Tử vi

Đầu tư luận đoán từ 3 cung phu thê vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 3 cung phu thê vị quan sát

Quan sát [ cung phu thê ]

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

Bạn đang xem: Đầu tư luận đoán từ 3 cung phu thê vị quan sát

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ Quan lộc cung ] mà luận >

< vợ chồng là Quan tới thiên > ( ất dậu ) tọa thiên đồng sinh kỵ địa kiếp kình dương

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

Thiên đồng sinh kỵ nhập phu [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển hoạt động không dễ chịu không quý nhân đấy trợ lực

Hoặc giao tế bên trên sẽ có không phối hợp mà thất phúc tình huống

Địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

Kình dương nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài có hình khắc thường bị tiểu nhân xâm phạm mà có bị động đấy cạnh tranh

< vợ chồng là Quan tới thiên > lộc năm sinh nhập biểu hiện mệnh chủ tới năng lực làm việc cường xí nghiệp hoạch năng lực cường cho nên sự nghiệp phát triển thuận lợi nhuận

Nhưng sau hôn nhân tài lộc mới hội rõ ràng

< vợ chồng là Quan tới thiên > mệnh làm kị trùng cũng hội sơ với sự nghiệp đi tiêu xí nghiệp hoạch hoặc xã hội bối cảnh tới thành lập

< vợ chồng là Quan tới thiên > địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện đoạt được quy với chính mình ( mệnh chủ )

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử can lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử làm hóa kị nhập vợ chồng tượng này tuyệt đối không khả đầu tư ( hợp tác hoặc tự tạo ra ) sự nghiệp thuộc hung

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan thái dương hóa lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc ( nhưng nếu can của phu tự hóa kị thì bất lợi )

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của phu lộc nhập Huynh biểu hiện mệnh chủ liều mạng phát triển sự nghiệp âm mưu tồn tiền

Nếu thất sát cố thủ phối ngẫu không nên tiến hành hợp ý cờ bạc tính hành nghề ( tối kỵ hợp ý sao bán ) tất có đánh lớn kích cùng suy sụp

Văn xương hóa kị nhập vợ chồng trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo bối thư dễ dàng ra vấn đề tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đầu tư luận đoán từ 3 cung phu thê vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 3 cung phu thê vị quan sát

Quan sát [ cung phu thê ]

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ Quan lộc cung ] mà luận >

< vợ chồng là Quan tới thiên > ( ất dậu ) tọa thiên đồng sinh kỵ địa kiếp kình dương

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

Thiên đồng sinh kỵ nhập phu [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển hoạt động không dễ chịu không quý nhân đấy trợ lực

Hoặc giao tế bên trên sẽ có không phối hợp mà thất phúc tình huống

Địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

Kình dương nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài có hình khắc thường bị tiểu nhân xâm phạm mà có bị động đấy cạnh tranh

< vợ chồng là Quan tới thiên > lộc năm sinh nhập biểu hiện mệnh chủ tới năng lực làm việc cường xí nghiệp hoạch năng lực cường cho nên sự nghiệp phát triển thuận lợi nhuận

Nhưng sau hôn nhân tài lộc mới hội rõ ràng

< vợ chồng là Quan tới thiên > mệnh làm kị trùng cũng hội sơ với sự nghiệp đi tiêu xí nghiệp hoạch hoặc xã hội bối cảnh tới thành lập

< vợ chồng là Quan tới thiên > địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện đoạt được quy với chính mình ( mệnh chủ )

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử can lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử làm hóa kị nhập vợ chồng tượng này tuyệt đối không khả đầu tư ( hợp tác hoặc tự tạo ra ) sự nghiệp thuộc hung

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan thái dương hóa lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc ( nhưng nếu can của phu tự hóa kị thì bất lợi )

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của phu lộc nhập Huynh biểu hiện mệnh chủ liều mạng phát triển sự nghiệp âm mưu tồn tiền

Nếu thất sát cố thủ phối ngẫu không nên tiến hành hợp ý cờ bạc tính hành nghề ( tối kỵ hợp ý sao bán ) tất có đánh lớn kích cùng suy sụp

Văn xương hóa kị nhập vợ chồng trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo bối thư dễ dàng ra vấn đề tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button