Tử vi

Hàm trì ngôi sao

Hàm trì ngôi sao

Hàm trì thuộc quý thủy, hoa đào ngôi sao, được gọi là bại thần, chủ háo sắc. Đang đếm chủ dâm tà, tối, vi thực chất tính nhục dục hoa đào. Chủ khác phái quấn quanh, nam nữ cảm tình tranh cãi cùng hôn nhân sự.

Bạn đang xem: Hàm trì ngôi sao

Vi chủ tinh cung mệnh lúc, sắc mặt trong trắng lộ hồng, viên phương mặt, càng dưới hơi nhọn, dáng người ở bên trong ải, hơi mập, gầy không thấy xương, mập không thấy thịt, dáng người hiệp đúng lúc, xinh đẹp, diễm lệ, một bộ kiều mỵ biến thái. Tướng mạo ngả ngớn phù hoa, trên mặt bị dài mỹ nhân chí hoặc vệt, nếu dữ thiên đồng, thiên tướng, Thái Âm các loại kỹ năng bơi ngôi sao đồng cung, sẽ nhiều hấp dẫn diễm lệ. Cá tính bay bổng dâm tà, phong lưu lãng mạn, tốt cách ăn mặc, trời sinh háo sắc, lời nói và việc làm lỗ mảng, phóng đãng không bị kiềm chế, không xấu hổ, vô luân lý đạo đức quan, có lòng hư vinh, đứng núi này trông núi nọ, nhẹ tài, vui mừng tiêu tiền, bị trầm mê ở sung sướng giữa sân, thích uống rượu, vui mừng đầu cơ đánh bạc; gấp gáp, thông minh linh hoạt, đa tài nghệ ( nơi này thông minh linh hoạt hòa tài nghệ phần lớn là thủ tình dục bên trên ), khẳng khái hào phóng, hòa hợp được khác phái thanh lai, vui mừng giao bằng hữu khác phái thả quan hệ tốt hơn, thả nhiều mà quảng.

Vui mừng cùng trời đức đồng độ tắc hóa thành tài nghệ, kỳ tài nghệ thâm thụ khác phái hoan nghênh. Gia hội sát tinh lại có đặc thù phá hư ham mê, phá tổ phá sản; phùng hoa đào ngôi sao càng hung. Thái Âm cùng, tửu lượng rất sâu. Cùng liêm hoặc tham cùng, hoa đào mạnh hơn, dễ dàng có gặp ở ngoài, gặp sát nhân mầu rách nát.

Nhập mệnh cung, mệnh mang cô khắc, nhiều bệnh bệnh. Hôn nhân vi đồng sàng dị mộng hình, có gặp ở ngoài duyên, hôn nhân bị rách nát, nữ mệnh càng hơn. Cùng ngôi sao may mắn cùng, mặc dù quý cũng dâm. Nam mệnh gia hội lộc tồn, lục cát tinh mà chủ tinh nhược lúc, sẽ tạ nữ tính, ám muội, tà dâm việc nghiệp mà phát tài lập nghiệp, hoặc là khác phái trợ giúp mà lập nghiệp.

Nhập thân, bị chịu khác phái quấy nhiễu, thường tâm khen người, tình nghĩa nặng hơn, cảm tình yếu ớt.

Vận phùng, nhân duyên hay thay đổi, tình ý thường ly hợp không chừng.

Mệnh mang hoa đào nhân, tâm tính nhiều không ổn định, thủy tính dương hoa, nhưng nhân so sánh ôn nhu, có cá tính hòa mị lực.

Nữ mệnh nhân tửu lượng tốt, bị vi quán bar nữ nhân, sinh hoạt cá nhân thực không bị kiềm chế, mới có thể lưu lạc phong trần, gia hội tả hữu Khôi Việt, dựa vào nam nhân mà qua cuộc sống.

Loan vui mừng mặn mộc diêu các loại ngôi sao, mệnh cục gần lên chỉ ra điềm báo khuynh hướng tác dụng, năm xưa lưu nguyệt lưu nhật phùng tới, góc sẽ phát sinh hiệu lực.

Sự nghiệp: nghệ nhân, trang phục, đồ trang điểm, mỹ dung, mỹ thuật tạo hình, khách sạn, tình dục nghiệp, nghề giải trí.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hàm trì ngôi sao

Hàm trì ngôi sao

Hàm trì thuộc quý thủy, hoa đào ngôi sao, được gọi là bại thần, chủ háo sắc. Đang đếm chủ dâm tà, tối, vi thực chất tính nhục dục hoa đào. Chủ khác phái quấn quanh, nam nữ cảm tình tranh cãi cùng hôn nhân sự.

Vi chủ tinh cung mệnh lúc, sắc mặt trong trắng lộ hồng, viên phương mặt, càng dưới hơi nhọn, dáng người ở bên trong ải, hơi mập, gầy không thấy xương, mập không thấy thịt, dáng người hiệp đúng lúc, xinh đẹp, diễm lệ, một bộ kiều mỵ biến thái. Tướng mạo ngả ngớn phù hoa, trên mặt bị dài mỹ nhân chí hoặc vệt, nếu dữ thiên đồng, thiên tướng, Thái Âm các loại kỹ năng bơi ngôi sao đồng cung, sẽ nhiều hấp dẫn diễm lệ. Cá tính bay bổng dâm tà, phong lưu lãng mạn, tốt cách ăn mặc, trời sinh háo sắc, lời nói và việc làm lỗ mảng, phóng đãng không bị kiềm chế, không xấu hổ, vô luân lý đạo đức quan, có lòng hư vinh, đứng núi này trông núi nọ, nhẹ tài, vui mừng tiêu tiền, bị trầm mê ở sung sướng giữa sân, thích uống rượu, vui mừng đầu cơ đánh bạc; gấp gáp, thông minh linh hoạt, đa tài nghệ ( nơi này thông minh linh hoạt hòa tài nghệ phần lớn là thủ tình dục bên trên ), khẳng khái hào phóng, hòa hợp được khác phái thanh lai, vui mừng giao bằng hữu khác phái thả quan hệ tốt hơn, thả nhiều mà quảng.

Vui mừng cùng trời đức đồng độ tắc hóa thành tài nghệ, kỳ tài nghệ thâm thụ khác phái hoan nghênh. Gia hội sát tinh lại có đặc thù phá hư ham mê, phá tổ phá sản; phùng hoa đào ngôi sao càng hung. Thái Âm cùng, tửu lượng rất sâu. Cùng liêm hoặc tham cùng, hoa đào mạnh hơn, dễ dàng có gặp ở ngoài, gặp sát nhân mầu rách nát.

Nhập mệnh cung, mệnh mang cô khắc, nhiều bệnh bệnh. Hôn nhân vi đồng sàng dị mộng hình, có gặp ở ngoài duyên, hôn nhân bị rách nát, nữ mệnh càng hơn. Cùng ngôi sao may mắn cùng, mặc dù quý cũng dâm. Nam mệnh gia hội lộc tồn, lục cát tinh mà chủ tinh nhược lúc, sẽ tạ nữ tính, ám muội, tà dâm việc nghiệp mà phát tài lập nghiệp, hoặc là khác phái trợ giúp mà lập nghiệp.

Nhập thân, bị chịu khác phái quấy nhiễu, thường tâm khen người, tình nghĩa nặng hơn, cảm tình yếu ớt.

Vận phùng, nhân duyên hay thay đổi, tình ý thường ly hợp không chừng.

Mệnh mang hoa đào nhân, tâm tính nhiều không ổn định, thủy tính dương hoa, nhưng nhân so sánh ôn nhu, có cá tính hòa mị lực.

Nữ mệnh nhân tửu lượng tốt, bị vi quán bar nữ nhân, sinh hoạt cá nhân thực không bị kiềm chế, mới có thể lưu lạc phong trần, gia hội tả hữu Khôi Việt, dựa vào nam nhân mà qua cuộc sống.

Loan vui mừng mặn mộc diêu các loại ngôi sao, mệnh cục gần lên chỉ ra điềm báo khuynh hướng tác dụng, năm xưa lưu nguyệt lưu nhật phùng tới, góc sẽ phát sinh hiệu lực.

Sự nghiệp: nghệ nhân, trang phục, đồ trang điểm, mỹ dung, mỹ thuật tạo hình, khách sạn, tình dục nghiệp, nghề giải trí.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button