Tử vi

Sao Thiên Cơ : Âm Mộc

Thiên Cơ thuộc tính Âm Mộc, hóa khí Thiện tinh, Âm Mộc như nhu mộc, nhu mộc như cây xanh tốt vậy, sợ Kình Đà xung phá chặt cây, sợ Hỏa Linh cướp khí Mộc của cây, cho nên Thiên cơ kỵ Tứ sát Kình Đà Hỏa Linh. Thiên Cơ là Âm Mộc chủ về hệ thần kinh, cơ bắp, cho nên Thiên cơ chủ về trí tuệ, tư tưởng, anh chị em, hệ thần kinh, hóa khí là thiện, khi hóa Kị sẽ Hung (chủ về thần kinh đầu óc có vấn đề), làm chủ cung Huynh đệ.

Thiên Cơ luôn tam hợp với Thiên Đồng, Thiên Đồng Dương Thủy sinh cho Âm Mộc Thiên cơ, cho nên Thiên cơ chịu ảnh hưởng nhiều của Thiên Đồng, Thiên Cơ nhu Mộc nên thường có sự thay đổi, vận động, nhạy bén nhưng cũng vì ảnh hưởng của Thiên Đồng mà Thiên cơ thường thiếu đi yếu tố ổn đinh, bền vững, tuy nhanh nhạy, nhưng thiếu chiều sâu, dễ thích mà cũng dễ chán, cho nên khó có thể theo đuổi sự nghiệp và sự quyết tâm đến cùng được. vì vậy Thiên cơ hợp với vai trò, quy hoạch, phân tích, kế hoạch nhưng không mang tính thực thi mà chủ yếu trên giấy tờ, thích hợp làm tư vấn, giao thiệp hơn là sáng nghiệp, tiên phong, đứng mũi chịu sào.

Sao Thiên cơ còn có tên là sao Thiện, nếu gặp Cát tinh lại đắc địa thì mọi việc đều tốt đẹp. Chăm lễ Phật, có hứng thú đặc biệt với tôn giáo hoặc mệnh lý, kính trọng hiếu thảo với người thân, phù hợp với nghiệp tu hành tăng đạo, tính lương thiện không có lòng ác độc bất nhân, có khả năng tùy cơ ứng biến, làm việc có phương pháp.

Bạn đang xem: Sao Thiên Cơ : Âm Mộc

Nếu mệnh nữ có Thiên cơ phần nhiều chủ về phúc thọ, gặp Cát sẽ cát gặp Hung sẽ hung. Nếu gặp sao Thiên lương thì bản thân sẽ có một biệt tài nào đó. Sao Thiên cơ không có khả năng chế hóa hung sát, đặc biệt nhạy cảm với sát tinh, vì sợ rằng trí tuệ của Thiên cơ sẽ giúp kẻ ác làm càn. Sao Thiên cơ cũng rất kỵ khi Hóa Kị, khi hành vận hạn nếu gặp phải hung sát hoặc sao hóa Kị, hoặc bị hung sát Hóa Kị xung chiếu, nếu không được Cát tinh ứng cứu, nên đề phòng tai ách, tốt nhất là nên thận trọng phòng thủ, không nên hành động.

Bốn ngôi sao Thiên cơ, Thái âm, Thiên đồng, Thiên lương nếu tập hợp lại 3 cung Mệnh Tài Quan là cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thích hợp với sự nghiệp tôn giáo, văn hóa, truyền thông đại chúng. Nếu Thiên cơ và Cự môn rơi vào cung mệnh tại Mão hay Dậu là cách Cự Cơ đồng lâm, sẽ có thành tựu lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao. Nếu Thiên cơ và Thiên lương đồng cung tại Thìn hay Tuất, hoặc tại cung Thiên di chiếu về cung Mệnh, là cách Thiện ấm triều cương chủ về phúc thọ song toàn. Nếu Thiên cơ Cự môn cùng trấn mệnh tại Dậu địa lại đồng cung với hóa Kị, hoặc gặp sao hóa Kị tại cung vị tam phương tứ chính là cách Cự Cơ hóa Dậu chủ về bôn ba vất vả gặp nhiều thất bại, nếu là mệnh nữ chủ về lênh đênh phiêu bạt.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Cơ : Âm Mộc

Thiên Cơ thuộc tính Âm Mộc, hóa khí Thiện tinh, Âm Mộc như nhu mộc, nhu mộc như cây xanh tốt vậy, sợ Kình Đà xung phá chặt cây, sợ Hỏa Linh cướp khí Mộc của cây, cho nên Thiên cơ kỵ Tứ sát Kình Đà Hỏa Linh. Thiên Cơ là Âm Mộc chủ về hệ thần kinh, cơ bắp, cho nên Thiên cơ chủ về trí tuệ, tư tưởng, anh chị em, hệ thần kinh, hóa khí là thiện, khi hóa Kị sẽ Hung (chủ về thần kinh đầu óc có vấn đề), làm chủ cung Huynh đệ.

Thiên Cơ luôn tam hợp với Thiên Đồng, Thiên Đồng Dương Thủy sinh cho Âm Mộc Thiên cơ, cho nên Thiên cơ chịu ảnh hưởng nhiều của Thiên Đồng, Thiên Cơ nhu Mộc nên thường có sự thay đổi, vận động, nhạy bén nhưng cũng vì ảnh hưởng của Thiên Đồng mà Thiên cơ thường thiếu đi yếu tố ổn đinh, bền vững, tuy nhanh nhạy, nhưng thiếu chiều sâu, dễ thích mà cũng dễ chán, cho nên khó có thể theo đuổi sự nghiệp và sự quyết tâm đến cùng được. vì vậy Thiên cơ hợp với vai trò, quy hoạch, phân tích, kế hoạch nhưng không mang tính thực thi mà chủ yếu trên giấy tờ, thích hợp làm tư vấn, giao thiệp hơn là sáng nghiệp, tiên phong, đứng mũi chịu sào.

Sao Thiên cơ còn có tên là sao Thiện, nếu gặp Cát tinh lại đắc địa thì mọi việc đều tốt đẹp. Chăm lễ Phật, có hứng thú đặc biệt với tôn giáo hoặc mệnh lý, kính trọng hiếu thảo với người thân, phù hợp với nghiệp tu hành tăng đạo, tính lương thiện không có lòng ác độc bất nhân, có khả năng tùy cơ ứng biến, làm việc có phương pháp.

Nếu mệnh nữ có Thiên cơ phần nhiều chủ về phúc thọ, gặp Cát sẽ cát gặp Hung sẽ hung. Nếu gặp sao Thiên lương thì bản thân sẽ có một biệt tài nào đó. Sao Thiên cơ không có khả năng chế hóa hung sát, đặc biệt nhạy cảm với sát tinh, vì sợ rằng trí tuệ của Thiên cơ sẽ giúp kẻ ác làm càn. Sao Thiên cơ cũng rất kỵ khi Hóa Kị, khi hành vận hạn nếu gặp phải hung sát hoặc sao hóa Kị, hoặc bị hung sát Hóa Kị xung chiếu, nếu không được Cát tinh ứng cứu, nên đề phòng tai ách, tốt nhất là nên thận trọng phòng thủ, không nên hành động.

Bốn ngôi sao Thiên cơ, Thái âm, Thiên đồng, Thiên lương nếu tập hợp lại 3 cung Mệnh Tài Quan là cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thích hợp với sự nghiệp tôn giáo, văn hóa, truyền thông đại chúng. Nếu Thiên cơ và Cự môn rơi vào cung mệnh tại Mão hay Dậu là cách Cự Cơ đồng lâm, sẽ có thành tựu lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao. Nếu Thiên cơ và Thiên lương đồng cung tại Thìn hay Tuất, hoặc tại cung Thiên di chiếu về cung Mệnh, là cách Thiện ấm triều cương chủ về phúc thọ song toàn. Nếu Thiên cơ Cự môn cùng trấn mệnh tại Dậu địa lại đồng cung với hóa Kị, hoặc gặp sao hóa Kị tại cung vị tam phương tứ chính là cách Cự Cơ hóa Dậu chủ về bôn ba vất vả gặp nhiều thất bại, nếu là mệnh nữ chủ về lênh đênh phiêu bạt.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button