp ngọ ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa kị + thiên khôi đốm lửa âm sát

[ lớn tài ]/[ bổn điền ] phùng thái dương tự hóa kị ẩn ngậm đây hạn nhà sinh / tài chính sợ sinh khửu tay biến

Trùng [ vở ]( cổ đông đầu tư vị trí ) ẩn ngậm đầu tư thất bại cổ đông sách bạn bè giống

Cũng thế trùng [ đại phúc ] đây hạn đấy phúc khí chịu đựng

[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu phúc 53] trùng [ lưu tài ]

Phùng văn xương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] vì sự nghiệp đấy phát triển vô tận tiền tài

Nói rõ năm xưa 53 đã dùng hết bú sữa khí lực bỏ ra vô số tư kim vẫn đang không cách nào vãn hồi sự nghiệp

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Thì [ đại quan ] ở [ bản Huynh ]( canh dần ) cung vô chính diệu địa không tả phụ thiên việt nguyệt mã

[ đại nạn Quan lộc ]( canh dần ) phùng địa không hoặc địa kiếp cùng sự nghiệp tất nhiên khúc chiết

Tuyệt không thể mậu nhiên đầu tư hoặc khoách sung mãn

[ đại quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bổn điền ]( giáp ngọ ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương sinh quyền tự hóa kị

Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ vở ]( canh tử )+[ lưu phụ 53]

[ đại quan ] hóa lộc chuyển thái dương từ kị trùng [ lưu phụ ]/[ lưu quan người ấy ]

Biểu hiện sự nghiệp lui tới tới khách hàng trạng huống cực kém không sinh ý

[ đại quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu nô 53]

[ đại quan ] hóa kị nhập [ lưu nô ] trùng [ lưu Huynh ]/[ lưu quan nhanh ] sự nghiệp thể bị trùng ngã bế quan môn

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu mệnh 53] đi vào [ bản tài ]( kỷ hợi ) năm này cùng tài chính tức tức tương quan

[ lưu mệnh 53] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu thiên 53]

Phùng [ bản phúc ] phá quân tự hóa lộc cấu thành [ lộc ra lộc ] tiết ra biến mất mất dạng

[ bản phúc ]( thiên )+[ lưu thiên 53]( nhân ) đây [ thiên nhân hợp nhất ] bên ngoài là lý tưởng thực hiện

Lấy [ đại tật ]( địa ) chỉ người đại lý lấy thân tâm toàn lực đầu nhập

Kết quả nhân tự hóa lộc tất cả tâm huyết giai hóa thành ô có

[ lưu mệnh 53] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu phúc 53] phùng văn xương sinh kỵ

Song kị trùng [ bản quan ]( ất chưa ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu tài 53] năm này có mua quan bán tước tổn tài việc

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu quan 53] ở [ bản mạng ]( tân mão ) phùng cung vô chính diệu đã ẩn đựng chỗ thiếu hụt giống

[ lưu quan 53] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương

Lộc nhập phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu Huynh 53]

[ lưu quan 53] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) phùng văn xương tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây kị thối lui đến [ bản tài ]( kỷ hợi ) cũng thế [ tổ phụ ]+[ lưu mệnh 53]

Đây hóa tượng giải thích thành [ lưu mệnh 53] tự hóa kị mệnh chủ không muốn lại chơi

[ lưu quan ] hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] lấy nhỏ trùng lớn chuyện nghiêm trọng

Năm này chuyện nghiệp [ tốt nghiệp ] rồi

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu tài 53] ở [ bản quan ]( ất chưa ) phùng thiên phủ + linh tinh thiên hình

[ lưu tài 53] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Lộc kị cùng nhập [ bản nô ] song kị trùng [ bản Huynh ]( canh dần )+[ lưu điền 53] đại hung

[ lưu điền ] bị trùng phá tất nhiên phụ trái buồn thiu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 5

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 5

Hộ pháp 366

< bản mạng lệ âm nam âm lịch Tân Mùi (1931) năm 11 nguyệt 24 ngày dậu lúc mộc tam cục thất tinh ở Quan ( ất chưa ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]( tân mão ) cung vô chính diệu tá ngôi sao tử vi tham lang + lộc tồn cung mệnh không chủ tinh biểu đạt sinh trong mệnh có thiếu hãm

< cung mệnh là Quan tới tài > cung vô chính diệu cũng biểu hiện sự nghiệp tiền tài có chỗ thiếu hụt

Lưu ý hồi hình diêu củng trùng mệnh hình thành [ bản mạng phùng phá thể vị trí ]

Ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc ) hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

Mệnh làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương này là [ điệp ra lộc ] nãi không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

Mệnh làm tân văn xương hóa kị văn khúc hóa khoa cùng nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng chiếu [ bản quan ]( ất chưa )

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ thực cố gắng chăm chú với sự nghiệp kinh doanh nhưng rất khổ cực ([ khoa kị ] cùng nhập )

Lưu ý tượng này [ khoa kị ] cùng vây thật sự không duyên

b. ) quan sát [ bản quan ]( ất chưa ) tọa thiên phủ + linh tinh thiên hình

Linh tinh âm u tới sát tọa Quan lộc biểu hiện trên sự nghiệp thường có khửu tay biến ( hồi ngoài ý muốn động đãng ) khó có thể dự phòng

Thiên hình pháp luật ngôi sao nếu không sát cùng khả xem kích phát hoặc tự hạn chế

Nếu gặp sát ( linh ) đồng độ thì sợ nhân sự nghiệp biến động mà đột nhiên bị hình tụng việc

Can của quan ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là Quan nhanh >( sự nghiệp tới thể ) can của quan kị trùng [ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ không tốt kinh doanh

Hoặc biểu hiện xã hội cảnh khí không tốt hoặc mệnh chủ cảm giác công tác hoàn cảnh không tốt

c. ) quan sát [ bản tài ]( kỷ hợi ) tọa thiên tướng + thiên diêu hình diêu củng trùng [ bản mạng ]

Thiên tướng tới chính nghĩa cảm giác cập kiềm chế bản thân nghiêm người ngoài rộng đặc tính khá là bị đã bị nhân tình liên lụy

Cảm tình hòa tài chính thường hội ra vấn đề

Thiên tướng nhập tài bạch lấy trọng thị phục vụ môi giới nhân duyên hình tượng công chính tốt đẹp chính là hành nghề

Khác phục vụ nghiệp tính chất cầu tài mỹ dung cách ăn mặc trang hoàng đừng nhàn các loại riêng trực tiếp phục vụ cũng thích hợp

Không nên tiến hành công thương chế tạo nghiệp

Thiên diêu nhập tài vui mừng buôn bán có lời lớn tiền khinh nhỏ tiền kiếm tiền không chọn thủ đoạn bàng môn tả đạo hoặc phi pháp tới tài

Dùng tiền hào phóng không biết tiết chế dùng nhiều phí ở giao tế tiếp khách dễ có tài chính nguy cơ

Thiên diêu là thiên tài tinh nên lấy nghệ thuật diễn nghệ ca ảnh vì cuộc sống nhai ( kiếm được tiền chi đạo )

Tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) phùng phá quân tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ]

Lộc ra tiền tài thuận theo theo đuổi lý tưởng mà thay đổi là ô có

Tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân mão ) trùng [ bản quan ] gặp văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị đây hóa tượng tiền tài cùng sự nghiệp không duyên

Hoặc biểu hiện mệnh chủ kinh doanh sự nghiệp không kiếm tiền tới vận

Trở lên khả dự đoán mệnh chủ tới [ tài quan cách ] không tốt tới thùy tượng

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Xem đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương

< bản tật là Quan tới điền > nói rõ mệnh chủ đây hạn cùng sự nghiệp công ty công xưởng tức tức tương quan

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại huynh ] bên ngoài phấn đấu cầu tài

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ] dễ có được lỗi chúng sinh xử không tốt

Sự nghiệp phát triển khó khăn không đổi kinh doanh ( trùng [ đại quan ])

[ thiên mệnh ] mậu làm ( ngã cung ) lộc nhập tha cung thả phi hóa kỵ nhập tha cung này là hung tượng

Nói rõ đây hạn mặc dù muốn hảo hảo kinh doanh sự nghiệp bất quá chúng sinh duyên không tốt mà không cách nào phát triển

< điều tra [ ứng số ]>

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phu 53]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu tử 53]

Trùng [ đại quan ]+[ lưu điền 53] nói rõ năm xưa 53 năm này sự nghiệp kết thúc

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Thì [ lớn tài ] ở [ bổn điền ]( giáp ngọ ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa kị + thiên khôi đốm lửa âm sát

[ lớn tài ]/[ bổn điền ] phùng thái dương tự hóa kị ẩn ngậm đây hạn nhà sinh / tài chính sợ sinh khửu tay biến

Trùng [ vở ]( cổ đông đầu tư vị trí ) ẩn ngậm đầu tư thất bại cổ đông sách bạn bè giống

Cũng thế trùng [ đại phúc ] đây hạn đấy phúc khí chịu đựng

[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu phúc 53] trùng [ lưu tài ]

Phùng văn xương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] vì sự nghiệp đấy phát triển vô tận tiền tài

Nói rõ năm xưa 53 đã dùng hết bú sữa khí lực bỏ ra vô số tư kim vẫn đang không cách nào vãn hồi sự nghiệp

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Thì [ đại quan ] ở [ bản Huynh ]( canh dần ) cung vô chính diệu địa không tả phụ thiên việt nguyệt mã

[ đại nạn Quan lộc ]( canh dần ) phùng địa không hoặc địa kiếp cùng sự nghiệp tất nhiên khúc chiết

Tuyệt không thể mậu nhiên đầu tư hoặc khoách sung mãn

[ đại quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bổn điền ]( giáp ngọ ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương sinh quyền tự hóa kị

Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ vở ]( canh tử )+[ lưu phụ 53]

[ đại quan ] hóa lộc chuyển thái dương từ kị trùng [ lưu phụ ]/[ lưu quan người ấy ]

Biểu hiện sự nghiệp lui tới tới khách hàng trạng huống cực kém không sinh ý

[ đại quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu nô 53]

[ đại quan ] hóa kị nhập [ lưu nô ] trùng [ lưu Huynh ]/[ lưu quan nhanh ] sự nghiệp thể bị trùng ngã bế quan môn

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu mệnh 53] đi vào [ bản tài ]( kỷ hợi ) năm này cùng tài chính tức tức tương quan

[ lưu mệnh 53] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu thiên 53]

Phùng [ bản phúc ] phá quân tự hóa lộc cấu thành [ lộc ra lộc ] tiết ra biến mất mất dạng

[ bản phúc ]( thiên )+[ lưu thiên 53]( nhân ) đây [ thiên nhân hợp nhất ] bên ngoài là lý tưởng thực hiện

Lấy [ đại tật ]( địa ) chỉ người đại lý lấy thân tâm toàn lực đầu nhập

Kết quả nhân tự hóa lộc tất cả tâm huyết giai hóa thành ô có

[ lưu mệnh 53] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu phúc 53] phùng văn xương sinh kỵ

Song kị trùng [ bản quan ]( ất chưa ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu tài 53] năm này có mua quan bán tước tổn tài việc

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu quan 53] ở [ bản mạng ]( tân mão ) phùng cung vô chính diệu đã ẩn đựng chỗ thiếu hụt giống

[ lưu quan 53] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương

Lộc nhập phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu Huynh 53]

[ lưu quan 53] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) phùng văn xương tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây kị thối lui đến [ bản tài ]( kỷ hợi ) cũng thế [ tổ phụ ]+[ lưu mệnh 53]

Đây hóa tượng giải thích thành [ lưu mệnh 53] tự hóa kị mệnh chủ không muốn lại chơi

[ lưu quan ] hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] lấy nhỏ trùng lớn chuyện nghiêm trọng

Năm này chuyện nghiệp [ tốt nghiệp ] rồi

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu tài 53] ở [ bản quan ]( ất chưa ) phùng thiên phủ + linh tinh thiên hình

[ lưu tài 53] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Lộc kị cùng nhập [ bản nô ] song kị trùng [ bản Huynh ]( canh dần )+[ lưu điền 53] đại hung

[ lưu điền ] bị trùng phá tất nhiên phụ trái buồn thiu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button