Tử vi

Sao thiên lương thủ cung điền trạchThiên lương là âm ngôi sao, chỗ ở cũ cung điền trạch, chủ tất có tổ nghiệp phụ nghiệp, tốt nhất nên mỗi ngày vu, hóa lộc hoặc lộc tồn, tắc chủ dày.

Thiên lương cùng trời mã cùng triền, hoặc hỏa linh đồng độ, tắc chủ phiêu đãng, dù có tổ, phụ sự nghiệp do người trước để lại cũng không có thể hưởng thụ.

Bạn đang xem: Sao thiên lương thủ cung điền trạch

Thiên lương không…nhất nên dữ thiên đồng độ hoặc đúng củng, trừ phi gặp cát hóa, hội cát diệu, nếu không chủ khó có thể trí nghiệp, hoặc trí nghiệp về sau cũng không được an hưởng. Hơi gặp sát diệu, tức là: làm mướn không công, tự thân không ở. Cho nên thường thường bồng bềnh đất khách, hoặc làm chuyên chở các loại nghiệp vi nên. Riêng chỉ nếu gặp cát hóa cát diệu, rồi lại chủ bán biệt thự. Hoặc chủ tại ngoại địa trí nghiệp.

Thiên lương thiên cơ, chủ nhiều vu động, năm xưa thiên cơ hóa kị người. Càng chủ chuyển nhà, hoặc chuyển biến hoàn cảnh làm việc. Riêng chỉ thiên cơ hóa lộc, lại cũng chủ thay đổi. Hai người phân biệt, ở chỗ hóa lộc người chủ động, hóa kị người bị động, hóa lộc người trí nghiệp, hóa kị người bằng trạch.

Có khi thiên lương thiên cơ tổ hợp, cũng chủ sửa chữa lại nơi ở cũ, thiên lương thiên đồng đấy tổ hợp, tắc chủ đổi mới gia sản.

Thiên lương thiên đồng, thiên lương thiên cơ cùng không nên cùng không kiếp đồng độ cập hội hợp. Nếu không chủ cả đời không có chỗ ở cố định, cũng khó có tài sản. Vô sát diệu, gặp cát hóa cát diệu, sau đó mới có gia nghiệp căn cơ.

Thiên lương ở cung điền trạch hóa lộc, bị làm cho người duyến không tốt. Đúng củng đấy thái dương phiên hãm, lại thấy sát, chủ ở cơ cấu bên trong thái độ làm người xa lánh, thái dương hóa kị người càng gây chuyện Vưu Oán.

Thiên lương gặp Tứ Sát, gia đình bất an. Ở cơ cấu bên trong cũng nhiều thị phi, phải gặp phụ tá chư diệu, hóa khoa hóa quyền. Thủy chủ an bình, cập được người tôn trọng.

Thiên lương bình thường không thể phong thuỷ ảnh hưởng. Riêng chỉ như âm sát đồng độ, lại thấy hỏa linh, tắc chịu ảnh hưởng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên lương thủ cung điền trạchThiên lương là âm ngôi sao, chỗ ở cũ cung điền trạch, chủ tất có tổ nghiệp phụ nghiệp, tốt nhất nên mỗi ngày vu, hóa lộc hoặc lộc tồn, tắc chủ dày.

Thiên lương cùng trời mã cùng triền, hoặc hỏa linh đồng độ, tắc chủ phiêu đãng, dù có tổ, phụ sự nghiệp do người trước để lại cũng không có thể hưởng thụ.

Thiên lương không…nhất nên dữ thiên đồng độ hoặc đúng củng, trừ phi gặp cát hóa, hội cát diệu, nếu không chủ khó có thể trí nghiệp, hoặc trí nghiệp về sau cũng không được an hưởng. Hơi gặp sát diệu, tức là: làm mướn không công, tự thân không ở. Cho nên thường thường bồng bềnh đất khách, hoặc làm chuyên chở các loại nghiệp vi nên. Riêng chỉ nếu gặp cát hóa cát diệu, rồi lại chủ bán biệt thự. Hoặc chủ tại ngoại địa trí nghiệp.

Thiên lương thiên cơ, chủ nhiều vu động, năm xưa thiên cơ hóa kị người. Càng chủ chuyển nhà, hoặc chuyển biến hoàn cảnh làm việc. Riêng chỉ thiên cơ hóa lộc, lại cũng chủ thay đổi. Hai người phân biệt, ở chỗ hóa lộc người chủ động, hóa kị người bị động, hóa lộc người trí nghiệp, hóa kị người bằng trạch.

Có khi thiên lương thiên cơ tổ hợp, cũng chủ sửa chữa lại nơi ở cũ, thiên lương thiên đồng đấy tổ hợp, tắc chủ đổi mới gia sản.

Thiên lương thiên đồng, thiên lương thiên cơ cùng không nên cùng không kiếp đồng độ cập hội hợp. Nếu không chủ cả đời không có chỗ ở cố định, cũng khó có tài sản. Vô sát diệu, gặp cát hóa cát diệu, sau đó mới có gia nghiệp căn cơ.

Thiên lương ở cung điền trạch hóa lộc, bị làm cho người duyến không tốt. Đúng củng đấy thái dương phiên hãm, lại thấy sát, chủ ở cơ cấu bên trong thái độ làm người xa lánh, thái dương hóa kị người càng gây chuyện Vưu Oán.

Thiên lương gặp Tứ Sát, gia đình bất an. Ở cơ cấu bên trong cũng nhiều thị phi, phải gặp phụ tá chư diệu, hóa khoa hóa quyền. Thủy chủ an bình, cập được người tôn trọng.

Thiên lương bình thường không thể phong thuỷ ảnh hưởng. Riêng chỉ như âm sát đồng độ, lại thấy hỏa linh, tắc chịu ảnh hưởng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button