Tử vi

Tham lang tinh thủ cung điền trạch

Tham lang vào miếu chủ có tổ nghiệp, lạc hãm thì không. Nếu vào miếu cùng hỏa linh đồng độ, tắc từ đưa dày, nhưng chỗ ở tới phòng trạch tất có tổn hại. Tức cái gọi là 【 hỏa tham nên ở nơi ở cũ hoa hạ 】.

Nếu [ hỏa tham ], [ linh tham ] cách mà cùng Kình Đà hình kị không kiếp cùng sẽ người, tắc chủ điền trạch bạo được bạo thất. Hoặc chủ binh tai hỏa thiêu hoặc chủ tửu sắc tài vận phá hao tổn. Thảng đồng thời cũng có cát diệu cùng sẽ, mà sát kị khinh giả, tắc cận chủ sợ bóng sợ gió.

Tham lang vào miếu gặp cát, lại thấy hỏa linh, cũng chủ lúc nào cũng dời di động, lấy cố ý gia đình không yên, thay thế [ nơi ở cũ hoa hạ ] tính chất. Nếu sẽ Lộc Mã người càng xác thực.

Bạn đang xem: Tham lang tinh thủ cung điền trạch

Tham lang vào miếu, vô hỏa linh, nếu có ngôi sao may mắn đồng độ đều nghe theo, như cát hóa, lộc tồn, xương khúc, tắc sản nghiệp bền thả phong phú. Nếu gặp hoa đào chư diệu, cập long trì phượng các người, tắc nơi ở mỹ quan.

Cho nên năm xưa cung điền trạch gặp tham lang hóa lộc, chủ nhiều mua trạch, trang hoàng. Nếu tham lang hóa kị tắc dời hoặc đại tu.

Năm xưa cung điền trạch tham lang lạc hãm, hỏa linh đồng độ, càng thấy Hình Hao chư diệu, lưu sát hướng sẽ, cũng chủ hỏa tai họa, gặp cát, tắc chủ hỏa tai họa về sau hao tổn không lớn tới trang hoàng.

Tham lang chủ tán không chủ tụ, cho nên hơi gặp hình kị tức sinh sự đoan. Tối ngại vũ khúc hóa kị, nguyên nhân chính tai hoạ khuynh gia. Liêm trinh hóa kị đến sẽ, tắc phòng điền trạch có đổ máu rơi lệ việc. . Nếu gặp loan vui mừng tắc chủ thiêm dân cư.

Tham lang thủ điền trạch, chịu phong thuỷ ảnh hưởng quá nhiều, mua trạch thời nghi cẩn thận, uống ắt cơ cấu cũng thận phòng tốt mã dẻ cùi.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham lang tinh thủ cung điền trạch

Tham lang vào miếu chủ có tổ nghiệp, lạc hãm thì không. Nếu vào miếu cùng hỏa linh đồng độ, tắc từ đưa dày, nhưng chỗ ở tới phòng trạch tất có tổn hại. Tức cái gọi là 【 hỏa tham nên ở nơi ở cũ hoa hạ 】.

Nếu [ hỏa tham ], [ linh tham ] cách mà cùng Kình Đà hình kị không kiếp cùng sẽ người, tắc chủ điền trạch bạo được bạo thất. Hoặc chủ binh tai hỏa thiêu hoặc chủ tửu sắc tài vận phá hao tổn. Thảng đồng thời cũng có cát diệu cùng sẽ, mà sát kị khinh giả, tắc cận chủ sợ bóng sợ gió.

Tham lang vào miếu gặp cát, lại thấy hỏa linh, cũng chủ lúc nào cũng dời di động, lấy cố ý gia đình không yên, thay thế [ nơi ở cũ hoa hạ ] tính chất. Nếu sẽ Lộc Mã người càng xác thực.

Tham lang vào miếu, vô hỏa linh, nếu có ngôi sao may mắn đồng độ đều nghe theo, như cát hóa, lộc tồn, xương khúc, tắc sản nghiệp bền thả phong phú. Nếu gặp hoa đào chư diệu, cập long trì phượng các người, tắc nơi ở mỹ quan.

Cho nên năm xưa cung điền trạch gặp tham lang hóa lộc, chủ nhiều mua trạch, trang hoàng. Nếu tham lang hóa kị tắc dời hoặc đại tu.

Năm xưa cung điền trạch tham lang lạc hãm, hỏa linh đồng độ, càng thấy Hình Hao chư diệu, lưu sát hướng sẽ, cũng chủ hỏa tai họa, gặp cát, tắc chủ hỏa tai họa về sau hao tổn không lớn tới trang hoàng.

Tham lang chủ tán không chủ tụ, cho nên hơi gặp hình kị tức sinh sự đoan. Tối ngại vũ khúc hóa kị, nguyên nhân chính tai hoạ khuynh gia. Liêm trinh hóa kị đến sẽ, tắc phòng điền trạch có đổ máu rơi lệ việc. . Nếu gặp loan vui mừng tắc chủ thiêm dân cư.

Tham lang thủ điền trạch, chịu phong thuỷ ảnh hưởng quá nhiều, mua trạch thời nghi cẩn thận, uống ắt cơ cấu cũng thận phòng tốt mã dẻ cùi.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button