Tử vi

Rõ ràng giai đoạn chuyến đi nghiệp tuyển chọn lấy đại nạn bàn ( địa bàn ) phỏng đoán

Rõ ràng giai đoạn chuyến đi nghiệp tuyển chọn lấy đại nạn bàn ( địa bàn ) phỏng đoán

Cung mệnh đại hạn nếu hữu chủ tinh cố thủ ( tỷ như: liêm trinh độc thủ )

Tìm giáp làm tới cung ( tỷ như tật ách ) sứ liêm trinh hóa lộc tham khảo giáp làm cung ( tật ách ) tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Bạn đang xem: Rõ ràng giai đoạn chuyến đi nghiệp tuyển chọn lấy đại nạn bàn ( địa bàn ) phỏng đoán

Song chủ tinh cố thủ

Cung mệnh đại hạn nếu không chủ tinh thủ lấy đại nạn cung tài bạch tới tọa ngôi sao ( tỷ như : vũ khúc độc thủ )

Tìm mình làm tới cung ( lệ nhập đứa con ) sứ vũ khúc hóa lộc tham khảo mình làm cung ( đứa con ) tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Đại nạn cung tài bạch can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng “Hóa lộc ngôi sao “( tỷ như tham lang hóa lộc ) ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng “Sao hóa kị “( tỷ như cự môn hóa kị ) ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Đại nạn cung tài bạch can cung hóa kị nhập bản mạng bản tài bổn điền bản tật các loại cung lấy phi hóa kỵ nhập tới cung luận này tinh tình tuyển chọn hành nghề

Lấy bản mạng bàn ( thiên bàn ) phỏng đoán hành nghề

A. [ bản mạng tài bạch ] can cung hóa kị sở nhập tới cung tham khảo cung này tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Nhưng phải hành hạn đi qua cung này ( phi hóa kỵ nhập tới cung ) hoặc đi qua đối cung ( kị trùng tới cung ) tài khả tiến hành

Nếu gặp hóa kỵ năm sinh thì đổi dùng cung tài bạch làm hóa lộc hóa quyền hóa khoa

Nhưng tam cát ứng nhập ( bản mạng tam phương hoặc cung điền trạch ) tham khảo cung này tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Tài can cung hóa kị đại biểu kiếm tiền hành nghề hoặc sự nghiệp ( “Trảo “Tài nguyên đích tình huống ) thẩm xem gì sao hóa kỵ ( tinh diệu đại biểu hành nghề hoặc sự nghiệp )

B. Nếu mệnh làm hóa lộc ( hóa quyền ) nhập phúc đức [ tài tới thiên ] chiếu tài bạch

Khả tham khảo cung phúc đức nội chủ tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề nhưng rất lớn buôn bán có lời

[ bản mạng làm hóa lộc ] hoặc [ hóa quyền ] nhập bản phúc chiếu bản tài nếu có chút đây mệnh cách ( tiên thiên )

Tham khảo cung phúc đức tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề nhưng rất lớn buôn bán có lời ( ưu tiên tuyển hóa quyền khá là tốt )

C. [ bản mạng tài bạch ] cung can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Nếu là dân đi làm nghĩ chuyển nghiệp hoặc sáng nghiệp khả tham khảo đại nạn cung phụ mẫu [ nô tới tài ] có hay không có sở trở nên?

Tình tuyển chọn hành nghề

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Rõ ràng giai đoạn chuyến đi nghiệp tuyển chọn lấy đại nạn bàn ( địa bàn ) phỏng đoán

Rõ ràng giai đoạn chuyến đi nghiệp tuyển chọn lấy đại nạn bàn ( địa bàn ) phỏng đoán

Cung mệnh đại hạn nếu hữu chủ tinh cố thủ ( tỷ như: liêm trinh độc thủ )

Tìm giáp làm tới cung ( tỷ như tật ách ) sứ liêm trinh hóa lộc tham khảo giáp làm cung ( tật ách ) tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Song chủ tinh cố thủ

Cung mệnh đại hạn nếu không chủ tinh thủ lấy đại nạn cung tài bạch tới tọa ngôi sao ( tỷ như : vũ khúc độc thủ )

Tìm mình làm tới cung ( lệ nhập đứa con ) sứ vũ khúc hóa lộc tham khảo mình làm cung ( đứa con ) tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Đại nạn cung tài bạch can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng “Hóa lộc ngôi sao “( tỷ như tham lang hóa lộc ) ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng “Sao hóa kị “( tỷ như cự môn hóa kị ) ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Đại nạn cung tài bạch can cung hóa kị nhập bản mạng bản tài bổn điền bản tật các loại cung lấy phi hóa kỵ nhập tới cung luận này tinh tình tuyển chọn hành nghề

Lấy bản mạng bàn ( thiên bàn ) phỏng đoán hành nghề

A. [ bản mạng tài bạch ] can cung hóa kị sở nhập tới cung tham khảo cung này tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Nhưng phải hành hạn đi qua cung này ( phi hóa kỵ nhập tới cung ) hoặc đi qua đối cung ( kị trùng tới cung ) tài khả tiến hành

Nếu gặp hóa kỵ năm sinh thì đổi dùng cung tài bạch làm hóa lộc hóa quyền hóa khoa

Nhưng tam cát ứng nhập ( bản mạng tam phương hoặc cung điền trạch ) tham khảo cung này tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Tài can cung hóa kị đại biểu kiếm tiền hành nghề hoặc sự nghiệp ( “Trảo “Tài nguyên đích tình huống ) thẩm xem gì sao hóa kỵ ( tinh diệu đại biểu hành nghề hoặc sự nghiệp )

B. Nếu mệnh làm hóa lộc ( hóa quyền ) nhập phúc đức [ tài tới thiên ] chiếu tài bạch

Khả tham khảo cung phúc đức nội chủ tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề nhưng rất lớn buôn bán có lời

[ bản mạng làm hóa lộc ] hoặc [ hóa quyền ] nhập bản phúc chiếu bản tài nếu có chút đây mệnh cách ( tiên thiên )

Tham khảo cung phúc đức tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề nhưng rất lớn buôn bán có lời ( ưu tiên tuyển hóa quyền khá là tốt )

C. [ bản mạng tài bạch ] cung can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Nếu là dân đi làm nghĩ chuyển nghiệp hoặc sáng nghiệp khả tham khảo đại nạn cung phụ mẫu [ nô tới tài ] có hay không có sở trở nên?

Tình tuyển chọn hành nghề

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button