Tử vi

Sao lộc tồn ở thập nhị cung

Lộc tồn thuộc thổ, nãi bắc đẩu thứ ba ngôi sao, chân nhân tới ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ.

Sao lộc tồn được gọi là thiên lộc, cùng với những cái khác mệnh học nói can năm lộc tinh không giống. Chủ tài lộc, quý tước, ăn lộc, Phúc Thọ.

Lộc tồn là lớn ngôi sao may mắn, nhưng không vụ lợi nhân sự, nó trước sau cung là dương nhận, đà la. Hai viên hung thần hộ vệ tài sản, do đó chủ cô độc, không muốn cùng nhân thân cận.

 
Hình tính

 
Tướng mạo hoà nhã, thái độ làm người phúc hậu, hữu cơ biến. Nam chính có thông văn đẹp tới phẩm, nữ chính có quân tử ý chí.

Nếu cô độc cố thủ một mình, vô ngôi sao may mắn làm bạn, bị vi thần giữ của, mặc dù chủ tài phú, không chịu thi bỏ, thả sợ nhân tiếp cận, có nhận thức người khác vi giựt tiền mà đến chi tâm bệnh. Nam mệnh chủ sợ vợ, lấy nhập cung phu thê vi quá mức.

 
Hỉ kị

 
Vui mừng nhập mệnh, tài, Quan, thiên, điền, chủ tài phú. Riêng chỉ nhập mệnh kị đơn thủ, vui mừng cát sẽ, lại chủ Phúc Thọ.

Vui mừng biết thiên mã vi lộc mã giao trì, với kể trên chư cung, giai chủ đại tài phú. Phi hóa kỵ nhập cung lục thân, chủ cô, cô khắc nam tính lục thân.

 
Vui mừng hội Thái Dương, văn xương, thiên lương, là dương lương xương lộc cách. Vui mừng phủ tướng, tả hữu, chủ phú quý; kị không kiếp, hỏa linh, chủ khó khăn gian khổ, bất lợi hôn nhân.

Nữ mệnh tử phủ đồng cung, trăm sự hoà thuận; liêm cùng hội hợp, đó làm quan gia phụ.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Không phùng sát kị, chủ có vẻ quý tới huynh đệ; nếu có chút sát kị, tung quý hiển huynh đệ, cũng không tương trợ cử chỉ.

 
Cung phu thê

Nam chính sợ vợ, nên kết hôn muộn, thả thú vợ trẻ vi nên. Nữ chính làm quan phụ, phu nhân, gia sát nhà kề, thị thiếp.

Biết thiên mã, nhân phối ngẫu mà phú, tức nam thú phú bà, nữ nhân đó phú ông.

 
Cung tử nữ

Chủ cô khắc, đứa con ít. May mắn gặp ba hóa cát, Khôi Việt, tả hữu, chủ sinh quý tử.

 
Cung tài bạch

Ở cung tài bạch, lộc tồn chủ tài vi tài ngôi sao. Vui mừng sẽ tài ngôi sao như vũ khúc, thiên phủ, hoặc sao thiên mã.

 
Cung tật ách

Lộc tồn thuộc âm thổ, chủ tính khí, can vượng, âm khuy, đại tràng làm khô, ho khan lao tổn thương, khí trướng.

Thiếu niên nhiều bệnh. Thêm hỏa linh, tứ chi có thương tích; thêm không kiếp, bệnh kín quấn thân.

 
Cung thiên di

Bên ngoài toại đắc chí, quý nhân cùng phù, áo cơm hai phong. Kị hỏa linh không kiếp, tiểu nhân vướng chân.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giao du quảng, nhân duyên tốt, được trợ nhiều mặt, cũng giúp đỡ nhiều người khác.

Nhưng cũng chủ bôn làm, thái độ làm người tế quan hệ hối hả, chu toàn với chư giữa bầy hữu. Cổ vân: “Lộc ở nô bộc ( giao hữu ), dù có Quan cũng trên đường.” Thị dã.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Thêm cát sợ, văn võ giai lương, tài Quan song mỹ, trạch cập con cháu.

Tam hợp cát đa với hung, danh vị cao; hung nhiều với cát, danh vị thấp.

 
Cung điền trạch

Chủ gia sinh nhiều, tổ nghiệp quang vinh xương. Kị thêm Kình Đà, hỏa linh, không kiếp, điền trạch ít. Đại nạn điền trạch phùng tới, cũng cùng đây luận. Phụ cận có tương đối cao tới nhà lầu, lò gạch hán, thổ tốp, càu, giếng cổ cập hơi cao chi thổ khâu.

 
 
Cung phúc đức

Cả đời phúc dày, có lộc ăn áo lộc giai phong. Thêm cát, vui mừng nhiều; gia sát, tâm không yên.

 
Cung phụ mẫu

Cùng cha mẹ hữu duyên, nếu có chút kị sát, chủ cùng cha vô duyên.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao lộc tồn ở thập nhị cung

Lộc tồn thuộc thổ, nãi bắc đẩu thứ ba ngôi sao, chân nhân tới ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ.

Sao lộc tồn được gọi là thiên lộc, cùng với những cái khác mệnh học nói can năm lộc tinh không giống. Chủ tài lộc, quý tước, ăn lộc, Phúc Thọ.

Lộc tồn cũng chủ cô, nhập cung lục thân lúc cô khắc; nhập tài, Quan, thiên chủ tài phú.

Lộc tồn là lớn ngôi sao may mắn, nhưng không vụ lợi nhân sự, nó trước sau cung là dương nhận, đà la. Hai viên hung thần hộ vệ tài sản, do đó chủ cô độc, không muốn cùng nhân thân cận.

 
Hình tính

 
Tướng mạo hoà nhã, thái độ làm người phúc hậu, hữu cơ biến. Nam chính có thông văn đẹp tới phẩm, nữ chính có quân tử ý chí.

Nếu cô độc cố thủ một mình, vô ngôi sao may mắn làm bạn, bị vi thần giữ của, mặc dù chủ tài phú, không chịu thi bỏ, thả sợ nhân tiếp cận, có nhận thức người khác vi giựt tiền mà đến chi tâm bệnh. Nam mệnh chủ sợ vợ, lấy nhập cung phu thê vi quá mức.

 
Hỉ kị

 
Vui mừng nhập mệnh, tài, Quan, thiên, điền, chủ tài phú. Riêng chỉ nhập mệnh kị đơn thủ, vui mừng cát sẽ, lại chủ Phúc Thọ.

Vui mừng biết thiên mã vi lộc mã giao trì, với kể trên chư cung, giai chủ đại tài phú. Phi hóa kỵ nhập cung lục thân, chủ cô, cô khắc nam tính lục thân.

 
Vui mừng hội Thái Dương, văn xương, thiên lương, là dương lương xương lộc cách. Vui mừng phủ tướng, tả hữu, chủ phú quý; kị không kiếp, hỏa linh, chủ khó khăn gian khổ, bất lợi hôn nhân.

Nữ mệnh tử phủ đồng cung, trăm sự hoà thuận; liêm cùng hội hợp, đó làm quan gia phụ.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Không phùng sát kị, chủ có vẻ quý tới huynh đệ; nếu có chút sát kị, tung quý hiển huynh đệ, cũng không tương trợ cử chỉ.

 
Cung phu thê

Nam chính sợ vợ, nên kết hôn muộn, thả thú vợ trẻ vi nên. Nữ chính làm quan phụ, phu nhân, gia sát nhà kề, thị thiếp.

Biết thiên mã, nhân phối ngẫu mà phú, tức nam thú phú bà, nữ nhân đó phú ông.

 
Cung tử nữ

Chủ cô khắc, đứa con ít. May mắn gặp ba hóa cát, Khôi Việt, tả hữu, chủ sinh quý tử.

 
Cung tài bạch

Ở cung tài bạch, lộc tồn chủ tài vi tài ngôi sao. Vui mừng sẽ tài ngôi sao như vũ khúc, thiên phủ, hoặc sao thiên mã.

 
Cung tật ách

Lộc tồn thuộc âm thổ, chủ tính khí, can vượng, âm khuy, đại tràng làm khô, ho khan lao tổn thương, khí trướng.

Thiếu niên nhiều bệnh. Thêm hỏa linh, tứ chi có thương tích; thêm không kiếp, bệnh kín quấn thân.

 
Cung thiên di

Bên ngoài toại đắc chí, quý nhân cùng phù, áo cơm hai phong. Kị hỏa linh không kiếp, tiểu nhân vướng chân.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giao du quảng, nhân duyên tốt, được trợ nhiều mặt, cũng giúp đỡ nhiều người khác.

Nhưng cũng chủ bôn làm, thái độ làm người tế quan hệ hối hả, chu toàn với chư giữa bầy hữu. Cổ vân: “Lộc ở nô bộc ( giao hữu ), dù có Quan cũng trên đường.” Thị dã.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Thêm cát sợ, văn võ giai lương, tài Quan song mỹ, trạch cập con cháu.

Tam hợp cát đa với hung, danh vị cao; hung nhiều với cát, danh vị thấp.

 
Cung điền trạch

Chủ gia sinh nhiều, tổ nghiệp quang vinh xương. Kị thêm Kình Đà, hỏa linh, không kiếp, điền trạch ít. Đại nạn điền trạch phùng tới, cũng cùng đây luận. Phụ cận có tương đối cao tới nhà lầu, lò gạch hán, thổ tốp, càu, giếng cổ cập hơi cao chi thổ khâu.

 
 
Cung phúc đức

Cả đời phúc dày, có lộc ăn áo lộc giai phong. Thêm cát, vui mừng nhiều; gia sát, tâm không yên.

 
Cung phụ mẫu

Cùng cha mẹ hữu duyên, nếu có chút kị sát, chủ cùng cha vô duyên.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button