Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 5 cung tài bạch quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 5 cung tài bạch quan sát tới hiểu dịch

Cung tài bạch < Quan lộc tới Quan lộc > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ thân mình việc nghiệp vận cập nghiệp vụ năng lực trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 5 cung tài bạch quan sát tới hiểu dịch

< tài bạch là Quan tới Quan > quan sát sự nghiệp của mệnh chủ đấy vận thế cùng kinh doanh nghiệp vụ năng lực hoặc doanh nghiệp tổn ích trạng huống

Lấy [ cung tài bạch ] tứ hóa quy với bản mạng bàn xem lộc kị đấy rơi cung quan sát

< tài bạch là Quan tới Quan > lộc năm sinh nhập biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp vận tốt lắm

< tài bạch là Quan tới Quan > mệnh làm hóa lộc nhập biểu hiện mệnh chủ đấy kinh doanh năng lực cường thực hội kinh doanh cũng hội kinh doanh thành công

< tài bạch là Quan tới Quan > can của phu phi hóa kỵ nhập [ Quan tới Quan ] gặp sinh quyền [ quyền kị dây dưa ] phối ngẫu quấy nhiễu sự nghiệp làm nhiều công ít

< tài bạch là Quan tới Quan > can của quan lộc nhập tài công tác cùng sự nghiệp thuận lợi nhuận kiếm tiền thu vào pha phong này tư kim chừng khả tái đầu tư

( cũng biểu hiện thường thường được mời ước chừng đầu tư )

Nếu Quan lộc tự hóa lộc thì Quan can cung hóa kị không thể nhập ngã cung ( mệnh tài tật Quan điền phúc ) đối với tài cung không hề lợi nhuận tới điềm báo

Gì can cung hóa lộc bất luận phi nhập bất kỳ cung vị tốt nhất phải có “Quyền “Ngôi sao thủ ( cản ) lành nhất

Thả hóa lộc nhập tới cung vị tuyệt không thể phùng tự hóa nếu tự hóa thì hóa thành không

Can của quan hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ] đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Can của quan hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ]

Biểu hiện kiếm tiền sẽ có phi tranh chấp hoặc tính toán mà được tới tài

Này Quan lộc tọa sinh kỵ can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( bính thân ) này là tốt kị thuộc cát tượng

Chỉ là tại kinh doanh lúc sẽ có tư kim không đủ tới hiện tượng

Quan lộc can cung hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với sự nghiệp bất lợi

Hành hạn ở tam hợp lúc đặc biệt ứng lưu ý đối với sự nghiệp cùng tiền tài phương diện bất lợi ảnh hưởng

Can của quan hóa lộc nhập tài ( canh tử ) < Quan lộc cung người bị tứ hóa >

Con mắt 123

[ lộc chuyển kị ] tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ] thả trùng phá lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập tài mà chuyển kị trùng [ Quan nhanh ] đây mệnh cách không nên tòng chính

Can của quan hóa kị nhập tài tượng này sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu ( tìm tài nguyên )

Hoặc biểu hiện sự nghiệp sắc bén nhuận không tốt ( thấp thù lao ) mà thôi còn thuộc cát

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )

Cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Nếu bản mạng Quan lộc cung can cung của nó hóa kị nhập cung trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá

( đại nạn các cung can cung hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )

Hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù không cát hung nhưng can của quan hóa lộc lại vào tam hợp ( mệnh tài Quan ) thì sẽ có cát hung xuất hiện

Hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù không cát hung nhưng can của quan hóa lộc hóa kị phân biệt nhập nhất lục cộng tông cung vị thì sẽ có cát hung xuất hiện

Can của quan hóa kị nhập tài nếu nô làm hóa kị nhập phúc đức lưỡng kị hỗ trùng

Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác ( đại nạn năm xưa cùng luận )

Can của quan hóa kị nhập tài đầy đủ thứ năm đại nạn đấy “Phản cung kị” biểu hiện thứ năm đại nạn tuyệt đối không có thể đầu tư tất bại

( mới bắt đầu phát động sự nghiệp kinh doanh hội tổn tài dần dần hao hết cho nên không thể đầu tư )

Can của quan hóa kị nhập tài chủ cất chứa hoặc tái đầu tư tư kim túng quẫn không đủ hoặc kiếm tiền khó thu về chậm

Nhưng tốt nhất không nên có mới đầu tư thả muốn dùng can của quan hóa lộc sở ẩn ngậm chủ sự hoặc phương hướng đi tìm tài

( gặp đây kết cấu tốt nhất nếu có chút kiếm tiền lập tức vào kho là an ( bỏ vào túi là an đừng lại đầu tư )

Can của quan hóa kị nhập tài cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi vợ chồng bất hòa không thể lẫn nhau quan tâm a hộ tìm hiểu không thể phu xướng phụ tùy

Can của quan hóa kị nhập tài phúc tuyến biểu hiện không chuyện như ý tất cùng tiền tài cập mình ( tư tưởng ) ý tưởng cùng cá tính liên quan đến liên ảnh hưởng

Quan lộc cung ( mình xấu ) mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản tài ] trùng [ phúc đức ]( Đinh Hợi )

Nếu đại nạn Quan lộc đi vào ( Đinh Hợi ) hình thành bản mạng Quan lộc làm kị trùng đại nạn Quan lộc đáng hạn sự nghiệp bất lợi

Quan lộc can cung mậu tham lang hóa lộc cũng như [ mệnh ] cung giáp làm biến thành liêm trinh hóa lộc cùng nhập [ cung phụ mẫu ]

Theo lý đây mệnh tạo để ý ứng tiến hành công vụ viên hoặc ở hình vụ cơ cấu công tác có khả năng nhất yên ổn qua cả đời, cũng có thể có thành tựu;

Nhưng mà [ Quan lộc ] mậu làm lại là thiên cơ hóa kị nhập [ cung tài bạch trùng cung phúc đức ], chủ không phúc đang công vụ viên.

Quan lộc cung tới hóa lộc nhập cha mẹ mà hóa kỵ phi nhập tài bạch, hội hóa khoa năm sinh ngôi sao, chủ thù lao dù ổn định nhưng sở không được nhiều giống.

< tài bạch là phụ nhanh > cung tài bạch cùng cung phụ mẫu cách sáu ô, là nhất lục cộng tông,

Lấy lộc kị mà nói, thuộc loại đối đãi bên trên tới tiêu hao, bạn cố tri nãi ngại công vụ viên tiền lương ít.

Sự thật thì Quan lộc cung hóa kị nhập tài bạch đã tối thị bất luận tiến hành gì hành nghề, đoạt được thù lao cùng không cao,

Nãi Quan lộc cung là tài bạch tới tài bạch; mà cung tài bạch chính là Quan lộc tới Quan lộc.

< tài bạch nãi Quan tới Quan > tọa hóa khoa năm sinh lại phi hóa kỵ nhập, đã chủ sự nghiệp tới tài vận chỉ có thể cầu ổn định là được, không thể ngại ít.

Sao biết được trong này vận mệnh người, cũng sẽ không một mặt chỉ phi phân chi tưởng mà hồi tỏa bại nổi khổ.

Can của quan tứ hóa nhập tài bạch /[ Quan tới Quan ] dễ có tài chính tuần chuyển ( sống tiền linh hoạt sử dụng ) có tiền đã nghĩ đầu tư

Nhưng tu tham chắm sóc tới lớn hạn cát hung quyết định hay không đầu tư

Can của quan hóa lộc nhập tài khác biểu hiện nếu muốn mượn tiền có thể đi hướng hóa chủ thương lượng mượn tiền

Can của quan thiên đồng hóa lộc nhập tài ( canh tử ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị văn xương sinh khoa này là lộc ra

Tài làm hóa lộc nhập Quan tiền tài từ kinh doanh sự nghiệp kiếm thả bỏ được tốn tiền đầu tư sự nghiệp

Khác có tiền đã nghĩ đầu tư nhưng tu tham chắm sóc tới lớn hạn cát hung quyết định hay không đầu tư

Tài làm hóa lộc nhập Quan lấy tiền đầu tư sự nghiệp

Nếu tài làm hóa lộc, quyền, khoa nhập Quan biểu hiện có quyển tiền khả đầu tư

Mà tài làm hóa kị nhập Quan thì khiếm tư kim không cách nào đầu tư sự nghiệp

Tài can lộc nhập Quan lộc nếu can của quan phi hóa kỵ nhập tài bạch chủ tiền tài dùng để tái đầu tư sự nghiệp

Tài làm phi hóa kỵ nhập Quan lộc nếu can của quan lộc nhập tài bạch chủ tiền tài dùng để tái đầu tư sự nghiệp

Này tài làm hóa lộc nhập Quan lộc mà tài làm hóa kị nhập mệnh chủ dù đối với mình kiệm tiếc đối với sự nghiệp đầu tư thì vui lòng với tốn tiền

Tọa sinh khoa thả tự hóa khoa tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập Quan chủ bỏ được tốn tiền đầu tư sự nghiệp

Mà nếu tài làm thái dương hóa kị nhập tử phùng sinh kị song kị trùng điền sợ tán tận gia tài

Tỉ mỉ suy luận

Tài làm hóa lộc ( nhập Quan ) hóa kị ( nhập tử ) phân nhập nhất lục cộng tông vị trí cho nên giống như lộc kị đồng cung lộc tùy kị xuất

Biểu hiện tiền tài thường ở bên ngoài chuyển

Lộc kị trùng bổn điền khố phá tiền khó lưu

Khác tài làm giáp phá quân hóa quyền ở bản thiên bên ngoài đầu tư hợp tác có kiếm tiền nhưng nhân bốn phía khoách sung mãn tiền vẫn không lưu lại

Này tài cung vũ khúc tự hóa khoa khả nói phải tiền tiêu phí nhiều sẽ không khiếm khuyết

( nếu tài làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất

Hung ở tài cung là tổn tài chủ yếu là “Tài cung phát xạ” cho nên tổn )

Cung tài bạch phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Lưu ý hóa kị nhập Quan trùng phu [ phu Quan tuyến ] hoặc hóa kị nhập phụ trùng tật [ phụ tật tuyến ] này là [ tử vong tuyến ]

Tài làm hóa kị nhập bản quan biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp phát triển chi dụng thuộc cát tượng

Tài làm hóa kị nhập bản quan trùng bản phu mệnh chủ tập trung với sự nghiệp đưa tư kim đầu nhập sự nghiệp kinh doanh

Nhưng sợ nhân cạn kiệt nhiều thu hoạch có khó khăn giống

Tài làm hóa kị nhập [ bản quan ] thuộc đầu tư hành vi thực cố hết sức đầu tư không nhẹ tông ( ứng là trù tiền nặn ra tư kim )

Thành bại không nhất định tu xem mặt khác điều kiện nếu phí của sợ rách tinh quang

Nếu tài làm hóa kị nhập Quan lộc mà nô làm hóa kị nhập phu lưỡng kị đối với trùng là [ củ triền kị ]

Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác

Không thể nhập cha mẹ tật ách vợ chồng Quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách chủ yếu )

Nếu phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là “Kiếp số” tài bạch có tổn hoặc cứng rắn mở ra duyên niên

Tài làm hóa kị nhập bản quan thuộc đầu tư hành vi thực cố hết sức đầu tư không nhẹ tông ( ứng là trù tiền nặn ra tư kim )

Thành bại không nhất định tu xem mặt khác điều kiện nếu phí của sợ rách tinh quang

Tài làm hóa kị nhập Quan chủ hợp tác đầu tư không nhất định có tiền khả buôn bán có lời ( hoặc nói đầu tư đấy thu về kém xa )

Trùng vợ chồng chủ sự nghiệp ngã bế nên đi làm không nên đầu tư sự nghiệp sợ khiếm tư kim

Chủ thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi công tác thu nhiều nhập ít

( hoặc nói đầu tư đấy thu về kém xa ) cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi nhưng vẫn nhu dùng lực kiếm tiền

Bản tài làm hóa kị sở nhập tới cung vị [ đại nạn phúc đức ] hoặc [ đại nạn tài bạch ] đi vào ( trùng điệp ) năm xưa cung mệnh đi vào năm đó bất lợi

Thuận hành thứ ba đại nạn ( đi bản phúc ) đại nạn phúc đức trùng điệp Quan lộc cung đại hạn này nội năm xưa đi vào năm đó bất lợi

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn ( đi bản tài ) đại nạn tài bạch trùng điệp Quan lộc cung đại hạn này nội năm xưa đi vào năm đó bất lợi

Nếu tài làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] nhưng tài làm hóa kị nhập [ bản quan ] tượng này mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp kinh doanh

( ngã cung hóa lộc nhập ngã cung hóa kị nhập ngã cung không quan hệ người khác việc cát hung tự phụ )

( bản tượng hoàn toàn mệnh chủ cá nhân việc thật sự đã bị dẫn dụ hoặc bị thiết kế nhân tố tồn tại

Tất cả cát hung kiếm tiền hay không đều là do mệnh chủ tự phụ )

Tài làm hóa kị nhập bản quan trùng phu biểu hiện tập trung với công tác sự nghiệp cây tư kim đều đầu nhập sự nghiệp

Nhưng thường là cạn kiệt nhiều muốn thu hoạch sợ khá là khó khăn

Tài làm hóa kị nhập Quan khác biểu hiện tiền tài bay đi dính Quan lộc ( cây tiền tài xuyên vào sự nghiệp phát triển ) thuộc cát tượng

Lưu ý tài làm hóa kị nhập Quan nhưng tài làm hóa lộc nhập phụ [ nô tới tài ] biểu hiện kiếm tiền nhờ vả bằng hữu hợp tác hoặc nhờ vả bằng hữu tài lực duy trì

Nam mệnh tài làm hóa kị nhập Quan trùng phu ( Quan lộc là nam mệnh việc nghiệp )

< Quan lộc là tử nhanh > ( kị trùng tham sắc dục tới thể ) biểu hiện đối với phối ngẫu khuyết thiếu tình thú ( sinh hoạt tình dục không phối hợp )

Khác < Quan lộc vi phu tới thiên > biểu hiện mệnh chủ quản thúc phối ngẫu bên ngoài hoạt động

Đây thuộc sau hôn nhân song phương đấy cảm tình đối đãi vấn đề ( nhà trai đối với nhà gái hung )

Tài làm hóa lộc nhập bản phu nhưng tài làm hóa kị nhập bản quan hóa lộc hóa kị đối với trùng tượng này hung

Chỗ tốt đều cho người khác điều xấu giai thuộc bản nhân thuộc toàn bộ tổn

( ngã cung làm hóa lộc nhập tha cung hóa kị nhập ngã cung hung ) chỗ tốt đều cho người khác điều xấu giai thuộc bản nhân thuộc toàn bộ tổn

Tài làm hóa kị nhập [ bản nô ] trùng [ bản Huynh ]/ Quan nhanh ] tượng này tuyệt không thể cùng chúng sinh hợp tác ( đầu tư ) nhân [ huynh nô cướp của ] thế tất tổn thất

Tài làm hóa kị nhập [ bản phụ ] trùng [ bản tật ]/[ Quan tới điền ] tượng này biểu hiện tài vận không tốt tài cùng tự thân không duyên dễ bị ngã màn che tổn tài giống

Tài làm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng [ bản phụ ] /[ Quan người ấy ] tượng này biểu hiện kiếm tiền lao lực vất vả ( lấy thân thể đi kiếm tiền ) lại không bị kiếm tiền

Trùng phụ lục thân không dựa vào giống

Tài làm hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ]/[ Quan tới nô ] tượng này biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền vàng thả tiết kiệm là gia đình giống

Nếu phùng điền làm tự hóa kị thì mệnh chủ mặc dù tiết kiệm nhưng nhân tốt vận không tốt hoặc gia dụng chi tiêu lớn vẫn đang không cách nào thủ tài

Tài làm hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] /[ Quan tới Huynh ] tượng này biểu hiện mệnh chủ tuyệt không thể đầu tư hợp ý thế tất tổn tài ( trùng điền thì khố phá )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 5 cung tài bạch quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 5 cung tài bạch quan sát tới hiểu dịch

Cung tài bạch < Quan lộc tới Quan lộc > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ thân mình việc nghiệp vận cập nghiệp vụ năng lực trạng huống

< tài bạch là Quan tới Quan > quan sát sự nghiệp của mệnh chủ đấy vận thế cùng kinh doanh nghiệp vụ năng lực hoặc doanh nghiệp tổn ích trạng huống

Lấy [ cung tài bạch ] tứ hóa quy với bản mạng bàn xem lộc kị đấy rơi cung quan sát

< tài bạch là Quan tới Quan > lộc năm sinh nhập biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp vận tốt lắm

< tài bạch là Quan tới Quan > mệnh làm hóa lộc nhập biểu hiện mệnh chủ đấy kinh doanh năng lực cường thực hội kinh doanh cũng hội kinh doanh thành công

< tài bạch là Quan tới Quan > can của phu phi hóa kỵ nhập [ Quan tới Quan ] gặp sinh quyền [ quyền kị dây dưa ] phối ngẫu quấy nhiễu sự nghiệp làm nhiều công ít

< tài bạch là Quan tới Quan > can của quan lộc nhập tài công tác cùng sự nghiệp thuận lợi nhuận kiếm tiền thu vào pha phong này tư kim chừng khả tái đầu tư

( cũng biểu hiện thường thường được mời ước chừng đầu tư )

Nếu Quan lộc tự hóa lộc thì Quan can cung hóa kị không thể nhập ngã cung ( mệnh tài tật Quan điền phúc ) đối với tài cung không hề lợi nhuận tới điềm báo

Gì can cung hóa lộc bất luận phi nhập bất kỳ cung vị tốt nhất phải có “Quyền “Ngôi sao thủ ( cản ) lành nhất

Thả hóa lộc nhập tới cung vị tuyệt không thể phùng tự hóa nếu tự hóa thì hóa thành không

Can của quan hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ] đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Can của quan hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ]

Biểu hiện kiếm tiền sẽ có phi tranh chấp hoặc tính toán mà được tới tài

Này Quan lộc tọa sinh kỵ can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( bính thân ) này là tốt kị thuộc cát tượng

Chỉ là tại kinh doanh lúc sẽ có tư kim không đủ tới hiện tượng

Quan lộc can cung hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với sự nghiệp bất lợi

Hành hạn ở tam hợp lúc đặc biệt ứng lưu ý đối với sự nghiệp cùng tiền tài phương diện bất lợi ảnh hưởng

Can của quan hóa lộc nhập tài ( canh tử ) < Quan lộc cung người bị tứ hóa >

Con mắt 123

[ lộc chuyển kị ] tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ] thả trùng phá lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập tài mà chuyển kị trùng [ Quan nhanh ] đây mệnh cách không nên tòng chính

Can của quan hóa kị nhập tài tượng này sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu ( tìm tài nguyên )

Hoặc biểu hiện sự nghiệp sắc bén nhuận không tốt ( thấp thù lao ) mà thôi còn thuộc cát

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )

Cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Nếu bản mạng Quan lộc cung can cung của nó hóa kị nhập cung trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá

( đại nạn các cung can cung hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )

Hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù không cát hung nhưng can của quan hóa lộc lại vào tam hợp ( mệnh tài Quan ) thì sẽ có cát hung xuất hiện

Hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù không cát hung nhưng can của quan hóa lộc hóa kị phân biệt nhập nhất lục cộng tông cung vị thì sẽ có cát hung xuất hiện

Can của quan hóa kị nhập tài nếu nô làm hóa kị nhập phúc đức lưỡng kị hỗ trùng

Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác ( đại nạn năm xưa cùng luận )

Can của quan hóa kị nhập tài đầy đủ thứ năm đại nạn đấy “Phản cung kị” biểu hiện thứ năm đại nạn tuyệt đối không có thể đầu tư tất bại

( mới bắt đầu phát động sự nghiệp kinh doanh hội tổn tài dần dần hao hết cho nên không thể đầu tư )

Can của quan hóa kị nhập tài chủ cất chứa hoặc tái đầu tư tư kim túng quẫn không đủ hoặc kiếm tiền khó thu về chậm

Nhưng tốt nhất không nên có mới đầu tư thả muốn dùng can của quan hóa lộc sở ẩn ngậm chủ sự hoặc phương hướng đi tìm tài

( gặp đây kết cấu tốt nhất nếu có chút kiếm tiền lập tức vào kho là an ( bỏ vào túi là an đừng lại đầu tư )

Can của quan hóa kị nhập tài cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi vợ chồng bất hòa không thể lẫn nhau quan tâm a hộ tìm hiểu không thể phu xướng phụ tùy

Can của quan hóa kị nhập tài phúc tuyến biểu hiện không chuyện như ý tất cùng tiền tài cập mình ( tư tưởng ) ý tưởng cùng cá tính liên quan đến liên ảnh hưởng

Quan lộc cung ( mình xấu ) mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản tài ] trùng [ phúc đức ]( Đinh Hợi )

Nếu đại nạn Quan lộc đi vào ( Đinh Hợi ) hình thành bản mạng Quan lộc làm kị trùng đại nạn Quan lộc đáng hạn sự nghiệp bất lợi

Quan lộc can cung mậu tham lang hóa lộc cũng như [ mệnh ] cung giáp làm biến thành liêm trinh hóa lộc cùng nhập [ cung phụ mẫu ]

Theo lý đây mệnh tạo để ý ứng tiến hành công vụ viên hoặc ở hình vụ cơ cấu công tác có khả năng nhất yên ổn qua cả đời, cũng có thể có thành tựu;

Nhưng mà [ Quan lộc ] mậu làm lại là thiên cơ hóa kị nhập [ cung tài bạch trùng cung phúc đức ], chủ không phúc đang công vụ viên.

Quan lộc cung tới hóa lộc nhập cha mẹ mà hóa kỵ phi nhập tài bạch, hội hóa khoa năm sinh ngôi sao, chủ thù lao dù ổn định nhưng sở không được nhiều giống.

< tài bạch là phụ nhanh > cung tài bạch cùng cung phụ mẫu cách sáu ô, là nhất lục cộng tông,

Lấy lộc kị mà nói, thuộc loại đối đãi bên trên tới tiêu hao, bạn cố tri nãi ngại công vụ viên tiền lương ít.

Sự thật thì Quan lộc cung hóa kị nhập tài bạch đã tối thị bất luận tiến hành gì hành nghề, đoạt được thù lao cùng không cao,

Nãi Quan lộc cung là tài bạch tới tài bạch; mà cung tài bạch chính là Quan lộc tới Quan lộc.

< tài bạch nãi Quan tới Quan > tọa hóa khoa năm sinh lại phi hóa kỵ nhập, đã chủ sự nghiệp tới tài vận chỉ có thể cầu ổn định là được, không thể ngại ít.

Sao biết được trong này vận mệnh người, cũng sẽ không một mặt chỉ phi phân chi tưởng mà hồi tỏa bại nổi khổ.

Can của quan tứ hóa nhập tài bạch /[ Quan tới Quan ] dễ có tài chính tuần chuyển ( sống tiền linh hoạt sử dụng ) có tiền đã nghĩ đầu tư

Nhưng tu tham chắm sóc tới lớn hạn cát hung quyết định hay không đầu tư

Can của quan hóa lộc nhập tài khác biểu hiện nếu muốn mượn tiền có thể đi hướng hóa chủ thương lượng mượn tiền

Can của quan thiên đồng hóa lộc nhập tài ( canh tử ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị văn xương sinh khoa này là lộc ra

Tài làm hóa lộc nhập Quan tiền tài từ kinh doanh sự nghiệp kiếm thả bỏ được tốn tiền đầu tư sự nghiệp

Khác có tiền đã nghĩ đầu tư nhưng tu tham chắm sóc tới lớn hạn cát hung quyết định hay không đầu tư

Tài làm hóa lộc nhập Quan lấy tiền đầu tư sự nghiệp

Nếu tài làm hóa lộc, quyền, khoa nhập Quan biểu hiện có quyển tiền khả đầu tư

Mà tài làm hóa kị nhập Quan thì khiếm tư kim không cách nào đầu tư sự nghiệp

Tài can lộc nhập Quan lộc nếu can của quan phi hóa kỵ nhập tài bạch chủ tiền tài dùng để tái đầu tư sự nghiệp

Tài làm phi hóa kỵ nhập Quan lộc nếu can của quan lộc nhập tài bạch chủ tiền tài dùng để tái đầu tư sự nghiệp

Này tài làm hóa lộc nhập Quan lộc mà tài làm hóa kị nhập mệnh chủ dù đối với mình kiệm tiếc đối với sự nghiệp đầu tư thì vui lòng với tốn tiền

Tọa sinh khoa thả tự hóa khoa tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập Quan chủ bỏ được tốn tiền đầu tư sự nghiệp

Mà nếu tài làm thái dương hóa kị nhập tử phùng sinh kị song kị trùng điền sợ tán tận gia tài

Tỉ mỉ suy luận

Tài làm hóa lộc ( nhập Quan ) hóa kị ( nhập tử ) phân nhập nhất lục cộng tông vị trí cho nên giống như lộc kị đồng cung lộc tùy kị xuất

Biểu hiện tiền tài thường ở bên ngoài chuyển

Lộc kị trùng bổn điền khố phá tiền khó lưu

Khác tài làm giáp phá quân hóa quyền ở bản thiên bên ngoài đầu tư hợp tác có kiếm tiền nhưng nhân bốn phía khoách sung mãn tiền vẫn không lưu lại

Này tài cung vũ khúc tự hóa khoa khả nói phải tiền tiêu phí nhiều sẽ không khiếm khuyết

( nếu tài làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất

Hung ở tài cung là tổn tài chủ yếu là “Tài cung phát xạ” cho nên tổn )

Cung tài bạch phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Lưu ý hóa kị nhập Quan trùng phu [ phu Quan tuyến ] hoặc hóa kị nhập phụ trùng tật [ phụ tật tuyến ] này là [ tử vong tuyến ]

Tài làm hóa kị nhập bản quan biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp phát triển chi dụng thuộc cát tượng

Tài làm hóa kị nhập bản quan trùng bản phu mệnh chủ tập trung với sự nghiệp đưa tư kim đầu nhập sự nghiệp kinh doanh

Nhưng sợ nhân cạn kiệt nhiều thu hoạch có khó khăn giống

Tài làm hóa kị nhập [ bản quan ] thuộc đầu tư hành vi thực cố hết sức đầu tư không nhẹ tông ( ứng là trù tiền nặn ra tư kim )

Thành bại không nhất định tu xem mặt khác điều kiện nếu phí của sợ rách tinh quang

Nếu tài làm hóa kị nhập Quan lộc mà nô làm hóa kị nhập phu lưỡng kị đối với trùng là [ củ triền kị ]

Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác

Không thể nhập cha mẹ tật ách vợ chồng Quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách chủ yếu )

Nếu phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là “Kiếp số” tài bạch có tổn hoặc cứng rắn mở ra duyên niên

Tài làm hóa kị nhập bản quan thuộc đầu tư hành vi thực cố hết sức đầu tư không nhẹ tông ( ứng là trù tiền nặn ra tư kim )

Thành bại không nhất định tu xem mặt khác điều kiện nếu phí của sợ rách tinh quang

Tài làm hóa kị nhập Quan chủ hợp tác đầu tư không nhất định có tiền khả buôn bán có lời ( hoặc nói đầu tư đấy thu về kém xa )

Trùng vợ chồng chủ sự nghiệp ngã bế nên đi làm không nên đầu tư sự nghiệp sợ khiếm tư kim

Chủ thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi công tác thu nhiều nhập ít

( hoặc nói đầu tư đấy thu về kém xa ) cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi nhưng vẫn nhu dùng lực kiếm tiền

Bản tài làm hóa kị sở nhập tới cung vị [ đại nạn phúc đức ] hoặc [ đại nạn tài bạch ] đi vào ( trùng điệp ) năm xưa cung mệnh đi vào năm đó bất lợi

Thuận hành thứ ba đại nạn ( đi bản phúc ) đại nạn phúc đức trùng điệp Quan lộc cung đại hạn này nội năm xưa đi vào năm đó bất lợi

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn ( đi bản tài ) đại nạn tài bạch trùng điệp Quan lộc cung đại hạn này nội năm xưa đi vào năm đó bất lợi

Nếu tài làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] nhưng tài làm hóa kị nhập [ bản quan ] tượng này mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp kinh doanh

( ngã cung hóa lộc nhập ngã cung hóa kị nhập ngã cung không quan hệ người khác việc cát hung tự phụ )

( bản tượng hoàn toàn mệnh chủ cá nhân việc thật sự đã bị dẫn dụ hoặc bị thiết kế nhân tố tồn tại

Tất cả cát hung kiếm tiền hay không đều là do mệnh chủ tự phụ )

Tài làm hóa kị nhập bản quan trùng phu biểu hiện tập trung với công tác sự nghiệp cây tư kim đều đầu nhập sự nghiệp

Nhưng thường là cạn kiệt nhiều muốn thu hoạch sợ khá là khó khăn

Tài làm hóa kị nhập Quan khác biểu hiện tiền tài bay đi dính Quan lộc ( cây tiền tài xuyên vào sự nghiệp phát triển ) thuộc cát tượng

Lưu ý tài làm hóa kị nhập Quan nhưng tài làm hóa lộc nhập phụ [ nô tới tài ] biểu hiện kiếm tiền nhờ vả bằng hữu hợp tác hoặc nhờ vả bằng hữu tài lực duy trì

Nam mệnh tài làm hóa kị nhập Quan trùng phu ( Quan lộc là nam mệnh việc nghiệp )

< Quan lộc là tử nhanh > ( kị trùng tham sắc dục tới thể ) biểu hiện đối với phối ngẫu khuyết thiếu tình thú ( sinh hoạt tình dục không phối hợp )

Khác < Quan lộc vi phu tới thiên > biểu hiện mệnh chủ quản thúc phối ngẫu bên ngoài hoạt động

Đây thuộc sau hôn nhân song phương đấy cảm tình đối đãi vấn đề ( nhà trai đối với nhà gái hung )

Tài làm hóa lộc nhập bản phu nhưng tài làm hóa kị nhập bản quan hóa lộc hóa kị đối với trùng tượng này hung

Chỗ tốt đều cho người khác điều xấu giai thuộc bản nhân thuộc toàn bộ tổn

( ngã cung làm hóa lộc nhập tha cung hóa kị nhập ngã cung hung ) chỗ tốt đều cho người khác điều xấu giai thuộc bản nhân thuộc toàn bộ tổn

Tài làm hóa kị nhập [ bản nô ] trùng [ bản Huynh ]/ Quan nhanh ] tượng này tuyệt không thể cùng chúng sinh hợp tác ( đầu tư ) nhân [ huynh nô cướp của ] thế tất tổn thất

Tài làm hóa kị nhập [ bản phụ ] trùng [ bản tật ]/[ Quan tới điền ] tượng này biểu hiện tài vận không tốt tài cùng tự thân không duyên dễ bị ngã màn che tổn tài giống

Tài làm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng [ bản phụ ] /[ Quan người ấy ] tượng này biểu hiện kiếm tiền lao lực vất vả ( lấy thân thể đi kiếm tiền ) lại không bị kiếm tiền

Trùng phụ lục thân không dựa vào giống

Tài làm hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ]/[ Quan tới nô ] tượng này biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền vàng thả tiết kiệm là gia đình giống

Nếu phùng điền làm tự hóa kị thì mệnh chủ mặc dù tiết kiệm nhưng nhân tốt vận không tốt hoặc gia dụng chi tiêu lớn vẫn đang không cách nào thủ tài

Tài làm hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] /[ Quan tới Huynh ] tượng này biểu hiện mệnh chủ tuyệt không thể đầu tư hợp ý thế tất tổn tài ( trùng điền thì khố phá )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button