Tử vi

THAM LANG TẠI TÍ NGỌ

Tham Lang độc toạ tại Tí Ngọ, đối cung là Tử Vi, tại Ngọ Tử Vi nhập miếu nên Tham Lang được ảnh hưởng tốt. Tại Tí Tử Vi vào nhàn địa nên Tham Lang được ảnh hưởng tốt ít hơn.

Tử Vi với Tham Lang chủ yếu là giảm tính cách hiếu động trôi nổi, khiến mệnh cung Tham Lang có khuynh hướng văn nghệ, tôn giáo, triết lý. Nhưng cũng vì thế mà mất đi sở trường giao tế, do đó tuy chí hướng cao thượng nhưng đời lại gặp nhiều sóng gió trắc trở

Tham Lang tại Tí, ưa tụ hội Hoả Linh. Lúc này Linh Tham tốt hơn Hoả Tham, chỉ cần không gặp sát tinh, trong đời tất gặp cơ hội phất lên nhanh chóng, gặp Lộc càng đẹp. Gặp Không Kiếp Kình Đà nên có nghề chuyên môn để mưu sinh, dễ say đắm trong dục vọng tửu sắc mà tự cho mình phong nhã.

Bạn đang xem: THAM LANG TẠI TÍ NGỌ

Tham Lang tại Ngọ, chịu ảnh hưởng của Tử Vi ít hơn, nếu ko hội hợp sát tinh, có thể nắm quyền tài chính, có thể thành hùng tài vĩ lược. Là cách Mộc Hoả thông minh. Gặp Lộc càng đẹp. Nếu có sát tinh là phá cách, chỉ nên kinh doanh. Cũng ưa Hoả Linh đồng độ, chủ về một đời gặp cơ hội phát lên.

Nếu không phải Hoả Tham, Linh tham hoặc Mộc Hoả thông minh, thì dù gặp Lộc cũng không nên kinh doanh làm ăn, có thể làm nghề có tính tiêu dùng, hoặc ở lĩnh vực văn hoá văn nghệ. Nếu gặp các sao đào hoa, nên theo các nghề biểu diễn,trang điểm, làm tóc, thời trang.

Tham Lang Hoá Quyền không nên gặp sát tinh, nếu gặp tứ sát thì có thể phá tài vì rượu chè nhục dục. Tham Lang Hoá Lộc cần cả Hoả Linh, nếu không cũng chủ về có tiền nhưng không nhiều, lại còn dễ đào hoa.

Tham Lang dễ ham lợi nhỏ, dễ bị rắc rối khó xử về tình cảm. Tham Lang nhập vượng, ham muốn vật chất dục vọng đều nặng, nếu có các sao sát kị đến thì nhân phẩm kém.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THAM LANG TẠI TÍ NGỌ

Tham Lang độc toạ tại Tí Ngọ, đối cung là Tử Vi, tại Ngọ Tử Vi nhập miếu nên Tham Lang được ảnh hưởng tốt. Tại Tí Tử Vi vào nhàn địa nên Tham Lang được ảnh hưởng tốt ít hơn.

Tử Vi với Tham Lang chủ yếu là giảm tính cách hiếu động trôi nổi, khiến mệnh cung Tham Lang có khuynh hướng văn nghệ, tôn giáo, triết lý. Nhưng cũng vì thế mà mất đi sở trường giao tế, do đó tuy chí hướng cao thượng nhưng đời lại gặp nhiều sóng gió trắc trở

Tham Lang tại Tí, ưa tụ hội Hoả Linh. Lúc này Linh Tham tốt hơn Hoả Tham, chỉ cần không gặp sát tinh, trong đời tất gặp cơ hội phất lên nhanh chóng, gặp Lộc càng đẹp. Gặp Không Kiếp Kình Đà nên có nghề chuyên môn để mưu sinh, dễ say đắm trong dục vọng tửu sắc mà tự cho mình phong nhã.

Tham Lang tại Ngọ, chịu ảnh hưởng của Tử Vi ít hơn, nếu ko hội hợp sát tinh, có thể nắm quyền tài chính, có thể thành hùng tài vĩ lược. Là cách Mộc Hoả thông minh. Gặp Lộc càng đẹp. Nếu có sát tinh là phá cách, chỉ nên kinh doanh. Cũng ưa Hoả Linh đồng độ, chủ về một đời gặp cơ hội phát lên.

Nếu không phải Hoả Tham, Linh tham hoặc Mộc Hoả thông minh, thì dù gặp Lộc cũng không nên kinh doanh làm ăn, có thể làm nghề có tính tiêu dùng, hoặc ở lĩnh vực văn hoá văn nghệ. Nếu gặp các sao đào hoa, nên theo các nghề biểu diễn,trang điểm, làm tóc, thời trang.

Tham Lang Hoá Quyền không nên gặp sát tinh, nếu gặp tứ sát thì có thể phá tài vì rượu chè nhục dục. Tham Lang Hoá Lộc cần cả Hoả Linh, nếu không cũng chủ về có tiền nhưng không nhiều, lại còn dễ đào hoa.

Tham Lang dễ ham lợi nhỏ, dễ bị rắc rối khó xử về tình cảm. Tham Lang nhập vượng, ham muốn vật chất dục vọng đều nặng, nếu có các sao sát kị đến thì nhân phẩm kém.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button