Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 2 cung huynh đệ tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 2 cung huynh đệ tới hiểu dịch

[ cung huynh đệ ] < tài bạch tới điền trạch > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 2 cung huynh đệ tới hiểu dịch

Tìm hiểu mệnh chủ tới tài khố ( ngân hàng gởi ngân hàng ) tài lực trạng huống

Huynh làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] [ tài tới Quan ]

Huynh làm hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ]

[ lộc tùy kị đi ] đây hóa tượng mệnh chủ cùng huynh đệ bằng hữu là hưởng phúc ( phi hóa kỵ nhập phúc ) mà tốn tiền [ huynh nô cướp của ] tới hiện tượng

< huynh đệ là tài tới điền > quan sát mệnh chủ đấy tài khố tài lực ngân hàng gởi ngân hàng tốt xấu trạng huống

Lấy [ cung huynh đệ ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh nhập huynh đệ biểu hiện mệnh chủ tiên thiên mang theo có tài khố ( lộc nhập [ tài tới điền ]) mệnh chủ có dự trữ gia dụng không thiếu

< huynh đệ là tài tới điền > nếu tọa sinh kỵ biểu hiện tài khố thiếu tiền hoặc thân mình tiết kiệm

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập Huynh là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố hoặc ngân hàng ) sinh kỵ nhập huynh đệ biểu hiện tài khố không duyên ( cũng thế nói ngân hàng khó có tiền gửi ngân hàng )

Cung huynh đệ tọa sinh kỵ thả tự hóa kị song kị trùng nô bộc nhất thiết không thể hợp tác đầu tư tất hội trở mặt vô tình

< huynh đệ là tài tới điền > ( tư kim tuần chuyển nhỏ tài khố ) Huynh làm hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa kị nhập nô trái lại trùng huynh đệ trùng tài khố biểu hiện tiền tài tốn ở bằng hữu trên người

< huynh đệ là tài tới điền > nếu Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện huynh đệ tới ngân hàng không còn khoản giống

< tật ách là Huynh tới tài >

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh thuộc trong giao dịch chu chuyển tính tiền tài hoặc biểu hiện hiện tiền không đủ có thải khoản tan ra tư đấy hành vi

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh khác biểu hiện tiền tài từ huynh đệ xử bắt được cố hữu dính dáng không rõ hiện tượng

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa lộc nhập mệnh mà Huynh làm hóa kị nhập phúc trùng tài đây hóa tượng [ huynh nô cướp của ] giống

Huynh lộc nhập mệnh mà Huynh kị trùng tài nói rõ mệnh chủ cùng huynh đệ hưởng phúc lại tiêu hết gởi ngân hàng giống

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thiên cơ hóa lộc nhập Huynh ( tài nhập tài tới khố ) biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa lộc nhập Huynh [ tài tới khố ] biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa kị nhập Huynh là dương nhập dương biểu hiện hiện tiền thiếu có tan ra tư thải khoản chuyến đi là

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện chúng sinh bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô bộc dạ nhập tới kị ( nô làm phi hóa kỵ nhập Huynh ) biểu hiện đối với mệnh chủ bất lợi nô bộc ( chúng sinh ) đến tổn tài

( huynh đệ là tha cung ) bằng hữu thuộc hạ sẽ không trợ giúp mệnh chủ ngược lại có tổn

Nếu huynh đệ tọa sinh kỵ thì đáng quay về nô xử biến thành nô tới nghịch thủy kị bằng hữu vì tư lợi ( kiếp trước khiếm trái )

< huynh đệ là tài tới điền > văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị nhập Huynh biểu hiện e rằng có giữ gìn đơn ra vấn đề

Hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập hoặc tự hóa kị biểu hiện là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > song kị trùng bản Huynh [ tài tới điền ] chịu trùng biểu hiện tài khố bị trùng phá mệnh chủ dễ bị tổn tài

< huynh đệ là tài tới điền > thả < huynh đệ là nô tới thiên > thả nô làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( ất chưa ) từ trùng nô

Nói rõ tại ngoại giao bạn bè ( chúng sinh ) e rằng sẽ tổn cập tự thân tới tài khố ( tổn tài ý )

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc ) cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn )

Như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Cung huynh đệ phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5]

Thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Huynh làm hóa kị phi hóa kỵ nhập hoặc trùng tài biểu hiện nhất định sẽ bị huynh nô ngã hội phí của liên lụy không tụ tài

Huynh làm hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ bản mạng tài Quan ] biểu hiện nhất định sẽ bị ngã hội phí của

Khác trùng phúc đức biểu hiện cuộc sống thực tiết kiệm

Cung huynh đệ hóa kị trùng cung mệnh tam hợp ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập phúc trùng tài ) chủ tổn tài hoặc sự nghiệp phập phồng lớn

Muốn mượn tiền nhân trùng phúc đức thời gian ở trùng phía trước mượn không được qua trùng sau khi có thể mượn đến

Nếu tài bạch tọa lộc năm sinh Huynh làm phi hóa kỵ nhập trùng phá lộc năm sinh tài cung bất lợi

Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

Huynh làm hóa kị nhập tài nếu tài cung tự hóa lộc hình thành [ lộc kị ] song kị trùng phúc đức năm xưa nhập phúc đức chịu trùng cuộc sống khá gian khổ

Thiên tướng tọa làm hóa kị [ nhập hoặc trùng ][ tài bạch ] ở tiền vàng vay mượn bên trên chớ người bảo đảm nhân ( đại nạn tài bạch cùng luận )

Liêm trinh tham lang tọa cung tài bạch hành vận khiến cho hóa kị thì cẩn thận nhân tham ô cờ bạc tình dục vân vân sự mà phạm Quan phù

Thái dương hóa kị giáp nhập tài huynh đệ võ mồm thị phi bôn ba lao lục không được quần chúng duy trì thậm chí phản cảm tuyển tổn

Liêm trinh hóa kị bính nhập tài huynh nô nhân hoa đào tranh chấp cướp của tổn tài ( tiên nhân khiêu )

Cự môn hóa kị đinh nhập tài Huynh có âm u mặt trọng nhân võ mồm thị phi hoặc kiên trì ý kiến bản thân cùng nhân cãi nhau sinh sản tài chính phân tranh

Thiên cơ hóa kị mậu nhập tài biểu hiện huynh đệ kế hoạch nhiều sai sót cải cách bị ngăn trở lực sở mưu bất toại khó khai triển tiến tài có trở ngại ngại

Thải khoản tan ra tư đấy hành vi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 2 cung huynh đệ tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 2 cung huynh đệ tới hiểu dịch

[ cung huynh đệ ] < tài bạch tới điền trạch > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Tìm hiểu mệnh chủ tới tài khố ( ngân hàng gởi ngân hàng ) tài lực trạng huống

Huynh làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] [ tài tới Quan ]

Huynh làm hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ]

[ lộc tùy kị đi ] đây hóa tượng mệnh chủ cùng huynh đệ bằng hữu là hưởng phúc ( phi hóa kỵ nhập phúc ) mà tốn tiền [ huynh nô cướp của ] tới hiện tượng

< huynh đệ là tài tới điền > quan sát mệnh chủ đấy tài khố tài lực ngân hàng gởi ngân hàng tốt xấu trạng huống

Lấy [ cung huynh đệ ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh nhập huynh đệ biểu hiện mệnh chủ tiên thiên mang theo có tài khố ( lộc nhập [ tài tới điền ]) mệnh chủ có dự trữ gia dụng không thiếu

< huynh đệ là tài tới điền > nếu tọa sinh kỵ biểu hiện tài khố thiếu tiền hoặc thân mình tiết kiệm

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập Huynh là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố hoặc ngân hàng ) sinh kỵ nhập huynh đệ biểu hiện tài khố không duyên ( cũng thế nói ngân hàng khó có tiền gửi ngân hàng )

Cung huynh đệ tọa sinh kỵ thả tự hóa kị song kị trùng nô bộc nhất thiết không thể hợp tác đầu tư tất hội trở mặt vô tình

< huynh đệ là tài tới điền > ( tư kim tuần chuyển nhỏ tài khố ) Huynh làm hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa kị nhập nô trái lại trùng huynh đệ trùng tài khố biểu hiện tiền tài tốn ở bằng hữu trên người

< huynh đệ là tài tới điền > nếu Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện huynh đệ tới ngân hàng không còn khoản giống

< tật ách là Huynh tới tài >

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh thuộc trong giao dịch chu chuyển tính tiền tài hoặc biểu hiện hiện tiền không đủ có thải khoản tan ra tư đấy hành vi

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh khác biểu hiện tiền tài từ huynh đệ xử bắt được cố hữu dính dáng không rõ hiện tượng

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa lộc nhập mệnh mà Huynh làm hóa kị nhập phúc trùng tài đây hóa tượng [ huynh nô cướp của ] giống

Huynh lộc nhập mệnh mà Huynh kị trùng tài nói rõ mệnh chủ cùng huynh đệ hưởng phúc lại tiêu hết gởi ngân hàng giống

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thiên cơ hóa lộc nhập Huynh ( tài nhập tài tới khố ) biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa lộc nhập Huynh [ tài tới khố ] biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa kị nhập Huynh là dương nhập dương biểu hiện hiện tiền thiếu có tan ra tư thải khoản chuyến đi là

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện chúng sinh bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô bộc dạ nhập tới kị ( nô làm phi hóa kỵ nhập Huynh ) biểu hiện đối với mệnh chủ bất lợi nô bộc ( chúng sinh ) đến tổn tài

( huynh đệ là tha cung ) bằng hữu thuộc hạ sẽ không trợ giúp mệnh chủ ngược lại có tổn

Nếu huynh đệ tọa sinh kỵ thì đáng quay về nô xử biến thành nô tới nghịch thủy kị bằng hữu vì tư lợi ( kiếp trước khiếm trái )

< huynh đệ là tài tới điền > văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị nhập Huynh biểu hiện e rằng có giữ gìn đơn ra vấn đề

Hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập hoặc tự hóa kị biểu hiện là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > song kị trùng bản Huynh [ tài tới điền ] chịu trùng biểu hiện tài khố bị trùng phá mệnh chủ dễ bị tổn tài

< huynh đệ là tài tới điền > thả < huynh đệ là nô tới thiên > thả nô làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( ất chưa ) từ trùng nô

Nói rõ tại ngoại giao bạn bè ( chúng sinh ) e rằng sẽ tổn cập tự thân tới tài khố ( tổn tài ý )

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc ) cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn )

Như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Cung huynh đệ phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5]

Thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Huynh làm hóa kị phi hóa kỵ nhập hoặc trùng tài biểu hiện nhất định sẽ bị huynh nô ngã hội phí của liên lụy không tụ tài

Huynh làm hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ bản mạng tài Quan ] biểu hiện nhất định sẽ bị ngã hội phí của

Khác trùng phúc đức biểu hiện cuộc sống thực tiết kiệm

Cung huynh đệ hóa kị trùng cung mệnh tam hợp ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập phúc trùng tài ) chủ tổn tài hoặc sự nghiệp phập phồng lớn

Muốn mượn tiền nhân trùng phúc đức thời gian ở trùng phía trước mượn không được qua trùng sau khi có thể mượn đến

Nếu tài bạch tọa lộc năm sinh Huynh làm phi hóa kỵ nhập trùng phá lộc năm sinh tài cung bất lợi

Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

Huynh làm hóa kị nhập tài nếu tài cung tự hóa lộc hình thành [ lộc kị ] song kị trùng phúc đức năm xưa nhập phúc đức chịu trùng cuộc sống khá gian khổ

Thiên tướng tọa làm hóa kị [ nhập hoặc trùng ][ tài bạch ] ở tiền vàng vay mượn bên trên chớ người bảo đảm nhân ( đại nạn tài bạch cùng luận )

Liêm trinh tham lang tọa cung tài bạch hành vận khiến cho hóa kị thì cẩn thận nhân tham ô cờ bạc tình dục vân vân sự mà phạm Quan phù

Thái dương hóa kị giáp nhập tài huynh đệ võ mồm thị phi bôn ba lao lục không được quần chúng duy trì thậm chí phản cảm tuyển tổn

Liêm trinh hóa kị bính nhập tài huynh nô nhân hoa đào tranh chấp cướp của tổn tài ( tiên nhân khiêu )

Cự môn hóa kị đinh nhập tài Huynh có âm u mặt trọng nhân võ mồm thị phi hoặc kiên trì ý kiến bản thân cùng nhân cãi nhau sinh sản tài chính phân tranh

Thiên cơ hóa kị mậu nhập tài biểu hiện huynh đệ kế hoạch nhiều sai sót cải cách bị ngăn trở lực sở mưu bất toại khó khai triển tiến tài có trở ngại ngại

Thải khoản tan ra tư đấy hành vi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button