Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 3 cung phu thê quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 3 cung phu thê quan sát tới hiểu dịch

Cung phu thê < Quan lộc tới thiên di > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài quý nhân hoặc cơ ngộ trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 3 cung phu thê quan sát tới hiểu dịch

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu

Quan sát mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

< vợ chồng là Quan tới thiên > lộc năm sinh nhập biểu hiện mệnh chủ tới năng lực làm việc cường xí nghiệp hoạch năng lực cường cho nên sự nghiệp phát triển thuận lợi nhuận nhưng sau hôn nhân tài lộc mới hội rõ ràng

< vợ chồng là Quan tới thiên > địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện đoạt được quy với chính mình ( mệnh chủ )

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử can lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử làm hóa kị nhập vợ chồng tượng này tuyệt đối không khả đầu tư ( hợp tác hoặc tự tạo ra ) sự nghiệp thuộc hung

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan thái dương hóa lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi nhân có lộc

( nhưng nếu can của phu tự hóa kị thì bất lợi )

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan lộc nhập phu /[ Quan tới thiên ] biểu hiện vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi nhân có lộc

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của phu lộc nhập Huynh biểu hiện mệnh chủ liều mạng phát triển sự nghiệp âm mưu tồn tiền

[ phu Quan phụ tật ] là [ thọ đeo ] hóa kị nhập phụ trùng tật hoặc hóa kị nhập Quan trùng phu này là song tử vong tuyến

Can của phu hóa kị nhập bản quan năm xưa vợ chồng đi vào ( trùng điệp ) bản quan biểu hiện đáng năm xưa giữa hai vợ chồng sẽ có chuyện tình không vui phát sinh

Vận dụng [ kị truy lộc ] lấy can của quan hóa lộc đấy rơi cung nhưng tìm ra ( dự đoán ) không vui phát sinh duyên từ

[ kị truy lộc ] bính làm thiên đồng tự hóa lộc biểu hiện sự nghiệp vấn đề khiến cho giữa hai vợ chồng đấy không thoải mái

Can của phu hóa kị nhập Quan nếu Quan lộc tọa sinh kỵ này là [ phá hao tổn kị ] biểu hiện phối ngẫu trợ giúp thả can thiệp sự nghiệp của mệnh chủ

Khác biểu hiện phối ngẫu ích kỷ vợ chồng thường ồn ào nhưng là vui vẻ oan gia sảo qua sau cảm tình tăng tiến

Xem can của phu hóa lộc tới rơi cung nếu rơi [ phúc đức ] thì lộc kị cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Nói rõ phối ngẫu đối với sự nghiệp kinh doanh quan niệm tạo thành mệnh chủ sự nghiệp tổn thất

Hoặc nói phối ngẫu đối với sự nghiệp tạo thành [ phá hao tổn ] tổn tài giống

Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

Can của phu hóa kị nhập Quan trái lại trùng vợ chồng biểu hiện phối ngẫu tới “Mệnh “Không tốt ( này là quan sát phối ngẫu thân mình giống )

Can của phu hóa kị nhập Quan nữ mệnh có nguyên nhân phu mà quý cũng có trượng phu lưu không được tới có thể

Vợ chồng bắn vào tới kị nếu Quan lộc không tự hóa phối ngẫu tham gia sự nghiệp thả phối ngẫu sợ lưu không được giống

( xem nếu như phu thê cung cát thì có trợ lực hung thì bất lợi )

Biểu hiện phối ngẫu tham gia sự nghiệp kinh doanh nhưng không trợ giúp theo như cung phu thê ngôi sao cát thì cát ngôi sao hung thì hung hơn nữa lưu không được phối ngẫu giống

Vợ chồng bắn vào tới kị này là [ thủy mệnh kị ] vợ chồng tâm hướng ra phía ngoài vui mừng chạy ra bên ngoài khác chủ tướng vợ chồng xử không hòa thuận giống

Vợ chồng bắn vào tới kị nếu Quan lộc tự hóa lộc khiến cho [ lộc kị chiến khắc ] song kị trái lại trùng [ bản phu ] vợ chồng tất nhiên không thuận rất có ly dị giống

Can của phu phi hóa kỵ nhập Quan nếu Quan lộc cung không sao hóa này là [ thủy mệnh kị ] biểu hiện phối ngẫu tâm hướng ra phía ngoài vui mừng chạy ra bên ngoài cũng là vợ chồng bất hòa mục giống

Trùng vợ chồng thuộc minh vợ chồng cách ngại nhân tố

Phối ngẫu can thiệp mệnh chủ chuyện nghiệp hoặc công tác không thực trợ thả thường nhân nhân sự bất hòa

Hoặc những nhân tố khác thường thay công tác thay đổi nghề nghiệp điều chức hoặc thiên di

Từ trùng biểu hiện nhân sự không hợp hoặc thường thay công tác

Can của phu hóa lộc hoặc hóa kị [ nhập hoặc trùng ] cung phu thê đấy [ tam phương tứ chính ] ( phu Quan phụ tật )

Hoặc là [ cung phu thê tới tam phương tứ chính ] can cung của nó tới hóa lộc hoặc hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ bản mạng cung tới tam phương tứ chính ]

Kể trên tới [ thùy tượng ] này tạo thành cát hung hối tội đối với mệnh chủ cả đời thành bại có trọng đại ảnh hưởng

Cung phu thê làm hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với hôn nhân bất lợi

Cung mệnh tài bạch Quan lộc điền trạch là mệnh chủ tới [ thực vị trí ] [ thể ]

Không mừng tha cung hóa lộc phi nhập cũng sợ tha cung hóa kị trùng phá

Tha cung hóa lộc nhập ( mệnh tài Quan điền ) phải chú ý đây tha cung tới hóa kị tới rơi điểm

Tha cung hóa kị nhập ( mệnh tài Quan điền ) phải chú ý đây tha cung tới hóa lộc tới rơi điểm

Can của phu hóa kị nhập mệnh chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão ( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch là cùng cung mệnh ) chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão

( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị )

Cung phu thê làm hóa lộc quyền khoa nhập [ mệnh tài Quan tật ] mà hóa kỵ nhập điền ( cố gia ) đây chủng phối ngẫu khó được nhất

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 3 cung phu thê quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 3 cung phu thê quan sát tới hiểu dịch

Cung phu thê < Quan lộc tới thiên di > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài quý nhân hoặc cơ ngộ trạng huống

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu

Quan sát mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

< vợ chồng là Quan tới thiên > lộc năm sinh nhập biểu hiện mệnh chủ tới năng lực làm việc cường xí nghiệp hoạch năng lực cường cho nên sự nghiệp phát triển thuận lợi nhuận nhưng sau hôn nhân tài lộc mới hội rõ ràng

< vợ chồng là Quan tới thiên > địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện đoạt được quy với chính mình ( mệnh chủ )

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử can lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử làm hóa kị nhập vợ chồng tượng này tuyệt đối không khả đầu tư ( hợp tác hoặc tự tạo ra ) sự nghiệp thuộc hung

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan thái dương hóa lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi nhân có lộc

( nhưng nếu can của phu tự hóa kị thì bất lợi )

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan lộc nhập phu /[ Quan tới thiên ] biểu hiện vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi nhân có lộc

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của phu lộc nhập Huynh biểu hiện mệnh chủ liều mạng phát triển sự nghiệp âm mưu tồn tiền

[ phu Quan phụ tật ] là [ thọ đeo ] hóa kị nhập phụ trùng tật hoặc hóa kị nhập Quan trùng phu này là song tử vong tuyến

Can của phu hóa kị nhập bản quan năm xưa vợ chồng đi vào ( trùng điệp ) bản quan biểu hiện đáng năm xưa giữa hai vợ chồng sẽ có chuyện tình không vui phát sinh

Vận dụng [ kị truy lộc ] lấy can của quan hóa lộc đấy rơi cung nhưng tìm ra ( dự đoán ) không vui phát sinh duyên từ

[ kị truy lộc ] bính làm thiên đồng tự hóa lộc biểu hiện sự nghiệp vấn đề khiến cho giữa hai vợ chồng đấy không thoải mái

Can của phu hóa kị nhập Quan nếu Quan lộc tọa sinh kỵ này là [ phá hao tổn kị ] biểu hiện phối ngẫu trợ giúp thả can thiệp sự nghiệp của mệnh chủ

Khác biểu hiện phối ngẫu ích kỷ vợ chồng thường ồn ào nhưng là vui vẻ oan gia sảo qua sau cảm tình tăng tiến

Xem can của phu hóa lộc tới rơi cung nếu rơi [ phúc đức ] thì lộc kị cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Nói rõ phối ngẫu đối với sự nghiệp kinh doanh quan niệm tạo thành mệnh chủ sự nghiệp tổn thất

Hoặc nói phối ngẫu đối với sự nghiệp tạo thành [ phá hao tổn ] tổn tài giống

Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

Can của phu hóa kị nhập Quan trái lại trùng vợ chồng biểu hiện phối ngẫu tới “Mệnh “Không tốt ( này là quan sát phối ngẫu thân mình giống )

Can của phu hóa kị nhập Quan nữ mệnh có nguyên nhân phu mà quý cũng có trượng phu lưu không được tới có thể

Vợ chồng bắn vào tới kị nếu Quan lộc không tự hóa phối ngẫu tham gia sự nghiệp thả phối ngẫu sợ lưu không được giống

( xem nếu như phu thê cung cát thì có trợ lực hung thì bất lợi )

Biểu hiện phối ngẫu tham gia sự nghiệp kinh doanh nhưng không trợ giúp theo như cung phu thê ngôi sao cát thì cát ngôi sao hung thì hung hơn nữa lưu không được phối ngẫu giống

Vợ chồng bắn vào tới kị này là [ thủy mệnh kị ] vợ chồng tâm hướng ra phía ngoài vui mừng chạy ra bên ngoài khác chủ tướng vợ chồng xử không hòa thuận giống

Vợ chồng bắn vào tới kị nếu Quan lộc tự hóa lộc khiến cho [ lộc kị chiến khắc ] song kị trái lại trùng [ bản phu ] vợ chồng tất nhiên không thuận rất có ly dị giống

Can của phu phi hóa kỵ nhập Quan nếu Quan lộc cung không sao hóa này là [ thủy mệnh kị ] biểu hiện phối ngẫu tâm hướng ra phía ngoài vui mừng chạy ra bên ngoài cũng là vợ chồng bất hòa mục giống

Trùng vợ chồng thuộc minh vợ chồng cách ngại nhân tố

Phối ngẫu can thiệp mệnh chủ chuyện nghiệp hoặc công tác không thực trợ thả thường nhân nhân sự bất hòa

Hoặc những nhân tố khác thường thay công tác thay đổi nghề nghiệp điều chức hoặc thiên di

Từ trùng biểu hiện nhân sự không hợp hoặc thường thay công tác

Can của phu hóa lộc hoặc hóa kị [ nhập hoặc trùng ] cung phu thê đấy [ tam phương tứ chính ] ( phu Quan phụ tật )

Hoặc là [ cung phu thê tới tam phương tứ chính ] can cung của nó tới hóa lộc hoặc hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ bản mạng cung tới tam phương tứ chính ]

Kể trên tới [ thùy tượng ] này tạo thành cát hung hối tội đối với mệnh chủ cả đời thành bại có trọng đại ảnh hưởng

Cung phu thê làm hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với hôn nhân bất lợi

Cung mệnh tài bạch Quan lộc điền trạch là mệnh chủ tới [ thực vị trí ] [ thể ]

Không mừng tha cung hóa lộc phi nhập cũng sợ tha cung hóa kị trùng phá

Tha cung hóa lộc nhập ( mệnh tài Quan điền ) phải chú ý đây tha cung tới hóa kị tới rơi điểm

Tha cung hóa kị nhập ( mệnh tài Quan điền ) phải chú ý đây tha cung tới hóa lộc tới rơi điểm

Can của phu hóa kị nhập mệnh chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão ( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch là cùng cung mệnh ) chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão

( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị )

Cung phu thê làm hóa lộc quyền khoa nhập [ mệnh tài Quan tật ] mà hóa kỵ nhập điền ( cố gia ) đây chủng phối ngẫu khó được nhất

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button