Tử vi

Sao Tử Vi Trên 12 Cung Địa Bàn

Vạn sự trên thế gian đều phải xuất phát từ âm dương. Dương trưởng thì Âm phải suy và ngược lại, vì vậy trong lá số tử vi luôn có những sự bù trừ thỏa đáng với những cách cục khái quát. Tức là giống như phân biết khuôn mặt giữa người với người là khá chi tiết nhưng nếu quy về âm dương vẫn có thể phân loại được, tỷ lệ sẽ là 1:1 nếu xét trên diện rộng. Tam thời phân biết các địa chi thành 3 loại chính, với sao Tử Vi thì có sự đối xứng giữa các cung về vị trí đắc ý của đế tinh này cũng là một biểu hiện của Âm Dương cân bằng. Nói chúng mệnh có Tử Vi thì cái ghế lãnh đạo đã giành riêng cho bạn, giống như một đàn ong luôn có một con ong chúa có thể lãnh đạo cả đàn các công việc, vì vậy Tử Vi còn gọi là Đế Tinh. Vì trách nhiệm là chỉ huy nên Tử Vi rất ngại ở vị trí Cô Quân Tại Dã, thiếu đi sự phò tá của các phụ tinh, Tả Hữu quan trọng nhất với sao này.

Tý Ngọ Mão Dậu : Tứ Chính.

Bạn đang xem: Sao Tử Vi Trên 12 Cung Địa Bàn

Thìn Tuất Sửu Mùi : Tứ Mộ.

Dần Thân Tị Hợi : Tứ Sinh.

Bộ sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm gồm 5 sao chính là Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trính, việc giao hội giữa bộ sao này và Sát Phá Tham sẽ gây ra những xung đột khiến cách cục trở nên thấp đi.

  • Với Tử Vi : Tý Ngọ và Mão Dậu.

Xét ở phương Tí Ngọ Mão Dậu, sao chủ lãnh đạo chỉ huy, an tại Tý Ngọ tốt bao nhiêu với các câu phú ca tụng, là nơi đắc cách nhất của Tử Vi với bộ Nhật Nguyệt đúng vị trí thì quy luật bù trừ với cách cục Tử Tham mão dậu khi Tử Tham Mão Dậu các câu phú đều không nói đến về công danh lợi lộc mà chỉ phê là gia thêm không kiếp thì thoát tục chi tăng, ở vị trí này Đế Tinh này đã giảm sự đẹp đẽ so với các cung khác, chứ Tham Lang ở đây thì quá vui sướng vì ở cạnh ngôi sao Chủ Tể này.

TỬ VI CƯ NGỌ VÔ HÌNH KỴ, ĐINH KỶ VỊ CHÍ CÔNG KHANH. Tử Vi cư Ngọ, đế tọa ở Ly cung rất tốt đẹp, nếu không bị Hình Kỵ thì tuổi Đinh và Kỷ ngồi ở nơi Công Hầu.

TỬ VI CƯ TÝ NGỌ KHOA QUYỀN LỘC CHIẾU TỐI VI KỶ. Tử Vi ở Tý Ngọ đã tốt sẵn, nếu được Khoa Quyền Lộc ( Tam Kỳ ) thì rất hiếm.

TỬ VI CƯ DẬU TOÀN VÔ UY LỰC GHI CÔNG. Tử Vi ở Dậu do giao hội với Sát Phá Tham nên lực giải hơi kém, còn tốt xấu phải nhờ Bàng Tinh định nghĩa.

TỬ VI CƯ MÃO DẬU KIẾP KHÔNG TỨ SÁT, ĐA VỊ THOÁT TỤC CHI. Tử Vi ở Mão Dậu kém hơn ở Vị Trí khác, thêm Kiếp Không Tứ Sát thì chủ xuất gia.

TỬ VI PHỤ BẬT ĐỒNG CUNG NHẤT HÔ BÁCH NẶC. Tử Vi không cần biết cư ở vị trí nào, nếu ở Mão Dậu có Phụ Bật thì hơn trăm, nghìn lần khi cư Tý Ngọ nhưng không có. Bởi Đế Tinh phải có hiền thần trợ giúp.

Các câu phú trên đều ghi rõ sự đắc cách của Tử Vi Tý Ngọ và Mão Dậu, tất nhiên việc nhận xét là để các trung tinh như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hửu, Song Lộc, Khoa Quyền,… trợ giúp mới thành danh, bỏ qua bàng tinh thì tất nhiên bạn đã biết ở nơi nào đắc ý hơn, nhiều môn phái coi trọng bàng tinh hơn vị trí của chính tinh cũng không sai, vì nều 2 cách đều được trợ giúp như nhau thì một bên 9, một bên 10 cũng không quá chênh lệch.

  • Với Tử Vi : Dần Thân và Tỵ Hợi.

Xét ở phương Dần Thân Tỵ Hợi, bộ sao này đắc cách ở Dần Thân với cách cục hay gọi là Tử Phủ đồng cung, hầu hết các sách tử vi đều nhân định đây là cách tốt thứ hai sau cách Tử Vi cư Ngọ, chủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng không bị Sát Phá Tham giao hội phá cách. Còn cách Tử Sát cư Tỵ Hợi đã giao hội với nhóm sao này nên sự phức tạp của hung tinh, theo hướng vương không ra vương, thần không ra thần nên bị giảm cát.

SÁT TỬ TỐN CUNG, ĐỀ HUỀ BẢO KIẾM. Tử Vi và Thất Sát ở cung Tốn ( Tỵ ) mang theo kiếm Thất Sát gọi là hòa, vua có kiếm đeo, không phải là hãm.

VẬT KHAI Ư DẦN, VỤ THÀNH Ư THÂN, TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VI ĐẮC ĐỊA. Các sự việc xuất phần ở nơi Dần và thành công ở nơi Thân, đây là nơi đẹp đẽ của bộ sao này.

TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG CƯ MIẾU ĐỊA, TẤT ĐỊNH XUẤT GIAI CÔNG KHANH KHÍ. Tử Phủ đồng cung ở Dần Thân gọi là miếu địa, xuất sanh thì mệnh đã ngồi ở nơi Công Khanh.

TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG TỐI VI PHÚC HẬU THIẾT HIỀM NỘI TRỞ TRIỆT TUẦN. Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung thì tối vi kỳ, tuy cách tốt nhưng chỉ bị Triệt Tuần là chuyển thành hung, cách cục không quan trọng bằng có bàng tinh hợp cách.

  • Với Tử Vi : Sửu Mùi và Thìn Tuất : Ở 4 cung vị này khó luận đoán vì nó tàng chứa tất cả ngũ hành, Thổ là phương vị trung tâm, các bộ sao khác xét đắc cách ở Tứ Chính và Tứ Sinh rất rõ ràng qua các câu phú, nhưng đến các vị trí này lại khó luận đoán. Ở môn Tứ Trụ, Tử Binh việc lấy cách cục ở đây cũng rất khó khăn vì tàng 3 tạp khí. Ở 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi rất ít Chính Tinh đắc cách ở đây. Ở Thìn Tuất lại có thêm bộ Thiên La Địa Võng chỉ có ở 2 cung này trong 12 cung địa bàn, các lá số mệnh ở đây cũng khó đoán hơn ở các cung khác.

Xét ở phương Thìn Tuất Sửu Mùi, bộ sao này đắc ý ở cung Thìn Tuất với cách gọi Tử Tướng đồng cung, đây là một cách đẹp vì khi ở Thìn Tuất thì không bị Sát Phá Tham giao hội phá hoại, nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh là bên trong, của ta, khi đó Sát Phá Tham chính là bên ngoài của người, Phá Quân khi đó là cận vệ canh cổng cho ta, người ngoài kém hơn ta thì đích thị ta là nhân vật quan trọng, là vua. Còn khi ở Sửu Mùi với cách cục Tử Phá thì kém hay, ở đây có 2 sao lãnh đạo 2 nhóm đối lập ở cạnh nhau, 2 bộ sao này lại giao hội tại đây.

TỬ VI PHÁ QUÂN VÔ TẢ, HỮU VÔ CÁT HIỆU HUNG ÁC HỒN LẠI GHI ĐỒ: Tử vi Phá Quân đồng cung nếu không có Tả Hữu, cát tinh giúp sức thì hung ác

TỬ VI THÌN, TUẤT NGỘ PHÁ QUÂN PHÚ NHI BẤT QUÝ HỮU HƯ DANH. Tử Vi và Thiên Tướng đồng cung có Phá Quân xung thì giàu nhưng không quý. Câu phú này không hoàn toàn chính xác vì Phá Quân chỉ là xung chiếu, đối tác bên ngoài không phải là cung mệnh.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tử Vi Trên 12 Cung Địa Bàn

Vạn sự trên thế gian đều phải xuất phát từ âm dương. Dương trưởng thì Âm phải suy và ngược lại, vì vậy trong lá số tử vi luôn có những sự bù trừ thỏa đáng với những cách cục khái quát. Tức là giống như phân biết khuôn mặt giữa người với người là khá chi tiết nhưng nếu quy về âm dương vẫn có thể phân loại được, tỷ lệ sẽ là 1:1 nếu xét trên diện rộng. Tam thời phân biết các địa chi thành 3 loại chính, với sao Tử Vi thì có sự đối xứng giữa các cung về vị trí đắc ý của đế tinh này cũng là một biểu hiện của Âm Dương cân bằng. Nói chúng mệnh có Tử Vi thì cái ghế lãnh đạo đã giành riêng cho bạn, giống như một đàn ong luôn có một con ong chúa có thể lãnh đạo cả đàn các công việc, vì vậy Tử Vi còn gọi là Đế Tinh. Vì trách nhiệm là chỉ huy nên Tử Vi rất ngại ở vị trí Cô Quân Tại Dã, thiếu đi sự phò tá của các phụ tinh, Tả Hữu quan trọng nhất với sao này.

Tý Ngọ Mão Dậu : Tứ Chính.

Thìn Tuất Sửu Mùi : Tứ Mộ.

Dần Thân Tị Hợi : Tứ Sinh.

Bộ sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm gồm 5 sao chính là Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trính, việc giao hội giữa bộ sao này và Sát Phá Tham sẽ gây ra những xung đột khiến cách cục trở nên thấp đi.

  • Với Tử Vi : Tý Ngọ và Mão Dậu.

Xét ở phương Tí Ngọ Mão Dậu, sao chủ lãnh đạo chỉ huy, an tại Tý Ngọ tốt bao nhiêu với các câu phú ca tụng, là nơi đắc cách nhất của Tử Vi với bộ Nhật Nguyệt đúng vị trí thì quy luật bù trừ với cách cục Tử Tham mão dậu khi Tử Tham Mão Dậu các câu phú đều không nói đến về công danh lợi lộc mà chỉ phê là gia thêm không kiếp thì thoát tục chi tăng, ở vị trí này Đế Tinh này đã giảm sự đẹp đẽ so với các cung khác, chứ Tham Lang ở đây thì quá vui sướng vì ở cạnh ngôi sao Chủ Tể này.

TỬ VI CƯ NGỌ VÔ HÌNH KỴ, ĐINH KỶ VỊ CHÍ CÔNG KHANH. Tử Vi cư Ngọ, đế tọa ở Ly cung rất tốt đẹp, nếu không bị Hình Kỵ thì tuổi Đinh và Kỷ ngồi ở nơi Công Hầu.

TỬ VI CƯ TÝ NGỌ KHOA QUYỀN LỘC CHIẾU TỐI VI KỶ. Tử Vi ở Tý Ngọ đã tốt sẵn, nếu được Khoa Quyền Lộc ( Tam Kỳ ) thì rất hiếm.

TỬ VI CƯ DẬU TOÀN VÔ UY LỰC GHI CÔNG. Tử Vi ở Dậu do giao hội với Sát Phá Tham nên lực giải hơi kém, còn tốt xấu phải nhờ Bàng Tinh định nghĩa.

TỬ VI CƯ MÃO DẬU KIẾP KHÔNG TỨ SÁT, ĐA VỊ THOÁT TỤC CHI. Tử Vi ở Mão Dậu kém hơn ở Vị Trí khác, thêm Kiếp Không Tứ Sát thì chủ xuất gia.

TỬ VI PHỤ BẬT ĐỒNG CUNG NHẤT HÔ BÁCH NẶC. Tử Vi không cần biết cư ở vị trí nào, nếu ở Mão Dậu có Phụ Bật thì hơn trăm, nghìn lần khi cư Tý Ngọ nhưng không có. Bởi Đế Tinh phải có hiền thần trợ giúp.

Các câu phú trên đều ghi rõ sự đắc cách của Tử Vi Tý Ngọ và Mão Dậu, tất nhiên việc nhận xét là để các trung tinh như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hửu, Song Lộc, Khoa Quyền,… trợ giúp mới thành danh, bỏ qua bàng tinh thì tất nhiên bạn đã biết ở nơi nào đắc ý hơn, nhiều môn phái coi trọng bàng tinh hơn vị trí của chính tinh cũng không sai, vì nều 2 cách đều được trợ giúp như nhau thì một bên 9, một bên 10 cũng không quá chênh lệch.

  • Với Tử Vi : Dần Thân và Tỵ Hợi.

Xét ở phương Dần Thân Tỵ Hợi, bộ sao này đắc cách ở Dần Thân với cách cục hay gọi là Tử Phủ đồng cung, hầu hết các sách tử vi đều nhân định đây là cách tốt thứ hai sau cách Tử Vi cư Ngọ, chủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng không bị Sát Phá Tham giao hội phá cách. Còn cách Tử Sát cư Tỵ Hợi đã giao hội với nhóm sao này nên sự phức tạp của hung tinh, theo hướng vương không ra vương, thần không ra thần nên bị giảm cát.

SÁT TỬ TỐN CUNG, ĐỀ HUỀ BẢO KIẾM. Tử Vi và Thất Sát ở cung Tốn ( Tỵ ) mang theo kiếm Thất Sát gọi là hòa, vua có kiếm đeo, không phải là hãm.

VẬT KHAI Ư DẦN, VỤ THÀNH Ư THÂN, TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VI ĐẮC ĐỊA. Các sự việc xuất phần ở nơi Dần và thành công ở nơi Thân, đây là nơi đẹp đẽ của bộ sao này.

TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG CƯ MIẾU ĐỊA, TẤT ĐỊNH XUẤT GIAI CÔNG KHANH KHÍ. Tử Phủ đồng cung ở Dần Thân gọi là miếu địa, xuất sanh thì mệnh đã ngồi ở nơi Công Khanh.

TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG TỐI VI PHÚC HẬU THIẾT HIỀM NỘI TRỞ TRIỆT TUẦN. Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung thì tối vi kỳ, tuy cách tốt nhưng chỉ bị Triệt Tuần là chuyển thành hung, cách cục không quan trọng bằng có bàng tinh hợp cách.

  • Với Tử Vi : Sửu Mùi và Thìn Tuất : Ở 4 cung vị này khó luận đoán vì nó tàng chứa tất cả ngũ hành, Thổ là phương vị trung tâm, các bộ sao khác xét đắc cách ở Tứ Chính và Tứ Sinh rất rõ ràng qua các câu phú, nhưng đến các vị trí này lại khó luận đoán. Ở môn Tứ Trụ, Tử Binh việc lấy cách cục ở đây cũng rất khó khăn vì tàng 3 tạp khí. Ở 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi rất ít Chính Tinh đắc cách ở đây. Ở Thìn Tuất lại có thêm bộ Thiên La Địa Võng chỉ có ở 2 cung này trong 12 cung địa bàn, các lá số mệnh ở đây cũng khó đoán hơn ở các cung khác.

Xét ở phương Thìn Tuất Sửu Mùi, bộ sao này đắc ý ở cung Thìn Tuất với cách gọi Tử Tướng đồng cung, đây là một cách đẹp vì khi ở Thìn Tuất thì không bị Sát Phá Tham giao hội phá hoại, nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh là bên trong, của ta, khi đó Sát Phá Tham chính là bên ngoài của người, Phá Quân khi đó là cận vệ canh cổng cho ta, người ngoài kém hơn ta thì đích thị ta là nhân vật quan trọng, là vua. Còn khi ở Sửu Mùi với cách cục Tử Phá thì kém hay, ở đây có 2 sao lãnh đạo 2 nhóm đối lập ở cạnh nhau, 2 bộ sao này lại giao hội tại đây.

TỬ VI PHÁ QUÂN VÔ TẢ, HỮU VÔ CÁT HIỆU HUNG ÁC HỒN LẠI GHI ĐỒ: Tử vi Phá Quân đồng cung nếu không có Tả Hữu, cát tinh giúp sức thì hung ác

TỬ VI THÌN, TUẤT NGỘ PHÁ QUÂN PHÚ NHI BẤT QUÝ HỮU HƯ DANH. Tử Vi và Thiên Tướng đồng cung có Phá Quân xung thì giàu nhưng không quý. Câu phú này không hoàn toàn chính xác vì Phá Quân chỉ là xung chiếu, đối tác bên ngoài không phải là cung mệnh.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button