Tử vi

Tử chiếm đoán trước phân loại

Tử vi đoán trước phân loại

Phân loại đoán trước

Bạn đang xem: Tử chiếm đoán trước phân loại

1, suy đoán người khác ý đồ đến: ngày làm hóa kị chỗ, nơi cung vị vì người khác ý đồ đến.

2, suy đoán người khác chức nghiệp: lấy cung quan lộc là việc chính, đúc kết cung mệnh.

3, suy đoán tài vận tài: bị hóa kị phá tan vi rủi ro, hóa lộc chiếu vi thu nhập tiền tài, phàm tha cung hóa lộc quyền khoa vi thu nhập tiền tài, ngã cung vi mệnh, Huynh, tài, tật, Quan, điền.

Cung huynh đệ vi tài khố, cung điền trạch vi vững chắc định tài sản.

4, suy đoán lên chức: chủ yếu khán quan lộc hòa cha mẹ hai cung, cung quan lộc của thiên can hóa lộc nhập cha mẹ tật ách vi tấn chức, nhập huynh đệ nô bộc vi đề bạt.

5, suy đoán hôn nhân: mới quen lấy sau phát triển xem cung phu thê, chỉ cần cung huynh đệ không thay đổi kị liền có thể thành công, cung lục thân làm đoán người trong nhà thái độ, thê cung hóa kị sở tại chi vi cầm tinh.

6, suy đoán ra ngoài: xem cung thiên di, sao cung xem thuận lợi hay không, điền trạch chịu hướng vi đi, điền trạch hóa kị vi về đến nhà.

7, suy đoán tật bệnh: xem cung mệnh hòa cung tật ách.

8, suy đoán tị nạn: hướng thiên lương hóa khoa hoặc không vong phương vị tránh được nan.

9, suy đoán nơi ở: xem cung điền trạch, trước phòng chính là cung tử nữ rồi.

10, suy đoán sinh ý: phía đối tác xem cung tử nữ, hóa lộc nhập cung mệnh Huynh cung vi thành ý, lấy cung tử nữ định vì phía đối tác đấy cung mệnh đến thực lực.

11, suy đoán công tác: phân phối công tác hoặc nhận lời mời xem cha mẹ tứ hóa, làm công xem huynh nô. Ứng với kỳ xem khi nào nguyệt ngày làm hóa lộc quyền khoa tiến vào dụng thần cung.

12, suy đoán cuộc thi: cung phụ mẫu chủ văn thư, xem tinh tình tứ hóa.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử chiếm đoán trước phân loại

Tử vi đoán trước phân loại

Phân loại đoán trước

1, suy đoán người khác ý đồ đến: ngày làm hóa kị chỗ, nơi cung vị vì người khác ý đồ đến.

2, suy đoán người khác chức nghiệp: lấy cung quan lộc là việc chính, đúc kết cung mệnh.

3, suy đoán tài vận tài: bị hóa kị phá tan vi rủi ro, hóa lộc chiếu vi thu nhập tiền tài, phàm tha cung hóa lộc quyền khoa vi thu nhập tiền tài, ngã cung vi mệnh, Huynh, tài, tật, Quan, điền.

Cung huynh đệ vi tài khố, cung điền trạch vi vững chắc định tài sản.

4, suy đoán lên chức: chủ yếu khán quan lộc hòa cha mẹ hai cung, cung quan lộc của thiên can hóa lộc nhập cha mẹ tật ách vi tấn chức, nhập huynh đệ nô bộc vi đề bạt.

5, suy đoán hôn nhân: mới quen lấy sau phát triển xem cung phu thê, chỉ cần cung huynh đệ không thay đổi kị liền có thể thành công, cung lục thân làm đoán người trong nhà thái độ, thê cung hóa kị sở tại chi vi cầm tinh.

6, suy đoán ra ngoài: xem cung thiên di, sao cung xem thuận lợi hay không, điền trạch chịu hướng vi đi, điền trạch hóa kị vi về đến nhà.

7, suy đoán tật bệnh: xem cung mệnh hòa cung tật ách.

8, suy đoán tị nạn: hướng thiên lương hóa khoa hoặc không vong phương vị tránh được nan.

9, suy đoán nơi ở: xem cung điền trạch, trước phòng chính là cung tử nữ rồi.

10, suy đoán sinh ý: phía đối tác xem cung tử nữ, hóa lộc nhập cung mệnh Huynh cung vi thành ý, lấy cung tử nữ định vì phía đối tác đấy cung mệnh đến thực lực.

11, suy đoán công tác: phân phối công tác hoặc nhận lời mời xem cha mẹ tứ hóa, làm công xem huynh nô. Ứng với kỳ xem khi nào nguyệt ngày làm hóa lộc quyền khoa tiến vào dụng thần cung.

12, suy đoán cuộc thi: cung phụ mẫu chủ văn thư, xem tinh tình tứ hóa.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button