Tử vi

Thiên diêu ở mười hai cung trạng huốngThiên diêu ở mười hai cung trạng huống:


Bạn đang xem: Thiên diêu ở mười hai cung trạng huống


Ở vợ chồng: sẽ trùng hôn. Thêm hóa kị, phá quân, tả hữu đồng cung, lại ứng nghiệm. Nếu gặp sát tinh đến hướng, nhất định ly hôn tái kết hôn. Nếu thiên diêu đơn thủ, tình huống nhiều, duy phối ngẫu ở một đoạn thời kì sẽ có gặp ở ngoài.Ở tiền tài: nhân đổ hoặc khác phái tranh cãi mà rủi ro. Duy nhu cung tài bạch thân mình không lành làm điều kiện, thủy có thể thành lập. Hóa kị hoặc tam hợp sát tinh đến hướng, chắc có năm xưa đà la, hỏa linh kiếp không đến giáp cung tài bạch, sẽ bể tài, không nhất định là nhân mầu rủi ro, cũng có khả năng là tiễn cấp cho khác phái mà rủi ro.Ở di chuyển: miếu vượng chủ ngoại ra gặp quý nhân đề bạt.Tại tử nữ miếu vượng: đứa con tuấn tú, xinh đẹp, nếu lại phùng kỹ năng bơi tinh diệu, thì sống nữ nhân so đấu lệ cao.Ở Quan lộc: chủ làm việc góc không vĩnh cửu, thường biến hóa chức nghiệp, hoặc điều động chức vụ.Ở điền trạch: nam mệnh không thể được tổ ấm. Nữ mệnh không nên.Ở phúc đức: chủ nhiều ảo tưởng, cả đời bận rộn, vô sát hướng, chủ khác phái duyến không tệ. Giỏi giao thiệp.Ở cha mẹ: phụ hoặc mẫu một trong phương, có lần thứ hai hôn nhân có thể. Nếu lại có hoa đào ngôi sao đồng cung càng nghiệm.


A


, giờ từ người khác giúp đỡ nuôi lớn.


B


, dung mạo tư sắc tuấn mỹ xinh đẹp.Ở huynh đệ: tỷ muội nhiều, huynh đệ ít. Đường ai nấy đi, nếu lại có cự tham đồng cung, chủ cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha đấy huynh đệ.
(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên diêu ở mười hai cung trạng huốngThiên diêu ở mười hai cung trạng huống:Ở vợ chồng: sẽ trùng hôn. Thêm hóa kị, phá quân, tả hữu đồng cung, lại ứng nghiệm. Nếu gặp sát tinh đến hướng, nhất định ly hôn tái kết hôn. Nếu thiên diêu đơn thủ, tình huống nhiều, duy phối ngẫu ở một đoạn thời kì sẽ có gặp ở ngoài.Ở tiền tài: nhân đổ hoặc khác phái tranh cãi mà rủi ro. Duy nhu cung tài bạch thân mình không lành làm điều kiện, thủy có thể thành lập. Hóa kị hoặc tam hợp sát tinh đến hướng, chắc có năm xưa đà la, hỏa linh kiếp không đến giáp cung tài bạch, sẽ bể tài, không nhất định là nhân mầu rủi ro, cũng có khả năng là tiễn cấp cho khác phái mà rủi ro.Ở di chuyển: miếu vượng chủ ngoại ra gặp quý nhân đề bạt.Tại tử nữ miếu vượng: đứa con tuấn tú, xinh đẹp, nếu lại phùng kỹ năng bơi tinh diệu, thì sống nữ nhân so đấu lệ cao.Ở Quan lộc: chủ làm việc góc không vĩnh cửu, thường biến hóa chức nghiệp, hoặc điều động chức vụ.Ở điền trạch: nam mệnh không thể được tổ ấm. Nữ mệnh không nên.Ở phúc đức: chủ nhiều ảo tưởng, cả đời bận rộn, vô sát hướng, chủ khác phái duyến không tệ. Giỏi giao thiệp.Ở cha mẹ: phụ hoặc mẫu một trong phương, có lần thứ hai hôn nhân có thể. Nếu lại có hoa đào ngôi sao đồng cung càng nghiệm.


A


, giờ từ người khác giúp đỡ nuôi lớn.


B


, dung mạo tư sắc tuấn mỹ xinh đẹp.Ở huynh đệ: tỷ muội nhiều, huynh đệ ít. Đường ai nấy đi, nếu lại có cự tham đồng cung, chủ cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha đấy huynh đệ.
(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button