Tử vi

Khán người bị tai nạn xe cộ

【飞星漫谈二十四】论车祸

二十四【命宫和子女宫】看车祸中的受害者

大家都知道迁移宫可以看出车祸发生的可能性,但可能都觉得用起上来不算是百份百准确。在这儿我也讨论一下飞星的方法给大家参考一下。

Bạn đang xem: Khán người bị tai nạn xe cộ

迁移宫飞忌入田宅宫冲子女宫,会有发生车祸的可能,而且是你开车撞人。

反之,子女宫飞忌入迁移冲命宫,车祸中是你会被撞。

被什么撞,就要用星情啦。

比方说,是巨门化忌,就是给卡车撞。

如果有破军星在迁移,就可能是给货柜车撞。(这可不是说笑)

如果破军星跟文曲同度而是文曲化忌,那就要很小心啦!

如果是文昌星化忌,就只是给脚踏车或小机车撞吧。

顺带一提,如果是论桃花,子女宫飞忌冲命,是不会有桃花的。

本命及流盘同论。

按:飞忌就是发射宫的宫干令射入宫的坐星星化。

[Phi tinh mạn đàm 24] – Luận tai nạn xe cộ.

24. [Cung Mệnh và cung Tử nữ] – Khán người bị tai nạn xe cộ

Mọi người đều biết khán cung Thiên di có thể thấy được khả năng phát sinh tai nạn xe cộ, nhưng đều có thể cảm nhận được rằng xem như vậy không thể đúng 100%. Ở đây ta muốn thảo luận một chút phương pháp phi tinh cho mọi người tham khảo.

Cung Thiên di phi kỵ nhập cung Điền trạch xung cung Tử nữ, sẽ có khả năng phát sinh tai nạn xe cộ, hơn nữa còn là ngươi lái xe đâm vào người khác.

Ngược lại, cung Tử nữ phi hóa kỵ nhập cung Thiên di xung cung Mệnh, trong tai nạn xe ấy ngươi sẽ là ngươi bị va chạm.

Bị cái gì đụng, bị xe gì va chạm thì phải sử dụng tính lý sao.

Nói ví dụ, Cự Môn hóa kỵ thì do xe chở hàng va chạm.

Nếu như sao phá quân ở cung Thiên di, có thể là do xe chở hàng rong va chạm. (cái này không phải nói chơi!)

Nếu như sao Phá Quân và Văn Khúc đồng độ mà là Văn Khúc hóa kỵ, vậy thì phải thật cẩn thận!

Nếu như là Văn Xương hóa kỵ, thì cũng chỉ là do xe đạp hoặc xe máy va chạm. Nhân tiện xin nói thêm, nếu như là luận về chuyện đào hoa, tình ái thì cung Tử nữ

mà phi kỵ xung Mệnh, thì sẽ không có chuyện đào hoa xảy ra nữa.

Mệnh nguyên bàn cho đến lưu niên đều luận như vậy.

Theo đó: Phi kỵ chính là cung có can làm kỵ bắn vào cung có sao hóa.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Khán người bị tai nạn xe cộ

【飞星漫谈二十四】论车祸

二十四【命宫和子女宫】看车祸中的受害者

大家都知道迁移宫可以看出车祸发生的可能性,但可能都觉得用起上来不算是百份百准确。在这儿我也讨论一下飞星的方法给大家参考一下。

迁移宫飞忌入田宅宫冲子女宫,会有发生车祸的可能,而且是你开车撞人。

反之,子女宫飞忌入迁移冲命宫,车祸中是你会被撞。

被什么撞,就要用星情啦。

比方说,是巨门化忌,就是给卡车撞。

如果有破军星在迁移,就可能是给货柜车撞。(这可不是说笑)

如果破军星跟文曲同度而是文曲化忌,那就要很小心啦!

如果是文昌星化忌,就只是给脚踏车或小机车撞吧。

顺带一提,如果是论桃花,子女宫飞忌冲命,是不会有桃花的。

本命及流盘同论。

按:飞忌就是发射宫的宫干令射入宫的坐星星化。

[Phi tinh mạn đàm 24] – Luận tai nạn xe cộ.

24. [Cung Mệnh và cung Tử nữ] – Khán người bị tai nạn xe cộ

Mọi người đều biết khán cung Thiên di có thể thấy được khả năng phát sinh tai nạn xe cộ, nhưng đều có thể cảm nhận được rằng xem như vậy không thể đúng 100%. Ở đây ta muốn thảo luận một chút phương pháp phi tinh cho mọi người tham khảo.

Cung Thiên di phi kỵ nhập cung Điền trạch xung cung Tử nữ, sẽ có khả năng phát sinh tai nạn xe cộ, hơn nữa còn là ngươi lái xe đâm vào người khác.

Ngược lại, cung Tử nữ phi hóa kỵ nhập cung Thiên di xung cung Mệnh, trong tai nạn xe ấy ngươi sẽ là ngươi bị va chạm.

Bị cái gì đụng, bị xe gì va chạm thì phải sử dụng tính lý sao.

Nói ví dụ, Cự Môn hóa kỵ thì do xe chở hàng va chạm.

Nếu như sao phá quân ở cung Thiên di, có thể là do xe chở hàng rong va chạm. (cái này không phải nói chơi!)

Nếu như sao Phá Quân và Văn Khúc đồng độ mà là Văn Khúc hóa kỵ, vậy thì phải thật cẩn thận!

Nếu như là Văn Xương hóa kỵ, thì cũng chỉ là do xe đạp hoặc xe máy va chạm. Nhân tiện xin nói thêm, nếu như là luận về chuyện đào hoa, tình ái thì cung Tử nữ

mà phi kỵ xung Mệnh, thì sẽ không có chuyện đào hoa xảy ra nữa.

Mệnh nguyên bàn cho đến lưu niên đều luận như vậy.

Theo đó: Phi kỵ chính là cung có can làm kỵ bắn vào cung có sao hóa.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button