Tử vi

Sao thiên mã ở thập nhị cung

Sao thiên mã thuộc hỏa, nãi thượng giới dịch mã tới sinh, ti lộc, chủ dời động. Mệnh mã góc chủ tài, dũ động dũ có tài, nguyệt mã góc chủ di chuyển. Nhưng không thể nghi ngờ địa, hai người giai thuộc động tinh.

Thiên mã nhân có này gặp phùng tinh diệu tới bất đồng, mà có số lượng phân loại. Cùng lộc tồn đồng cung, gọi là “Lộc mã giao trì “, lại bảo “Chiết tiên mã” ; cùng tử vi, thiên phủ đồng cung, kêu “Phù dư mã” ; cùng dương nhận đồng cung, kêu “Phụ thi mã” ; cùng đốm lửa đồng cung, kêu “Chiến mã” ; phùng không vong, kêu “Ngựa chết” ; cùng đà la đồng cung, kêu “Chiết chừng mã” ; cùng thái dương đồng cung, kêu “Hùng mã” ; cùng Thái Âm đồng cung, kêu “Mái mã” .

Trừ lần đó ra, thiên mã chủ tự an ủi, bệnh di tinh. Lại thiên mã ký chủ dời động, bởi vậy cùng dời động có quan hệ loại tình cảm sự, thị hội ngộ trạng huống mà định ra, như chiến mã vu tính chủ xung thái độ, vu tai họa chủ tai nạn xe cộ, ngựa chết chủ phí công nhẹ bôn, phụ thi mã chủ kéo dài, không như ý, phù dư mã chủ công danh, hùng mã chủ quý, tích cực, mái mã chủ tài, vững bước, bị động.

Bạn đang xem: Sao thiên mã ở thập nhị cung

 
Hình tính

Trời sanh tính hiếu động, vui mừng các nơi đi lại, ngồi không yên. Cùng chư tinh đồng cung mà có chỗ khác biệt, thỉnh tham khảo “Giới thiệu vắn tắt” cùng “Hỉ kị” .

 
Hỉ kị

 
Vui mừng cùng lộc tồn đồng cung, vi “Lộc mã giao trì “, nên phương xa tài, phần đất bên ngoài phát triển, áo gấm về nhà.

Vui mừng vi “Phù dư mã “, “Hùng mái mã “, hoặc tam cát củng chiếu.

Kị “Chiết chừng mã “, “Phụ thi mã “, “Ngựa chết “, thiên mã gặp sát, giai chủ không lành, phần đất bên ngoài khúc chiết hoặc tai nạn xe cộ.

Nữ mệnh kị sẽ bể quân hoặc tham lang, tính nhu cầu nhiều, hoa đào nhiều, thả chủ phu chết sớm.

Nữ mệnh kị biết thiên lương vu tị hợi, tính nhu cầu nhiều, bị chịu dụ dỗ, không coi trọng trinh tiết, đắm mình.

Cùng trời giống nhau cung vu dần, thân, nên sớm ly hương, hướng phương xa mọc rể, sẽ có đại thành tựu.

Thiên mã kị phùng kiếp không, gặp thái tuế hoặc tiểu hạn, chủ tai nạn xe cộ.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Giữa huynh đệ có hiếu động người, tái thị kỳ chủ ngôi sao, tham chiếu lốp trước biết ngay cát hung.

 
Cung phu thê

Nam nữ giai chủ ngẫu hiền lương có trợ lực, vui mừng thêm cát ngôi sao. Chủ nam được Thê tài, nữ nhân được phu trợ, còn có giúp chồng vận.

Vui mừng sẽ lộc tồn, Thái Âm đồng cung, phối ngẫu đến từ phương xa, thả giàu có; nếu cùng cơ âm đồng cung, chủ phối ngẫu vui mừng chạy ra bên ngoài.

 
Cung tử nữ

Đứa con thông minh, nhanh nhẹn linh hoạt, hiếu động. Bản nhân cũng thường ra ngoài không ở nhà.

 
Cung tài bạch

Thiên mã chủ tài, dũ động dũ có tiền. Lộc mã giao trì, phú không thể nói, tiền tài nan mà tính.

Vui mừng sẽ tài ngôi sao, ngôi sao may mắn. Gia sát, rất có tiền, nhưng phập phồng lớn, tiền tài không ở lâu, phú không bền.

 
Cung tật ách

Thiên mã thuần âm hỏa, chủ can vượng, tay chân đau chân, đỏ bạch đái, bệnh phụ nữ, bệnh di tinh, thủ dâm.

 
Cung thiên di

Không ở nhà, đi xa phương. Hành vận phùng tới, cũng chủ dịch mã, nếu gặp sát, chú ý tai nạn xe cộ.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Không phải cấp dưới lưu động dẫn cao, còn lại là tự mình không tốt lãnh đạo, quản lý, trao quyền, cho dù cấp dưới một đống, cũng vô dụng, tự mình hối hả, không biết dùng nhân.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Thị chủ tinh mà khác. Cũng vui mừng Lộc Mã, cùng văn tinh sẽ, văn chức Cao Vinh, cùng võ tinh sẽ, gây dựng sự nghiệp bất phàm, hoặc quan võ danh vọng. Sát tinh hướng sẽ, cũng chủ phí thời gian hoặc phí công.

 
Cung điền trạch

Trong nhà nhân viên thay đổi lớn, hoặc khách nhân như nước chảy.

Vui mừng “Lộc mã giao trì “, tài đại. Cũng vui mừng “Lộc mã bội ấn “, tức cùng lộc tồn ( hoặc hóa lộc ), thiên tướng đồng cung, nhà giàu sang. Cũng vui mừng “Tài lộc giáp mã “, tức lộc cùng vũ khúc giáp thiên mã, tài đại.

 
Cung phúc đức

Động lại có phúc. Cùng với những cái khác tinh diệu cùng thủ, tham khảo mặt khác các cung tới giải thích, cát tắc chủ phúc, hung tắc chủ làm lụng vất vả.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ khai sáng, hoạt bát. Cha mẹ hai người hoặc một người trong đó, thường xa địa hối hả.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên mã ở thập nhị cung

Sao thiên mã thuộc hỏa, nãi thượng giới dịch mã tới sinh, ti lộc, chủ dời động. Mệnh mã góc chủ tài, dũ động dũ có tài, nguyệt mã góc chủ di chuyển. Nhưng không thể nghi ngờ địa, hai người giai thuộc động tinh.

Thiên mã nhân có này gặp phùng tinh diệu tới bất đồng, mà có số lượng phân loại. Cùng lộc tồn đồng cung, gọi là “Lộc mã giao trì “, lại bảo “Chiết tiên mã” ; cùng tử vi, thiên phủ đồng cung, kêu “Phù dư mã” ; cùng dương nhận đồng cung, kêu “Phụ thi mã” ; cùng đốm lửa đồng cung, kêu “Chiến mã” ; phùng không vong, kêu “Ngựa chết” ; cùng đà la đồng cung, kêu “Chiết chừng mã” ; cùng thái dương đồng cung, kêu “Hùng mã” ; cùng Thái Âm đồng cung, kêu “Mái mã” .

Trừ lần đó ra, thiên mã chủ tự an ủi, bệnh di tinh. Lại thiên mã ký chủ dời động, bởi vậy cùng dời động có quan hệ loại tình cảm sự, thị hội ngộ trạng huống mà định ra, như chiến mã vu tính chủ xung thái độ, vu tai họa chủ tai nạn xe cộ, ngựa chết chủ phí công nhẹ bôn, phụ thi mã chủ kéo dài, không như ý, phù dư mã chủ công danh, hùng mã chủ quý, tích cực, mái mã chủ tài, vững bước, bị động.

 
Hình tính

Trời sanh tính hiếu động, vui mừng các nơi đi lại, ngồi không yên. Cùng chư tinh đồng cung mà có chỗ khác biệt, thỉnh tham khảo “Giới thiệu vắn tắt” cùng “Hỉ kị” .

 
Hỉ kị

 
Vui mừng cùng lộc tồn đồng cung, vi “Lộc mã giao trì “, nên phương xa tài, phần đất bên ngoài phát triển, áo gấm về nhà.

Vui mừng vi “Phù dư mã “, “Hùng mái mã “, hoặc tam cát củng chiếu.

Kị “Chiết chừng mã “, “Phụ thi mã “, “Ngựa chết “, thiên mã gặp sát, giai chủ không lành, phần đất bên ngoài khúc chiết hoặc tai nạn xe cộ.

Nữ mệnh kị sẽ bể quân hoặc tham lang, tính nhu cầu nhiều, hoa đào nhiều, thả chủ phu chết sớm.

Nữ mệnh kị biết thiên lương vu tị hợi, tính nhu cầu nhiều, bị chịu dụ dỗ, không coi trọng trinh tiết, đắm mình.

Cùng trời giống nhau cung vu dần, thân, nên sớm ly hương, hướng phương xa mọc rể, sẽ có đại thành tựu.

Thiên mã kị phùng kiếp không, gặp thái tuế hoặc tiểu hạn, chủ tai nạn xe cộ.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Giữa huynh đệ có hiếu động người, tái thị kỳ chủ ngôi sao, tham chiếu lốp trước biết ngay cát hung.

 
Cung phu thê

Nam nữ giai chủ ngẫu hiền lương có trợ lực, vui mừng thêm cát ngôi sao. Chủ nam được Thê tài, nữ nhân được phu trợ, còn có giúp chồng vận.

Vui mừng sẽ lộc tồn, Thái Âm đồng cung, phối ngẫu đến từ phương xa, thả giàu có; nếu cùng cơ âm đồng cung, chủ phối ngẫu vui mừng chạy ra bên ngoài.

 
Cung tử nữ

Đứa con thông minh, nhanh nhẹn linh hoạt, hiếu động. Bản nhân cũng thường ra ngoài không ở nhà.

 
Cung tài bạch

Thiên mã chủ tài, dũ động dũ có tiền. Lộc mã giao trì, phú không thể nói, tiền tài nan mà tính.

Vui mừng sẽ tài ngôi sao, ngôi sao may mắn. Gia sát, rất có tiền, nhưng phập phồng lớn, tiền tài không ở lâu, phú không bền.

 
Cung tật ách

Thiên mã thuần âm hỏa, chủ can vượng, tay chân đau chân, đỏ bạch đái, bệnh phụ nữ, bệnh di tinh, thủ dâm.

 
Cung thiên di

Không ở nhà, đi xa phương. Hành vận phùng tới, cũng chủ dịch mã, nếu gặp sát, chú ý tai nạn xe cộ.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Không phải cấp dưới lưu động dẫn cao, còn lại là tự mình không tốt lãnh đạo, quản lý, trao quyền, cho dù cấp dưới một đống, cũng vô dụng, tự mình hối hả, không biết dùng nhân.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Thị chủ tinh mà khác. Cũng vui mừng Lộc Mã, cùng văn tinh sẽ, văn chức Cao Vinh, cùng võ tinh sẽ, gây dựng sự nghiệp bất phàm, hoặc quan võ danh vọng. Sát tinh hướng sẽ, cũng chủ phí thời gian hoặc phí công.

 
Cung điền trạch

Trong nhà nhân viên thay đổi lớn, hoặc khách nhân như nước chảy.

Vui mừng “Lộc mã giao trì “, tài đại. Cũng vui mừng “Lộc mã bội ấn “, tức cùng lộc tồn ( hoặc hóa lộc ), thiên tướng đồng cung, nhà giàu sang. Cũng vui mừng “Tài lộc giáp mã “, tức lộc cùng vũ khúc giáp thiên mã, tài đại.

 
Cung phúc đức

Động lại có phúc. Cùng với những cái khác tinh diệu cùng thủ, tham khảo mặt khác các cung tới giải thích, cát tắc chủ phúc, hung tắc chủ làm lụng vất vả.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ khai sáng, hoạt bát. Cha mẹ hai người hoặc một người trong đó, thường xa địa hối hả.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button