Tử vi

Sao thất sát nhập mệnh cungThất sát

Sao thất sát làm tướng ngôi sao, gặp đế vì quyền, hoặc gặp lại quyền ngôi sao, cũng chủ có quyền uy, bằng không chủ sát. Sát giả, xúc động, biến hóa, vị tất vi hung. Thất sát thái độ làm người mắt lớn, tính cạnh tranh, hỉ nộ vô thường. Có mưu lược, lợi nhuận quan võ. Cùng kình dương, hồng loan đồng cung ở tật chủ thân thể hình tổn thương. Xem nơi cư trú cung vị đoạn thân thể bộ vị bị thương. Tối kỵ lạc hãm sẽ sát tinh, chủ tính tình quật cường, bảo thủ, xử sự bá đạo, hành vi hung hoành mà thọ yểu. Nữ mệnh thất sát gặp quyền lộc vượng phu ích tử, nhưng ngại dương hỏa, chủ cảm tình bất lợi, vào miếu đều nghe theo hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, hoặc cùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ân quang, thiên vu đều nghe theo người, tắc tất thông minh đa tài, quyền uy áp chúng, vi nữ trung hào kiệt, vượng phu ích tử, phú quý song toàn.

Bạn đang xem: Sao thất sát nhập mệnh cung

Cung Tý Ngọ vượng địa, đinh mình người sinh năm giáp tài quan cách.

Cung Mão Dậu vượng địa, cùng vũ khúc đồng độ, ất người sinh năm tân phúc dày tài quan cách.

Thìn tuất cung vào miếu, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Cung Dần Thân vào miếu, giáp canh đinh mình sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi hòa bình, cùng tử vi đồng độ, bính mậu nhâm sinh ra tài quan cách.

Thất sát nhập hạn, chủ bốc đồng, gặp cát khả hiển đạt. Mà cái gọi là hướng người, tất có cực lớn lực cản, do đó thất sát vi sát giả, chắc chắn lực cản. Nếu gặp Kình Hình, loan ngôi sao, lại hình phạt chính tổn thương, giải phẫu.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thất sát nhập mệnh cungThất sát

Sao thất sát làm tướng ngôi sao, gặp đế vì quyền, hoặc gặp lại quyền ngôi sao, cũng chủ có quyền uy, bằng không chủ sát. Sát giả, xúc động, biến hóa, vị tất vi hung. Thất sát thái độ làm người mắt lớn, tính cạnh tranh, hỉ nộ vô thường. Có mưu lược, lợi nhuận quan võ. Cùng kình dương, hồng loan đồng cung ở tật chủ thân thể hình tổn thương. Xem nơi cư trú cung vị đoạn thân thể bộ vị bị thương. Tối kỵ lạc hãm sẽ sát tinh, chủ tính tình quật cường, bảo thủ, xử sự bá đạo, hành vi hung hoành mà thọ yểu. Nữ mệnh thất sát gặp quyền lộc vượng phu ích tử, nhưng ngại dương hỏa, chủ cảm tình bất lợi, vào miếu đều nghe theo hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, hoặc cùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ân quang, thiên vu đều nghe theo người, tắc tất thông minh đa tài, quyền uy áp chúng, vi nữ trung hào kiệt, vượng phu ích tử, phú quý song toàn.

Cung Tý Ngọ vượng địa, đinh mình người sinh năm giáp tài quan cách.

Cung Mão Dậu vượng địa, cùng vũ khúc đồng độ, ất người sinh năm tân phúc dày tài quan cách.

Thìn tuất cung vào miếu, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Cung Dần Thân vào miếu, giáp canh đinh mình sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi hòa bình, cùng tử vi đồng độ, bính mậu nhâm sinh ra tài quan cách.

Thất sát nhập hạn, chủ bốc đồng, gặp cát khả hiển đạt. Mà cái gọi là hướng người, tất có cực lớn lực cản, do đó thất sát vi sát giả, chắc chắn lực cản. Nếu gặp Kình Hình, loan ngôi sao, lại hình phạt chính tổn thương, giải phẫu.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button